TR | EN

Bir Influencer’ın Şirket Kurması ve Fatura Kesmesi Zorunlu Mu?

Norma Norma | 13.05.2022

Özellikle son yıllarda hayatlarını yakından takip ettiğimiz; teknolojiden modaya, çocuk bakımından spora pek çok kategoride kullandıkları ürünlerden ve hatta söylemlerinden etkilendiğimiz kişilere “influencer”, yani “etkileyen kişi” diyoruz. Peki, sosyal medyada ürettikleri içerik ve iş birlikleri ile para kazanan influencer’lar şirket kurmak ve fatura kesmek zorunda mı? Gelin, bu soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim.

Sosyal Medya Üzerinden Para Kazananlar Nasıl Vergilendirilir?

Bir influencer’ın şirket kurma zorunluluğunun olup olmadığını tam anlamıyla anlamak için öncelikle kazancının nasıl vergilendirildiğine dair detayları bilmeniz gerekir. Örneğin; bir ajansa kayıtlı influencer ile şahıs şirketi olan influencer’ın vergilendirmesi aynı değildir. İki senaryoda da vergilendirmenin nasıl yapıldığını kısaca öğrenelim.

YouTube’da içerik üreterek gelir elde eden bir influencer’ı ele alalım. YouTube gibi platformlarda izlenme sayısı ve süresine göre elde edilen tüm gelirler reklam geliri olarak kabul edilir. Bu nedenle Gelir Vergisi Kanunu’nda bahsedilen yedi gelir unsurundan biri olan “Ticari Kazanç” hükümlerine tabidir. 

Diğer yandan, YouTube’dan gelir elde eden influencer eğer bir ajansa kayıtlıysa genellikle çalıştığı ajanstan telif hakkı ödemesi alır. Bu durum Gelir Vergisi Kanunu’ndaki yedi gelir unsurundan “Serbest Meslek Kazancı”na denk geldiğinden kazandığı gelir reklam ya da sponsor geliri olarak değerlendirilmez.

Bir Influencer Şirket Kurmak Zorunda mıdır?

Görüldüğü gibi bir influencer’ın gelir elde etmesi için iki yöntem bulunur. Birincisi ajansa bağlı olmak, ikincisi ise kendi sosyal medya kanalı üzerinden reklam ya da sponsorluk geliri elde etmektir. Peki, hangi senaryoda influencer’ların şirket kurması zorunludur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir ajansla çalışan influencer’lar ürettikleri içeriklerin telif hakları için ajanslarından ödeme alır. Bu durumda elde ettikleri gelir, ticari sayılmadığından mükellef kaydı açtırmaları, yani şirket kurmaları zorunda değildir. 

Ajansa bağlı olmayan ancak reklam ve sponsorluk geliri elde eden tüm influencer’ların ise Türkiye’de gelir sahibi olan her vatandaş gibi şahıs şirketi kurması ve yaptığı iş birlikleri için fatura keserek gelirini belgelemesi zorunludur. 

Bu noktada aklınıza şirket kurmak için bir gelir alt limitinin bulunup bulunmadığı sorusu gelebilir. Influencer’ların gelirlerinin vergilendirilmesi için bir alt limit bulunmadığından kazanç elde etmeye başladıkları andan itibaren bir şahıs şirketlerinin olması gerekir. 

Peki, şahıs şirketi kuran influencer’lar hangi vergileri ödemekle yükümlüdür? Her mükellef gibi KDV, gelir vergisi, geçici vergi ve bu vergilerin damga vergisinin ödenmesi gerektiğini unutmamalısınız. Üstelik sponsorluk çalışmalarının da stopaj tevkifatlarının yakından takip edilmesi son derece önemlidir.

Influencer Şirket Açılış İşlemleri

Influencer’lar için vergi düzenlemeleri ve ödeme süreçleri, tüm mükelleflerde olduğu gibi şirketler üzerinden gerçekleştirilir. Bir influencer tüm dijital faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri, kurduğu şirket aracılığıyla belgelendirmek ve vergi kaydını bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda influencer’lar için şirket açma işlemleri ve yönetim faaliyetleri büyük öneme sahip.  

Influencer’lar şahıs şirketi kurarak fatura kesebilir ve iş birliği çalışmalarından elde edilen gelirlerini kaydedebilir. Ayrıca limited şirket kurmaları da mümkündür. Elde edilen gelir oranına göre şirkete karar verilmelidir. Yüksek oranlı gelirlere sahip influencer’lar için limited şirket daha avantajlı bir tercihtir. 

Influencer'lar Ne Kadar Vergi Öder?

Influencer’lar da tüm ticari kazanç sahipleri ve mükellefler gibi elde ettikleri gelire ve sahip oldukları şirket türüne göre vergilendirmeye tabidir. Bu durumda kazancın oranı, şirketin türüne bağlı olarak influencerların ne kadar vergi ödeyeceği değişkenlik gösterebilir. Örneğin; limited şirket kuran bir influencer gelir vergisine ek olarak kurumlar vergisi de ödemek zorundadır. Ancak şahıs şirketi kuran bir influencer için gelir vergisi ödemek yeterlidir. Gelir vergisi oranları %15’ten başlar ve %40’a kadar yükselebilir.

Influencer Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Influencer’lar; vergi kanunları kapsamında gelir sahiplerinin dahil olduğu vergilendirme usullerine tabidir. Dolayısıyla kazançlarını beyan etmeleri ve dahil oldukları vergi oranlarına göre vergi ödemeleri gerekir.  

Hesaplama yapılırken gelir vergisi, KDV, geçici vergi, stopaj gibi kategoriler elde edilen gelir ve yapılan giderler dikkate alınır. Vergiden muaf gelir başlıkları söz konusuysa beyanname hazırlanırken bu muafiyet kategorileri de hesaplamaya dahil edilir.  

Influencer’lar vergi ödemelerini beyanname gönderiminin ardından şirket türüne bağlı olarak periyodik şekilde veya yıllık yapabilir. Limited ya da şahıs şirketi kuran influencer’lar için bu şirketlerin kendine özgü vergilendirme usulleri dikkate alınır. Kazançlarının vergilerini düzenli şekilde ödemek ve mali işlerini nitelikli biçimde takip etmek tüm mükellefler gibi influencer’ların da yükümlülüğüdür. Bu kapsamda profesyonel destek almak ve bu yönetimleri kolaylaştıran platformları tercih etmek, influencer’lara kolaylık sağlar. 

Norma Desteğiyle Avantajlı Şirket Yönetimine Geçme Vakti!

Vergi mükellefi olan herkes gibi influencer’lar için de mali yönetim takibi yapmak ve yasaya uygun şekilde muhasebe kaydı tutmak oldukça önemlidir. Norma desteği ile tek platform üzerinden tüm ön muhasebe ve e-SMM işlemlerinizi gerçekleştirmeniz, mali yönetim kayıtlarınızı nitelikli şekilde takip etmeniz artık çok kolay! Bir influencer olarak kendi şirketinizi kurmak ve mali yönetimde dijital avantaj elde etmek için Norma’ya geçin!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.