TR | EN

Avukatlar için Serbest Meslek Makbuzu Kesmenin Detayları

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 14.12.2022

Gelir sahibi olan her birey ya da işletmenin, elde ettikleri gelir miktarını ilgili kurumlara bildirmeleri gerekir. Gelir elde eden işletmeler, devlet tarafından bu şekilde vergilendirilirler. Bu uygulama gider söz konusu olduğunda da geçerlidir.

İşletmeler giderlerini de faturalandırmak durumundadır. Hizmet veren ve hizmet alan arasındaki hizmet ve ücreti resmi olarak ifade eden belge ise makbuz olarak isimlendirilir. Serbest meslek erbapları, sundukları hizmet karşılığında hizmet verdikleri kişiden aldıkları ücret için makbuz kesmek durumundadır. Bu makbuzun elektronik ortam üzerinden düzenlenmiş hali “e-smm” ya da “elektronik serbest meslek makbuzu” olarak adlandırılır.

Elektronik serbest meslek makbuzu 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilkeleri doğrultusunda hazırlanır ve hukuki bir geçerliliğe sahiptir. Avukatlar da serbest meslek erbapları olduklarından, avukatların e-smm başvuru işlemlerini yapmaları ve makbuzlarını kesmeleri gerekir. 

Serbest Meslek Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?


Serbest meslek erbabı olan kişiler tarafından düzenlenen, fiş ya da fatura niteliğinde olan makbuz; elektronik serbest meslek makbuzu olarak adlandırılır. Serbest meslek erbaplarının bu belgeyi düzenlemesi sayesinde ilgili kişilerin vergilendirme, ticari bildirimleri gerçekleştirme ve birtakım faturalandırma işlemleri halledilir.

Elektronik serbest meslek makbuzu içerisinde serbest meslek erbabının kazancı, ticari faaliyetleri ve birtakım farklı bilgileri yer alır. Elektronik serbest meslek makbuzu 2 nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshaların biri serbest meslek erbaplarında kalır ve diğer nüsha müşterilere verilir.

Serbest meslek kategorisinde ticari faaliyetlerini yürüten kişiler, elektronik serbest meslek makbuzu keserek müşterilerinden hizmetleri karşılığında bir ücret aldıklarını belirtirler. Bu belge, serbest meslek erbabı kişinin aynı zamanda ilgili vergileri de ödediğini belirtir. Bu belgeyi kesmek için ilk olarak serbest meslek mükellefiyeti alınır. Arından makbuz belgesi alınarak ilgili belge Maliye Bakanlığı’na bildirilmelidir. 

Avukatlar için Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?


Brüt toplam üzerinden %20 oranında serbest meslek makbuzu stopaj tutarı (gelir vergisi) hesaplanır. Stopaj tutarı brüt tutardan çıkarılarak net kazanç miktarı bulunur. Brüt toplam üzerinden %18 oranında KDV tutarı hesaplanır. Net kazanç miktarı ve KDV tutarı toplanır.

Hesaplamalar için Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama aracı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
 

Avukatlar Ne Zaman Serbest Meslek Erbabı Kabul Edilir?


193 sayılı kanunun 65. maddesi uyarınca herhangi bir serbest meslek üzerinden elde edilen gelirler serbest meslek kazancı olarak değerlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde görev yapan avukatlar da serbest meslek erbabı sayılırlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, bu avukatların devlet kurumlarında çalışan avukatlar olmadığıdır. 
Devlet bünyesinde çalışan avukatlar devlet memuru kategorisinde yer alırlar. Bu doğrultuda kendi işlerini yürüten ve bu işlerden bir ticari kazanç elde eden avukatlar serbest meslek erbabı kabul edilir.

Serbest meslek erbabı olan avukatlar, çalıştıkları kişi ya da kurumların ilgili yasal işlemlerini yürütebilmek için vekalet alırlar. Avukatların buradan sağladıkları gelirler, vekalet ücreti olarak adlandırılır. Avukatların kazanç sağladıkları bu vekalet ücretleri için avukat serbest meslek makbuzu kesmeleri gerekir. 

Avukat Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler


Serbest meslek makbuzu; kişilerin elde ettikleri kazançları, sağladıkları hizmeti ve bu hizmetin ve ücretlendirmenin gerçekleştiği tarihi resmî kurumlara bildirmek için kullanılan bir belgedir. Bu belge aracılığıyla hizmet veren serbest meslek erbapları, hizmet verip ücret aldıklarını ve bu ücret doğrultusunda doğan vergilendirmeyi kabul ettiklerini devlete bildirirler.

Avukatlar da serbest meslek erbapları kategorisi altında yer aldığından, avukatların da serbest meslek makbuzu kesme yükümlülükleri bulunur. Avukat serbest meslek makbuzu üzerinde bulunması gereken birtakım bilgiler vardır. Bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir: 

    • Serbest meslek erbabı avukatın adı, soyadı
    • İş yeri unvanı ve adres
    • Avukatın bağlı olduğu vergi dairesi, avukatın vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası
    • Müşteriden alınan ücret
    • Makbuzun düzenlenme tarihi
    • Ücreti veren ve makbuzu teslim alan kişinin adı soyadı/işyeri unvanı ve adresi
    • Avukatın ıslak imzası

e-SMM’ye Başvurmak İçin Hemen Norma’dan Bilgi Alın!


Eğer işlerinizi kendi başınıza yürüten bir avukat iseniz ya da farklı bir işletme kolunda serbest meslek erbabı olarak ticari faaliyetlerini sürdürüyorsanız birçok yasal ve resmi süreçle uğraşmanız gerekecektir.

Bir yandan işlerinizi, diğer yandan ise bu yasal süreçleri yürütmek sizin için oldukça zor olabilir. Bu işlerin en yorucu ve en önemlisi olan e-SMM işlemlerini kolay bir şekilde halledebileceğinizi biliyor muydunuz?

Siz de profesyonel kadrosu ve hizmet odaklı anlayışı ile ticari işlemlerinizin tümünde size destek olacak Norma ile kolaylıkla e-SMM başvurunuzu yapabilir ve resmi ve yasal bir şekilde kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz.

 

e-Dönüşüm Sürecini Ücretsiz Tamamla!

Norma ile e-dönüşüm sürecini ücretsiz gerçekleştir, her ay 50 kontör hediye kazan!