TR | EN

Hedef Kitle Nedir, Nasıl Belirlenir?

Bihter Tunç Bihter Tunç | 19.07.2022

Firmalar için mevcut durum analizi yapmak ve doğru tanımlanmış bir kitle hedefine odaklanmak oldukça önemli bir konudur. Hedef kitle belirleme çalışmaları spesifik pazar arayışlarından, genel hitap özelliklerine kadar detaylı planlamaları içeren profesyonel bir alandır. Dolayısıyla kitle belirlemenin adımları atılırken; firma vizyonu, misyonu, hacmi ve hedefleri arasında etkin bağlar kurulur. Yeni girişimler için hedef kitle belirleme çalışmalarında daha çok gelecek yatırımları ve kazanç hedefleri rol oynar. 

Üretim veya çalışma alanı ne olursa olsun, her işletme için hitap kitlesi belirli sınırlara tabidir. Bu sınırlar belirlenirken işletme politikalarının, mali hacmin, hedef kazanımların tespiti oldukça önemlidir. Bu kapsamlar dahilinde ulaşılması gereken hedef kitlenin belirlenmesi; uygulama adımlarının hayata geçirilmesi için uygun zemini oluşturur. Ayrıca hedef kitle analizi, hedef müşteri tahlili, geri dönüş değerlendirmeleri ve vizyoner plan uygulamaları da sürecin parçası olan önemli konu başlıklarıdır.  

Hedef Kitle/Hedef Müşteri Nedir?  


Hedef kitle; bir firmanın ürün veya hizmetlerini satın alması en muhtemel tüketici sınıfıdır. Bu tüketici gruplarının tespiti ve iletişim odakları için yapılan çalışmaların geneline; hedef kitle analizi/belirleme adı verilir. Hedef kitle analiz çalışmalarının temel bileşenleri arasında yer alan güçlü bağlantı kurma, segmentasyon ayarlaması, etkili bütçe optimizasyonu çalışmalarında amaç nokta atışı analiz hedefinin gerçekleşmesidir. 

Hedef Kitle Analizi Nasıl Yapılır?  


Firmaların hedef kitle belirleme planlarında kritik aşamalardan biri de analiz çalışmalarıdır. Ürün veya hizmetleriyle eşleştirecekleri tüketici kitlesinin, genel özelliklerinin analizi yapılarak hedef kitlenin kapsamı belirlenir. Bu kapsamı belirleyecek olan özellik araştırmaları genel olarak şu bilgileri içerir: 
    • Cinsiyet 
    • Yaş 
    • Satın alma kabiliyeti 
    • Coğrafi bölge 
    • Tüketici alışkanlıkları 
    • Sosyal sınıf ayrımı 
    • Eğitim durumu 

Hedef kitle analizi yapılarak belirlenen hedef tüketici kapsamı; firmanın sonraki tüm yatırım ve tanıtım çalışmalarına yön verir. Bu kapsama uygun konsept tercihi, yönetim ve iletişim alışkanlıkları geliştirilerek, firma bir anlamda kendini de hedef kitlesine göre revize eder. 

Hedef Kitle Belirleme Nasıl Yapılır? 


Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarından yaşam döngüsüne, demografi aidiyetlerinden ekonomik profillerine kadar çeşitli başlıkların değerlendirildiği sürece; hedef kitle belirleme çalışmaları denir. Bu çalışmalar sonucunda firmalar, kendi belirledikleri hedef kazanımlar için en uygun kitleyi ve bu kitlenin sahip olduğu özellikleri sınıflandırır. Böylece sonraki tüm yatırım, tanıtım, iletişim ve yönetim faaliyetleri; hedef kitle analiziyle uyumlu şekilde yürütülür.

Hedef Kitle Analizi 


Mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi için nitelikli hedef kitle belirleme analizlerine ihtiyaç duyulur. Davranışsal veriler ve rakip analizi içeren hedef kitle araştırmaları aynı zamanda pazar araştırmalarını da kapsar. Bu üç temel ayak üzerine kurulu araştırma düzeninde amaç; firmaların hitap ettiği kitlenin belirlenmesi ve bu kitleye erişim için kaynak yeterliliğinin sağlanmasıdır. Güçlü bağlantı kurma, segmentasyon ayarlaması, etkili bütçe optimizasyonu çalışmaları bu analiz sürecinin temel takip başlıklarını oluşturur. 

Güçlü Bağlantı Kurma 


Tüketici kitlesi belirleme sürecinin ana unsuru kapsayıcı bir bağlantı oluşturabilmektir. Henüz spesifik tüketici grubu belli olmadan yapılan ve bu ayrıştırmanın genel katılımcılarını içeren bağlantı çalışmaları; çeşitli anket, etkinlik veya PR çalışmalarıyla kurgulanır. Bu sayede en geniş kapsamlı bağ kurma stili daha sonra küçültülmek üzere genel bir havuz olarak kullanılır. 

Segmentasyon Ayarlaması 


Segmentasyon ayarlaması; güçlü bağlantı çalışmalarıyla elde edilen verilerin, hedef pazar ve kitle uyumuna göre ayrıştırıldığı süreçtir. Bu kapsamda elde edilen veriler hedef kitlede istenen ortak özelliklere, firmanın çalışma kapsamına, iletilmek istenen mesajın uyumla belirlenmesi için gerekli zemine göre başlıklandırılır. Bu sayede firma için hedef kitle belirlemeye giden yolda farklı alanların özellikleri ayrı ayrı kategorize edilmiş olur. 

Etkili Bütçe Optimizasyonu 


Hedef kitle belirleme aşamaları arasında en kritik kategorilerden biri bütçe optimizasyon çalışmalarıdır. Bu süreçte yapılacak olan tüm erişim, etkileşim, tanıtım ve gelişim faaliyetlerinin maddi gider tahmini ve bu tahminlere uygun bütçe dağılımı, hedef kitle belirleme çalışmalarının tamamlanması için önem taşır. İşlevsel bir bütçe dağılımı yapılarak her çalışma alanında yeterli hamlelerin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

Hedef Kitle Örnekleri  


Hedef kitle analiz çalışmalarının daha nitelikli biçimde anlaşılması için çeşitli örnekleri incelemek gerekir. Bunlar arasında son dönemin en etkin çalışmaları olarak görülen; dijital pazarlama ve iletişim programları yer alır. Ayrıca çeşitli algoritma bazlı yazılımlar, tüketici aramaları ve alışkanlıkları arasında bir bağ kurarak yönlendirme sağlar.  
Google Analytics, Instagram vb. dijital algoritma bazlı sosyal ağlar; tüketicilerin veya hedef tüketici kitlesinin arayışlarını bir yönlendirme aracı olarak kullanır ve benzer özelliklerdeki benzer arayışları bir araya getirir. Aynı zamanda bu kullanıcıların çeşitli dijital ortamlarda, farklı zamanlarda yaptıkları arayışlara uygun şekilde reklam – tanıtım, PR çalışmalarına muhatap olması sağlanır. 

 Norma’nın Profesyonel Danışmanlık Destekleri İş Yönetiminizi Kolaylaştırın 


Şirket yönetiminin ve pazarlama çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan hedef kitle analizi, bütçe yönetimi ve takibi ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumda firma yöneticilerinin aynı anda hem kaliteli bir analiz sürecine hem de doğru bir mali yönetim zeminine sahip olması gerekir.

Norma desteği ile şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm ön muhasebe , e-SMM ve mali takip işlemlerini tek platformda yönetebilirsiniz. Ayrıca yönetimde profesyonel danışmanlık hizmeti ayrıcalıklarını Norma iş birliği ile edinebilirsiniz. Siz de tüm kayıt, takip ve e-belge işlemlerinizi tek platformda gerçekleştirmek ve yetkin danışmanlık hizmeti için Norma’yı seçin, her kategoride rakiplerinizden bir adım öne geçin! 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Norma ile Finans ve Muhasebe Yönetimini Basitleştir!

İşini Norma ile yönetenlerin arasına katıl, kurumsal hesap işlemlerine ve ön-muhasebe yönetimine ücret ödeme.