TR | EN

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Bihter Tunç Bihter Tunç | 18.08.2022

Küresel ticaretin her geçen gün hacim artırması, üretici firmalar için yepyeni pazarların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden uluslararası ticaretin işlem ve evraklarına hâkim olmak önemli. 

Firmanızın ticari kazancını artırmak, küresel pazaryerlerinde ürünlerinizi satışa çıkarmak istiyorsanız ihraç kayıtlı fatura kavramını da bilmelisiniz. Çünkü bu fatura türü yurt dışı satışları yapan şirketlerin bazı indirim ve istisnalardan yararlanmalarını sağlar. Böylece küresel pazar satışları için şirketinizin daha kazançlı bir sistem kurmasını sağlayabilirsiniz.

İhracat kayıtlı fatura; yerli malların uluslararası satışı için düzenlenen ve çeşitli indirimlere konu edilen özel bir fatura türüdür. Bu fatura türü KDV Kanununda yer alan 3065. maddeye göre çeşitli vergilerden muaf tutulur. 
Firmanızın yapacağı satışlarda kayıtlı fatura düzenlemeniz halinde, yurt içi vergilendirme kategorileri için indirim talep etme hakkınız doğar. Ayrıca satışlarında ihracat kayıtlı satış faturası kesen firmalar, üretim sırasında yaptıkları yurt içi harcamalar için KDV iadesi de talep edebilir. 

İhracat Kayıtlı Satış Nedir? 


Ticari faaliyetlerini yurt dışı satışlar yoluyla yapan firmalar, bazı kanunların verdiği haklardan faydalanarak vergi indirimi alabilir. Yerli üretimin yurt dışı pazarında daha fazla yer alması için çıkarılan bu kanunlardan biri 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’dur. Bu kapsamda ihracat yapacak olan firmalar KDV ödemelerinden muaf tutulur. 
İhracat kayıtlı satış; ürünlerini imal eden firmaların, ihracatçılara yaptığı satıştır. Bu satış için düzenlenen faturalarda, kanunda tanınan hakka bağlı olarak KDV alınmaz.

Firmanızın ürünlerini yurt dışında satış yapan ihracat firmalarına sattığınızda, düzenleyeceğiniz fatura türü ihraç kayıtlı satış faturasıdır. Çünkü ihraç kayıtlı satış faturaları yurt içi üretimlerin küresel pazarda yer alması için özel haklara sahiptir.

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında tanınan bu haklardan faydalanmak için fatura kesiminde bu kategoriyi tercih etmeniz gerekir. İlgili kanuna göre yapacağınız satışı ihraç kayıtlı fatura ile belgelendirmeniz halinde, zorunlu KDV ödemelerinden indirim alma hakkınız doğar.

Şirketinizin üretim için satın aldığı malzeme ve ham maddelere KDV ödemesi zorunludur. Ancak yaptığınız satışın ihraç kaydı, muhasebe tarafından yapılırken iadelerle ilgili talepte bulunabilirsiniz. Çünkü 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında işletmelerin ulusal satışta olan ürünler için KDV iadesi alması mümkündür. Bu imkandan faydalanmak için satış yaptığınız ürünlerin alıcısının ihracatçı firma olması gerekir. Vergi türleri arasında hangi kategoride yer aldığınız, kestiğiniz faturanın türüyle de ilişkilendirilir. 

Hangi Firmalar İhracat Kayıtlı Satış Yapabilir? 


İhraç kayıtlı fatura düzenlemek için öncelikle yurt içi üretimde yer alan bir firma olmak şarttır. Çünkü ihracat kaydının yapıldığı işlemlerde taraflardan biri imalatçı, diğeri ihracatçıdır. 
Yurt içinde üretim yapan firmalar ürünlerinin satışı sırasında yurt dışı pazara akış sağladığı için kanuni haklardan faydalanır. Bu haklar arasında en kazançlı istisna vergi iadesi ve indirimidir. KDV ödemeleri yapan firmalar yurt içi vergi giderlerinin iadesini almak için ihracat kayıtlı fatura örneği ile başvuru yapabilir. 
İhracat yapan firmalar için üretim sağlayan bir firmanız varsa, fatura kesimi sırasında tanınan haklardan yararlanmak için belirli özellikleri taşımanız gerekir. Firma özelliklerinin uygun olmadığı fatura kesimi durumlarında vergi iadesi gerçekleşmez. 
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar dahilinde ihracat kaydı yapabilecek işletmelerin yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 
    • Sanayi sicil kaydının yapılması 
    • Gıda işletmesi ise gerekli sertifikasyonun sağlanması 
    • Çiftçilik işlemlerinde işletme kayıt belgelerinin sunulması 
    • Resmi olarak beyan edilen işçi sayısının işletmede bulunması 
    • Sanayi sicil belgesinin edinilmesi
    • İşletme onay belgesine sahip olunması

Firmanızın ihracat kayıtlı fatura kesebilmesi için bakanlık tarafından belirlenen özelliklerden biri de kapasite raporuyla ilgilidir. Buna göre ihracatçılara imalat yapan firmaların, üretim altyapısının eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir. Bu altyapıya ait raporların fatura kesmek isteyen firmalar tarafından ilgili bakanlığa sunulması şarttır. 

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenir? 


İhracat kayıtlı fatura örneği ile birlikte KDV iadesi talep etmek istediğinizde, vergi dairesi işlemlerini tamamlamanız gerekir. Ancak doğru belgeleme ve dosyalama işlemlerinin ilk aşamasını, faturanın kesilme süreci oluşturur. 
Standart fatura kesme işlemlerinden farklı olarak ihracat kayıtlı fatura düzenlemenin çeşitli şartları vardır. Bu şartlar yerine getirilmeden veya fiziki belgede belli ibareler yer almadan faturalama yapılamaz.

Üretici firmaların ihracatçı firmalarla yaptığı alışveriş sırasında düzenlediği özel fatura kategorilerinden biri ihraç kayıtlı faturadır. İhraç kayıtlı faturanın düzenlenme aşamalarından ilgili adımlar aşağıdaki örnekle açıklanabilir: 
    • X üretici firması 500 bin lira değerindeki imal mallarının satışını Y firmasına Ocak 2022 tarihinde yapmıştır. Bu satışın ihraç kaydıyla yapılabilmesi için X firması imal firması olduğunu ve ihraç firmalarına satış yapabileceğini bakanlığın belirlediği ölçülerle bildirir. Satışın gerçekleşmesinden sonra ilgili ayın yurt içi satışı 100 bin TL, indirilecek KDV toplamı ise 50 bin liradır. 
    • Y firması, X firmasından aldığı ürünlerin Şubat 2022 tarihinde gümrük çıkışıyla satış kaydını yapmıştır. Bu durumda faturada imal edilen mallar için hesaplanan KDV tutarının yazması gerekir. KDV tutarı malların değeri x %18 formülü ile bulunur. 
    • Söz konusu KDV ödemesinin iadesi için X firması satışın yurt dışına yapılmasının ardından başvuru yapabilir. Gümrük Çıkış Beyannamesinin tarihine bağlı olarak X firması ihracatçı firmaya yaptığı kayıtlı faturaya yönelik vergi iadesini talep eder ve satışın KDV kısmı imalatçıya iade edilir. 

İhraç Kayıtlı Faturada Yer Alması Gerekenler 


İhraç kayıtlı fatura düzenlerken dikkat etmeniz gereken konulardan biri, bu faturalarda yer alması zorunlu ibarelerdir. Özellikle ilgili kanundan elde edilen haklara tabi olmak için belirli fatura ibarelerinin yazılı halde belirtilmesi gerekir.

İhraç kaydını yapmak istediğiniz faturanın üzerinde mutlaka “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” cümlesi bulunmalıdır. Bu cümlenin fatura üzerinde bulunmaması durumunda ihraç kaydı işlemi yapılamaz.  Ön muhasebe programı kullanılarak düzenlenen ihraç kayıtlı satış faturalarında da kanunda koşul olan ibarenin yer alması gerekir. 

İhraç Kayıtlı Fatura Örneği  

İhraç Kayıtlı Fatura Ne Zaman Düzenlenmelidir? 


İhraç kayıtlı faturaların temel amacı, üretim ürünlerinin ihraç şartıyla satışını belgelemektir. Şirketinizin ihracatçı firmaya yaptığı satışlar sonrası, ürünlerin küresel pazaryerine gideceği garanti edilir. Bu sayede söz konusu ürünlerin sınır dışı ticarette yer alması sağlanır.

Sağlanan vergi indiriminin amacı da bu konuda bir teşvik oluşturmaktır. Bu teşvikten ve kanuni haklardan faydalanmak istediğinizde ilk aşama faturanın özelliklerine hâkim olmaktır. Çünkü ihraç kaydı yapılacak olan faturaların belirli özelliklere sahip olması gerekir.

İhraç kayıtlı faturaların sahip olduğu özelliklerden ilki zamanlamadır. Fatura düzenleme sürecinde tarih ayarlaması için ihraç tarihinden önceki bir zaman dilimi kullanılmalıdır. İhracatçı firmanın fiili olarak ihracatı gerçekleştireceği zaman dilimine uygun şekilde, sürecin öncesinde belirlenmiş bir gün baz alınmalıdır. E-ihracat faturası için belirlenecek tarihlerin aralığı da aynı sisteme bağlıdır.

Vergi usul kanununda yer alan tebliğe göre, ürün tesliminden sonra en geç 7 gün içinde ihraç kayıtlı faturanın düzenlenmesi gerekir. Düzenlenme tarihi faturanın oluşturulduğu tarih ile belirlenir. Fatura kesimi için de ihracatçı firmanın işlem yaptığı tarihin öncesinde bir gün baz alınmalıdır. Böylece düzenleme sonrası KDV iadesi başvurusu resmi kanallar aracılığıyla yapılabilir. Muhasebeci tarafından fatura düzenleme tarihinin ihraç işlemlerine uygun şekilde belirlenmesi önem taşır.

İhracat Faturası ile İhracat Kayıtlı Satış Arasındaki Fark Nedir? 


İhracat kayıtlı satışlar ve ihracat faturası arasındaki en temel fark, üretim stratejisidir. Çünkü ihraç kayıtlı ürünlerin temel amacı, yurt dışı pazarına özel üretilmeleridir. Yani bu ürünler yurt içi satış için değil, uluslararası pazar için üretilir.

Direkt ihracat işlemleri ise, yurt içinde üretimi yapılmış çeşitli malların yurt dışına satışı anlamına gelir. Yani ulusal çapta üretimi yapılan herhangi bir mal, ihracatçı firmalar tarafından yurt dışına gönderildiğinde ihracat faturası kesilir.

İhraç kayıtlı satış, üretilen ürünün ihracatçı firmaya satışını ifade eden bir fatura ile belgelenir. Yani satış işlemi imalatçı firma ile ihracatçı firma arasında yapılır. Firmanızdaki ürün ve hizmetlerin bir başka firmaya satışında ihraç kaydı yapmanız için bu ürünlerin yurt dışı pazarına özel üretilmesi gerekir. Aynı zamanda satış yaptığınız firmanın ürünleri yurt dışı pazarına sokması da ihraç kaydının bir gereğidir. 

Norma’lılara Özel Finans Ayrıcalıklarıyla Tanışın! 


Şirket yönetiminin kritik alanlarından biri finansal işlemlerdir . Dijital çağın gereklerine uygun şekilde bankacılık yönetimi yapmak firmanızın güvenilir ve pratik işlemler gerçekleştirmesini sağlar. Norma ile kurumsal hesap açılışı ve yönetimi konusunda güvenli ve işlevsel bir sistem kurabilirsiniz.

Para transferi, Norma üyeleri arası transfer, fatura ve kurum ödemeleri dahil olmak üzere, sayısız işlemi kurumsal hesabınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Anlık gönderimler dahil Norma ile yapacağınız tüm transfer işlemleriniz için ücret ödemeniz gerekmez! Siz de şirketinizi bir adım öteye taşıyan kurumsal hesap yönetimi için Norma’yı seçin! 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.