TR | EN

e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Norma Norma | 14.06.2022

Ticari işlemler sonrası vergi mükelleflerinin fatura kesmesi zorunludur. Son yıllarda fiziki fatura işlemlerinin yerini daha pratik, güvenli ve teknolojik bir çözüm olan e-Fatura uygulaması almıştır.

e-Fatura; temelde fiziki faturayla aynı bilgi, beyan ve işleve sahip olan, alışveriş sonrası ticaretin resmi belgesi kabul edilen elektronik evraklardır. e-Fatura kullanımı yapan mükellefler için “e-Fatura nedir?” sorusuyla birlikte merak konusu olan bir başka husus “e-Fatura nasıl iptal edilir?” olmuştur. Çünkü zaman zaman e-Fatura işlemi sonrası fatura iptali gerekir ve bu işlemler e-Fatura kesimi gibi belirli adımların uygulanması gereken aşamalardan oluşur. 

e-Fatura İptali Nasıl Yapılır? 

e-Fatura iptali yapmak isteyen kullanıcılar için özel bir iptal platformu bulunur. GİB Platformu üzerinden kaydı yapılan ya da entegratör aracılığıyla oluşturulan faturalar; bu özel iptal adresi üzerinden iptal edilebilir. Yanlış gönderim, tarih veya tutar hatası, alıcı bilgi girişi hataları gibi sebeplere bağlı olarak e-Fatura işlemlerinin iptali gerekebilir. Bazen de iptal işlemleri ticari işlemin fiziki olarak iptal edilmesinden kaynaklanır.  

“Her durumda e-Fatura iptal edilir mi?” sorusu, mükellefler için cevaplanması gereken bir konudur. e-Fatura iptalinde göndericinin e-Faturayı reddetmesi mutlak olarak gerekir. Daha sonra iptal için tasarlanan özel platformda iptal menülerinden işlem yapılarak; faturanın iptali gerçekleştirilir. 

e-Fatura İptal Süresi  

e-Faturalarda işlemin tamamlanması, alıcının faturaya kabul / ret cevabı vermesiyle mümkündür. Kabul edilen e-Faturalar için iptal işlemi gerçekleştirilebilir. “e-Fatura iptal süresi ne kadar?” diye merak eden kullanıcılar için kabulün gerçekleştiği tarih önemlidir. 

Alıcı taraf için kabulden sonraki 8 gün boyunca e-Faturanın iptal işlemini yapmak mümkündür. Eğer bu süre zarfında e-Faturanın iptal işlemini yapmazsa, fatura sistemde görüntülenmeye devam eder. Faturanın düzenlenmesi ve kabulünden 8 gün sonrasındaki süreçte iptal işlemi yapmak isteyen tarafın; karşı tarafa KEP sistemiyle bir iptal yazısı göndermesi gerekir. Bu yazı iletildikten sonra iptal işlemi başlatılabilir. 

GİB e-Fatura İptali  

e-Fatura iptali yapmak isteyen kullanıcıların, iptal işlemleri için hazırlanan portala giriş yapması gerekir. Portal girişinin ardından iptal işlemi için takip edilmesi gereken aşamalar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Portal girişi için mali mühür kullanılmalıdır. 
 • Siteye girişin ardından “e-fatura iptal portalına giriş” butonuna tıklanır. 
 • Yeni bir sekmede iptal işlemleri için hazırlanan farklı bir portal açılır. 
 • Portalda bulunan e-Fatura iptal menüsü tıklanır. 
 • Açılan ekranda iptali istenen faturanın bilgi girişi yapılır. 
 • Bilgi girişi tamamlandıktan sonra “talep oluştur” butonu tıklanır ve süreç başlatılır. 

İptal süresi geçen e-Fatura iptali için KEP üzerinden iptal işlemini içeren bir talep yazısı oluşturulmalıdır. Bu talep yazısı karşı tarafa gönderilerek iptal süreci başlatılır ve onaylanması halinde e-Fatura iptal edilebilir. 

Ticari e-Fatura Nasıl İptal Edilir? 

Ticari e-Fatura işlemlerinde alıcının faturayı kabul etme veya reddetme gibi hakları bulunur. Bu sistemin yaygın tercih edildiği alanlar genellikle alışveriş işlemleridir. Ticari e-Faturaların oluşturulması kadar, iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi de kullanıcıları için önemlidir. Çünkü bazı hallerde faturanın iptaline ihtiyaç duyulabilir. 

Ticari e-Fatura iptali için 8 gün süre tanımlanan portal üzerinden iptal işlemi gerçekleştirmek mümkündür. GİB Portal üzerinden iptal işlemleri için özel hazırlanmış olan e-Fatura iptal portalına erişilebilir. Bu portalda da 8 günlük süre içinde ilgili faturanın iptali kolaylıkla sağlanabilir. 

Temel e-Fatura Nasıl İptal Edilir?  

Temel e-Fatura, ticari e-Faturalardan farklı olarak alıcıların faturayı reddetme hakkının olmadığı bir fatura çeşididir. Sistem üzerinden düzenleyici tarafından alıcıya direkt ulaştırılan bu faturaların iptali için diğer e-Faturalara göre daha farklı bir uygulama söz konusudur. 

Temel e-Fatura iptali yapmak isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken uygulama adımları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı e-Fatura iptal portalına giriş yapılır. 
 • Fatura düzenleyicisi menüler üzerinden iptal işlemi başlatan sayfaya erişir. 
 • Sayfada yer alan forma ilgili faturanın numarası ve tutarı girilir. 
 • Alıcı tarafına bir iptal talebi oluşturulur ve onaya gönderilir. 
 • İptal işleminin gerçekleşmesi için talebin onaylanması gerekir. 
 • Onay işleminin süreci iptal portalında bulunan “iptal talepleri” sekmesinden izlenebilir. 

Alıcının iptal talebini onaylamadığı durumlarda e-Faturanın iptal işlemi gerçekleşmez. Bu durumda kullanıcının BS formunda ilgili fatura yer almaya devam eder. İptal talebinin takibi için portalda yer alan iptal talepleri menüsü ve gönderilen talepler sekmesi kullanılabilir. 

Kabul Edilen Ticari e-Fatura İptal Edilebilir mi?  

Ticari e-Faturalar satıcı ve alıcının portal üzerinden iptal talebi oluşturabildiği, alıcının ilgili faturayı kabul veya reddedebildiği türde faturalardır. Kabul işleminin yapılabilmesi için faturanın iletilmesinin ardından 8 günlük bir süre tanımlanır. Bu süre zarfında e-Fatura alıcısı tarafından kabul veya reddedilebilir. Eğer tanımlanan sürede kabul işlemleri yapılmamışsa, sistem otomatik olarak faturanın kabul edildiğini varsayar ve kaydeder.  

“Kabul edilen e-Fatura iptal edilir mi?” sorusu da kullanıcılar için önemli bir husustur. Çünkü bazen kabul sürecinin ardından faturanın iptaline ihtiyaç duyulabilir. Bu işlem için KEP sistemi üzerinden ilgili faturaya dair bir iptal talebi oluşturulur. Talebin kabul edilmesiyle birlikte e-Fatura için iptal işlemi yapılabilir. 

e-Fatura Nedir? 

e-Fatura; ticari işlemlerde kullanılan fiziki faturayla aynı işlev, kapsam ve içeriğe sahip olan ancak dijital ortamlarda oluşturulup gönderilen elektronik evraklardır. Bu fatura türleri genellikle online alışveriş ortamları için yaygın şekilde tercih edilse de son yıllarda firmalar fiziki alışveriş işlemleri ve firmalar arası ticarette de sıklıkla e-Fatura kullanımını tercih etmeye başlamıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri e-Fatura kullanımının kâğıt israfını önleyerek tasarruf sağlaması, oluşturma ve gönderimde sağladığı pratik kullanımdır. 

e-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir? 

e-Arşiv nasıl iptal edilir?” konusu e-Fatura kullanıcıları için de önem taşır. Mükellefiyeti bulunmayan alıcılar için düzenlenen elektronik belgeler e-Arşiv fatura olarak adlandırılır. Bazı durumlarda bu işlemlerin iptali gerekebilir. 

e-Arşiv fatura iptali için GİB Portalı üzerinden iptal talebi oluşturulur. İptal talebi faturayı düzenleyen ya da adına fatura düzenlenen tarafından oluşturulabilir. Talebin kabul edilmesi halinde e-Arşiv fatura BA ve BS formundan kaldırılarak iptal edilir. 

Şirketinizi Norma ile Kurup İşlerinizi Büyütün! 

Kendi işinin sahibi olmak isteyen ya da şirketini akılcı çözümlerle yönetip büyümek isteyen girişimciler için yeni nesil finans platformu Norma’ya geçme vakti! 

Siz de kuruluş aşamaları dahil olmak üzere şirketinizin tüm işlemleri için Norma’nın profesyonel hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm e-dönüşüm hizmetleri, ön muhasebe işlemleri ve finansal ihtiyaçları için Norma desteği alarak işinizi büyütebilirsiniz! 

e-Dönüşüm Sürecini Ücretsiz Tamamla!

Norma ile e-dönüşüm sürecini ücretsiz gerçekleştir, her ay 50 kontör hediye kazan!