TR | EN

2022 Girişimci Destekleri ve Teşvikleri

Bihter Tunç Bihter Tunç | 20.07.2022

Girişimcilerin ticari atılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen pek çok destek ve teşvik projesi bulunur. Bu projelerin temel işlevi, girişimcilik destekleri ve teşvikleri sayesinde farklı sektörler için yeni ticari atılımların gerçekleşmesine katkı sunmaktır. Destek ve teşvik paketleri ağırlıklı olarak maddi ödemelere yönelik gerçekleşir. Ancak maddi ödeme yardımlarının dışında; çeşitli eğitim, muafiyet hakkı, vergi istisnası, tahsis ve kullanım hakkı tanımlama gibi paketler de bulunur. 

KOSGEB destekleri girişimcilik destek ve teşvik paketleri arasında en nitelikli ve hacimli uygulamalardır. İş dünyasında yeni girişim faaliyetlerinin önünü açmak, kurulması düşünülen ya da yeni kurulmuş işletmeler için maddi teşvikler dağıtmak; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) en temel misyonudur. 


KOSGEB tarafından sunulan destek ve teşvik paketleri arasında Girişimcilik Destekleri, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ve KOBİ Finansman Destekleri gibi projeler sayılabilir. 

KOSGEB Girişimcilik Destekleri 


KOSGEB, girişimci destek programı açısından zengin bir yelpazeye sahiptir. Sayısız sektör ve girişimci grubu için çeşitli ödeme, kullanım hakkı, istisna ve muafiyet hakları KOSGEB tarafından sunulur. Girişimcilik destekleri arasında yer alan kategorileri beş temel başlıkta toplamak mümkündür. 
Bu beş temel başlık şu şekilde sıralanabilir:

 
1.       Girişimcilik Destek Projeleri 
2.       Ar-Ge Destekleri ve Teknolojik Üretim Destekleri 
3.       İşletmelerin Gelişimi, Büyümesi ve Küreselleşmesi Desteği 
4.       Finansman Destek Projeleri 
5.       Laboratuvar Hizmet Destekleri

 
KOSGEB tarafından hayata geçirilen her temel destek kategorisi ve bu kategoriye bağlı alt uygulamalar; işletmelerin maddi ve işlevsel açıdan gelişimini amaçlar. Dolayısıyla bu gelişimin sürekliliği girişimcilik faaliyetinin boyutuna bağlı olarak kurgulanır.

 
Yeni bir girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenler için ya da işletmesini kurmuş olan ancak büyüme adımları atmak isteyen girişimciler için aynı oranda destek sağlanmaz. Her biri kendi hacmi ve hedefi doğrultusunda destek alabilir. 

Geleneksel Girişimci Destek Programı  


Geleneksel Girişimci Desteği, işletmesini yeni kurmuş olan girişimciler için çeşitli imkanlar içerir. Destek programındaki temel hedef; girişimcilerin ve yolun başında sayılabilecek işletmelerin gelişmesini ve büyümesini gelişmesini sağlamaktır.

 
Geleneksel Girişimci Destek Programında; başvuru sahibi şahıs şirketleri 5.000 liraya, sermaye şirketleri ise işletme adına 10 bin liraya kadar destek alır. Bu destekler KOSGEB hibe kapsamındadır, yani geri ödenmesine gerek yoktur.

 
Girişimciler için geleneksel destek programında 40 bin liraya kadar performans teşviki verilir. İşletme kuruluşu sırasında personel çalıştırması söz konusu ise 5 bin lira sertifika desteği sağlanır. Programa yalnızca yeni kurulmuş işletmeler başvurabilir. Çünkü Geleneksel Girişimci Desteğinin temelinde işletmelerin gelişimini ve büyümesini teşvik etmek bulunur. 

İleri Girişimci Destek Programı  


Girişimciler için destek sunulan KOSGEB destek alma projelerinden biri de İleri Girişimci Destek Programıdır. Bu programın kapsamında desteğe konu olan stratejik öncelikler söz konusudur. Bu öncelikleri bünyesinde bulunduran işletmeler ve öncelikli konumdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmalar; İleri Girişimci Destek Programından yararlanabilir.

 
Destek programında yer alan faaliyet konuları tablosu baz alındığında; başvuru yapabilecek kategoride yer alan işletmelerin elde edeceği hizmet ve teşvikler şu şekilde sıralanabilir:

 
    • Makine, teçhizat ve yazılım desteği, İleri Girişimci Destek Programına uygun tüm işletmeler için ayrıca sunulur. 
    • Başvuru yapacak işletmelerin makine ve yazılım bedelleri için talep edebileceği geri ödemesiz hibe sınırı 100 bin Türk lirasıdır. 
    • Orta-yüksek ölçekte yer alan ve teknoloji faaliyeti gösteren firmalar, İleri Girişimci Destek Programına üst sınırı 200 bin TL olacak şekilde başvuru yapabilir. 
    • Yüksek ölçekte yer alan firmalar için başvuru limiti 300 bin Türk lirasıdır. 
    • Mali destek programına ek olarak firmaların şartları karşılaması halinde mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de proje kapsamında sunulur.

 
İleri Girişimci Destek Programı hem maddi destek hem de girişim faaliyetlerinde uzman desteği açısından en verimli projelerden biridir.

 
Yönetmelik şartlarını yerine getiren firmalar yalnızca maddi para yardımı değil, alanda uzman kişilerin tayin edilmesi ile işletme koçluğu avantajından da yararlanabilir. Aynı zamanda geleneksel destek paketlerinde sunulan, işletme çalışanları için 5 bin lira tutarındaki sertifika desteği; İleri Seviye Destek Programının da parçasıdır. 

İş Planı Ödülü Destek Programı  


İş planlarının çeşitli yarışma ve değerlendirme ölçütleriyle ayrıştırılması, başarılı sayılan girişimlerin ve iş modellerinin ödüllendirilmesi; İş Planı Ödül Destek Programının temel amacıdır. Bu program kapsamında iş kurmak, işletme yönetmek, iş planı oluşturmak ve iş modelleri tasarlamak gibi alanlarda çeşitli yarışmalar yapılır. Bu yarışmalar sonucu söz konusu kategorilerin herhangi birinde ya da birden fazla kategoride başarılı olan adaylara destek ve teşvik sağlanır. KOSGEB girişimcilik belgesi olan girişimciler teşviklere farklı avantajlarla sahip olur.

Yarışmalar aracılığıyla başarılı kabul edilen ve ilk üçe giren girişimcilere 15 bin lira ile 25 bin lira arasında nakit desteği sağlanır. Ayrıca kurmak istedikleri şirketin sermaye şirketi olması ve modelleriyle derece yapması halinde; şirket sermayesine katılmak koşuluyla 100 bin TL destek verilir. Sermayeye katılım koşulu şirket kuruluşundan sonra yapılacaksa, girişimci yatırdığı sermaye kadar üst sınırı 100 bin lira olmak şartıyla başvuru yapabilir. 

Girişimcilik Destek Programı  


Girişimcilik Destek Programı, spesifik sektörlerin kapsama alındığı programlardan biridir. Bu pakette orta-yüksek kademede yer alan ve yüksek teknoloji firmalarının gelişimi hedeflenir. Dolayısıyla bu firmaların yatırım projeleri veya gelişim modelleri değerlendirilir ve maddi destek sağlanır.

Teknoloji odağında gelişen ve teknoloji firmalarının uluslararası başarılarını teşvik etmeyi de misyon edinen Girişimcilik Destek Programı; KBS’de (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) aktif kaydı olan tüm işletmelere başvuru hakkı tanır. Bu işletmelerin sağlaması gereken en mühim şart, sermayenin yerli olması şartıdır. Ortakları tüzel kişi olan firmalar için getirilen başvuru şartları arasında; işletmenin, başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olması yer alır. 

Yeni Girişimci Desteği  


Şahıs şirketi kurma ya da sermaye şirketi yatırımı yapma gibi planları olan girişimciler için sunulan pek çok teşvik paketi bulunur. Bunlar arasında ticari faaliyet alanında henüz deneyim edinmemiş girişimcilerin faydalanabileceği paketlerden biri Yeni Girişimci Desteğidir. Destek kapsamında başvuru tarihinden en fazla 1 yıl önce kurulmuş şirketlere çeşitli imkanlar sağlanır.

Yeni Girişimci Desteği başvuru şartları arasında bulunan %50 ortaklık payı sermaye şirketleriyle ilgilidir. Yani herhangi bir sermaye şirketinin ortağı olarak Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin, söz konusu şirkette %50’nin üzerinde hak sahibi olması zorunludur.

Yeni Girişimci Desteği ile firmalara makine ve ekipman desteği, kullanılan ekipmanlara uygun yazılım desteği, danışmanlık hizmeti ve sertifika eğitim desteği sağlanır. Kuruluş desteği kapsamında yer alan; geri ödemesiz mali yardımlardan yararlanmak isteyen şahıs şirketleri 5 bin liraya, sermaye şirketleri ise 100 bin liraya kadar desteklenir. 

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği  


Yeni nesil girişimcilik projelerinin temelinde inovasyonel planlamalar bulunur. KOSGEB başvurusu yapacak olan işletme sahipleri ve girişimciler için de bu planlamaların önemi büyüktür. Çünkü günümüzde neredeyse tüm sektörler için Ar-Ge vazgeçilmez bir yatırım alanı haline gelmiştir. KOSGEB de bu kapsamda yapılacak projeleri, iş modellerini ve gelişim stratejilerini destekler.

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği kapsamında; yapılacak giderlerin karşılanması için Ar-Ge ve inovasyon maliyetleri 150 bin liraya kadar geri ödemesiz teşvik edilir. Firmalar Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ödemelerinden 450 bin liraya kadar yararlanabilir. 

Endüstriyel Uygulama Desteği  


Üretim sektöründe en çok rağbet edilen teşvik programlarından biri Endüstriyel Uygulama Desteğidir. Bu destek dahilinde yeni bir ürün için üretim yapılabilmesi, var olan ürünlerin kalitesinin artırılması veya mevcut ürün maliyetinin azaltılması için destek sağlanır.

Ürün ve hizmet üreten firmaların sektörel varlığının genişletilmesi için yapılan modellemeler de destek kapsamında yer alır. Söz konusu ürün ve hizmetlerin prototip halinden çıkarak, pazara uyumlu hale getirilmesi ve ticari değer kazanması hedeflenir. Bu pakette süre sınırı 18 aydır. 18 ay boyunca Endüstriyel Uygulama Desteği alan firmalar, yönetmelik şartlarını taşıması halinde 12 ay ek süre başvurusunda bulunabilir. 

Tematik Proje Desteği  


KOSGEB destekleri kendi içinde işletmelerin ölçeklerini baz alan kategoriler oluşturur. Tematik Proje Desteği de küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurgulanmıştır. Bu işletmelerin gelişmesi, büyümesi ve yüksek ölçek oranlarına yaklaştırılması hedeflenir.

 
Tematik Proje Desteği ile birlikte amaçlanan gelişim hareketleri şu şekilde sıralanabilir: 
    • Uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde aksiyon alabilen KOBİ’ler oluşturmak. 
    • Makro düzeydeki stratejik verilerin sektör bazlı ihtiyaçlarını karşılamak. 
    • Meslek kuruluşları aracılığıyla KOBİ'ler için proje hacmini yükseltmek. 
    • Personel destek paketleriyle gider katkısı sunmak. 
    • Sarf malzeme destek paketleriyle üretim maliyetine destek sağlamak.

 
Tematik Proje Desteğinde hedeflenen bir başka konu da idari giderde işletme avantajına ödenek oluşturmaktır. Genel idari giderlerin, firma gelişimindeki hızı yavaşlatmaması ve hedeflenen sürede küçük ve orta ölçekli firmaların hacim çoğaltabilmesi için şirkete idari gider destekleri verilir. 

KOBİ Gelişim Desteği  


Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurgulanan destekler arasında KOBİ Gelişim Desteği de yer alır. Bu destek ile küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomik kazanç paylarında artış ve üretim hacimlerinde çoğalma hedeflenir. Rekabet ortamının yoğunluğu baz alınarak, firmaların alacağı mali ve mentor kapsamlı hizmetler belirlenir. Böylece nokta atışı şekilde işletme ihtiyaçlarına yönelik teşvik sağlanır.

 
Programa dahil olmak isteyen firmaların TTK (Türk Ticaret Kanunu) tarafından tanımlanmış gerçek/tüzel kişi olması ve KBS kaydının bulunması zorunludur. Ayrıca başvuru yapacak işletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin başvuru sürecinde aktif ve güncel olması önem taşır. Destek paketine ilişkin özel şartlar bulunuyorsa, KOBİ gelişim desteği için proje teklif sürecinde firmalara açık beyan şeklinde bildirim yapılır. 

KOBİ Proje Desteği  


“KOSGEB desteği nasıl alınır?” sorusunu merak eden girişimcilerin, öncelikle uygulamalar hakkında nitelikli bilgi edinmesi gerekir. Çünkü her uygulamanın katılım şartı, teşvik oranı ve geri ödeme özelliği farklılık gösterir. 
KOBİ Proje Desteği de girişimci firmalar için sunulan teşvik ve destek uygulamaları arasında yer alır. Bu destek paketinin temel amacı; markalaşma ve kurumsallaşma alanında girişimci firmaların hız kazanmasını sağlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek adına proje desteği kapsamında 150 bin liraya kadar destek sunulur.

 
KOBİ Proje Desteği yılda en az iki kez gerçekleştirilen çağrılar sonrasında yapılır. Bu çağrılara başvuru yapabilecek firmaların KOSGEB veri tabanına kayıtlı firmalar olması gerekir. Projenin temel hedefi, kapsamı, kısa tanımı ve gerekçesi gibi başlıklardan oluşan bir dosya inceleme adına KOSGEB’e sunulur. Başarılı kabul edilen gelişim projelerinin görsel, TV, sosyal medya ve benzer reklam maliyetleri desteklenir. 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği  


Teknoloji üretiminin desteklenmesi için KOSGEB tarafından pek çok destek ve teşvik paketi sunulur. Bunlar arasında yer alan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği ile yurt içi tanıtım maliyetlerine 50 bin liraya kadar mali ödeme desteği sağlanır. Yurt dışı alanda yürütülen tanıtım ve pazarlama projelerine ait maliyetler için bu tutar 100 bin Türk lirasıdır.

Programın temel amacı teknoloji odağında üretim, hizmet, tedarik ve tanıtım yapan firmaların hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetlerine destek olmaktır. Program kapsamında sağlanan toplam 150 bin liralık maliyet teşviki geri ödemesizdir. Firmaların tanıtım ve pazarlama sonrası herhangi bir ödeme yapması gerekmez. 

İşletmeleri Hızlandırma Desteği  


KOSGEB tarafından uluslararası alanda yürütülen ticari faaliyetler için sunulan İşletmeleri Hızlandırma Desteği; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin mali destek kapsamında hızlandırılmasını sağlar. Bu kapsamda verilen mali desteklerin hacmi 60 bin dolar üst limite ulaşabilir.

İşletmeleri Hızlandırma Desteği, uluslararası faaliyetlere yönelik kuluçka merkezlerinin oluşturulması, işletmenin ürün/hizmet gelişiminde Ar-Ge ve inovasyonlarını kurgulaması ve hızlı başlangıç hedefiyle proje geliştiren firmaların desteklenmesini hedefler. Bu destek paketi kendi içinde “Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı” ve “Uluslararası Hızlandırıcı Programı” olarak ikiye ayrılır. İhracat destekleri için başlangıç seviyesini baz alan önemli programlardan biridir. 

İş Birliği Destek Programı  


İşletmelerin birbiriyle kuracağı iş birliklerini desteklemek amacıyla geliştirilen teşvik projesi İş Birliği Destek Programıdır. Karşılıklı fayda odağında buluşan ve güçlü yönleriyle birbirini tamamlama potansiyeli olan işletmeler, destek paketine birlikte başvurabilir.

Ürünlerin ya da hizmetlerin kalite geliştirme çalışmaları, rekabet ortamında ortaklığın atılım yapması ve zayıf yönlerin birlikte keşfiyle beraber geliştirilmesi gibi hedefler; İş Birliği Destek Programından alınan teşvikin işlevsel hale gelmesini sağlar. 

Stratejik Ürün Destek Programı  


Teknoloji temelli üretimler için gelişim ve yayılım politikalarına teşvik veren projelerden biri Stratejik Ürün Destek Programıdır. Ana hedef; özellikle ithalatı yüksek ürün grupları için üretim potansiyeli olan işletmelerin, yerli ve milli kapsamda faaliyete geçmesini sağlamaktır.

Teknoloji ürünlerinin her geçen gün artan önemi ve küresel dünyada teknoloji pazarının genişleyen hacmi; ülkelerin bu alanda iç ticareti desteklemesini zorunlu hale getirdi. Bu bağlamda KOSGEB teknoloji temelli üretim hedefi olan ve ithal oranı yüksek ürünleri üretebilecek firmaları çeşitli destek paketleriyle teşvik etmeye başladı. Stratejik Ürün Destek Programı da bu teşvik hareketinin en verimli projelerinden biri olarak devam etmektedir. 

Girişimcilik Eğitimi 


Eğitim desteği her alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da en önemli ihtiyaçlardan birini karşılar. Çünkü girişim projelerinin ortaya çıkışı, inşa süreci, ticari hayata atılmanın fayda ve riskleri gibi kritik konularda hakimiyet ve bilgi temelli strateji şarttır. Bu koşulları göz önüne alan KOSGEB, çeşitli projelerle girişimcilik eğitimlerinin hemen her sektörde yayılmasını hedefler.

Geleneksel veya ileri girişimcilik programları, katılımcıların “ticaret nedir, uluslararası ticaretin kodları nelerdir, e-ihracat nasıl yapılır? ” gibi kritik sorulara yanıt bulması için organize edilir. Kendi içinde pek çok farklı kategoriye ayrılan öğretim müfredatı, genel olarak girişimcilik alanının ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınmasını kazanım kabul eder.

Girişimcilik eğitiminin sağladığı en önemli avantajlardan biri ücretsiz erişimdir. Tüm girişimci adayları ve şirketini yeni kurmuş olan girişimciler ücret ödemeden eğitimlere katılabilir.

Şirketini kuran ve işlerini ileri seviyeye taşımak, profesyonelleşmek isteyen girişimciler de ileri seviye eğitimlere kolaylıkla erişebilir. Eğitimler uzaktan eğitim formatında yapılır ve pek çok öğretim materyali destekleyici olarak kullanılır.

İleri seviye girişimcilik eğitimi almak isteyen kişilerin, öncelikle geleneksel girişimcilik eğitimi modülünü tam anlamıyla bitirmesi gerekir. Aşamalı eğitim modellerinden biri olan girişimcilik eğitiminde, ilk bölüm tamamlanmadan ileri seviye eğitim alınamaz. Böylece parçadan bütüne girişimcilik alanının karakteristiği öğretilmiş olur.  Fiziki ticaret ve Etsy’de satış yapmak arasındaki temel farklardan, işletme yönetiminin kritik noktalarına kadar pek çok konuya eğitim sonunda hakimiyet kazandırılır. 

KOSGEB Girişimcilik Desteği Şartları 


KOSGEB girişimcilik desteklerinin tümünde başvuru süreci ve başvuru haklarına yönelik ayrımlar söz konusudur. Girişimcilik destekleri kendi içinde kategorize edildiğinden, girişimcilerin öncelikle hangi desteğe başvuracağına karar vermesi gerekir. Ardından başvuru yapılacak olan destek paketinin özel şartları incelenmelidir. Ancak özel şartların haricinde, tüm KOSGEB girişimcilik destekleri için belirlenen genel şartlar da mevcuttur. Bu şartlar; girişimcilik sertifikası sahibi olmak, KOSGEB veri tabanında kayıtlı bir şirket olmak ve e-Devlet başvurusu yapmaktır.  

İhracat Destekleri  


Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB – Eximbank iş birliği ile pek çok sektör için farklı destek, teşvik ve kredi imkânı sunulur. Bu sektörler arasında, özellikle yurt içi üretim ve uluslararası rekabet hedeflerini desteklemek adına ihracat faaliyetleri öncelikli bir yere sahiptir.

Küresel pazarda markalaşmak, ihracat hacmini artırmak, kitlesel talebi güçlü biçimde karşılamak ve uluslararası sirkülasyonda kalıcı hale gelmek isteyen firmalar; İhracat Destekleri ile teşvik edilir. Bu teşviklerden bazıları reklam ve pazarlama, bazıları Ar-Ge, bazıları da mali yardım şeklinde yapılır. 

Genç Girişimci Desteği  


Genç nüfusumuzun artış yönlü olması, ticari faaliyet alanında da genç girişimci sayısını artırmaktadır. Artan sayıya ve talebe bağlı olarak rekabet ortamı da yükselir. Genç girişimcilerin bu rekabet ortamında markalarını yaratabilmesi, yönetim ve üretim faaliyetleri gibi temel unsurları planlaması ve uluslararası alanda başarı hedeflerine ulaşması için genç girişimci destekleri sunulur.

KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları tarafından, sektöre bağlı önceliklerle sunulan bu teşviklerin büyük bir bölümü geri ödemesiz ve nakit olarak yapılır.

18-29 yaş arası, kendi işini kurmak ve girişim projelerini hayata geçirmek isteyen gençler için pek çok girişim destek paketi bulunur. Bunlar arasında, kendi hedef ve hacmine uygun olanı seçen genç işletme sahiplerinin belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Şartlar açıklanan destek paketinin özelinde bildirilir ve süre tanımlanır. Genç girişimci destekleri yalnızca nakit destek olarak değil, vergi dönemi muafiyeti ve SGK prim muafiyeti de içerir. 

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti 


Ev hanımlarının ticari kazançlarda küçük hacimli adımları; kurum destekli projeler ve vergi muafiyetleriyle desteklenmektedir. Ev hanımlarına vergi muafiyeti ; 240 bin liranın altında yıllık hasılatı olan, tüzel kişiliği bulunmayan ve e-ticaret ya da fiziki ticari faaliyet aracılığıyla gelir elde eden ev hanımlarını kapsar.

Vergi muafiyetinden yararlanan ev hanımlarının kazançlarında harç ve idari giderler düşünüldüğünde en az %25 oranında teşvik sağlanır. Kazanç oranının yıllık 240 bin lirayı aşması halinde ev hanımları muafiyetten yararlanamaz ve girişim faaliyetlerini resmileştirmeleri gerekir. 

Girişimciler İçin Nitelikli İşletme Yönetimi Norma’da! 


Girişim faaliyetlerinin her sektör ve gelişim alanı için önemi büyüktür. Çünkü tüm girişim faaliyetleri tek başına hacmi yüksek sektör çarkının bir parçasıdır ve yokluğu çarkların zorlanmasına neden olur.

Kamu kurumları ve özel kurum projeleriyle desteklenen girişimcilik faaliyetlerinin, kısa sürede hacim kazanması ve gelişmesi beklenir. Bu beklentinin gerçekleşmesi için mali destek paketleri sunulur. Ancak bir işletmenin gelişim ve başarısı yalnızca mali destekle ilişkili değildir.

Girişim başarısında temel konu nitelikli işletme yönetimi sağlamaktır. Bu sebeple girişimciler için en kritik ihtiyaçların başında yönetim faaliyetlerini nitelikli şekilde gerçekleştirebilecekleri araçlar yer alır.

Norma; işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm mali ve cari hesap takibini, ücretsiz şirket kuruluş danışmanlığını , bankacılık işlemlerini, e-Belge yönetimini ve ön muhasebe uygulamalarını tek platform üzerinden gerçekleştirmenizi sağlar! Böylece girişiminiz için gereken nitelikli yönetim ihtiyacını tek çatı altında karşılayabilir, iş gücünün azalması ve vakit tasarrufuyla avantaj sağlayabilirsiniz! Siz de girişimcilik desteklerini akılcı yönetim araçlarının öncüsü Norma ile birleştirin, hedeflerinize giden yolu kısaltın! 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.