TR | EN

Girişimcilerin Mutlaka Okuması Gereken 10 Kitap

Bihter Tunç Bihter Tunç | 20.07.2022

Girişimcilik faaliyetleri temelde bilim, iktisat, ekonomi ve sosyal düzen gibi nicel/nitel araştırma alanlarına dayanan önemli bir faaliyet kategorisidir. Bu kategoride yer alan aksiyonların desteklenmesi için özellikle kaynak incelemeleri ve tavsiye kitapları önem taşır. Çünkü bu kaynaklarda farklı başlıkların incelikleriyle ilgili açıklamalar bulunur. Böylece girişimciler için süreç yönetiminde ortaya çıkan sorunları tahlil etmek ve gidermek adına çeşitli alternatifler bulmak kolaylaşır.

Girişimcilerin okuması gereken kitaplar pek çok açıdan girişimcilik sürecinin nitelikli değerlendirilmesine yardımcı olur. Aşağıda girişimcilerin mutlaka okuması gereken 10 kitabı sizin için sıraladık.
   

1. Steve Jobs Olsa Ne Yapardı? – Cevher Ceylan  


Steve Jobs iş dünyasına küresel anlamda pek çok teorik ve pratik değeri kazandırmış bir isim. Özellikle markalaşma hareketleri ve girişimcilik kategorileri hakkındaki uygulama adımları; adeta bir ekol gibi gelişim göstermiştir.

Apple, Amazon, Dell, PayPal gibi şirketlerin ve markaların yolun başlangıcından itibaren takip ettiği plan ve projelendirme girişimciler açısından önemli bir kaynaktır. Uygulamada hayat bulan başarılar gibi görünseler de bu markaların arka planında geliştirilen projeler, başarının asıl sebebi olarak kabul edilir.

Steve Jobs ve çeşitli marka kurucularının, girişimcilik çalışmalarına bakıldığında hemen hepsinin temelinde çeşitli bilimsel ve güncel araştırma alanlarından kaynaklar yer alır. Özellikle sosyoloji, psikoloji, kitle iletişimi, ekonomi, işletme gibi teknik yapılar önem taşır.

Girişimci adayları için tüm bu harmandan Steve Jobs’un çıkarımlarını ve kendi markalaşma sürecini bir araya toplayan önemli kaynakların başında Steve Jobs Olsa Ne Yapardı? – Cevher Ceylan kitabı yer alır. 
   

2. Sıfırdan Bire – Peter Thiel   


Girişimcilerin okuduğu kitaplar ve girişimcilerin başarı süreçlerini konu alan kitaplar; son dönemde pek çok marka sürecine katkı sunmaktadır. Bunlar arasında yer alan Sıfırdan Bire kitabı; Peter Thiel’ın kaleminden çıkmıştır ve girişimcilik sürecine farklı bir bakış açısı geliştirmeyi sağlar.

Kendisi de PayPal ve Facebook’un yatırımcılarından biri olan yazarın bakış açısı, şaşkınlık içinde takip edilen teknolojik gelişimin aslında çok durgun olduğu yönünde. Çünkü bu çağda yaşanması gereken gelişimin çok daha hacimli ve güçlü olması gerektiğini düşünüyor. Bu bakış açısıyla kitabında da tüm girişimcilik faaliyetleri için üstün performansın baz alınmasına vurgu yapıyor. 
   

3. 80/20 Kuralı – Richard Koch  


Girişimcinin okuması gereken kitaplar arasında yer alan 80/20 Kuralı, temel felsefesini nedenler ve sonuçlar üzerine kurgular. Bu kitabın girişimcilerin göz önüne almasını istediği orantı; %20’lik sebeplerin, %80 oranındaki sorunlara neden olma potansiyelidir. Bu bakış açısıyla düşünüldüğünde, sorun tespit etme ve çözüm yöntemi geliştirme sırasında konsantre ve kapsamlı bir yol izlenmesi daha da kolaylaşır.

Yazar Richard Koch, kitap içerisinde bir yandan da strateji danışmanı olmasının yansımalarına yer vermiştir. Evrensel geçerlilik yönünden sebep-sonuç arasında eşit oran görülmesinin hata olduğunu savunur. 
   

4. Mor İnek – Seth Godin  


Mor inek felsefesi ile Amerikan şirketleri arasındaki bağın anlaşılması, Seth Godin’e ait Mor İnek kitabında dikkat çekilen ana unsurdur. Küçük ölçekli ve orta kapasiteli girişimcilerin büyüme yolunu inşa etmek adına hangi seçenekleri tercih edeceklerine kitapta yer verilir. Girişimcilerin okuması gereken kitaplar arasında yer alan Mor İnek’te bu yolların geliştirilmesi sırasında uygulama felsefesinin önemi vurgulanır. 
   

5. Google Nasıl Yönetiliyor? – Jonathan Rosenberg, Eric Schmidt 


Dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerini saymamız gerekse muhtemelen listeye Google ile başlardık. Çünkü kuruluşundan itibaren, geldiği noktaya kadar mutlak bir gelişim stratejisi benimsemiştir. Bugün bile geleceğin Google’ı olarak düşünülen konsept, şirketin ileriye dönük stratejileri hakkında fikir edinmeniz için yeterli olabilir. 
Tepe yöneticilerinden olan Jonathan Rosenberg, Google’ın kritik departmanlarından birinin eski yöneticisidir. Sahip olduğu statünün getirdiği deneyimler, kitaptan da anlaşılacağı üzere girişimcilik alanının neredeyse tüm faaliyetleriyle ilişkilidir. 
   

6. Yalın Yeni Girişim – Eric Ries  


Genç girişimcilerin okuması gereken kitaplar arasında gösterilen Yalın Yeni Girişim eseri, temel olarak girişimlerin belirsizliklerle çevrelendiği süreci baz alır. Bu belirsizlik sürecinin en önemli zorluğu, yatırımların yönetilmesidir. Dolayısıyla girişimci için yeni girişimin başarı oranında yükseliş sağlamanın önemli noktaları bulunur. Girişimciler bu sisli ortamda bir yol haritası olarak Eric Ries’ın bu önemli eserinden faydalanabilirler. 
   

7. A’dan Z’ye Pazarlama – Philip Kotler  


Pazarlama faaliyetleri, girişimcilik açısından en kritik çalışma alanlarından biridir. Dolayısıyla girişimcilerin mutlaka okuması gereken kitaplar söz konusuysa pazarlama alanına dair kitaplar da listede yer almalıdır. 
Philip Kotler’e ait A’den Z’ye Pazarlama kitabında yalnızca satış işlemleri kapsamında değil, müşteriyle ilk temastan satış sonrası zamanın profesyonelliğine kadar tüm detaylara değinilir. 
   

8. Outliers (Çizginin Dışındakiler) – Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur? – Malcolm Gladwell 


Yönetim başarısının sırrını daima çok çalışmak ve zekâ üstünlüğüyle bağdaştırmanın doğru olmadığını ispat gerekiyorsa; Outliers kitabındaki örneklemeler önemli doneler olur. Çünkü bu kitabın temel amaçlarından biri, geleneksel girişimcilik için kalıp haline gelen “çok çalışan, çok kazanır” felsefesine farklı bir yorum getirmektir. Analiz, sentez, ileri görüş, sabır, teknoloji, yenilik ve geçmişten ders alma gibi sayısız kavram; Outliers kitabında girişimin işleyen çarklarına dönüşmüştür.  
   

9. Rakibini Yere Ser – Gary Vaynerchuk 


Girişimcilikte başarının sırlarından birini, gücün doğru kullanımı ve enerji tasarrufunda teknolojinin bağlamı olarak açıklayan kitaplar arasında “Rakibini Yere Ser” bulunur. Bu kitapla birlikte girişimciliğin temel yapısını keşfetmenin yanında, rekabette güçlü yönetimin şifrelerini çözmek de mümkündür. 
   

10. 100 $’lık Başlangıç – Chris Guillebeau 


Bütçe yönetimi alanında en kıymetli eserlerden biri olarak gösterilen “100 Dolarlık Başlangıç” finans temellerinin minimal bir yorumudur. Girişimin mali yönetiminde, mikro varlıklardan verim elde etmenin şifresi bu kitapta çeşitli uygulamalarla bir sisteme oturtulmuştur. 

Norma ile Şirket Kurarken Profesyonel Destekten Yararlanın 


Girişim faaliyetlerinde başarılı sonuçlar elde etmek istediğinizde, kitap ve kaynaklardan beslenmek kadar önem taşıyan bir başka konu süreç tercihleridir. Girişiminizi şirkete dönüştürmek ve şirketinizi başarıyla yönetmek için işlevsel platform desteği aradığınızda Norma yanınızda! Tüm mali yönetimlerin temelini sağlam bir şekilde atmak ve işinizi kurarken ve yönetirken profesyonel destek almak için siz de Norma’ya geçin!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.