TR | EN

B2B Nedir?

Şeyma Uzunali Şeyma Uzunali | 18.05.2022

Son yıllarda adı sıkça duyulan B2B, işletmeler arası ticareti ifade eden bir iş modelidir. Şirketlerin üretim ve hizmetleri için ihtiyaç duyduğu ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde temin etmesine yardımcı olan B2B işletmeleri, günümüzde farklı sektörlerin oluşması ve iş dinamiklerinin değişmesiyle birlikte daha önemli hale geldi. B2B iş modelini ve ayrıntılarını beraber inceleyelim.

B2B Nedir?

Şirketler arası pazarlamayı ifade etmek için kullanılan ve İngilizce “Business-to-business” kelimesinin kısaltması olan B2B, dünyada hızla büyüyen ve gelişen bir iş modelidir. 

B2B pazarlama, şirketlerin ihtiyaç duyduğu maddelerin tedariğine odaklanan bir iş modeli olarak öne çıkar. Tedarik sürecinin çok daha hızlı, efektif ve düşük maliyetli hale gelmesi için kullanılan bu model, B2C ve C2C iş modelleriyle de sıkça karıştırılır.

B2B iş modelini diğerlerinden ayıran en büyük fark, iki tarafın da şirket olmasıdır. Bu sebeple B2B, en basit tabiriyle yalnızca işletmeden işletmeye gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerini kapsar. Bu duruma örnek vermek gerekirse; kıyafet üretimi gerçekleştirecek bir markanın ihtiyaç duyduğu kumaşları toptan olarak başka bir markadan satın alması, B2B hizmeti olarak tanımlanır.

Ürün, servis ve yazılım tabanlı olmak üzere 3 farklı grupta incelenebilen B2B hizmet çeşitleri, markaların ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Ham madde gibi fiziksel mallar, ürün, reklam ve benzeri hizmetler, servis ve uygulama geliştirme gibi hizmetler de yazılım tabanlı B2B’ye verilebilecek örnekler arasında yer alır.

B2C ve C2C’den Farkları

Ticaret modelleri arasında çeşitli uygulama ve uygulayıcı farkları bulunur. B2C ve C2C ticaret modelleri için de aynı durum söz konusudur. 

B2C modelinde ürün veya hizmet satışını gerçekleştiren taraf bir şirket, satın alım yapan taraf ise tüketicidir. Dolayısıyla satış işlemlerinde doğan yükümlülükler, mali süreçler ve vergilendirme usulleri; satış yapan taraflara ticari hükümler kapsamında uygulanır. 

C2C ticaret modelinde ise ürün ya da hizmetin satışını yapan taraf da alış gerçekleştiren taraf da tüketicidir. Çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilerin birbirlerine mal veya ürün satmasını ifade eden modele C2C adı verilir. 

Ürün Tabanlı B2B

Firmalar arası alım-satım işlemlerini ifade eden B2B modeli kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri de ürün tabanlı B2B modelidir. 

Ürün tabanlı B2B modeli; yapılan ticarete konu olan ürünlerin fiziki malları kapsaması anlamına gelir. Firmalar arası ticarette, alışverişe konu olan satış ürünleri fiziki mallar olduğunda; yapılan alışveriş modeli ürün tabanlı B2B ticaret olarak adlandırılır. 

Servis Tabanlı B2B

B2B ticaret modellerinden biri olarak uygulanan servis tabanlı B2B modeli; fiziksel ürünler haricindeki hizmet ve çözüm odaklı satışları ifade eder. Firmalar arası alışveriş anlamına gelen B2B ticaret kapsamında; fikir, hizmet ve çözüm odaklı satışların yapıldığı model servis tabanlı B2B ticaret şeklinde tanımlanır. Bu modelin en yaygın kullanımı pazarlama/reklam ve PR hizmetlerinin satışa sunulduğu ajans hizmetleri kapsamında gerçekleşir. 

Yazılım Tabanlı B2B

Yazılım tabanlı B2B modeli; işleyiş bakımından servis tabanlı B2B modeline benzemekle birlikte sunulan satış ürünleri çeşitli yazılımlar olmaktadır. Bu kapsamda yapılan ticaretin amacı müşteriler için talebe uygun olarak yazılım ürünleri ve hizmeti sunulmasıdır. B2B yazılım modeline en uygun örneklerden biri pazarlama talepleri doğrultusunda hazırlanan otomasyon yazılımlar ve bu yazılımlara yönelik teknik hizmetlerdir. 

B2B İş Modelinin Avantajları Nedir?

B2B iş modeli, şirketler arasında direkt olarak iş birliği sağlayarak hizmetlerin çok daha verimli şekilde yönetilmesine imkân tanıyor. Üretim için ham madde ihtiyacı duyan şirketler, ihtiyaç duydukları hizmetleri çok kısa sürede, hesaplı bir şekilde elde edebiliyorlar. Aynı zamanda B2B modeli şirketlerin kapsama özgü indirim, muafiyet ve ihracat avantajlarından faydalanması için uygun bir zemin oluşturur. Devlet destekli teşvikler dahil olmak üzere B2B iş modeline tabi şirketler için pek çok satış ve pazarlama imkânı ile hibe avantajı bulunmaktadır.

B2B e-Ticaret Yapılabilir Mi?

B2B ticaret konseptinin yoğun ilişki içinde olduğu alanlardan biri de e-ticarettir. Yalnızca fiziki alışverişler için uygun olduğu zamanların aksine; son dönemin e-ticarette en fazla etkili olan modeli B2B olmuştur. Çeşitli online pazarlara kolay erişim, şirketlerin sahip olduğu e-ticaret siteleri, uluslararası çevrim içi satış adresleri gibi alternatifler, B2B modeliyle e-ticaret ilişkisini yoğun hale getirmiştir. 

Müşteri İlişki Yönetimi

İşletmeler arası ticarette müşteri yönetimi çalışmaları; mevcut portföy ve hedef kitle ile iletişim ve pazarlama hamlelerinin tasarlanmasını ifade eder. Bu süreçte çeşitli teknoloji yatırımları, pazaryeri araç kullanımları ve stratejiler arasında tercih yapılarak yol haritası belirlenir. Böylece mevcut müşteri portföyünün korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar belirli bir istikamette yürütülebilir. 

B2B Pazarlama Nedir?

B2B pazarlama planlamaları, şirketler arası ticaret söz konusu olduğu için satın alma birimlerini etkilemek üzerine kuruludur. Şirketlerin profesyonel satın alma birimleri, kazançlı ve opsiyonel satın alımları eleyerek avantaj sağlamayı hedefler. Bu hedeflerin istikametinden haberdar olan ya da genel strateji odaklarını bilen şirketler; bu satın alma birimlerini etkileyecek potansiyele sahip pazarlama stratejileri geliştirir. 

B2B Satış Nasıl Yapılır?

B2B konsepti şirketler arası satış işlemlerinin genel olarak teklif usulü gerçekleştiği bir düzene sahiptir. Şirketlerde bulunan uzman satın alma departmanları; almak istedikleri ürün için çeşitli şirketlerden fiyat teklifi talep eder. Bazen de satış yapmak isteyen şirketler tüketimi bulunan mallarla ilgili şirketlere yeni teklif götürür. Eğer sunulan fiyat teklifleri ya da açık artırma oranları satın alım avantajlarını sağlıyorsa satış gerçekleşir. 

B2B Ticarette Profesyonel Yönetim Desteği

B2B ticaret konseptinde şirketler için yalnızca alışveriş dinamikleri değil, şirket içi yönetim araçları da oldukça önemlidir. Siz de Norma sayesinde şirketinin B2B ihtiyaçlarını kolayca yönetebilir, cari hesap takibi ve gelir gider takibi gibi süreçlerle vakit kaybetmeden işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. B2B ticarette ihtiyaç duyulan profesyonel yönetimin tüm kategorileri için Norma’nın finansal danışmanlık hizmetinden yararlanabilir ve ticaretinizi büyütebilirsiniz. 

Norma ile Finans ve Muhasebe Yönetimini Basitleştir!

İşini Norma ile yönetenlerin arasına katıl, kurumsal hesap işlemlerine ve ön-muhasebe yönetimine ücret ödeme.