TR | EN

e-İmza Nedir? Nasıl Kullanılır?

Norma Norma | 13.05.2022

Teknolojik gelişmeler, her çalışma alanında olduğu gibi bürokratik işlemler ve resmi evrak onaylarında da etkili oldu. Elektronik imza kullanımı bu değişimin ve çalışma dönüşümünün en mühim simgelerinden biridir.

Temelde ıslak imzadan herhangi bir ayrımı bulunmadan tüm elektronik ortamlarda kullanımı kabul gören bir imza çeşidi olarak hayatımıza giren e-İmza; kişilerin fiziki imzayla yaptıkları onay ve kabul işlemlerini yerine getirmesini sağlar.

Elektronik imza günümüzde ticari, hukuki ve pek çok alanda imza yetkisinin gerekli olduğu işlemlerde kullanılmaktadır.

e-İmza Nedir?

Bireylerin onay, kabul, tasdik vb. işlemler için kimliğini temsilen attıkları ıslak imza (fiziki imza) ile aynı görev yetkisine sahip ancak elektronik ortamlarda geçerliliğini ve varlığını sürdüren kodlara e-İmza adı verilir. 

Elektronik imzalar ıslak imzalarda olduğu gibi şeklen bir bütünlük ve benzerlik içerme zorunluluğu olmayan fakat sahibinin kimliğiyle uyumlu olarak tanımlanmış simge, kod ve imgelerden meydana getirilen bir imza türüdür.

e-İmza Nasıl Alınır?

e-İmza alma işlemleri için öncelikle alınacak olan e-İmzaya dair nitelik seçimi yapmak gerekir. Çünkü elektronik imzalar bireysel ve kurumsal olarak iki kategoriye ayrılır. İki e-İmza çeşidi arasında yetkilendirme, gerçekleştirilebilecek işlem kapsamı ve kullanım süreleri açısından farklılıklar bulunur. Bu nedenle öncelikle hangi e-İmzanın alınması gerektiğine karar verilmeli ve sonrasında başvuru işlemleri yapılmalıdır. 

Elektronik imza almak için uygulanması gereken temel adımlar şu şekildedir:

 • Bireysel başvurularda başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası bulunan belge ibrazı gerekir.
 • Nitelikli elektronik imza sertifika taahhütnamesi bireysel başvurularda ibrazı zorunlu belgelerdir.
 • Kurumsal e-İmza başvuruları için de nitelikli e-İmza sertifika taahhütnamesi beyan edilmelidir.
 • Kuruluşa ait imza sirküleri ve başvuru sahibinin nüfus cüzdanı örneği dosyaya eklenmelidir.
 • Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen faaliyet raporu kurum başvurularında ibraz edilmelidir.
 • Başvuru dosyasına eklenen faaliyet belgeleri en faz 6 (altı) ay içinde alınmış olmalıdır.
 • Bireysel veya kurumsal e-İmza fark etmeksizin başvuru sahibine ait bilgi beyanı zorunludur.

e-İmza almak isteyen kişi ve kurumların başvuruları dosya incelemelerinin ardından onaylanır. Onay sonrası süreli veya süresiz olarak tanımlanan e-İmzalar başvuru sahibi kişi veya kuruluş adına tanımlanarak sisteme kaydı yapılır. Tanımlanan e-İmzalar ıslak imza yetkileriyle birlikte elektronik ortamdaki tüm işlemlerde kullanıma açılır.

e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

e-İmza kullanmak isteyen kişi ve kurumların başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken konulardan biri de belge beyanıdır. Çünkü vatandaşlar ve kurumlar için ıslak imza yetkisiyle aynı yetkiye sahip elektronik imzalarda, başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru biçimde sunulması oldukça önemlidir.  

e-İmza başvuruları kurumlar ve bireyler için farklı belge beyanları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu durumda kurumlar için elektronik imza başvurusu yapmak isteyen ya da şahsi e-İmzasını almak isteyen kişiler başvuru belgelerinde bu ayrıma da dikkat etmelidir.

Kurumsal e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kurumsal e-İmza kullanımı son yıllarda yaygın biçimde tercih edilen bir uygulamadır. Özellikle işlem hızı ve güvenilirliği sebebiyle kurumlar için pek çok alanda iş yükü azaltan e-İmza uygulamasında; başvuru süreci için gereken belirli evraklar bulunur. 

Kurumsal e-İmza başvuruları için beyanı zorunlu belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Ticaret Sicil Belgesi (Son 6 ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilmiş olmalıdır) 
 • Kurum adına e-İmza yetkisi kullanacak kişinin T.C. Kimlik Numarasını içeren cüzdan veya pasaport 
 • İmza sirküleri 
 • İmza beyannamesi 
 • NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Taahhütnamesi 
 • e-İmza başvuru formu belgesi 

Kurumsal e-İmza başvurularında kullanım yetkisi verilecek olan kişi sorumluluk bakımından muaftır. Yani kurumsal e-İmzalarla yapılan işlemlerin sorumluluğu kullanan kişinin değil, kurumun kendisine aittir. Atılan her e-İmzada, imzayı kullanan kişi belli olmakla birlikte belgenin tarafı kurumun kendisi olarak kabul edilir.

Bireysel e-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Vatandaşların ıslak imza olarak kullanabileceği, elektronik ortamda düzenlenen her türlü belgede kendilerini temsil eden özel yazılım kodlarına “bireysel e-İmza” adı verilir. Bireysel e-İmza almak isteyen kişilerin başvuru sürecinde beyan etmesi zorunlu belgeler bulunur. 

Form işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sahibinin iletmesi gereken e-İmza başvuru belgeleri şunlardır: 

 • Başvuru sahibine ait T.C. Kimlik Belgesi 
 • Kimlik belgesi yerine geçebilecek nitelikteki T.C. Kimlik Numarası içeren; pasaport, sürücü belgesi vb. 
 • NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) taahhütname belgesi 
 • e-İmza başvuru formu 

Bireysel e-İmza kullanımlarında, kurumsal e-İmzadan farklı olarak başvuru sahibi her işlemden bizzat sorumlu tutulur. Vatandaşların şahsi ıslak imzalarıyla eş değer kabul edilen elektronik imzalarda her belge için taraf, e-İmzayı kullanan kişi kabul edilir. 

e-İmza Nereden Alınır?

e-İmza kullanımının sağladığı pek çok avantaj, vatandaşları ve kuruluşları e-İmza kullanımına yöneltti. Bu doğrultuda kullanıcılar için en çok merak edilen hususların başında; e-İmzanın alınma süreci bulunuyor. Bu sürecin önemli başlıklarından biri başvuru işlemlerinin nereye yapılacağı ve nasıl takip edileceği olmaktadır.  

Elektronik imza almak isteyen kişi ve kurumların BTK’ye (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bağlı sertifika hizmet sağlayıcılarını kullanması gerekir. Bu hizmet sağlayıcılar aracılığıyla belirlenen koşulları sağlayıp istenen belgeleri beyan eden kişi/kurumlar e-İmza başvurusu yapabilir. 

e-İmza Fiyatları

e-İmza başvurularında ödenmesi gereken sertifika ücretleri bulunur. Bu ücretler TÜBİTAK KamuSM NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) harcı olarak adlandırılır. Başvuru ücretleri belirlenirken baz alınan kriter kullanım süreleridir. Buna göre 2022 yılı e-İmza fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: 

 • 1 yıl geçerli elektronik imza ücreti: 129,80 TL 
 • 2 yıl geçerli elektronik imza ücreti: 159,30 TL 
 • 3 yıl geçerli elektronik imza ücreti: 200 TL 
 • Mini kart okuyucu ücreti: 118,00 TL 

e-İmza başvurusu yapmak isteyen her kişi ve kurum, başvuru evraklarını tamamladıktan sonra belirlenen sürelere ait ücretleri ödemelidir. Başvuru sahipleri hangi süre zarfında e-İmzayı kullanmak istiyorsa, o süreye ait harcın ödenmesi ile e-İmza kullanım süreci başlatılmış olur.

e-İmza Nasıl Kullanılır?

e-İmza kullanımı için sertifikasını ve kullanım kurulumunu içeren flash bellek başvuru onayı sonrası teslim edilir. Bu flash bellek ile işlem yapılacak ya da elektronik imza tanımlanacak bilgisayarda program kurulumu yapılır. Sonrasında e-İmzanın kullanılacağı alanlarda bilgisayarda tanımlı olan sertifika aktivasyon uygulamaları yardımıyla e-İmza algılanır.

e-İmza Nerelerde Kullanılır?

Elektronik imzaların kullanım alanları fiziki imza ile aynı kapsamda yer alır. e-İmzaların kullanıldığı alanlar şunlardır; 

 • Toplu imza işlemleri, 
 • e-Devlet ve e-Nabız uygulamaları,
 • Kurumlar arası iletişim,
 • Kurum içi uygulamalar,
 • Vergi ödemeleri,
 • Banka talimatları gönderimi,
 • Elektronik arşiv imzalanması gereken durumlar,
 • e-Arşiv Fatura ve e-Fatura uygulamaları,
 • e-Sözleşmeler,
 • MERSİS kapsamında ticari sicil işlemleri,
 • MERNİS işlemleri,
 • Sosyal güvenlik uygulamaları.

Bunlar dışında ıslak imzanın gerekli olduğu tüm durumlarda elektronik imza kullanılabilir.

e-İmza Kullanmanın Avantajları

Dijital dönüşüm uygulamaları her alanda nitelikli kullanım sağlamaktadır. İşlemlerin güvenilir, hızlı ve kolay kullanım özelliğiyle gerçekleştirilmesi; iş yükünde azalma ve vakit tasarrufu sağlar. Bu uygulamalardan biri olarak kısa sürede yaygın şekilde kullanılmaya başlanan e-İmza uygulaması; bireyler ve kurumlar için pek çok prosedür işleminde ve yönetim faaliyetinde tercih edilir. 

e-İmza kullanımının avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Yer ve zaman farkı olmadan imza işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. 
 • Yasal uyumluluk özelliği taşır ve imza prosedürlerine uygun biçimde gerçekleştirilir. 
 • Takibi kolay ve hızlıdır, hangi belgenin kim tarafından ve ne zaman imzalandığı takip edilebilir. 
 • Noter onaylı işlemlere duyulan ihtiyacı büyük oranda azaltır ve iş yüküne olumlu katkı sunar. 
 • Özellikle kurumsal işlemlerde prestij sağlar ve güvenirlik algısını yükseltir. 
 • Tahrifata karşı korunaklıdır ve kolay saklanabilir. 

e-İmza uygulamaları geleneksel imza işlemlerinin sahip olduğu risk ve dezavantajları büyük ölçüde ortadan kaldırır. Öte yandan noter işlemlerine duyulan ihtiyacı azaltmasıyla birlikte maliyet tasarrufu yapılmasına da yardımcı olur.  

Elektronik imza kullanımı sayesinde belge gönderimleri için ıslak imza koşulu olan her türlü işlemi yapmak mümkündür. Bu durumda gönderimde söz konusu olan kâğıt, kargo veya basım masrafları da ortadan kaldırılabilir. 

Zaman tasarrufu da sağlayan e-İmza kullanımı ile vatandaşlar ve kurumlar için imzalı belge düzenlemek, göndermek ve almak oldukça pratik bir hale gelmiştir.

Kimler e-İmza Kullanabilir?

Islak imza ve e-İmzanın kapsam bakımından birbirinden farklı olmaması; e-İmza için kimlerin kullanım sahibi olabileceği hususunda gereken sınırı çizmektedir. Islak imza kullanmak için gereken yetkinliğe sahip her kişi elektronik imza kullanabilir. 

Kurumsal e-İmzalar için yetkilendirme firmalar ve kuruluşlar tarafından kişi seçimi yapılarak sağlanır. Ancak kurum adına e-İmza kullanan kişi yapılan işlemlerden bireysel olarak sorumlu tutulmaz. Kurumsal e-İmza yükümlülüğü direkt olarak kurumun kendisine aittir.

Bireysel e-İmzalar için sorumluluk kullanıcıya aittir. Yapılan her işlem, verilen her talimat, borç – alacak taahhüdü gibi işlemlerde bireysel e-İmza kullanıcısı bizzat sorumludur. Kurumsal e-İmzadan en belirgin farkı sorumluluk alanı olan bireysel imzalarda, belge taraflarından biri e-İmzanın sahibidir.

e-İmzanın Kullanılmadığı Yerler

Elektronik imzaların en önemli işlevi, bireylerin ıslak imzası yerine kullanılabilmesidir. Özellikle kurum ve yönetim işleri için oldukça verimli bir ortam sunan e-İmzalar; vatandaşların pek çok başvuru, yönetim ve prosedür ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamalarını sağlar. Ancak e-İmzalar her ne kadar sayısız iş ve işlem için uygun olsa da belirli işlemlerde kullanılmaları mümkün değildir. İlgili yasa gereği e-İmzalar; evlilik akitlerinde, emlak alım-satım işlemlerinde ve veraset/intikal sözleşmelerinde kullanılamaz. 

e-İmza kullanımının kapsam ve yetkisi dışında kullanılması, yasal olarak engellenmiştir. Bu kapsamda e-İmzayla yapılan evlilik akitleri, emlak alım – satım işlemleri veya veraset/intikal süreçlerinin resmiyeti kabul edilmez. Bu yolla yapılan alım – satım işlemleri yasal açıdan geçersiz sayıldığından devir yapılması da mümkün değildir. Dolayısıyla e-İmza kullanıcılarının, elektronik imzalara ilişkin yetki ve kapsam dışındaki alım – satım işlemlerini yapmaması gerekir. Bilinçli kullanım gereği bu kapsama hâkim olmak çeşitli olumsuzlukların önlenmesini sağlar.

e-İmza Geçerlilik Süresi

Elektronik imza kullanımı başvuru sürecinde kapsamı belirlenmiş sürelere tabidir. Yani her kullanıcısı için e-İmza belirli bir süre geçerli olur. Sürenin dolması halinde e-İmza işlemlerinin yenilenmesi ve tekrar tanımlanması gerekir. Elektronik imza kullanımları T.C. vatandaşları için maksimum 3 yıl olarak tanımlanır. Yabancı uyruklu kullanıcılarda bu süre azami 1 yıldır. Her iki kullanıcı grubunda da başvuru esnasında kullanım sürecine ilişkin talepte bulunulur. Başvuru ücretlendirmeleri de e-İmza için tanımlanan süreye göre değişkenlik gösterir.

Elektronik imza kullanan kişi ve kurumlar TÜBİTAK aracılığıyla e-İmza kalan kullanım sürelerine yönelik bilgi edinebilir. Kurumun bu bilgi akışını sağlamak için özel olarak kurduğu bir iletişim hattı bulunur. Aynı zamanda kişi ve kurumlar Akis Kart İzleme Aracını kullanarak; mevcut e-İmzalarını kullanmak için ne kadar süre kaldığını dijital ortamda takip edebilir. Bu işlemi yapmak için TÜBİTAK tarafından hizmete sunulan Bilgem portalına giriş yapıp menülerin kullanılması ve bilgi girişi yeterlidir. 

e-İmza Nasıl Yenilenir?

e-İmza kullanımları hem bireysel hem de kurumsal açıdan belirli sürelere tabidir. Kullanıcılar başvuru sürecinde talep ettikleri kapsamda e-İmzalarını onaylatır. Onaylanan süre maksimum 3 yılla sınırlı olmaktadır. Yabancı uyruklu e-İmza kullanıcıları için bu süre 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Sürenin dolmasıyla birlikte e-İmza kullanımına devam etmek isteyenler yenileme işlemi yapmalıdır. 

e-İmza yenileme işlemleri KamuSM resmî sitesinde bulunan başvuru portalından yapılır. Portala giren kullanıcılar akıllı kartlarını sisteme girmeden önce takarak, mevcut kayıtlarını yenilemek için başvuru yapabilir. 

e-İmza yenilemesi yapmayan kullanıcılar, tanımlanan sürenin sonunda aktif kullanıcı olarak e-İmza araçlarına giriş yapamaz. Belge onaylama ve imzalama işlemlerinde tanımlı kodlarını kullanamazlar. e-İmza araçlarının tanımlı özellikleri aynı kalmakla birlikte süre sonunda pasif hale gelir ve işlevleri sonlandırılır. Araçların aktifleştirilmesi için portal aracılığıyla yenileme başvurusu yapılır. Başvuru değerlendirme sürecinde e-İmza araçları aktif hale gelmez. Yalnızca yenileme onayının ardından tekrar tanımlanan sürenin başlatılmasıyla araçlar kullanılabilir.

Elektronik Sertifika Nedir?

Vatandaşların kimliğini ispat için kullandığı T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi yine kimlik beyanı kabul edilen ancak dijital ortamda düzenlenen dosyalara “elektronik sertifika” adı verilir. Bu sertifikalar standart olarak X.509 değerine uygun şekilde üretilir. Sanal ortamda bu standartla uyumlu olan tüm tarayıcılar, akıllı kartlar veya token’lar elektronik sertifika yüklemeleri için kullanılabilir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca gerçek ve tüzel kişiler elektronik imza oluşturma yetkisine sahiptir. BTK tarafından başvuru süreci ve onay aşaması yürütülen bu uygulamada; yine aynı kurumun yetkilendirdiği ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) tarafından NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) alınabilir. Alınan nitelikli elektronik sertifikaların elektronik imza aracına yüklenmesi; ilgili yasa gereği zorunlu hale gelmiştir. 

Elektronik sertifikaları edinmedeki temel amaç, kimlik doğrulamasının sağlanmasıdır. Dijital ortam ürünlerinin kullanımında kimlik beyanı olarak kabul edilen bu e-belgeler; akıllı kartlara yüklenir ve e-İmza kullanımlarında yer alır. Kullanıcıların temin sırasında başvuracağı ESHS kurumlar, TÜBİTAK kontrolündeki portal bilgilerini baz alır.

Nitelikli Elektronik Sertifika Nedir?

Teknolojik gelişmelerin ve e-dönüşüm faaliyetlerinin ürünleri olarak ortaya çıkan ve neredeyse tüm yönetim ve işlem alanlarında aktif kullanılan bazı uygulamalar bulunur. e-İmza uygulaması bu ürünler arasında kısa zamanda çok yaygın şekilde işlevsel hale gelmiş ürünlerin başında yer alır. Ancak bu dijital ürünün çalışma düzeni ve işleyiş sistemine dair ayrıntılar kullanıcılar tarafından bilinmesi gereken önemli hususlardır. Çünkü e-İmza kullanımının kendi içinde ayrılmaz bileşenleri bulunur. Bu bileşenlerden ilki ve en önemlisi NES 'dir (Nitelikli Elektronik Sertifika). 

Akıllı kart olarak da adlandırılan, kullanıcıların kişisel bilgilerinin yer aldığı kartlar aracılığıyla tüm yönetim ve onay süreçlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi mümkündür. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda da yer alan NES (Nitelikli Elektronik Sertifika); USB portları ile çalıştırılan, şifreleme sistemlerinin içinde koruyucu sertifika işleviyle kullanılan yazılımlardır. Bu sertifikalarda kullanıcıya ait tüm kimlik, adres ve diğer bilgiler yer alır. NES kullanımı bulunan kartlarda, bu kullanımı içeren özel bir ibare bulunmalıdır. 

Elektronik Sertifika Yükümlülükleri

Elektronik sertifikalar; kullanıcıların kimlik ispatı işleviyle kullanabildikleri özel, dijital belgelerdir. Bu belgeleri temin etmek, işlemleri sırasında kullanmak veya yenilemek isteyen kişi ve kurumların bazı yükümlülükleri bulunur. 

Elektronik sertifika yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Başvuru sürecinin gereği olan tüm bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru beyan edilmelidir. 
 • ESHS (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı) için beyan edilen bilgiler değişirse; bu değişikliklerin bildirilmesi zorunludur. 
 • Eğer kullanıcı imza verisini kendi üretmek isterse süreçlere ilişkin kriterleri belirleyen resmi tebliğdeki parametreleri kullanmalıdır. 
 • Sertifika sahibi, imza yetkisini başkasına kullandıramaz ve dijital verinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 
 • İmza verilerinin gizliliği ile ilgili bir şüphe oluştuğunda, kullanıcılar bunu ESHS kuruma bildirmek zorundadır 

Sertifika ve e-İmza kullanıcılarının üretici araçla ilgili fiziki sorunlar oluşması halinde de bazı yükümlülükleri vardır. Bunlardan en önemlisi üretici aracın ya da erişim verisinin çalınması halinde bildirimde bulunmaktır. Söz konusu araçla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu oluşursa kullanıcılar bu durumu ESHS kuruma vakit kaybetmeden bildirmelidir.

e-İmza ve Mali Mühür Farkı

Birbirine sıklıkla karıştırılan iki dijital uygulama mali mühür ve elektronik imza uygulamalarıdır. Nitelikli kullanım açısından bu iki uygulama arasındaki farkları bilmek oldukça önemlidir. e-İmzanın mali mühürden ayrıldığı en önemli uygulama noktası; kişileri temsil amacıyla kullanılmasıdır.  Bireysel e-İmza kullanımları, vatandaşların ıslak imza kullanımlarıyla aynı kapsam ve yetkiye sahiptir. 

Elektronik ortamda düzenlenen bir belge için vatandaşların kullandığı e-İmzalar; fiziki ortamda düzenlenen bir evraka attıkları imza ile aynı sorumluluğu yaratır. Mali mühürler ise kurumların e-belge düzenleme veya diğer e-dönüşüm faaliyetleri için kullandığı elektronik mühürlerdir.  

e-İmza kullanımlarının amacı belgelerde kurum ya da kişi temsili ve onayı sağlamaktır. Ancak mali mühürler belge düzenleyici portal veya sistemlere giriş için kimlik belirleyici dijital ürünlerdir. Yani mali mühürlerle e-Fatura düzenlemek için GİB portala giriş yapılır, ancak bir sözleşme temsil edilen kişi ya da kurum adına mali mühür kullanılarak onaylanamaz.

e-İmza Mali Mühür Yerine Geçer mi?

Dijital ortam ürünleri olarak kullanıma sunulan ve kısa zamanda yaygın kullanım sağlanan iki ürün; e-İmza ve mali mühürdür. Bu dijital kullanım ürünlerinin işlevleri, yetkileri ve kullanım amaçları birbirinden farklıdır. Başvuru süreçleri ve kullanım kriterleri de yine birbirinden farklı koşullara bağlıdır. Kurumsal ve bireysel kullanıcıların edinebilmesi konusunda da ayrı özelliklere sahip olan e-İmza ve mali mühür hakkında en merak edilenlerden biri de birbirlerinin yerine kullanılıp kullanılamayacaklarıdır. 

e-İmza kullanımı hem şahsi hem de kurumsal olabilirken, mali mühürler yalnızca kurumsal işlem yönetimlerinde ve portal kimlik doğrulamalarında kullanılır. Bu sebeple birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Bu konudaki tek istisna şahıs şirketleriyle ilgili işlemlerde bulunur. Vatandaşlar şahıs şirketleriyle ilgili elektronik fatura işlemlerini yürütmek için başvurularını mali mühür olmadan, e-İmzalarıyla yapabilirler. 

Mobil e-İmza Nedir?

Her işlem ve yönetim faaliyetinin dijital ortamda gerçekleştirilebildiği bir konsept olan e-dönüşüm kapsamında; e-İmza kullanımı en işlevsel ürünlerden biridir. Tüm belge onaylama, imza ve yürütme sürecinde şahıslar ve kurumlar için e-İmza işlevlerinden faydalanmak mümkündür. Ancak her geçen gün ilerleme kaydeden e-dönüşüm faaliyetleri, e-İmza gibi bir dijital ürünün bile hız kesmeden farklı özellikler kazanmasını sağlamaktadır. Bu gelişmeler arasında en kullanışlı alternatiflerin başında “mobil e-İmza” yer alır.  

Mobil e-İmza; GSM operatörleri aracılığıyla kullanıcılara tanımlanan bir servis hizmetidir. Bu hizmet kapsamında, dijital ortam dokümanlarının imzalanması sağlanır. e-İmzalar, vatandaşların ıslak imzasıyla aynı işlev ve yetkiye sahiptir. Bu durum 5070 sayılı kanun ile mobil e-İmza için de geçerli sayılmıştır. Dijital ortam dokümanları için yapılan her mobil e-İmza işlemi; sahibi olan kurum veya kişiler için yasal düzlemde sorumluluk içerir. 

Mobil e-İmza almak isteyen kullanıcıların aylık servis ücreti ödemesi gerekir. Kullanım süresine bağlı olarak ücret ve tarifeler değişiklik gösterebilir. Başvuru için kullanılan operatörün şubesine gidilmeli ve fiziki başvuru yapılmalıdır. T.C. Kimlik Numarası içeren cüzdanla ve mobil imza uyumlu SIM kartla başvuru yapılabilir. Halihazırda kullanılan SIM kart mobil e-İmzaya uyumlu değilse, operatör şubesinden uyumlu kart temin edilmelidir.

e-İmza Sahibi Olmak Norma ile Bir Tık Yakında!

Norma üzerinden e-İmza alımı, kullanımı ve detaylarına ilişkin tüm merak ettiklerinizi kolayca öğrenebilir; avantajlı fiyatlara elektronik imza sahibi olabilirsiniz. 

Firmanız için kurumsal e-İmza sahibi olmak ve şirketinizi dijital dünyaya taşımak için Norma üzerinden kurumsal e-İmzaya kolayca geçiş yapabilirsiniz. 

e-Dönüşüm Sürecini Ücretsiz Tamamla!

Norma ile e-dönüşüm sürecini ücretsiz gerçekleştir, her ay 50 kontör hediye kazan!