TR | EN

E-Haciz Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Bihter Tunç Bihter Tunç | 01.07.2022

“E-haciz nedir ve kaldırma işlemleri için hangi aşamalar yerine getirilmelidir?” gibi sorular, mükelleflerin en çok merak ettiği konulardır. Devletin amme alacaklarına ilişkin borçların tahsili ve tahsilatını yapamadığı durumlarda uygulanacak cezalar yasalar aracılığıyla bildirilir. Haciz ve e-haciz işlemleri de ilgili yasalarda yer alan hükümlere göre uygulanır.

6183 sayılı kanun e-haciz uygulamalarının kapsamı ve tahsil hükümlerini 55. maddeyle açıklar. Bu madde uyarınca devlete karşı borçların ödenmemesi ve ödeme emri gönderildiği halde tahsilatın yapılamaması durumunda takip işlemleri başlatılır.  

Elektronik Haciz (E-Haciz) Nedir? 

E-haciz devlet alacaklarının tahsil edilememesi halinde uygulanır ve mükellefler tarafından ödeme yoluyla kaldırılabilir. Haciz ve e-haciz kaldırma işlemleri için bazı durumlarda yalnızca ödeme yapmak yeterli olmaz. Çünkü belirli kategori borçlanmaları için ödeme sonrası müracaat gerekir. İlgili kurumlara online veya fiziki olarak başvurularak, ibraname alınması ile e-haciz işleminin durdurulması sağlanabilir. 

E-Haciz Nasıl Yapılır? 

Elektronik haciz olarak da adlandırılan e-haciz; genellikle vergi borçları sebebiyle uygulanır. Vergi mükellefleri, devletin alacaklarını tahsil etmek için kesinti uygulamasına tabi tutulur. Bu gelir kesintileri maaşlar üzerinden ya da menkul, gayrimenkul ya da araç gelirleri üzerinden yapılabilir. 

Mükelleflerin vergi ödemelerini belirlenen sürede yapmaması, ödeme emri çıkarılan devlet alacakları için emrin yerine getirilmemesi e-haciz sebebidir. Vergi türleri arasındaki tahsil farkları; ödeme, yaptırım uygulama, ceza oranları ve haciz işlemleri gibi pek çok işlemde de farklılık yaratır. Dolayısıyla e-haciz uygulamalarının konusu olan alacakların tahsili için tanınan süre, ödeme yöntemi ve taksit imkânı vergi türüne göre değişiklik gösterebilir. 

E-Haciz Kimlere Uygulanır? 

Elektronik haciz devlete ödenmesi gereken vergiler veya kamu kurumlarına ödenmemiş borçlar için uygulanır. Bu uygulama mükelleflerin borçları için menkul, gayrimenkul gelirlerinden ya da maaştan kesinti yoluyla gerçekleştirilir. 

E-haciz yönteminin kullanıldığı kamu borçları şu şekilde sıralanabilir: 

  • Hükme bağlı para cezaları 
  • Vergi borçları ve harçlar 
  • Trafik ihlali cezaları 
  • Usulsüz geçiş cezaları (Karayolları Genel Müdürlüğü) 
  • İdari para cezaları (RTÜK vb.) 
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci kredi borçları 

E-haciz uygulamasının yapıldığı bir başka grup da sigorta prim borçlarıdır. Bu borç çeşidinde özel prim borçları dikkate alınmaz. Yalnızca devlete ait sigorta kurumuna ödenmeyen prim borçları dikkate alınır ve bu tutarlar için e-haciz yapılır. 

E-Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır? 

Son yıllarda sayısız işlem ve başvuru için işlevsel kullanımı olan GİB internet adresi; mükelleflerin işini oldukça kolaylaştırmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet vergi dairesi üzerinden pek çok ödeme, sorgulama, doğrulama ve yapılandırma işlemi yapılabilir. E-haciz işlemleri de bunlar arasında yer alır. 

E-haciz sorgulama işlemleri GİB internet adresinde yer alan hizmet menüleri aracılığıyla kısa sürede yapılmaktadır. Sorgulama ile e-hacze konu olan borç, borcun niteliği, miktarı, muhatap kurumu ve ödeme emri için atanan tarih gibi bilgilere erişmek mümkündür. 

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?  

Kamu kurumları ihbarname ve ödeme emri yoluyla e-haciz işlemlerinin başlatılmasını sağlar. Bu işlemler başladıktan sonra borca muhatap mükellefler için görüntüleme ve sorgulama hizmetinden faydalanmak mümkündür. 

E-haciz itiraz etme işlemi yapmak isteyen mükellefler, yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapabilir. Tebliğ sonrasında 7 günlük süreç içinde ödeme yapan borçluların haciz uygulaması kaldırılır. Taksitlendirme ve yapılandırma haklarını kullanan borçlular da e-haciz işlemini kaldırabilirler. 

E-Haciz İtiraz Süresi Kaç Gündür? 

“E-haciz itiraz nasıl yapılır?” sorusu pek çok mükellef için önemlidir. Çünkü devletin alacaklarına yönelik uyguladığı hacizlerden biri olan e-haciz için itiraz ve iptal hakkı tanınmıştır. 

Mükelleflerin söz konusu borca ilişkin ödeme yaptıklarını veya önceki dönemlere ait yapılandırmaya uygun hareket ettiklerini beyan etmeleri halinde itiraz talepleri kabul edilir. E-haciz tebliğinin ardından 7 gün içinde yazılı olarak başvuru yapan borçluların, e-haciz işlemine konu olan borçla ilgili incelemesi başlatılır. İnceleme sonucunda borcun ödendiği veya usule uygun yapılandırıldığı tespit edilirse, e-haciz uygulaması iptal edilir. 

E-Haciz Kaldırma Talebi Kaç Gündür? 

E-haciz işlemleri başlatıldığında, borçluların haberdar olması için bir ödeme emri düzenlenir. Bu ödeme emrinin tebligat yoluyla gönderilip teslim alınması, itiraz – iptal ve ödeme yoluyla haciz iptali sürecini de başlatmış olur. 

Yani e-haciz işlemi bildirimi yapılan bir mükellef, tebligatı teslim aldıktan sonraki 15 gün içinde borcunu öderse; e-haciz işlemi uygulanmaz. Ancak bu işlemin durdurulması için önemli noktalardan biri borç miktarının tamamının ödenmesi gerekliliğidir. 15 günlük süre zarfında, ödeme emrine konu edilen borcun tamamını ödeyen mükellefler, dilekçe yoluyla e-haciz kaldırma talebinde bulunabilir.   

E-Haciz Nasıl Ödenir? 

E-haciz ödeme işlemleri için tıpkı sorgulama ve yapılandırma işlemlerinde olduğu gibi GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesi kullanılabilir. Resmi adreste yer alan işlem menülerinde, borç ödeme ve vergi borcu sorgulama sekmeleri mükelleflerin e-haciz sürecini pratik şekilde yönetmesi için hizmete dahil edilmiştir. Bu sayede mükellefler eski usul vergi dairesi bireysel başvurularıyla uğraşmadan, online olarak e-haciz dosyalarını takip edebilir, borçlarını görüntüleyebilir veya ödeme yapabilirler. 

E-Haciz Taksitle Ödenir mi?  

Vergi borçlarının yapılandırılması ve mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanması için yakın dönemde başlatılan taksitle ödeme seçeneği, e-hacze konu borçlar için de uygulanır. E-haciz tebliği yapılan borç muhatapları, tebliğin ardından 15 günlük süre içinde e-haciz taksit talebinde bulunabilir. 

Başvuru sonrası toplam borç tutarının %20’lik kısmının peşin ödenmesi gerekir. Kalan borç tutarı, kurumun mutabık kaldığı taksit sayısına bölünür ve ödemeler taksitli şekilde tahsil edilir. 

E-Haciz Borcu Olanlar Kredi Çekebilir mi? 

Bankalar kredi verme süreçlerinde başvurular için pek çok kriter belirler. Bunlar arasında değerlendirmenin direkt olarak etkilendiği unsurlardan biri haciz işlemleridir. Başvuru sahiplerinin daha önce borçları sebebiyle haciz uygulamasına dahil edilmesi; bankalar açısından negatif bir durumdur. Ancak söz konusu borçlar devlete karşı borçlar olduğunda, başvuru sahibi hakkındaki değerlendirme daha negatif bir hal alır. 

Başvuru sahiplerinin hakkında yürütülen e-haciz işlemleri varsa, kredi başvurusu yapabilseler dahi onay alma ihtimalleri düşer. Çünkü bankalar için düzenli gelirlerde herhangi bir bloke olması, kendi tahsilatlarını da tehdit eden bir unsur olarak görülür. Bu nedenle e-haciz işlemi yapılan kişilerin banka kredisi başvurusu yapması yasal olarak mümkündür ancak onay almaları düşük bir ihtimaldir. 

E-Haciz Maaş Kesintisi 

E-haciz uygulamalarında; tahsilat yollarında en sık başvurulan yöntem maaş kesintisidir. Kamu borcu olan mükelleflerin bu borçlara ilişkin ödemeleri, maaşlarından yapılan kesinti yoluyla ödemesi anlamına gelir. 

E-haciz işlemine konu olan borç için mükellefin elde ettiği maaş gelirinin ¼ oranındaki tutarına el konur. Ayrıca borç sahibinin kurumla anlaşması sonucu daha yüksek bir orana rıza göstermesi halinde; maaştan daha yüksek tutarlar borca karşılık olarak kesilebilir. 

Norma’nın Akıllı Çözümleriyle İşinizi Kolayca Yönetin! 

Şirket kurmak ve yönetmek için gereken en mühim ihtiyaçlardan biri mali yönetimde profesyonel araçları tercih etmektir. Çünkü nitelikli yönetim ve işlem takibi, iş yaşamında enerji ve maliyet tasarrufunu bir arada elde etmenizi sağlar. 

Norma sayesinde kuruluş sürecinden itibaren şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm ön muhasebe, e-belge ve finansal hizmetlere tek platform üzerinden erişebilir, vakit ve enerjinizi işinize ayırabilirsiniz!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

e-Dönüşüm Sürecini Ücretsiz Tamamla!

Norma ile e-dönüşüm sürecini ücretsiz gerçekleştir, her ay 50 kontör hediye kazan!