TR | EN

İş Bulmak İçin En İyi Freelancer Siteleri

Can Denizer Can Denizer | 28.06.2022

Çalışma hayatının getirdiği mesai disiplini ve belirlenen alanlarda çalışma kültürü; iş dünyasının sahip olduğu kemik olguların başında yer alır. Ofis, iş yeri, kurum veya iş alanı çalışmaların yapılması için dizayn edildiğinden, işlerin kaynak ve tedarik döngüsü ile arz-talep buluşmalarının yaşandığı bölgeler de aynıdır. Ancak yeni nesil çalışma düzeniyle birlikte bu standart uygulamaların yerini, çalışma yaşamında esneklik ve yaratıcılığı odak alan freelance çalışma sistemi almıştır.

Yer, zaman veya bağlam zorunlulukları minimum seviyede tutularak, beklentilerin merkezinde yaratıcı üretimin yer aldığı freelance konsept sayesinde; sayısız sektör için özgün çalışma düzenleri gelişmiştir. Freelance çalışma düzeninin getirdiği en mühim yenilik ve kolaylık hem çalışanlar hem de işverenler için işe özgü iş birliği kavramının yaratılmasıdır.  

Bir iş için gereken eleman veya hizmete freelance konsept kapsamında; işverenler tek seferliğine ulaşabilirken, çalışanlar da kendileri için uygun gördükleri işverenlerle çalışmayı tercih edebilmektedir. 

Karşılıklı seçimlerin yapılması için kurgulanan dijital ortamlar freelance çalışma düzeninin vazgeçilmez arz-talep kanallarıdır. İş bulmak için en yaygın ve işlevsel şekilde kullanılabilecek freelancer siteleri 2022 yılında da bu sektörün yoğun tercih edilen kanalları arasına girmiştir. 

Freelance Nedir? 

Freelance kavramı Türkçe karşılığı bakımından “serbest çalışma” anlamı taşır. Ancak “serbestlik” kavramı bu anlamın içerisinde pek çok kategoriyi içine alır. Yani bir freelancer bu çalışma konsepti ile yalnızca sektörel serbestiye değil; aynı anda çalışma süreleri, çalışma disiplini, işveren tercihi, iş birliği sınırları gibi pek çok anlamda serbestliğe sahiptir. Bu durum özellikle pandemi döneminde disipliner çalışma yaşamının kilitlenmesi ile birlikte; freelance çalışma konseptinin ileri seviye işlevselliğini ortaya koymuştur. 

Kurumsal bir döngü ve sorumluluğa bağlı kalmadan, kişilerin kendi uzmanlık alanları ve yetenekleri doğrultusunda iş yaşamını dizayn edebildiği freelance çalışma zemini; özelinde yaratıcı üretimi baz alır.  

Freelance çalışanlar arasında disipliner modelde bulunmayan avantajlar rağbet görür. Ancak bu sistemin kendi içinde özgün bir rekabet ortamı vardır. Bu bağlamda kurumsal düzende işverenin beklentisini karşılamak başarı sayılabilecekken, freelance çalışma odağında yaratıcı üretim için kullanılan zaman, emek ve ücret pariteleri başarının ortaya çıkışı için gereken unsurlardır. 

Ev, serbest alan veya belirlenen özel alanlarda çalışma imkânı sunan freelance çalışma konsepti, kurumsal disiplinden uzak olsa da kendi dinamikleri bağlayıcı ve etkindir. 

Freelancer Siteleri Nedir? 

Freelance çalışmak isteyen veya frelancer’lerla çalışmak isteyen kişiler için bu konseptin vazgeçilmez unsurları freelancer siteleridir. 

Freelancer siteleri 2022 yılında da serbest çalışma düzenine geçiş yapanların uğrak adresleri haline gelmiştir. Bu dijital platformların temel amacı; uzmanlıkları ve yetenekleri doğrultusunda çalışma yaşamını inşa etmek isteyen kişilerin, ilan verme yoluyla ya da başvuru yaparak istediği işleri almasını sağlamalarıdır. Bu bağlantı aynı dijital platformu kullanan işverenlerin ilanları değerlendirme ya da kendi iş ilanlarını oluşturmaları ile sağlanır. 

Freelancer siteleri kendi içinde çeşitli algoritmalar kullanarak; freelancer’ların puanlandığı, işlerin kategorize edildiği, arama yoluyla işi yapan ve işi veren tarafın iletişime geçtiği bir düzen oluşturur. Bu düzende dijital ortamın hızlı ve güvenilir niteliklerle donanması amaçlanır. Böylece her iki taraf için de çalışma yaşamında fiziki koşullar olmadan sanal iletişimle bağları oluşturulmuş ve teslimden ödemeye kadar tüm unsurların dijital düzlemde gerçekleştiği serbest bir alan yaratılır. 

Freelance Kazançlar Nasıl Vergilendirilir? 

Türkiye’de kazançların vergi takibinin yapılması ve kapsamlarının belirlenmesi için VUK (Vergi Usul Kanunu) baz alınır. Freelance çalışma düzeni fiziki koşullarda yapılan disipliner çalışma modeline göre daha esnek bir yapıdadır ve kendi dinamikleri mevcuttur. Ancak her kazanç türünde olduğu gibi vergilendirme esasları bu düzen kazançlarında da geçerlidir. Freelance vergi sorumlulukları, vergi kanunları gereği belirlenmiş olup serbest meslek kazançları kapsamında değerlendirilmiştir. 

Şahıs şirketi kurma işlemlerinin detaylarını bilmesi gereken meslek gruplarından biri de freelance çalışanlardır. Çünkü vergilendirme usullerine göre bu kişiler dilerse kendi şirketini kurarak faturalandırma yapabilir. Eğer şirket kurmadan freelance düzeninde mesleğini inşa etmek isteyen çalışanlar olursa onlar için farklı belgelendirme yöntemleri mevcuttur. Bunar arasında gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi alışveriş belgeleri sayılabilir. 

Freelance vergi ödemelerinin belgelendirilmesi için kullanılabilen serbest meslek makbuzu; vergi dairelerinden alınan mükellefiyetle kesilebilir. Bu mükellefiyete erişmek isteyen freelance çalışanlar, bağlı bulundukları daireye başvuru yaparak serbest meslek mükellefiyeti edinmelidir. Başvurusu onaylanan kişiler freelancer siteleri üzerinden ya da harici yollarla edindikleri kazançları makbuz yoluyla belgeleyebilir. 

Freelance Çalışırken Şirket Kurmak Zorunlu mu? 

Vergilendirme usullerinin belirlendiği kanunlarda; kişilerin yaptıkları işler sonucu elde ettikleri kazançlardan kesilecek vergiler için bazı limitler söz konusudur. Bu limitler yapılan alışverişin mali hacmi baz alınarak belirlenir. 

İş başı kazançlar veya aylık/yıllık kazançlar kapsamında belirli limitleri aşan gelirleri elde eden kişilerin şahıs şirketi kurarak vergilendirme sistemine dahil olması zorunludur. Freelance sisteminde de vergilendirme sorumluluğu bulunmakla birlikte şahıs şirketi açmak zorunlu değildir. 

Tahsil edilen tutarların, yapılan iş veya işlem türlerinin, toplu veya tekil gelirlerin kanunlarda belirtilen özelliklere haiz olması; o kazanç döngüsünün vergiye tabi olmasını gerektirir. Bu durumda ticari faaliyetlerin tümü için kanunlarda öngörülen limitlere, kapsama ve vergilendirme uygulamalarına uyumlu şekilde hareket etmek gerekir. 

Freelance çalışanlar da şirket kurma zorunluluğu olmasa bile, elde ettikleri kazançları gider pusulası, gelir pusulası, serbest meslek makbuzu gibi belgelerle beyan etmelidir. 

Hangi Alanlarda Freelance Çalışılabilir? 

Freelance çalışma konseptinin hacmi özellikle pandemi dönemiyle birlikte sayısız sektöre ulaşmıştır. Başlangıçta daha çok hizmet sektörünün ağırlıklı olarak tercih ettiği freelance çalışma düzeni; pandemi koşullarında alıcı ve satıcının, işi yapan ve işi verenin bir araya gelmek için dijital ortama yönelmesi ile gelişmiştir. 

Bu bağlamda günümüzün neredeyse tüm sektörleri için uzmanların iş arayışına girebileceği ve ihtiyaç duyanların uzmanlara erişebileceği bu sistem; yine de ağırlıklı çalışma grubunu hizmet, destek, özgün tasarım ve dijital üretim alanlarında gösteren bir zemindir.  

Tasarım 

Sektör farkı olmaksızın her ürün ve üretim sürecinin tasarım aşaması bulunur. Özellikle görsel pazarlama ve tanıtım evrelerinde vazgeçilmez hizmetler arasında yer alan tasarım hizmeti; freelance çalışma konseptinin de en yoğun alanlarından biridir. 

Firmaların veya kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda logo, medya reklamı, grafik veya broşür tasarımı yapmak, alan uzmanı freelancer’lar için önemli çalışmalardan yalnızca birkaçıdır. Freelancer siteleri 2022 yılında da serbest çalışma konseptini benimseyen tasarımcılar için en çok tercih edilen iş iletişim ağlarıdır. 

Yazılım 

Dijital gelişmelerin ışığında tüm çalışma kategorileri için vazgeçilmez hizmetlerden biri de yazılım hizmetidir. Yazılımcılar firma veya kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik olarak; sektörel araştırmaları tamamlanmış, hedef kitleye ve kullanıcıya uygun, denetlenebilir ve geliştirilebilir uygulamaların yazılımlarını tasarlar. Bu yazılım tasarıları ticari, sosyal, farkındalık veya kişisel amaçlı kurgulanabilir. Ancak hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın yazılım üretim sektörü freelance alanında en yaygın şekilde varlığını sürdüren kategorilerden biridir. 

Yazarlık 

Freelance çalışmalar arasında en yaygın meslek gruplarından biri de yazarlıktır. Genellikle firmaların internet sitelerinde yükseliş için ihtiyaç duyduğu SEO uyumlu metinler freelance yazarların etkin çalışma kategorilerinden biridir. Aynı zamanda yazarlık yapan kişilerin freelance olarak reklam şirketleri, üretici firmalar, girişim veya start-up’lar için tanıtım, hakkımızda, vizyon, misyon ve sair yazı çalışmaları yapması da mümkündür.  

Yazarlık mesleğini freelance olarak icra eden kişilerin en mühim avantajlarından biri ilgi alanları veya uzmanlıklarının yanı sıra; konu sınırı olmaksızın farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri yazılara yoğunlaşmalarıdır. Bu durum freelance yazarların daimî olarak güncel kalmasına, çeşitli sektörler hakkında bilgi edinerek dağarcık gelişimlerini desteklemeye ve gelirlerini artırmak için çok çeşitli alanlarda çalışma yapabilecek kadar donanımlı olmalarına katkı sunar. 

Freelance siteleri 2022 yılında da yazarların en yoğun şekilde iş arayışını gerçekleştirdiği mecralardan biridir. 

Fotoğraf & Video 

Görsel içerik ürünleri özellikle dijital platformlar ve sosyal mecralara olan ilginin her geçen gün artmasıyla birlikte ticari yaşamın da vazgeçilmezleri arasına girdi. Her sektörden ve çalışma alanından talebin yoğun olduğu görsel ürünlerin başında elbette fotoğraf ve video yer almaktadır. Bunun temel nedeni pek çok görsel üretim ürünü olsa bile fotoğraf ve videonun bilinen ilk dijital kayıt unsurları olmasıyla ilgilidir. Aynı zamanda fotoğraf çekmek modern sanatlar arasında yer alır. 

Perspektifi belirleyici unsurlardan oluşan fotoğraf çekme sanatı; bir reklam kampanyasının, tanıtım süresinin, start-up projesinin veya farklı girişim hareketlerinin ana unsuru olacak düzeyde etkilidir. Bu durum fotoğraf çekmeyi meslek edinen kişilerin sayısız sektör için iş birlikçi konuma gelmesini sağlamıştır. 

Video ürünleri dijital ortamın en etkin pazarlama ürünleri arasında kabul edilir. Aynı zamanda fiziki medya unsurlarının ana akım reklam kampanyaları video kurgularına dayanır. Son dönemde video reklam ve tanıtım işleri için belirli ve yüksek sermayeli birkaç şirketin hüküm sürdüğü “reklamcılık” anlayışı son bulmuştur. 

Bu devrin kapanışında freelance çalışma düzeninin ve harici video üreticilerinin rolü büyüktür. Öyle ki ana akım medyanın video reklam üreticilerine kıyasla, çok daha düşük bütçelerle ve çok farklı, yaratıcı fikirlerle video çalışmaları yapan freelancer’lar artmıştır. 

Fotoğraf ve video üretiminin etkin çalışma alanı reklamcılık olmakla birlikte; bireylerin şahsi istekleri ve özel günlerin arşivlenmesi için de bu hizmetler yoğun talep görmektedir. Doğum günlerinden düğünlere, kutlamalardan toplantılara değin; fotoğraf ve video hizmeti almak isteyen kişi ve kurumlar son yıllarda bu hizmetler için yoğun şekilde freelancer’ları tercih etmektedir. 

Aynı zamanda bu ürünlerin kurgu işlemleri için de profesyonel destek almak isteyen kişi ve kurumlar; nitelikli hizmete ulaşmanın mümkün olduğu freelance konseptini talepleri için kullanmaktadır. 

Pazarlama & Reklam 

Freelance siteleri 2022 alternatiflerinin en yoğun talep gören ve iş birliklerinin en fazla yaşandığı alanlardan bir diğeri de pazarlama & reklam kategorisidir. Bir ürün veya hizmet için gereken özellikle dijital erişim planlaması, hedef kitle belirleme ve pazarlama stratejilerinin bir bütün halinde projelendirilmesi; bu alanda freelance çalışmak isteyen herkes için arzı mümkün kılmaktadır. 

Online etkileşim platformları üzerinden markalar, start-up’lar, girişimler ve üretici firmalar dahil tüm ticari faaliyet mensuplarıyla iletişime geçmek mümkündür. 

Geleneksel pazarlama çalışmalarının geride kaldığı; yatırımların yoğun şekilde dijital reklam ve pazarlama sektörüne yöneldiği son yıllarda, freelancer’lar için de reklam & pazarlama kategorisi önemli gelir kaynakları arasında yer almıştır. 

Yaratıcı üretimi her alanda odak noktasına alan freelance düzeninde; reklam ve pazarlama kategorisi en özgün içerik ve projelerin birbiriyle yarıştığı, işinin ehli freelancer’ların ciddi kazançlar elde edebileceği bir sektördür. 

Asistanlık 

Yönetim faaliyetlerinin tamamlayıcı hizmetleri arasında en kritik kategorilerden biri asistanlık hizmetidir. Freelance konseptinin de en yoğun talep gören hizmet alanlarından biri olarak sanal asistanlık; yeni nesil iletişim ve yönetim araçlarını kullanarak, şirketlerin ya da yöneticilerin ihtiyaç duyduğu program yönetimi ve pazarlama faaliyetleri için araştırma işlemleri gibi pek çok konuda destek sunma işlevine sahiptir.  

Sanal asistanların şirketler ve yöneticileri için sağladığı yönetim avantajı; özellikle stratejik projelendirme ve tanıtım süreçlerinin eksiksiz şekilde koordine edilmesidir. Toplantıların organizasyonundan not alma ve kayıt yapmaya, müşteri ilişkilerini iyileştirme ve görüşmelerde bulunma hizmetinden işverenlerle yapılan anlaşmaların zeminini hazırlamaya değin yönetimsel faaliyetlerin neredeyse tamamında sanal asistanlar iştirak eder. 

Freelance sanal asistanlık yapan kişiler birden fazla kurum veya kişiyle çalışarak farklı alanlarda çalışma imkânı ve gelirlerini artırma avantajı yaşayabilir. 

Satış 

Satış danışmanlığı, son dönem hizmet arayışları içinde en işlevsel özellikli alanlardan biri olarak kabul edilir. Freelance çalışma düzeninin uygun şekilde satış hizmetleri için organize edilmesi; bir danışmanın birden çok firmayla iş birliği yapmasını sağlar. 

Firmaların ürünleri, hedef kitle çalışmaları ve bilgi – şikayet iletişimi gibi pek çok konuda müşteri ilişkilerini yönetmek satış alanında hizmet veren freelancer’ların işidir. Firmalar özellikle kadrolu çalışanlar yerine freelancer’ların esnek ve ayarlanabilir hizmet düzenini, firmaya getirdiği maliyet tasarrufunu ve nitelikli eleman arayışında sağlanan alternatif seçenekleri tercih etmektedir. Pek çok freelancer sitesi satış alanında hizmet veren işverenler ve çalışanlar için özgün kategoriler oluşturmaktadır. 

Müşteri Destek 

Müşteri ilişkileri, firmaların ve yöneticilerin yönetim sürecinde desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. Öyle ki bu ilişkilerin profesyonel şekilde yürütülebilmesi için firmaların çoğu, müşteri destek departmanı oluşturur. 

Bu bağlamda müşteri destek departmanlarında; özellikle sorunlu alışverişler veya tedarik süreçlerinden kaynaklı olarak şikâyeti olan müşterilerle, firma bağının kopmasını engellemek ve telafi sürecinin işletilmesi için özel iletişimler kurulur.  

Freelancer siteleri 2022 yılında müşteri destek süreçlerinde hizmet sunan freelancer’lar için özel ilan kategorileri oluşturmuştur. Bu ilanlar üzerinden veya firmaların ilanlarına freelancer siteler üzerinden başvuru yaparak müşteri destek alanında çalışmak mümkündür. 

En İyi Freelance Siteleri 

Freelance çalışma düzeninin kendi kariyerini inşa etmek veya maddi gelir kaynağına katkı sunmak için uygun olduğunu düşünen kişiler; bu sistemde kazanç ve çalışma alanına bakarak hizmet kategorisini tercih edebilir. 

Sonrasında bu kişiler için yapılması gereken şey; freelance siteleri üzerinden seçtikleri kategorilere uygun ilanları takip etmek veya kendi profillerini oluşturarak freelance iş ilanı oluşturmaktır. Bu bağlamda freelance siteleri 2022 yılı dahil olmak üzere freelance çalışanların en fazla tercih ettiği iş iletişim ağıdır. 

Aşağıda en çok tercih edilen ve en iyi freelance siteleri sizler için sıraladık.

Upwork 

İşverenler ve freelance çalışanların bir araya gelmek için tercih ettiği en işlevsel ağların ilki Upwork uygulamasıdır. İnternet sitesi üzerinden de iletişim servisi olarak kullanılan Upwork iş bulma konusunda freelance çalışanlar için en fazla alternatifi bir araya getiren adreslerden biridir. 

Karakteristik özelliği iş yelpazesinin genişliği olan Upwork; neredeyse tüm freelance çalışma sektörlerine hitap etmektedir. Bu sebeple freelance olarak iş arayışı bulunanların, kendi alanlarında ilanlara ulaşabileceği veya connect sistemiyle işveren iletişimine geçebileceği güvenilir dijital ortam ihtiyacı kolayca karşılanır. 

Upwork üzerinden çalışmalarını sürdürmek isteyen freelancer’ların dikkate alması gereken birkaç husus bulunur. Bunlar arasında en önemlisi profil oluşturma sürecinde gerçekçi bir çerçeve çizebilmektir. Çünkü projeler üzerinden onay döngüsünü oluşturan Upwork; fazla sayıda olumsuz sonuçlanan profillerin iş bağlantısı kurmasını engeller. 

Yani uzmanlığınız veya ilgi alanınız dışında projelere başvurup, bu kriterleri taşımadığınıza dair bir izlenime sebep olarak sürekli şekilde elenirseniz; sistem sizin profil beyanınızla ilgili sorunları fark ederek hesabınızı ban’layabilir. 

Fiverr 

Uluslararası freelancer platformu Fiverr, 2009 yılından beri freelance çalışanlar ve çalışan arayanların bir araya geldiği sanal ağlardan biridir. Gig kavramı Fiverr kullanıcıları için önemli bir yere sahiptir. 

Gig; Fiverr üzerinden freelance çalışanlar tarafından sunulan hizmet veya ürünlerin ya da alıcılar tarafından satın alınan hizmetlerin genel adıdır. Gig oluşturmak ve alıcılar için profilinizi cazip hale getirmek; bu platformdaki rekabete ayak uydurmak adına yapmanız gerekenler arasında önemli bir yere sahiptir. 

Bireysel olarak Fiverr sisteminde alıcı olan kişiler, Gig’leri satın alması hedeflenen kitleyi oluşturur. Bu kullanıcılar bazen bir firmayı temsilen bazen de bir marka yöneticisi olarak bu işlemleri yapabilir. Ancak temelde bireysel kullanıcılar olarak kabul edilir ve sistemdeki ilişkilerini bu bağlamda kurarlar. Bireysel alıcıların sizin Gig’lerinizi tercih etmesi ve sizinle çalışması için özel ilanlar oluşturmanız mümkündür.  

Tek kullanımlık Gig’ler Fiverr platformunun dinamiğini oluşturur. Örneğin; fotoğraf & video hizmeti için özel konsepte sahip ürün arayışı olan alıcılara yönelik kendi ürünlerinizin tanıtımını yaparak onlara bu ürünü satarsınız. Ancak bu alışveriş genellikle tek seferlik ve belirli bir ihtiyaca yönelik olarak gerçekleşir. Buna karşın firmalarla kurulan iş ilişkileri genellikle daha uzun vadeli ve daha geniş kapsamlı olur. Aynı zamanda firmaların Gig talepleri genel anlamda kendi içinde benzerlik gösterir. Bu durum freelance çalışanlar için üretimde kolaylık sağlar.  

Simply Hired 

Sunduğu dil desteği avantajıyla 12’den fazla dil ile sayısız ülkeden katılımcıyı bir araya getiren Simply Hired; dinamik freelance sitelerinden biridir. Deneme sürümünü kullanırken herhangi bir ücret ödenmeyen ve bu sayede kullanıcılarına sistemi tanıma şansı veren bu mecrada; sonraki dönemler için aylık ücretlendirmeler bulunur. 

İş arayanların ve çalışan arayanların ilan yayınlayabildiği sistemiyle kullanıcı dostu bir ortam sunan Simply Hired’da standart üyelik paketleri aylık 199 dolar ödemelerle elde edilebilir. 

People Per Hour 

Kendine özgü konum özelliğiyle diğer freelance sitelerinden ayrılan People Per Hour; hedef kitleye konum belirleyerek ulaşılmasını sağlar. Böylece bölgesel çapta iş arayışı olan freelancer’lar veya yakın çevrede freelance arayan işverenler; özel bir konum bilgisi girerek ilanlarını verebilir ya da bu çevredeki ilanları görüntüleyebilir. 

Freelance çalışma konseptinin en yaygın kategorileri olan; tasarım, yazarlık, pazarlama, yazılım, müşteri destek ve satış ilanları bu platformda yoğun ilgi görmektedir.  

Cüzdan sisteminin kullanıldığı People Per Hour; her iki taraf için de (freelancer ve işveren) ödemelerin koruma altına alınmasını sağlar. Ödemeler iş anlaşması süresince platform cüzdanında korunur ve işlerin tamamlanmasının ardından taraflar arasında aktarım yapılır. Böylece hem işveren henüz bitmemiş bir iş için parasını kaybetme riski yaşamaz hem de freelancer parası ödenmemiş bir işe başlamamış olur. Bu sistem iki kullanıcı kategorisi için de vakit ve bütçe güvencesi anlamına gelir. 

Freelancer.com 

Web site tasarımı, pazarlama, fotoğrafçılık başta olmak üzere pek çok freelance çalışma alanına yönelik ilan barındıran freelance.com; bu konseptin geniş kapsamlı temsilcilerinden biridir. 

Pazar ağının genişliği sebebiyle hem işverenler hem de freelancer’lar tarafından sıklıkla ziyaret edilir. Böylece hemen her sektörden firmanın ve freelance çalışan uzmanın bir araya gelmesi sağlanır. Özel teklif sistemini kullanan platformda, ilanlara yönelik hizmet bedeli teklifi yapılabilir. Bu teklifler tarafların anlaşmasıyla birlikte onaylanır.  

Açık artırma sistemine benzer bir usulle yapılacak iş için bazen işveren bir birim fiyat belirler bazen de freelancer’lar temsili ücret değeri olan ilanlar için kendi fiyat tekliflerini oluşturur. Her iki durumda da ortak mutabakat sağlanan birim üzerinden anlaşma sağlanır. Bu platforma özgü bir özellik olarak freelancer’ların işveren hareketlerini takibi mümkündür. Yani işe alım hareketleri freelancer tarafından izlenebilir ve firma deneyimi hakkında fikir edinmek mümkün olur. 

Guru 

Guru platformu freelance çalışanların en yoğun ilgi gösterdiği ve en fazla iş dinamiğinin yaşandığı 8 temel kategoriden oluşur. Bu kategoriler içinde kendi uzmanlık ve ilgi alanına uygun olanı seçen freelancer’lar, projeleri inceleyerek teklif oluşturabilir. 

Guru’nun kullanıcıları için sunduğu en verimli hizmet ücretsiz erişimdir. Üyelik almak, proje oluşturmak ya da verilen proje ilanları için teklif oluşturmak ücretsizdir. Bu sayede herhangi bir harcama yapmadan uzmanlık alanınıza giren tüm ilanlara kolayca başvuru yapabilir; iş alma şansınızı artırabilirsiniz. 

Guru’nun temel felsefesi iş ilanlarının uzmanlarla eşleşmesini sağlamaktır. Bu nedenle freelancer’larının çoğunluğunu alan uzmanları oluşturur. İşverenlerin ilanlar için aldıkları tekliflerden proje sonuçlarına değin tüm sürecin profesyonel şekilde yönetilmesini amaçlayan Guru’da kullanıcı çoğunluğunu uzmanlar oluşturmaktadır. 

Aquent 

Freelancer web siteleri arasında ödüllü platformlardan biri de Aquent’tir. Sahip olduğu yüksek kalite ve geniş çalışma yelpazesi ile alanın en iyi temsillerinden biri olmayı başarmıştır. Bu başarının temelinde, freelancer kabul sürecinin kriterleri bulunur. 

Öyle ki Aquent’te freelancer olmanın ilk kuralı; en az 2 yıl boyunca aldığınız her projeyi başarıyla tamamlamış olmaktır. Aquent yalnızca bu vasfı taşıyan çalışanlar için üyelik hakkı tanır.  

Değerlendirme ölçütlerini standart freelance sitelerinin üzerinde tutan Aquent’te topluluğu oluşturan insanlar uzmanlar olduğundan; sitede yer alan işlerin birim değerleri ve nitelik beklentileri de alternatif mecralara göre yüksektir. Bu bağlamda kendine ve tecrübesine güvenen, deneyimi ve çalışmalarıyla bu topluluğa ait olduğunu düşünen her freelancer için Aquent kazancı yüksek dijital freelance mecralarının başında yer alır. 

Crowded 

Yapay zekâ yönetiminin üst düzey performans sergilediği freelance sitelerden olan Crowded; eleme sistemindeki ayrıntılı eşleştirme modeli sayesinde hem freelancer’ların hem de işverenlerin beklentilerini karşılar. 

Freelancer’ların oluşturduğu kullanıcı profilleri ve yaptıkları iş anlaşmaları ile işverenlerin ilanlarından yola çıkarak arayışları eşleştiren yapay zekâ; birbiriyle en uyumlu potansiyel kullanıcıları bir araya getirir. 

Algoritmanın eleme sistemiyle Crowded üzerinden birbiriyle eşleşen işveren ve freelancer’lar; bu ön eleme sisteminin bir avantajı olarak olumlu sonuçlanması muhtemel görüşmeler yapar. Böylece her iki taraf için de önemli ölçüde vakit ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca standart olarak her freelance platformunda yer alan dijital destek, yazılım, asistanlık, müşteri destek veya yazarlık gibi popüler çalışma alanları, Crowded ilan menülerinde de bulunmaktadır. 

Norma ile Kendi Şirketinizi Hemen Kurun 

Kendi işini kurmak ve şirketini büyütmek isteyen herkes için olduğu gibi; çalışmalarını özgün bir sistemle ve serbest bir döngüyle yönetmek isteyen freelancer’lar için de Norma hizmeti sizinle! 

Freelance vergi sorumluluklarından mali takip ve yönetim araçlarına kadar, muhasebeci ihtiyacınızı ortadan kaldıran ve tüm mali/idari ihtiyaçlarınızı tek çatı altında toplayan platform Norma ile; internet vergi dairesi işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kazançlarınızın yönetimini planlı şekilde organize edebilirsiniz. Ayrıca freelance vergi sorumlulukları ve vergi çeşitleri ile ilgili danışmanlık hizmeti dahil tüm finansal danışmanlık ihtiyaçlarınız için uzman desteğine Norma ile ulaşabilirsiniz! 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden mezun olduktan sonra uzun yıllar freelance çevirmenlik, metin yazarlığı ve grafik tasarım yapan Can Denizer, Norma'da Graphic Design Specialist olarak çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da tasarım trendleri ve tasarımcıların hayatlarını kolaylaştıracak öneriler üzerine içerikler üretiyor. LinkedIn

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.