TR | EN

Huzur Hakkı Nedir? Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 25.07.2022

Şirket yönetiminde merak konusu olan “huzur hakkı nedir?” sorusunu detaylı şekilde ele almak gerekir. Huzur hakkı şirket yönetimi ve katılımında kullanılan bir terimdir. Şirket ortakları, müdürler ve kurul üyelerinin sorumlulukları sırasında çeşitli risklerle karşılaşması söz konusudur. Yönetim risklerinin en aza indirilmesi adına şirket tarafından karşılanan maddi haklardan biri de huzur hakkıdır. 

Huzur hakkı hesaplamaları, vergi çeşitlerinin oranlarıyla birlikte yapılır ve hizmet süresi içinde geçen ödemeler baz alınır. Toplantı sayıları ya da gün, ay, yıl sıralamasından herhangi biri seçilerek bu değerler üzerinden hesaplama yapılabilir.

Huzur hakkı ödemekle mükellef şirket, ödemeleri ücret olarak kabul eder. Bu durumda GVK kapsamında GV (Gelir Vergisi) hesabı yapar ve bağlı olduğu daireye öder. Ayrıca huzur hakkı, kâr payı aktarımlarının haricinde gider şeklinde belirtilebilir. Ödeme işlemlerinin uygulama kapsamı ve planlaması, şirketin genel kurul kararlarıyla şekillenir. 

Huzur Hakkı Nedir? 


Şirket yönetimi sırasında veya vakıf ve derneklerin yönetim kuruluşlarında, bulunulan statüyle ilişkili çeşitli toplantılar yapılması gerekir. Bu toplantılara katılan kurul mensupları, yönetim kurulu toplantıları için huzur hakkı ödemesi alır.

Huzur hakkı; yönetim kurulunda bulunan kişilere, toplantılar sonrasında ödenen maddi karşılıklardır. Genel kurul toplantılarına gerek kalmadan yalnızca yönetim kurulu kararları ile kurul üyelerinin huzur hakkı alması mümkündür. 

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir? 


“Kime huzur hakkı verilir?” sorusu, özellikle şirket yönetiminde bulunanlar için önem taşır. Huzur hakkının ödenme şartı şirket türlerine göre değişebilir. Anonim şirketlerde huzur hakkı ödemeleri için yönetim kurulu üyeleri baz alınır. Ancak limited şirket türlerinde huzur hakkı ödemeleri yalnızca müdür sıfatındaki çalışanlar ve ortaklara yapılır.  

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?  


Huzur hakkı nasıl hesaplanır, bilmeyenler için öncelikle huzur hakkının sözleşme boyutu öğrenilmelidir. Çünkü bir şirkette huzur hakkı karşılamaları, şirketin esas sözleşmesine bağlıdır. Sözleşmede yer alan karar bulunmuyorsa, huzur hakkı için karar defterine bakılmalıdır. Hesaplama sırasında gelir ve damga vergisi çeşitleri için kesinti yapılması gerekir. Aynı zamanda hesaplamanın en kritik noktalarından biri vergi dilimleridir.

Huzur hakkı hesaplamaları esnasında, dikkate alınması gereken ilk konu sermaye şirketlerinin nakit edinme durumu için şirketten para çekmesidir. Böyle bir işlemin yapılması sonrası hesaplamalara ek olarak %15 stopaj eklenmelidir. Eğer şirketin ödediği ücret huzur hakkı kapsamında yer alıyorsa vergilendirmeler gelir vergisi dilimine göre hesaplanır.

Huzur hakkı ödemeleri için gider kalemi kaydı, çeşitli avantajlar elde edilmesini sağlar. Kaydı gider olarak yapılmış huzur hakkı ödemelerinin yıllık kurumlar vergisi hesaplamalarına olumlu bir etkisi bulunur. Bu hesaplamalar yapılırken, kurumlar vergisi için şirket karından gider kaleminde yer alan huzur hakkı tutarları düşürülmektedir.

Huzur Hakkı Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilmeli?  


Huzur hakkı hesaplamalarında şirket sözleşmelerinde ve karar defterlerinde yer alan kayıtlar önem taşır. Ancak bu kayıtlar için bir noter tasdiki zorunluluğu yoktur. İlerleyen dönemlerde ortaklar tarafından herhangi bir itiraz olmaması için mutabık kalınan kurallara tescil yaptırılması önemlidir. Bu sayede uygulama sırasında geriye dönük tescil onayı itirazı engelleyebilir.

Damga ve gelir vergisi kesintileri, huzur hakkı ödemeleri için yapılan kesintilerdir. Hesaplamalar sırasında bu vergilerin kalemlere eklenmesine ve ödeme şekline bağlı olarak stopaj hesabı yapılmasına önem verilmelidir.  
Huzur hakkı hesaplamalarında, hesaba ait kalemlerin doğru şekilde uygulanması gerekir. Hem bilgilerin güncelliği hem de kullanılması gereken kategorilerin hangileri olduğuna dair nitelikli bilgiye ihtiyaç duyulur. İşlem sırasında kullanılacak formüller için oran hesabı yapılır. Oran hesaplarının da yine güncel vergilendirme oranlarına bağlı olması zorunludur.

Huzur hakkında vergi hesaplamaları için baz alınan oranlar veya toplam tutar değerleri, yıllık oranların değişmesine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla hesaplama sırasında güncel uygulamayı yansıtan oranlar kullanılmalıdır. Muhasebeci huzur hakkı için belirlenen 700’lü kodları kullanarak kayıtları gerçekleştirmelidir. 

Huzur Hakkı Örnek Hesaplama  


Brüt huzur hakkı tutarı 36.345 TL olan bir şirkette hesaplamalar bu tutar üzerinden yapılmalıdır. Çünkü net tutarın bulunması, vergi hesaplamalarının ardından kayıt için gereken net tutarı bulmak adına önemlidir. Bu hesaplamalar sırasında gelir ve stopaj vergi dilimleri güncel tutar üzerinden bulunur. Buna göre gelir vergisi tutarı 6.069 TL, damga vergisi de 276 TL’dir. Vergi ödeme indirimlerinin yapılmasıyla net tutar 30.000 TL olur. 

Huzur Hakkının Vergilendirmesi  


Vergilendirme uygulamaları huzur hakkı için merak edilen konular arasında yer alır. Huzur hakkını gider olarak kaydetmek, çeşitli avantajların da elde edilmesini sağlar. Sermaye odaklı şirketler için kurumlar vergisi oranı güncel olarak baz alınır ve hesaba katılır. Ancak şirketten para çekme işlemlerinde bu orana ek olarak stopaj ödemesi de yapılmalıdır. Aynı zamanda stopaj oranları %15 ve %40 oranları arasında değişiklik gösterebilir.

Şirket tarafından yapılan huzur hakkı ödemeleri için çeşitli oranlar kullanılır. Bu oranların değişkenliğini söz konusu yıla ait vergi uygulamaları belirler. Çünkü vergilendirme oranlarında yıllık farklılıklar olabilir.

Gider kalemi olarak beyan edilen huzur hakkı ödemeleri, şirkete ait kar ve ödenen vergilerde düşüşe yol açar. Kâr payının şirketten alınması durumunda, şirketin kâr payı için tekrar gider göstermek mümkün değildir. 

İşletme Yönetimini Kolaylaştıran Profesyonel Hizmetler 


Şirket kurmak, yönetmek, mali yönetim ve performans değerlendirmesi yapmak gibi hedeflerin tümü girişimcilik adına gerçekleştirilen adımlardır. Girişimcilik faaliyetlerinizi şirket kuruluşunuzla resmiyete dökmek ve kurduğunuz şirketi başarıyla yönetmek için farklı yönetim gereçlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu ihtiyaçlar karşısında yapılan tercihler, yönetim süreçlerini doğrudan etkiler.

Norma ile şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm yönetim, ön muhasebe ve danışmanlık hizmetlerini tek platformda gerçekleştirebilirsiniz. Siz de işletme yönetiminizi profesyoneller aracılığıyla yapmak için Norma’yı seçin, iş yönetimini kolaylaştıran yeni nesil hizmetlerden yararlanın!
 

 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.