TR | EN

Açık ve Kapalı Fatura Nedir?

Açık ve Kapalı Fatura Nedir?

Açık ve kapalı fatura türleri, günümüz ticaretinde satış işlemlerinin ardından kesilen ve her iki taraf için kanıt niteliği taşıyan uygulamalardır. Peşin ya da vadeli ödemelerde kullanılan bu fatura sistemleri uygulanış yönünden benzerlik gösterse de aslında kendi içerisinde oldukça farklıdır.

Faturalar sayesinde yapılan işlemlerin peşin olarak mı yoksa vadeli olarak mı gerçekleştirildiği belgelendirilmiş olur. Bu belgelendirme işlemlerini birbirinden ayırmak adına yasal kurumlarca 2 tür fatura hazırlama şekli belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesi açık fatura iken diğeri de kapalı faturadır. Ticari faaliyete yeni başlayanlar ya da alışveriş sektöründe belge konusuna dikkat eden firmalar için aşağıda açık ve kapalı faturanın özelliklerini detaylı inceledik. 

Açık Fatura Nedir?

Açık fatura uygulamasını genel olarak şu şekilde tanımlamak mümkün: Açık faturalar, satılan ürünlerin parasının satış işlemi esnasında tahsil edilmediği, belirlenen bir vadede tahsil edileceği durumlarda düzenlenir. Kısaca ödemenin daha sonra alınacağı durumlarda başvurulur.

Açık fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, faturanın üst kısmına firmanın kaşe vurup imzalaması gerektiğidir. Bu sayede müşterinin de borcunun “açık” durumda olduğu belgelenmiş olur. Bu belge satıcı kurumu koruduğu gibi aynı zamanda alıcının da haklarına sahip çıkar.

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, yapılan ticari faaliyetin peşin ödeme ile gerçekleştirildiği durumlarda düzenlenir. Genel tanımı itibariyle firma tarafından satın alınan mal ya da hizmetin parasının o an ödendiği, ileriye yönelik herhangi bir borç olmadığı, bu fatura ile kanıt altına alınmış olur. Bu belgeye sahip olan bir müşteri, herhangi bir borcu olmadığını ispatlamış olur.

Kapalı faturanın açık faturadan en büyük farkı düzenlenmesi sırasında imzanın atıldığı yerdir. Bu işleme başvurulurken, satışı yapan ya da hizmeti sağlayan firma, belgenin alt kısmına kaşe vurup imza atar. Bu sayede faturanın “kapalı” olduğu yani müşterinin borcu olmadığı belirtilmiş olur.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Açık fatura ile kapalı fatura uygulaması, firmalar ve müşteriler tarafından zaman zaman yanlış anlaşılmaktadır. Bu da iki taraf arasındaki güvenin zedelenmesine, hatta müşteri memnuniyet oranının düşmesine neden olabilir. Oysa iki fatura uygulaması arasındaki farklar oldukça belirgindir. 

Açık ve kapalı fatura arasındaki farkları birkaç başlık altında toplamak mümkün.

  • Açık fatura vadeli, yani borca dayalı satış işlemlerinde kullanılır. Kapalı fatura ise bunun tam tersi durumlarda ortaya çıkar. Temin edilen ürün ya da hizmet o an tahsil edildiyse kapalı fatura hazırlanır.
  • Açık faturalarda belgenin en üst kısmı imzalanıp kaşelenir. Kapalı faturada ise belgenin alt kısmına kaşe ve imza atılır.
  • Açık ve kapalı fatura uygulamalarının vergi kanununda belirlenmiş bir tanımı yoktur. Yani her iki işlem de satıcı ve alıcı arasındaki usuller gereği uygulanmaktadır. Ancak ileride yaşanabilecek sorunları hukuki zemine taşımakta oldukça önemli bir rol oynar.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Elif Yeşim Işılganer, 2000 yılından bu yana çalışma hayatına Muhasebe Uzmanı olarak devam ediyor. LinkedIn

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.