TR | EN

Genç Girişimcilere Bağ-Kur Desteği

Norma Norma | 18.01.2022

Genç Girişimcilere Bağ-Kur Desteği

Gençler için ticari faaliyet girişimlerinde bulunmak ve kendi işinin sahibi olmak son yıllarda popülerliğini artırarak devam ediyor. Ancak bu girişimciler ve adayları arasında ticari faaliyetlerin getirdiği maddi yükümlülükler ve vergilendirmeler sebebiyle sermayesini değerlendirmekte tereddüt edenlerin ve desteğe ihtiyacı olanların sayısı da oldukça fazla. 

Gençlerin ticaret hayatına atılabilmesi ve genç girişimci sayısının daha da artması adına 2018 yılında ekonomik destek paketi açıklanırken genç girişimciler için pek çok yasal düzenleme ve teşvik gerçekleştirildi. Bunlar arasında en verimli destek genç girişimci Bağ-Kur desteği oldu.

Genç girişimciler için Bağ-Kur ödemelerinin karşılanmasını kapsayan bu pakette, 18-29 yaş arası girişimcilik faaliyet yürüten veya yürütmek isteyen kişilerin Bağ-Kur ödemeleri devlet tarafından garanti edildi. 

Böylece yıllık yaklaşık 17 bin TL tutarındaki Bağ-Kur prim ödemeleri genç girişimciler adına devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemenin resmiyet kazanması için gereken torba yasa 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimcilerin ticari faaliyetlerinde prim yükünü azaltmayı hedefleyen destek paketi ile Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayan düzenlemenin belirli hak elde etme şartları bulunmaktadır. 

Bu şartlara göre 01.06.2018 itibariyle ilk defa sigortalı olan kişiler, 18-29 yaş arası genç girişimciler ve girişimci adayları ile GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 20. maddesinde belirtilen kazanç istisnası hallerine muktedir kimseler, genç girişimci Bağ-Kur desteğinden yararlanabilirler. 

Genç girişimci Bağ-Kur desteği kabul şartları ilgili yasada şu şekilde belirtilmiştir:

  • Halihazırda işletme sahibi olan kişiler için mükellefiyet başlangıcının 18-29 yaş aralığında olması,
  • İlk kez vergi mükellefi olacak olan kişilerin 18-29 yaş aralığında olması,
  • İşletmenin devri durumlarında yalnızca ölüm kaynaklı (anne/baba/eş/çocuk) devralmanın söz konusu olması,
  • GVK 20. maddeye dayalı istisna başvurularında; istisnanın ispatına yönelik belgenin ibrazı,
  • İşletmenin GVK’de belirtilen 193. maddeye uygun şekilde işbaşı yaptığının bildirilmesi,
  • Başvuru sahibinin ticari faaliyeti yürüten şirket için yönetici ve/veya çalışan konumunda yer alması,
  • Başvuru öncesinde başvuru sahibinin farklı bir ortaklık içerisinde olmaması.

Genç girişimci desteğinden faydalanmak isteyenler için genel olarak belirtilen şartlar ve başvuru usullerine ek olarak başvuru sürecinin belirtilen evrak teslimlerinde eksik olmayacak şekilde yürütülmesi gerekir. 

Sonradan evrak teslim beyanı veya kabulü destek başvuruları için mümkün değildir. Bu nedenle sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için başvuru yapmak isteyen girişimcilerin profesyonel destek almalarında yarar vardır.

Bağ-Kur Desteğine Nasıl Başvurulur?

Ticarette kazanç sağlarken mali yüklerini devlet destekleriyle azaltmak isteyen genç girişimci adayları için Bağ-Kur destek paketinden faydalanılabilir. Genç girişimci desteği için yapılan başvurular İnteraktif Vergi Dairesi tarafından kabul edilir. 

Kanunda belirtilen niteliklere uygun genç girişimciler, hazırladıkları destek paketi başvuru dilekçesini İVD resmi adresi üzerinden göndermelidir. Başvurunun incelenmesi sonrası dilekçeye konu olan hakkı elde etmesi uygun olanlar için İnteraktif Vergi Dairesi dilekçeyi onaylar.

Genç Girişimci Bağ-Kur Desteği Teşvik Tutarı

Kendi işinin patronu olmak isteyen, sanat veya zanaatını ticaretle buluşturmak isteyen ancak mali yükümlülüklerin ve risklerin karşısında çekimser davranan girişimciler için devlet destekli modellemeler açıklanmıştır. Bunlar arasında en fazla talep gören ve en işlevsel modelleme olan genç girişimci Bağ-Kur desteği yıllık yapılacak olan ödemelerden yüksek oranda tasarruf edilmesini sağlar. 

Öyle ki bir işletme veya şirket sahibi Bağ-Kur için aylık minimum 1.476,18 TL tutarında ödeme yapmaktadır. Destek paketinin ardından genç girişimciler için bu meblağın devlet tarafından ödenmesi yıllık 17,714,16 TLTL kazanç tasarrufu elde edilmesini sağlar.

Bağ-Kur Desteğinden Ne Kadar Süre Yararlanılabilir?

Genç girişimci destek paketi ile Bağ-Kur primlerinizin devlet tarafından karşılanması için gereken usul ve koşullarla birlikte yararlanma süresi de ilgili yasa ile belirlenmiştir. Bu bağlamda genç girişimci Bağ-Kur desteğinden 1 yıl boyunca yararlanmak mümkündür. 

İşletmenizin tüm kuruluş aşamaları, mali yönetim desteği ve takip/denetleme işlemleri gibi Bağ-Kur destek başvurusu süreçlerini de Norma iş ortaklığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Norma ile destek başvuru sürecinizin başvuru, yürütme ve takip dahil tüm işlemlerinde profesyonel destek alarak avantajlı yönetim imkânı yakalayabilirsiniz.

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.