TR | EN

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyetinden Nasıl Yararlanılır?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 19.07.2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği aracılığıyla 15/03/2019 tarihinde el imali ürünleri dijital platformlarda ve sair alanlarda satmak isteyen ev hanımları için muafiyet hakkı tanınmıştır. İlgili tebliğ hükmüne göre ev hanımlarının; kendi imal ettiği ürünler için fiziki bir iş yeri açmalarına gerek kalmadan, resmi ikamet adreslerini göstererek satış yapmaları mümkün hale gelmiştir. Ev hanımları vergi muafiyeti sosyal medya, dijital pazaryeri, online pazaryeri, şahsi web sitesi ve sair sosyal medya platformlarını da kapsar. 

Kendi tasarımları, imalleri ve üretimlerini maddi gelire dönüştürmek isteyen ev hanımları, yaptıkları satışların vergiden muaf olması için 30715 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tanınan haklardan faydalanabilir.

Kadın girişimcilerin faaliyet alanını genişletmek, ev hanımlarının üretim portföyünde yer alması gibi hedeflerle hayata geçirilen genel tebliğ ile asgari ücret üzerinden yapılan hesaba göre yıllık satış geliri 42.930 TL’nin altındaki internet satışları için ev hanımlarına esnaf vergi muafiyeti tanınmıştır. 

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti Nedir?

 
Ev hanımlarının internet üzerinden satış yapabilmesi ve bu satışlardan elde edilen gelirlere, belirli limitlerde kalması kaydıyla vergi ödenmemesi için vergi tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ uyarınca “evden satış vergi muafiyeti” uygulamasıyla 15/03/2019 tarihinden itibaren; kendi ürünlerini imal eden, internet ortamında pazarlayan ve satan ev hanımları 42.930 TL (yıllık) satışlar için vergiden muaf tutulmuştur.

Çeşitli platformlar üzerinden kendi imal ürünlerini satışa sunmak isteyen ve gelir alternatiflerini çoğaltmak isteyen ev hanımları; bu tebliğin verdiği hakla birlikte şartları karşılamaları halinde vergi ödemeden satış yapabilir. 

Ev Hanımları Vergi Muafiyeti Kapsamı

 
Vergi muafiyeti belgesi edinen ev hanımları, KDV’si ödenmiş ham maddeler ile veya hazır alım ürünler yoluyla ürettikleri ürünleri, al-sat modeline uygun ticari materyalleri veya kendilerine ait tüketim mallarını internet üzerinden satışa sunabilir. Bu kapsamda ilgili ürünlerden elde edilen gelirler için herhangi bir vergi ödemesine tabi tutulmazlar. Ancak bu haktan faydalanmaları için vergi muafiyeti belgesi edinmeleri şarttır.

Vergi muafiyeti kapsamında ev hanımlarının satış gelirleri için vergi ödememesi edinecekleri belgelere bağlıdır. Vergi muafiyeti belgesi edinmemiş ev hanımlarının yaptıkları dijital platform satışları vergiye tabidir. Bu sebeple satış gelirleri veya ticari kazançlar için vergiden muaf olmak isteyen ev hanımlarının; ev hanımları vergi muafiyeti tebliği yoluyla kaideleri belirtilen vergi muafiyet belgesini edinmeleri gerekir. 

Ev Hanımları Vergi Muafiyeti Nasıl Alır?

 
Ev hanımlarının e-ticaret üzerinden gelir elde etmek, Etsy’de satış yapmak veya çeşitli platformlarda ürün satışı ile kazanç sağlamakla ilgili muafiyet hakları bulunur. Tebliğ yayını sonrası uygulamaya alınan bu muafiyetten faydalanmak isteyen ev hanımları; öncelikle esnaf muafiyet belgesi edinmeli ve satış işlemlerine bu belge sonrası başlamalıdır. Çünkü muafiyet hakları yalnızca belgenin edinildiği tarihten sonraki kazançları kapsar. Bu belgeyi edinmeyen ev hanımlarının elde ettiği e-ticaret kazançları vergilendirmeye tabidir.  

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti Şartları Nelerdir? 


Ev hanımlarının vergi muafiyeti hakkından faydalanabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu bağlamda edinilmesi gereken belgeler, belirlenen limite uygun kazanç beyanı ve üretim kategorilerine uygun şekilde gerçekleştirilen satış içerikleri söz konusudur. Bu gereklilikleri karşılamayan ticari kazanç sahipleri vergilendirmeye tabidir.

Ev hanımları için internetten satış vergi muafiyeti özelinde tanından haklardan faydalanılması için gereken şartlar şunlardır; 
    • Esnaf vergi muafiyeti belgesi edinmek 
    • Ticari banka hesabı açılışı 
    • Üretim ürünlerinin cihaz kullanılarak üretilmemiş olması (el emeği ürünler olması) 
    • Sanayi tipi üretimi bulunan ürünlerden kazanç elde edilmemesi 
    • Motor, taşıt vb. nakil araçlarının kullanılmaması 
    • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması 
    • El emeği kapsamında yer alsa dahi satış ürünleri için ayrı bir iş yeri kurulmamış olması

Ev hanımlarının vergi muafiyeti tebliği uyarınca; söz konusu şartları yerine getirmesi durumunda yıllık kazançlarının da belirlenen limite uygun olması gerekir. El yapımı oyuncak, paspas, fırça, sepet, turistik ürünler, pul-payet ve boncuk işlemeleri gibi el işlerinin tümü vergi muafiyeti kapsamındaki ürünlerden birkaçı olarak sayılabilir. 

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nedir?

 
Esnaf vergi muafiyeti; ilgili kanunlar kapsamında ticari kazancı vergiye tabi mükelleflerin, belirli koşulları karşılaması ile kısmen ya da tamamen vergi dışında tutulmasını ifade eder. Bu bağlamda muafiyet haklarının elde edilmesi için mükelleflerin çeşitli şartları yerine getirmesi veya ilgili belgeleri edinmeye uygun olması gerekir. Bu belgelerden biri de esnaf muafiyet belgesidir.

Esnaf muafiyet belgesi; 3 yıl süreyle mükellefe vergi muafiyet hakkı tanıyan ve satış gelirlerine ilişkin vergi ödemelerinden sahibinin sorumlu tutulmadığını kanıtlayan belgedir. Muafiyet belgesi ile ev hanımları kermes, festival, panayır ya da çeşitli e-ticaret araçlarıyla elde ettikleri gelirler için vergi ödemezler. 

Esnaf Vergi Muafiyeti Nasıl Alınır?

 
Esnaf vergi muafiyeti edinmek isteyen mükelleflerin yetkili vergi dairesine başvurması gerekir. Bu vergi dairesinin belgeyi edinmek isteyen mükellefe ait ikamette bulunması zorunludur. Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır ve bu sürenin sonunda; belirlenen şartlara uygunluğu sağlayan kişiler yenileme işlemi için başvuru yapabilir. Vergi dairesi başvuru süreçleri ve belge edinme aşamaları ücretsiz şekilde gerçekleştirilebilir. 

Kendi İşinin Sahibi Olmak İsteyen Herkesin Tek Adresi: Norma


Kendi işinin sahibi olmak isteyen ve sahibi olduğu işi büyütme hedefi olan her girişimci için profesyonel platform desteği sunan Norma; tüm finansal destek anlarında da yanınızda! “E-ticaret muafiyetlerinden nasıl yararlanılır, e-ihracat nasıl yapılır , mali yönetim ve denetim süreçleri nasıl yönetilir?” gibi tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz; şirketinizin ön muhasebe, e-SMM ve e-belge süreçlerini kolaylıkla yönetebileceğiniz tek platform desteği de Norma’da! Kazançlarınızın doğru yönetimi ve mali takipte eşsiz platform desteği için Norma profesyonelliğinden yararlanın ve firmanızın ihtiyaç duyduğu her alanda danışmanlık desteği alın! 

 

Finansal Danışmanlık Hizmeti Al!

Beyanname, vergi ve mali mevzuatlarla ilgili tüm işlemlerin için Finansal Danışmanlık hizmeti al.