TR | EN

Ekip İçi İletişimi Güçlendirmenin Yolları

Norma Norma | 03.06.2022

Şirket yönetiminde başarının anahtarlarından biri ekip içi iletişimin doğru yönetilmesidir. Çünkü farklı birimler arasında etkin iletişimin sağlanması bütüncül olarak şirket faaliyetlerini de etkiler. Bu etkinin sonucu olarak şirketin odak ve hedef hareketlerine yön verilir.

Etkin bir ekip içi iletişimin şirket yönetiminin başarısına katkısı oldukça fazladır. Üstelik yalnızca maddi başarılar açısından değil, ekip için ihtiyaç duyulan işe karşı manevi bağlılık açısından da iletişimin rolü son derece önemlidir.  

İletişim tek taraflı bir icraat değildir. İşteş olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Karşılıklı gerçekleşmeyen ekip içi mesaj gönderimleri talimat ve emir halini alır. Bu iki unsur iletişimin bir parçası değildir. Farklı kanallardan mesaj iletmek olarak tanımlanabilir ancak ekip içi iletişimde talimat ve emir kavramlarının bir karşılığı bulunmaz. 

Şirket içi iletişim üst kademelerden alt statülere iletilen emir, rapor, talimattan ibaretse; o şirket için herhangi bir ekip iletişiminden söz edilemez.  

Güçlü Ekip İletişiminin Faydaları

Yeni nesil yönetim anlayışları arasında gelenekçi yaklaşımların tabusu olan ast-üst ilişkisinin yerini; bütüncül ekip faaliyetleri ve iletişimi almıştır. Ekip içi iletişimi güçlendirmenin yollarından faydalanarak bu yapıyı sağlamlaştıran şirket yönetimleri için; çalışma hayatından mutlu, işinin gerekliliklerini yerine getirmek için yaratıcı yönünü kullanan, kendini ifadede herhangi bir engel görmeyen, sınırlarını bilen ve işe katkı sağlayan zihniyette ekip üyelerine sahip olmak büyük bir avantajdır. 

Şirket yönetiminde ekip içi iletişimi güçlendirmenin yollarından ilki; çalışanlar ve birimler arası koordinasyonun belirli bir plana oturtulmasıdır. Bu plan etkileşim ve denetim kategorilerinden oluşturulmalıdır.  

Etkileşim kategorisi rutin programlarla desteklenmeli, çalışanların fikir alışverişi yapabileceği, beyin fırtınası gerçekleştirebileceği, çalışma düzenine katkı sunmak adına verimli olabileceği aktiviteler planlanmalıdır. 

Denetim kategorisinde haftalık ve aylık toplantılarla geliştirilen fikirlerin pratikteki karşılıkları ölçülmeli ve geri bildirim odaklı bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Ekip İçi İletişimde Geri Bildirimin Önemi 

Geri bildirim; çalışanların iş ve işlemleri yerine getirirken ve kendi çalışma alanlarının kapsamı dahilinde yükümlülüklerini gerçekleştirirken gösterdikleri performansın değerlendirilmesidir. Her çalışan için yaptığı işin pozitif yönlerini duymak ve takdir görmek motivasyon kaynağıdır.  

Pozitif geri bildirimlerin önemli bir itici gücü bulunur. Aynı şekilde negatif (yapıcı eleştiri kapsamında) geri bildirimler dışarıdan bakıldığında görülebilen eksikliklerin fark edilmesini sağlar. Her iki geri bildirimin de hem çalışma düzenine ve şirket yönetimine hem de çalışanın işiyle ilişkisine katkısı olur. 

Ekip içi iletişimde geri bildirimin sağladığı katkılar şu şekilde sıralanabilir: 

  • Yaptıkları işin takdir görmesi çalışanların motivasyonunu artırır. 
  • Yönetimin çalışan faaliyetlerine verdiği önem geri bildirimle yansıtılır. 
  • Negatif (yapıcı) eleştiriler eksikliklerin farkındalığını destekler. 
  • Ekip içi geri bildirim alışkanlığı birimler arası koordinasyonu arttırır. 
  • Üyelerin farklı geri bildirimleri farklı bakış açılarını ve yeni fikirleri ortaya koyar. 
  • Denetim ve yönetim faaliyetlerinin ekibe yansıması geri bildirim aracılığıyla yapılır. 

Geri bildirim her firma yönetiminin ekip içi iletişimde vazgeçilmez unsurlarından biri olmalıdır. Yapılan işi aynı anda hem denetleyen hem de destekleyen bir mekanizma kullanılması; geri bildirimi adeta ekip içinde bir iletişim kanalı haline getirir. 

Yönetimin ekibe karşı veya ekibin kendi içinde geri bildirim alışkanlığı geliştirmesi hem çalışma düzeninde yenilikçi fikirlerin önünü açar hem de çalışanlar için bir teşvik anlamı taşır. 

Profesyonel İletişimde Samimiyet ve Güven 

Profesyonel şirket yönetimiyle birlikte ekip içi iletişimin kuvvetli bir yapıyla sağlanması birbirini destekleyen kavramlardır. Ancak gelenekçi yönetim modellemeleri ast-üst ilişkisinin getirdiği gergin ve disipliner iletişim anlayışıyla bu kavramın yıpranmasına sebep olmuştur.  

Çalışanların kendi arasında ve yönetimle çalışanlar arasında bir ekip ruhu oluşturulması “profesyonel samimiyet ve güven” felsefesiyle mümkündür. Kendini ifade eden ve fikirlerini beyanda özgür hisseden ekip üyelerinin samimiyetten beslenmesi bu felsefede güven duygusuyla güçlenir ve profesyonellik çerçevesinde pratikte karşılık bulur. 

Ekip İçi İletişiminizi Güçlendirirken Finansal İşleri Norma’ya Bırakın!

Ekip içi iletişimi güçlendirmek, başarılı bir iş yönetiminin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Şirket yönetimi ve ekibin sağlıklı ve verimli şekilde idaresi çalışma düzeninde olumlu sonuçları da beraberinde getirir. Ancak şirketinizi kurarken ve büyütürken aynı anda birden fazla işle ilgilenmek hem yorucu hem de stresli olabilir.

İşine özel finans platformu Norma ile oturduğunuz yerden ücretsiz kurumsal hesap açabilir ve tüm hesap hareketlerinizi kolayca takip edebilirsiniz. Şirketiniz için gerekli olan tüm ön muhasebe işlemleri, para transferleri, vergi ödemeleri ve finansal danışmanlık hizmetlerine tek platform üzerinden kolayca ulaşmanın ayrıcalığını Norma ile yaşayın!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.