TR | EN

2022 ile Birlikte Değişen e-Fatura Yönetmelikleri

E-Fatura; tarafların e-Fatura kullanıcısı olduğu ticari faaliyetlerde kullanılan fatura türüne verilen addır. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) aracılığıyla alıcı ve satıcı taraflara iletilir. Fiziki faturayla aynı niteliklere sahip olan e-Faturalar; kâğıt üzerine basılmadan tarafların edinebildiği ancak itiraz, iptal ve iade süreleri farklılık gösteren fatura türleridir.

E-Faturalar iki temel kategoriye ayrılır. İlki e-Fatura, ikincisi e-arşiv faturadır.  

Özellikle son dönem online alışveriş ve ticari faaliyetler kapsamında son derece işlevsel bir yeri olan e-Faturaların düzenlenme, iletme ve beyanıyla alakalı değişiklikler ticari işletmeler tarafından takip edilmektedir. Çünkü bu faturaların kullanımı ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde gerçekleştirilir. 

Takibi GİB tarafından yapılan e-Fatura kullanımlarında usul ve esaslara yönelik bilgi sahibi olmak ticari faaliyet taraflarının uygun işlemler yapabilmesi için en mühim gerekliliklerden biridir. 

2022 e-Fatura Düzenlemeleri

2022 e-Fatura yönetmelikleri ile birlikte değişen düzenleme, kullanım ve beyan esasları Resmî Gazete’de yayımlandı. 31727 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2022 yılından itibaren e-Fatura kullanımına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş oldu. 

Değişen yönetmelikler dahilinde işlem yaparak e-Fatura kullanan ve fatura kesme sorumlulukları için e-Fatura yönetmeliklerine tabi olan şirketlerin ilgili düzenlemeyle fatura limiti, ciroya bağlı limit gibi konularda hakları revize edildi. 

2022 e-Fatura Yönetmeliğindeki Değişiklikler 

Vergi mükellefleri için fatura kesme işlemlerinde dikkate alınması gereken usul ve esaslar GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından takip edilir. Aynı yükümlülükler e-Fatura ve e-arşiv fatura kullanan işletmeler ile şirket yönetimleri için de geçerlidir. 

2022 yılında yayımlanan 535 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile ilgili mükelleflerin e-Fatura ve e-arşiv fatura düzenleme esaslarında yapılan önemli değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: 

  • (Her bir fatura için) 01.03.2022 itibariyle e-arşiv fatura limiti vergi mükellefi olan taraflar için 5.000 TL’den 2.000 TL’ye indirildi. 
  • (Her bir fatura için) 01.03.2022 itibariyle e-arşiv fatura limiti vergi mükellefi olmayan taraflar için 30.000 TL’den 5.000 TL’ye indirildi. 
  • Yıllık satışların brüt tutarları esas alınarak belirlenen hasılata göre e-irsaliye limiti 25 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye indirildi 
  • Sektör ayrımı olmaksızın brüt satış hasılatı 5 Milyon TL olan mükellefler e-Faturaya tabi iken değişiklik sonrası bu tutar 4 Milyon TL’ye düşürüldü. 
  • Sanal mağaza, e-ticaret, internet sitesi satışları dahil olmak üzere tüm e-ticaret mükellefleri için; yıllık hasılata göre e-Fatura limiti 1 Milyon TL’den 500 Bin TL’ye düşürüldü. 
  • Otel işletmeleri için 2022 yılından itibaren hasılat limiti gözetilmeksizin e-Fatura kullanımına geçiş zorunlu hale getirildi. 

Mükellefler için e-Fatura kullanımının revizeleri 2022 yılında ağırlıklı olarak satış bazlı limitler dahilinde gerçekleşti. Bu bağlamda her işletme yönetimi ve ticari faaliyet taraflarının yıllık ciro hesaplamalarından brüt satış miktarına değin ilgili hükümde yer alan limitleri kontrol etmesi gerekmektedir. 

İncelemeler sırasında herhangi bir usul sorunuyla karşılaşılmaması adına e-Fatura düzenlemelerinde profesyonel hizmetlerden faydalanılması işletme yönetimleri adına mali güvenlik kriterlerini karşılayacaktır. 

2022 Yılında e-Fatura Düzenleme Esasları 

E-Fatura kullanımı işletme yönetimleri için pek çok avantajı beraberinde getirirken; faturaların düzenlenme ve kullanım usullerinin titizlikle takip edilmesi gerekir. 2022 yılı e-Fatura düzenleme esasları ve içerdiği revizeler de dahil olmak üzere; genel kullanıma yönelik kurallar dahilinde e-Fatura düzenlemek her mükellefin sorumluluğudur. 

Özellikle son yıllarda oldukça büyük bir ticari pazar haline gelen online satış kanalları üzerinden çalışan vergi mükellefleri için e-Fatura kullanımının nitelikli şekilde yapılması, ticari faaliyetlerinin güvenliği açısından önem taşır. 

Norma ile Tek Platformda Tüm e-Fatura İşlemlerinizi Yönetin!

İşletmenizin e-Fatura kullanımına dair ihtiyaç duyduğu her konuda Norma desteğinden faydalanabilir, ticari faaliyetlerinizi güvenle yönetebilirsiniz. Norma ile e-Fatura kullanımına yönelik finansal danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

E-Fatura usul ve esaslarına uygun altyapı hizmeti, kolay kullanım sunan web sitesi ve mobil uygulaması ve e-Fatura kesimlerinde gerekli tüm yönlendirmelere Norma aracılığıyla ulaşabilir; tüm fatura işlemlerinizi dijital ortama taşıyarak işlerinizi hızlandırabilirsiniz. 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Elif Yeşim Işılganer, 2000 yılından bu yana çalışma hayatına Muhasebe Uzmanı olarak devam ediyor. LinkedIn

e-Dönüşüm Sürecini Ücretsiz Tamamla!

Norma ile e-dönüşüm sürecini ücretsiz gerçekleştir, her ay 50 kontör hediye kazan!