TR | EN

Girişimciliğe Adım Atarken Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz?

Norma Norma | 13.05.2022

Kendi işini kurup kazancını yönetmek, iş dünyasına dair fikirlerini ve yönetim tarzını ortaya koymak isteyen kişilerin en fazla rağbet gösterdiği alan girişimciliktir. Girişimciliğe başlamadan evvel bilinmesi gereken ilk kural ticari faaliyetlerin şirketler aracılığıyla yapılması gerektiğidir. Girişimlerini kazanca dönüştürmek isteyen kişilerin öncelikle şirket sahibi olması ve devlete bu kazançların vergilendirilebilmesi adına beyanda bulunması zorunludur.

Siz de sermayenizi değerlendirmek ve girişimcilik alanında ekonomik kazançlarınızı arttırmak isteyenlerdenseniz, şirket kurmaya dair tüm detayları ve şirket kategorilerinin sahip olduğu özellikleri sizler için derledik. Böylece işinizi kurmadan evvel takip etmeniz gereken adımları belirleyebilir ve girişimcilik dünyasına adım atabilirsiniz.

Şirket Türleri Vergi Oranları

Girişimcilik faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülebilmesi; şirket tercihinden itibaren bilinçli ve planlı yönetimle mümkündür. Bu yönetimin yapı taşlarından biri de hangi şirketin ne kadar vergi ödemesi gerektiğini bilerek ve faaliyet alanını göz önüne alarak yapılan şirket seçimidir. 

Şahıs şirketleri de limited şirketler de her fatura kesiminde ürünün niteliğine bağlı olarak KDV ödemesi yapmak zorundadır. Bunun haricinde limited şirketler %23 oranında kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda ortakların kârdan pay istemesi halinde kazançlarının %15’i oranında vergi ödemeleri gerekir. Şahıs şirketinde ise gelir vergisi 32 bin liraya kadar %15’tir. Tutar arttıkça vergilendirme oranı artar.

Komandit Şirket Nedir?

İki ya da daha fazla kişinin bir işletmeyi ortak bir unvan altında işletmek amacıyla kurduğu tüzel kişiliğe sahip şirketlere komandit şirket adı verilir. Komandit şirketler sözleşme aracılığıyla kurulur ve alacaklara karşı sorumluluklar ortaklar arasında eşit değildir. Komandit şirketin en ayırıcı özelliği; ortaklardan bir kısmının sorumluluklarının sınırlandırılmasıdır. Hak ehliyeti komandit şirketler için işletme konusuyla sınırlıdır.

Ortakların bir kısmının sorumluluk sınırlarının olması, komandit şirketlerdeki en belirgin özelliktir. Bu durum doğrudan ticari faaliyete katılmadan kazanç sağlamak isteyen yatırımcıların alternatif bulmasını sağlar. Aynı zamanda tecrübe ve bilgi sahibi olduğu halde girişim sermayesi olmayanlar için ortaklıklarda eşit sorumlulukların olmadığı bu şirket türü oldukça elverişlidir.

Kollektif Şirket Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre “ticari bir işletmenin unvanı altından işletilmesi için gerçek kişiler tarafından kurulan ve tüm ortakların eşit sorumluluklara sahip olduğu” şirket türlerinden biri kollektif şirkettir. Ortaklar tüm mal varlıklarıyla birlikte şirket borçlarına karşı sorumludur. 

Kollektif şirketin en belirgin özelliklerinden biri sermaye sınırının olmamasıdır. Kuruluş sırasında herhangi bir sermaye yatırımı yapmak zorunlu değildir. Genellikle küçük ve orta ölçekli perakende ve toptancı işletmeleri tarafından tercih edilir. Vergilendirme işlemleri kurumlar vergisi üzerinden değil, gelir vergisi üzerinden yapılır.

Adi Ortaklık Nedir?

Adi ortaklık; tüzel kişiliği olmayan ve sahipleriyle eşit oranda mal varlığı bulunan şirket türüdür. Tıpkı şahıs şirketlerinde olduğu gibi adi ortaklıklarda şirket sahipleri şirketin borçlarına ve alacaklarına doğrudan muhatap kabul edilir. Aynı zamanda şirketin sahiplerine ait mal varlıkları şirketin mal varlığı olarak sayılır ve borçlanmalarda bu mal varlıkları da dikkate alınır. 

Kooperatif Şirket Nedir?

Ekonomik sermaye topluluğu olarak da adlandırılan şirket türü kooperatif şirkettir. Bu şirket türünde ortak ihtiyaçların çözümü için bir araya gelmek temel unsurdur. Kooperatif şirketlerin sermayesi yalnızca nakit para olmak zorunda değildir. Her türlü taşınır eşya ya da mülk ve değerli varlık, kooperatif şirketin sermayesi olabilir. 

Kooperatif ortaklıklar süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Şirket ortaklıklarından sözleşme kurallarına ve kanuna uygun biçimde ayrılmak mümkündür. Kooperatif toplantılarına katılan ortaklar, derecelerinden ve hisse paylarından bağımsız şekilde bir oy hakkına sahiptir. 

Şahıs Şirketi Nedir?

Girişimcilik alanında faaliyet göstermek isteyen kişilerin, vergilendirme işlemlerini gerçekleştirmesi ve yasal süreçleri yönetmesi için şirket sahibi olmaları zorunludur. Şirket türleri arasında en işlevsel ve kazançlı alternatiflerin başında şahıs şirketleri gelir. Şahıs şirketi; tek kişinin sahibi olabileceği, işletme ve sahibi arasında hukuki bir farklılığın olmadığı şirket türüdür. Bağımsız ticaret erbaplarının tercih ettiği bu şirket türünde başka kişilerin istihdamı da mümkündür.

Limited Şirket Nedir?

Girişim fikirlerini geniş çaplı alanlarda gerçekleştirmek isteyen, hatta bu yolda ortaklarıyla birlikte hareket etme düşüncesi olan bir girişimci için en ideal şirket türü limited şirkettir. Limited şirket; bir ya da daha çok gerçek/tüzel kişi ile ticari bir unvan altında kurulan, şirket ortaklarının yükümlülüklerini koydukları veya taahhüt edilen sermaye ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Limited şirket sahibi veya ortağı olmak isteyen girişimcilerin, en titiz davranması gereken alan mali yönetim ve yasal yükümlülüklerdir. 

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirketler kuruluş sermayesi en az 50.000 TL olan, ortakları yalnızca taahhüt ettikleri ya da ortaya koydukları pay kadar sorumluluk sahibi olabilen ve kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyet/ürün/hizmet ticareti için kurulabilen şirket türleridir. 

Anonim şirketlerde sermaye, ortak ve kapsam çokluğu, mali işlemlerde daha farklı ve yoğun bir çalışma düzeni gerektirir. Tüm muhasebe kayıtlarının ve devlete karşı yükümlü olunan kategorilerin eksiksiz yerine getirilmesi gereken bu şirket türü için alanında uzman ve profesyonel firmalarla iş birliği yapılmalıdır.

Şahıs Şirketinin Anonim ve Limited Şirketlerden Farkı Nedir?

Şirket kurmak isteyen girişimciler için şirket türlerini tanımak, bu türler arasındaki temel ayrımları ve avantaj farklarını bilmek oldukça önemlidir. Şirket türleri arasında en yaygın şekilde tercih edilen iki tür; şahıs şirketi ve anonim şirkettir. Girişimcilik faaliyetlerini yasal şekilde sürdürmek ve geliştirmek isteyenlerin bu iki şirket türüne yönelik bilmesi gereken en önemli fark sorumluluk oranıdır. 

Şahıs şirketleri, sahiplerinden ayrı şekilde borçlanamaz ve alacak sahibi olamaz. Bu durumda şahıs şirketi olanlar şirketin tüm mali hareketlerinden bizzat sorumludur. Ancak limited şirketlerin kendi tüzel kişilikleri vardır ve ortakların sorumluluğu hak oranlarıyla eşittir. Öte yandan şahıs şirketleri kolay kurulabilen ve kolay kapatılabilen şirketlerdir. Fakat limited şirketlerin açma ve kapama işlemleri uzun ve meşakkatli bir yapıya sahiptir.

Anonim ve Limited Şirket Farkları

Anonim şirketler ve limited şirketler arasındaki en temel farklardan biri ortak sayısı sınırlamasıdır. Anonim şirketlerin ortak sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak limited şirketlerde en fazla 50 ortak bulunabilir. Ayrıca anonim şirket ortakları sermaye borçlarını ödemeleri halinde kamu borçlarına karşı sorumlu değildir. Limited şirket ortakları için SGK primi ve vergi borçları sermaye ödemelerinden sonra da sorumluluk alanında yer alır. 

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı?

Ticari işletme sahibi olmak isteyen girişimcilerin, şirket tercihi yaparken avantajlı kararlar almaları oldukça önemlidir. Çünkü bu kararlar tüm ticari yatırımlarını ve gelecek planlarını etkiler. 

Şirket türlerinin sahip olduğu ayrıcalıklar ve faaliyet alanlarına özgü sınırlamalar, çalışma alanıyla bağlantılı şekilde düşünülmelidir. Girişimciler için en avantajlı şirket türüne; çalışma alanı ve sermaye oranıyla uyumlu olan, sorumluluk ve vergilendirme oranı kazanç tahminine uygun şirket alternatiflerinin değerlendirilmesi ile karar verilir. 

Tüm Şirket Türlerinde Nitelikli Mali Yönetimin Dijital Avantajı: Norma!

Norma, şirket kuruluşu da dâhil olmak üzere tüm girişim faaliyetleriniz için kuruluş aşamasından itibaren hizmet alabileceğiniz profesyonel bir firmadır. Mali yönetim planlamalarından fatura takip, fatura kesme ya da beyan işlemlerine değin Norma’dan hizmet alabilir, işinizi büyütürken denetim ve kontrollerinizi vakit kaybı yaşamadan gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.