TR | EN

2022 Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Norma Norma | 07.06.2022

Çalışanların yakından takip ettiği asgari ücret ve ek ödemeleri, işverenler için de oldukça önemli bir konudur. İşletme sahiplerinin cirodaki en önemli gider paylarından biri olan personel ödemeleri; ağırlıklı olarak asgari ücret ödemelerinden oluşmaktadır. Asgari ücret 2022 yılında net 4.253,40 TL olarak açıklandı.

İşverenler için yalnızca net ücret değil, ödenmesi gereken prim ve vergi payları da gider tablosunda yer alıyor. Dolayısıyla bir işveren için asgari ücret maliyeti net tutardan daha fazla oluyor. “2022 asgari ücret ne kadar, net tutarı kaç TL, prim ve vergi ödemeleri nasıl yapılır?” gibi hususlarda bilgi sahibi olmak işverenler için bütçe yönetiminde kritik öneme sahiptir. 

Asgari Ücret Nedir? 

Asgari ücret yasal olarak limitleri belirlenmiş olan ve çalışanlara ödenebilecek en düşük ücret olarak tayin edilen tutardır. İşverenlerin yanında çalıştırdıkları kişilere vergi, sigorta primi, işsizlik işveren payı gibi ödemeler haricinde minimum ödemelere asgari ücret net tutarı adı verilir. 

Asgari ücret belirleme komisyonu insanların gıda, konut, sağlık, ulaşım, kültür ve benzeri ihtiyaçlarını; günlük bedeller üzerinden hesaplayarak minimum tutara ulaşır. Asgari ücret bu şekilde belirlenir.  

Her ülkede alım gücüne bağlı olarak asgari ücret tutarları farklı olabilir. Asgari ücret günlük net ve aylık net tutarlar olarak açıklanabilir. Bazı ülkeler saatlik olarak asgari ödeme tutarları belirler, bazı ülkelerde uygulama aylık ödemeler için yapılır. Türkiye’de asgari ücret tutarı aylık ödemeler için hesaplanmaktadır. 

2022 Asgari Ücret Tutarı 

Resmî Gazete aracılığıyla tebliğ edilen karar sonrası 2022 yılı için asgari ücret tutarı belirlenmiştir. 16.12.2021 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile asgari ücret brüt günlük 166,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda aylık ödemeler söz konusu olduğunda brüt asgari ücret tutarı 5.004 TL olmuştur. 

AGİ Kalktı mı? 

Asgari geçim indirimi (AGİ); çalışanların kazançları üzerinden alınan vergilerden bir kısmının iadesi anlamına gelir. Vergi kanununa göre kazanç sahibi kişiler, elde ettikleri gelirin bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundadır. Aynı durum asgari ücretle çalışanlar için de geçerlidir. Ancak asgari ücretle çalışanların yine yasayla düzenlenmiş iade hakkı bulunur. Bu hakka asgari geçim indirimi adı verilir.  

2022 AGİ Asgari Ücrete Dahil mi? 

Asgari geçim indirimi tutarları, vergi kesintisi yapılan asgari ücretli çalışanların maaşına iade edilir. AGİ ödemeleri yapılırken çalışanın evlilik durumu, çocuk sahibi olması gibi kriterler; ödeme tutarını etkiler. Çocuk sayısına bağlı olarak da yine iade tutarı değişkenlik gösterebilir. 

2022 yılından itibaren asgari ücretin vergi dışı kalması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda çalışanlardan herhangi bir vergi alınmadığı ve asgari ücret vergi muafiyeti uygulandığı için vergilerin iadesi anlamına gelen AGİ 2022 yılında kaldırılmıştır. 

Asgari Ücretten Fazla Maaş Alanlara Yansıyacak mı? 

Asgari geçim indirimi, çalışanların gelir vergisi kapsamında yaptıkları ödemelerin, kısmi iadesi anlamına gelir. 2022 yılı itibariyle asgari ücret vergi istisnası kapsamına girmiştir. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanların gelirlerinden gelir vergisi alınmayacaktır. Ancak asgari ücret üzerinde maaş alanlar için daha farklı bir sistem söz konusudur. 

Geliri asgari ücretten fazla olan çalışanların, asgari ücrete kadar olan kazançları vergiden muaftır. Ancak bu tutarın üzerindeki miktarlar için vergilendirme uygulanır. Bu tutarlar için herhangi bir AGİ uygulama kararı çıkmamıştır. 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 

İşverenler için asgari ücretle çalışanların maliyeti net maaş ödemesi + SGK primi + işsizlik işveren payı olarak hesaplanır. Maaş bordrosu hazırlanırken işçi için ayrılan bütçenin brüt ve net tutarları ayrıca belirtilir. 

Bir çalışan için işverene ait asgari ücret maliyeti 2022 yılında brüt 5.879 TL’dir. Bu tutardan SGK payı ve sigorta ödemelerinin ardından işçiye net asgari ücret ödemesi yapılır. 

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları 

Asgari ücret tespiti için görevli komisyona ait karar gereği 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında bir günlük asgari ücret tutarı 166,80 TL olarak alt limitle sınırlandırılmıştır. Bu karara göre sigortası olan çalışanların günlük ve aylık kazançlarında alt – üst sınırlara uygun ödeme yapılması gerekir. Özel sektörde günlük kazanç alt-üst sınırı: 166,80 – 1.251,00 TL’dir.  

Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Yardımı Tutarları 

İşçilerin yemek parası için ilgili komisyon kararları gereği hesaplama metotları bulunmaktadır. Bu metotlar dahilinde bir işçinin yemek parası; asgari ücretin %6 oranındaki miktarın, yemek verilecek gün sayısıyla çarpılmasıyla bulunur. Günlük asgari ücret ve aylık asgari ücret ayrımları bulunduğundan, işveren hangi kategori ile ödeme yapıyorsa o miktarı baz alabilir. 

Çocuk zammı başlığında yapılan ödemeler için çocuk başına ödeme hesaplaması yapılır. Bu hesaplamalarda belirlenen asgari ücretin %2 oranındaki miktar ile işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak; 01.01.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x %2=100,08 TL primlerden istisna edilebilir. 

Askerlik ve Doğum İçin Ödenecek Prim Tutarı 

Askerlik ve doğum için ödenen prim tutarları, yapılan asgari ücret zammından etkilendi. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrası; çeşitli prim ödemelerinde de orana bağlı olarak artışlar yaşandı. 

Buna göre doğum ve askerlik sebebiyle hizmet borçlanması için prim ödeyen çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. En düşük günlük prim ödemeleri doğum ve askerlik durumları için 53 TL olarak belirlendi. Bu ödemelerin en yüksek prim tutarı ise 400,32 TL olarak açıklandı. 

Asgari Ücret Vergi İstisnası 

2022 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan işçiler vergi ödemelerinde muaf tutuldu. Asgari ücret vergi istisnası kapsamında aylık kazancı asgari ücret kadar olan çalışanlardan; gelir, damga vb. vergi ödemelerinin alınmaması kararlaştırıldı.  

Asgari Ücret Üzeri Kazançlarda Asgari Ücret Vergi Muafiyeti  

Çalışanların asgari ücretten fazla kazanç sahibi olması halinde; gelirlerinin asgari ücret kadar tutarı 2022 yılı itibariyle vergiden muaf sayıldı. Bu grupta yer alan çalışanlar; gelirlerinin asgari ücretten fazla olan tutarları için vergi ödemekle yükümlüdür. 

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Tutarı 

Asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatı; asgari ücret kaç TL ise ona göre hesaplanır. Her tam yıl için bir aylık brüt ödeme tutarı kadar kıdem tazminatı alınır. Aylık brüt ödemelere ek olarak ikramiye ve primler de kıdem tazminatı hesaplamalarına dahil edilir. 

2021 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti 8.651,62 TL iken yapılan maaş zamları sonrası 2022 yılı için bu tutar 10.596 liraya yükselmiştir. 

Finansal Yönetim Desteğiyle Şirket Kurmak İçin Norma’ya Geçin! 

Şirket sahibi olmak isteyen ya da şirket yönetiminde nitelikli finansal danışmanlık hizmeti almak isteyen her girişimcinin tercihi Norma oluyor! Çünkü Norma tek platformda e-dönüşüm destekli ön muhasebe hizmetinden, e-SMM ve finansal danışmanlığa kadar sayısız hizmeti bir arada sunuyor! 

Şirketinizin kuruluş aşamalarından itibaren nitelikli yönetim desteğini yeni nesil hizmet platformu Norma ile sağlayın; işinizi kurun, büyütün ve kazançlarınızı katlayın! 

Finansal Danışmanlık Hizmeti Al!

Beyanname, vergi ve mali mevzuatlarla ilgili tüm işlemlerin için Finansal Danışmanlık hizmeti al.