TR | EN

Fiyat Farkı Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fiyat farkı; muhasebe kaydı yapılması gereken, firmalar arası ürün ve hizmet alışverişlerine ait işlemlerden biridir. Fatura kaydı yapılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarında, sonraki süreçte gerçekleşen komisyon, masraf, birim kur farkı ve anlaşmada değişiklik gibi farklı sebeplere bağlı olarak değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu durumda fatura miktarı, sonraki değişiklikler nedeniyle eksik ya da fazla görünür. Aradaki farka fiyat farkı adı verilir. 

Fiyat farkı ortaya çıkan alışverişlerin nitelikli şekilde kaydedilmesi ve arşivlenmesi için firmanızın e-dönüşüm çözümlerinden yararlanmasını sağlamalısınız. Böylece tüm kayıt ve karşılaştırma işlemlerini tek ekran üzerinden yönetebilir ve eş zamanlı işlem değişikliği yapabilirsiniz. Dijital yönetim araçları sayesinde tüm faturalandırma ve vergilendirme süreçleri için pratik kullanım imkânı yakalayabilirsiniz.

“Muhasebeci ne iş yapar?” diye merak eden ve fiyat farkı kaydının nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen herkes için detayları yazımızda derledik. 

Fiyat Farkı Nedir? 


Firmalar arasında yapılan alışverişler sırasında, çeşitli sebeplerle fatura miktarında değişiklik ortaya çıkar. Bu duruma bazen satış sırasındaki birim değerinin kur farkı, bazen de ek komisyon ödemeleri sebep olur. Dolayısıyla alışveriş sonrası kayıt sürecinde, fatura miktarları arasındaki farkın ayrıca kayıt altına alınması gerekir.

Yapılan alışverişin ardından tahsil edilen ya da düşülen bedele bağlı farkın, firmalar tarafından muhasebe kaydına geçirilmesi, fiyat farkı kaydetme işlemi olarak adlandırılır. 

Fiyat Farkı Faturası Nasıl Kesilir? 


Fiyat farkı fatura kesme işlemi yaparken takip etmeniz gereken adımlar ve dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: 
    • Fiyat farkının, mevcut döneme ait şekilde fatura edilmesi gerekir. 
    • Fiyat farkı kaydı yapılırken tahsil veya fiyat düşüşü, alıcı – satıcı tarafından ayrıca yapılır. 
    • Alış faturası fiyat farkı alıcı tarafından düzenlenir. 
    • Satış faturasından kaynaklı farklar satıcı firma tarafından düzenlenmelidir. 
    • Fiyat farkının son tüketici aleyhine olduğu durumlarda, fark faturası düzenlenir. 
    • Tüketici lehine olan durumlarda, oluşan farklar için firma gider pusulası kesebilir.

Fiyat farkı faturası düzenlemek için firmanızın fark faturaları hizmeti veren bir entegrasyon yazılımı kullanması işlem kolaylığı sağlar. Platformda yer alan faturalar sekmesinden, fiyat farkı faturaları için işlem başlatabilir, entegrasyon özelliği sayesinde, ön muhasebe işlemleriyle entegre olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece geleneksel yöntemlerdeki gibi manuel kayıt sıralamasına gerek kalmadan, tek ekran üzerinden tüm muhasebe kaydını gerçekleştirebilirsiniz.  

Fiyat Farkı Faturası Nasıl Muhasebeleştirilir? 


Fiyat farkı faturası muhasebeleştirme işlemleri KDV kayıtlarını da ilgilendirir. Bu nedenle firmanız için bu farkların kaydı sırasında ek olarak KDV iade işlemi de yapmanız gerekir. KDV kanununda yer alan ilgili madde, işlemden vazgeçilmesi ya da sair sebeplerle değişiklik olması durumlarında vergiye tabi işlemlerin beyannamede gösterilmesini emreder. Dolayısıyla fark kayıtları yaparken, aynı zamanda KDV kayıtlarında da güncelleme yapmanız gerekir.

Faturaya konu mal ve hizmetlerin satışı sonrası, firmalar arasında doğan fiyatlandırma farkı çeşitli nedenlere dayanabilir. Hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, firmaların fark kayıtlarını KDV ilintili biçimde yapması şarttır. Çünkü vergiye tabi faturalandırma süreci, beyanname tutarlarını etkiler. Bu durumda faturalandırmada oluşan fark, vergilendirme için de oluşur.

Muhasebeleştirme sırasında firmanız için yaptığınız fiyat farkı işlemlerini KDV kayıtları için de eş zamanlı yapmanız önem taşır. 

Alış Faturasının Muhasebeleştirilmesi 


Firmanızın herhangi bir ürün veya hizmet alırken kestiği faturalar, alış faturası olarak adlandırılır. Bu faturaların istikrarlı biçimde kaydedilmesi muhasebe kayıtlarının karşılaştırılması ve sağlama yapmak için gereklidir. 
İşlemlerin takibini kolaylaştıran alış faturaları, dijital muhasebe platformlarında bulut sisteme kaydedilir ve tüm muhasebe işlemleriyle entegre biçimde dosyalanır. Bu sayede; satış, iade, fiyat farkı faturaları gibi diğer fatura çeşitleriyle karşılaştırmalı takip yapılabilir.

Alış sırasında satıcı, 120 TL + KDV olan ürün faturasını 100 TL olarak düzenlerse, satıcının fiyat farkı faturası oluşturması gerekir.

Alış faturasının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibi yapılır:

Alış işleminin kaydı (KDV %18)


Fiyat farkı faturası oluştururken öncelikle “Gerekçem” notu ile başlayan ve fiyat farkının sebebini belirten bir gerekçe sunmanız gerekir.

153.02 Yurt içi satışlar: 100 TL
191.18 Hesaplanan KDV: 18 TL
391.19 X Limited Şirketi: 118 TL

Satış Faturasının Muhasebeleştirilmesi 


Satış faturası fiyat farkı, satışı yapılan ürün veya hizmet için alıcıya yapılan indirim veya promosyondan doğan ücret farkları için düzenlenir. Ayrıca satıştan sonra gerçekleşen fiyat değişikliğine bağlı olarak da (kur farkı vb.) fark faturasına ihtiyaç duyulabilir.

Örneğin; firmanızın 100 TL + KDV değerindeki ürün için satış yaptığı bir durumda fatura kaydı yapmanız gerekir. Ancak faturanın düzenlenme tarihinde ürünün değeri 100 TL + KDV iken, satış sonrası 120 TL fiyatlı bir fatura düzenlenmiş olursa fark kaydı yapılması gerekir.

Satışa bağlı fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilmesi şu şekilde yapılır: 

Satış işleminin kaydı (KDV %18)  


Fiyat farkı faturası oluştururken öncelikle “Gerekçem” notu ile başlayan ve fiyat farkının sebebini belirten bir gerekçe sunmanız gerekir.

120.01 Yurt içi satışlar hesabı: 120,00 TL 
600.18 Hesaplanan KDV hesabı: 21,60 TL 
391.18 X Limited Şirketi: 141,60 TL 

Fiyat Farkının Kaydı 


Fiyat farkının kaydı aşağıdaki gibi yapılır:

Fiyat farkı faturası oluştururken öncelikle “Gerekçem” notu ile başlayan ve fiyat farkının sebebini belirten bir gerekçe sunmanız gerekir.

612.02 Fiyat Farkı Hesabı: 20,00 TL 
191.46 İndirilecek KDV: 3,60 TL 
120.01 Alıcılar Hesabı: 23,60 TL

Fiyat farkı kaydı örneği ile anlaşılacağı üzere kaydın tamamlanması için muhasebeleştirme işlemlerinin fark bedelleriyle stok hesaplarının eş zamanlı kullanılması gerekir. Eğer fark indirim sebebiyle ortaya çıkıyorsa, aynı örnekler için indirim hesapları kullanılmalıdır. İade dolayısıyla oluşan farklar için stok hesabının kullanılması şarttır.

Alıcı firma veya satıcı firma fark etmeksizin, fiyat farkı faturasının muhasebeleştirilmesi süreci birden fazla hesap için işlem gerçekleştirir. Çünkü aradaki fark aynı zamanda mal stok durumunu veya KDV ödeme miktarını değiştirebilir.

Dolayısıyla kayıt sırasında bu kategorilerin bulunduğu hesap kaydının tutulması gerekir. Firmanız için fiyat farkı faturası düzenlerken, hangi hesapların ilgili işlemden etkilendiğine dikkat etmeniz gerekir.  

Ön Muhasebe İşlemlerinizi Tek Platformdan Yönetin 


Şirket kuruluşu, ticari hesap işlemleri, ön-muhasebe yönetimi, e-Dönüşüm uygulamalarına geçiş gibi ihtiyaçlarınız için farklı farklı uygulamalar kullanmanız gerekebilir. Bunun yerine şirketinizin tüm finansal yönetimini tek platformdan yapmanız size zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.

Norma, cari hesap takibi, nakit akışı yönetimi, gelir-gider takibi, fatura kesme gibi tüm ön muhasebe işlemlerinizi, Norma ticari hesabınızla entegre bir şekilde tek platformdan yönetmenizi sağlar. Finansal işlemlerinizi daha kolay takip etmek için hemen Norma’ya kayıt olun, işini Norma ile yönetenlerin arasında katılın . 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Elif Yeşim Işılganer, 2000 yılından bu yana çalışma hayatına Muhasebe Uzmanı olarak devam ediyor. LinkedIn

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.