TR | EN

İhracat Destekleri ve Teşvikleri Nasıl Alınır?

Bihter Tunç Bihter Tunç | 03.08.2022

Uluslararası ticaretin gelişmesi için işletmelere sunulan çeşitli fırsatlar vardır. Bu fırsatlar, destek veya teşvikler olarak devletler ya da fon grupları tarafından sağlanır. İşletmeciler, girişimciler ve ortaklıkların bu teşvikler sayesinde ticari hacimlerini uluslararası alana taşıması mümkündür. 

Girişimini geliştirmek isteyenler için birer fırsat olan teşvik ve desteklerin, ihracat bazında alınması ve takip edilmesi önemlidir. Sahip olduğunuz işletmenin ihracat alanında hacim kazanması, çeşitli teşvik programlarıyla kolaylaşabilir.

İhracat destekleri, Ticaret Bakanlığı gözetimi ve bünyesinde tasarlanır. Çeşitli fon gruplarının bu desteklere katkı sunmasını sağlayan projeler, yine bakanlık onayına sunulur. Sermayenizi, girişiminizi ya da işletmenizi; uluslararası çapta rekabet için hazırlamak adına, teşviklerden faydalanmanız önemlidir. Firmaların ihracat faaliyetlerini fonlayan projelere katılarak işletmeniz için mali konfor alanları yaratabilirsiniz. 

İhracat Nedir? 


İhracat teşvikleri ve programlarını takip ederken ihracatın içeriğinden ve uygulama alanlarından haberdar olmanız gerekir. Çünkü uluslararası sahada ticari faaliyet yaparken çeşitli kavramlara (ihracat, vergi çeşitleri vb.) hâkim olmanın önemi büyüktür. Bu bağlamda ihracat önce kavram olarak, sonrasında kategorisel açıdan incelenmelidir. 
İhracat; bir mal veya hizmetin uluslararası piyasada döviz karşılığı satılmasıdır. Satış işlemlerini yapan şirketler ve ortaklıklar, ürün ve hizmetleri üretebilir veya ithalat odağında satış yapabilir. Üretim odaklı ihracat şirketlerinin katma değer kazancına ve hazineye katkısı daha fazladır. İthalat odağında ihracat yapan şirketler için çeşitli yönetmelikler ve iç işlem şartları bulunur.

İhracat yapmak istediğinizde, mal veya hizmet sektörlerinin uluslararası pazardaki karşılığı önem kazanır. Aynı önem ihracat desteği veren kurumlar tarafından da gözetilir. Yani teşvik için başvuru yapmanız halinde, değerlendirme sürecinin odak noktası sektörünüzdür. Çünkü uluslararası rekabetin göz önüne alındığı teşvik değerlendirme süreçleri, firmaların faaliyet alanlarını yakından inceler. 

İhracat Teşviki (Desteği) Nedir?


Ticaretini yurt dışı pazarında yapmak isteyen işletmelerin, ihtiyaç duyduğu fon desteği Ticaret Bakanlığı denetiminde farklı kurumlar tarafından sağlanır. İhracat (e-ihracat ve mikro ihracat dahil) yapacak olan firmaların maddi veya hizmet kapsamlı paketlerden faydalanarak giderlerini karşıladığı devlet desteğine “teşvik” adı verilir. 
İhracat teşvikleri, yapılan iş ve işlemlere bağlı olarak kredi ya da geri ödemesiz hibe olarak planlanabilir. Bazı kategoriler için maddi destek dışında hizmet, ayrıcalık, öncelik ve kapsayıcı fonlama hareketleri teşvik paketlerine dahil edilir. 

İhracat Destekleri Hangi Alanlarda Verilir? 


İhracat desteği veren kurumlar ve projeler arasındaki en önemli ilişkilerden biri alan ilişkisidir. Çünkü uluslararası alanda ticari başarı yakalanması hedeflenen özel sektörler bulunur. Dolayısıyla teşvik ve destek projeleri de bu sektörler etrafında şekillenir. Devlet tarafından sunulan veya özel fonlama yoluyla desteklenen teşviklerden yararlanmak istediğinizde; hangi alanın ön planda olduğunu bilmeniz gerekir.

İhracat desteklerinin yoğunlaştığı alanlar olmakla beraber, yelpazesi çok geniş kesimlere yayılmış çalışma sektörleri de mevcuttur. Girişimcilerin dikkat etmesi gereken konu, hangi alana yönelik destek ve teşvik faaliyetinin, hedef kazanımlara hizmet ettiğini saptamaktır. Örneğin; demir-çelik alanında ihracat yapmak istiyorsanız bu alana yönelik teşvik paketlerinde, hangi projelerin ağırlıklı olduğunu bilmeniz avantaj sağlar.

İhracat teşviki veren yerler için de yoğun alanlar belirlenirken, arz talep dengesi kritiktir. Uluslararası pazarda, talebi yüksek ve maliyetinden dolayı kazanç payı da istenen düzeyde olan sektörler ön plana alınır. Böylece belirli çalışma alanları için özel destek projeleri daha yaygındır. 
İhracat desteklerinin verildiği alanlar şunlardır; 
    • Yurt dışına şube açmak isteyen firmalar için kira desteği
    • Marka tescil desteği
    • Firmaların marka ve ürün tanıtımları için reklam tanıtım destekleri 
    • Uluslararası Ar-Ge destekleri 
    • Pazar araştırması veya rekabet analizleri için seyahat destekleri 
    • Tescil destekleri 
    • Yurt içi ve yurt dışı fuarları için fuar desteği

Özellikle son yılların getirdiği uluslararası online pazaryeri yaygınlığı; destek projeleri için de farklı bakış açıları yarattı. Fiziki fuar projelerinin yanı sıra son dönemlerde uluslararası fuar ve sanal keşif projeleri de teşvik paketlerinin içine dahil edildi. 

İhracat Desteklerini Kimler Alabilir? 


İhracat destek başvurusu yapmak istediğiniz zaman, girişiminiz ya da işletmeniz için bu niteliklerin var olduğunu saptamanız gerekir. Çünkü her girişim, teşvik veya destek projelerinden yararlanamaz. İhracat faaliyetleri için destek almak isteyen girişimcilerin pazar payları dikkate alınır. Küçük veya orta ölçekli firmalar bu grupta yer alır.  
Uluslararası pazaryerleri ve fiziki satış zeminlerinde girişiminizi geliştirmek istiyorsanız, pazar payı kriterine uygun olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Bu kriterin temel amacı, arz-talep dengesinin sağlanabildiği sektörleri ön plana çıkarmak ve alternatif yaratmaktır.

Siz de işletmeniz için uluslararası alanda bir pazar payı değerlendirmesi yaparak, ihracat destek sürecinizin planlamasını yapabilirsiniz. Çünkü yapılan değerlendirmeler sırasında işletmenin ait olduğu sektör, üretim veya sunum hacmi, lojistik dengesi ve talebe bağlı arz gücü destekler için önem taşır. Bu önemi dikkate alan girişimciler, işletmelerini istenen hacme kadar geliştirdikten sonra teşvik başvurusunda bulunabilir.  

E-İhracat Destekleri Hangi Kurumlardan Alınabilir? 


Ticaret bakanlığı ve KOSGEB ihracat destek başvurusu kabul eden kurumlardır. Aynı zamanda Eximbank üzerinden de uluslararası ticari faaliyetlere yönelik teşvik başvurusu yapılabilir. Bu kurumlar için destek sağlama süreçleri çeşitli kategorilere ayrılır.

Maddi destek ve katkı projeleri olduğu gibi üstlenici roldeki planlamalar da mevcuttur. Ticaret Bakanlığı her kurum ve kuruluşun dizayn ettiği teşvik paketini denetler ve başvuru sahipleri ihracat destekleri için geri ödeme yapmaz. 
İhracat destekleri arasında yaygın kullanımı bulunan kredi programı Eximbank sorumluluğundadır. Eximbank; “Genç Girişimci” destek paketi dahil olmak üzere, sayısız proje için 300 bin TL’ye varan nakit desteği sağlar. Hibe destek formatında uygulanan bu projelerin, nakdi yardım kategorisinde incelenmesi gerekir. İşletmeniz için ihracat teşviki alacağınız zaman, başvuru süreciniz sırasında paketlerin yer aldığı kategorilere önem vermeniz gerekir. 

E-ihracat Devlet Destekleri ve Teşvikleri 


“İhracat teşvik nasıl alınır?” sorusunu merak ediyorsanız, öncelikle bu teşviklerin kategorileri ve içerikleri hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Çünkü her bir kategorinin kendine özgü uygulama alanları ve kapsamı bulunur. Sektörün destek paketine uygunluğu, girişimcinin hedef kazanımıyla teşvik paketinin getirileri gibi konular süreç içerisinde birlikte düşünülmelidir.

“İhracat destekleri nelerdir?” sorusuna yanıt arayan bir girişimciyseniz, sizin için en doğru adım her destek paketinin uygulama içeriğine hâkim olmaktır. Öncelikle paketin hacmi ve işletmenize sunduğu katkı açısından bilgi edinirseniz, hangi desteğin öncelikli olduğuna karar vermeniz de kolaylaşır. 
E-ihracat devlet destekleri ve teşvikleri şu şekilde sıralanabilir: 
    1. Şirket satın alma desteği
    2. Turquality desteği 
    3. Belge desteği 
    4. Rapor desteği 
    5. Fuar desteği 
    6. Reklam ve tanıtım desteği
    7. Birim desteği 
    8. Marka tescili ve koruma desteği 
    9. Pazar araştırması ve seyahat desteği

Gelişen ve dönüşen ticari faaliyetlerin küresel anlamda karşılık bulduğu sanal ortam ve e-ticaret; teşvik paketlerinde de değişikliklere yol açtı. Kurumlar tarafından verilen desteklere e-ticaret alanında uluslararası rekabeti destekleyen başlıklar eklendi. Bu kategoriler sayesinde yalnızca fiziki ticaret mensupları değil, e-ihracat ve e-ticaret katılımcıları da pazar payına katkı sunmaya başladı. 

Şirket Satın Alma Desteği 


Türkiye’de faaliyet gösteren ticari şirketlerin, uluslararası alanda aksiyon alması belirli şartlara bağlıdır. Bunlardan ilki yabancı kökenli şirketler alarak ticareti kolaylaştırmalarıdır. Böylece, yabancı ülkelere ait markalaşmış işletmeler satın alınıp, Türkiye faaliyeti devam eden işletmeler için bir kanal oluşturulur.

Girişimcilerin çoğu, ulusal ticari kazanımlarını sürdürürken uluslararası alanda şirket satın alarak üretimlerini pazara bu şekilde sokar. Ticaret Bakanlığı da %75’e varan destek paketleriyle şirket satın alımlarını destekler. 

Turquality Desteği 


“Türk” ve “Kalite” kelimelerinin bir araya getirildiği Turquality projesi; dünyanın destekli markalaşma projeleri arasında bir ilktir. Bu sayede şirket içi üretim süreçleri dahil olmak üzere satış sonrası desteklere kadar sayısız kategori, Türk şirketi olma kaydıyla desteklenir. Programa dahil olmak isterseniz, iş birliğinde uzmanlaşmış danışmanlık desteği alabilir, Turquality bağlantılarını kuracak şirketlerle anlaşabilirsiniz.

23 Kasım 2004 tarihinde tekstil sektörü odağında başlayan bu program, zamanla yayılarak hemen her çalışma alanında yer buldu. Turquality programı sayesinde sayısız çalışma sektörüne ait binlerce Türk firması, uluslararası pazaryerlerinde ayrıcalıklı hale gelerek değer kazandı. Stratejik plan ve markalaşma haritası adı verilen projelerini 2005 yılında açıklayan programın, günümüzde de en sık tercih edilen desteklerden biri olduğu biliniyor. 

Belge Desteği 


Uluslararası pazaryerlerinde faaliyet göstermek isteyen firmaların, çeşitli belgelere ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Çünkü her ülke için dışarıdan gelen ürün veya hizmet paketlerinin dahil edildiği bir prosedür bulunur.

Çeşitli belgelere sahip olmayan ürünler, bazı ülkelerde satışa sunulamaz. Bu nedenle uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen ve yaygın şekilde ülkeler tarafından talep edilen tescil belgeleri için destekler sunulur. Devlet teşvik paketlerinde yer alan belge desteği ile işletmeniz için alacağınız ürün belgelendirmeleri ve tescil başvuruları %50 oranında karşılanır. 

Rapor Desteği 


Şirketlerin satın alma verileri, raporlama teknikleri ile ilgilidir. Farklı alanlarda yapılan araştırmaya dayalı rapor hazırlığı, şirketler için ileriye dönük yatırım hamlelerini belirler. Özellikle uluslararası alanda yapılacak şirket yatırımları ve sektör değerlemeleri raporlamaya ihtiyaç duyar.

Rapor desteği ile birlikte, şirketlerin pazar araştırması yapması, veri analizi elde etmesi, finansal ya da hukuki anlamda değerlendirmelere erişmesi sağlanır. Bu erişim sırasında yapılan giderler %60 oranında teşvik paketiyle karşılanır. 

Fuar Desteği 


Ticari faaliyetler için fuarların etkin dinamiği oldukça önemlidir. Yatırımcıların veya tüketicilerin şirketinize ait üretimlerle tanışması için fuarlara katılmanız gerekir.

İhracat kapsamında düzenlenen fuar katılımları ise başta maliyet bakımında külfetli kabul edilir. Bu nedenle devlet teşvik paketlerinde fuar projelerinin önemi de fazladır. Şirketlerin fuar desteği alarak, ihracat alanında avantaj elde etmeleri için yapılan giderler %50 oranında karşılanır. 

Reklam ve Tanıtım Desteği 


Sektör fark etmeksizin her şirket için hedef kitlenin hacmini yükseltmek ve markalaşmak mühimdir. Bu nedenle reklam ve tanıtım faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi gerekir.

Girişiminizin markalaşması için ihtiyaç duyduğunuz reklam desteği, devlet teşvik paketleri tarafından karşılanabilir. Çalışmalar için harcanan pazarlama, lansman, sponsorluk odaklı giderler, teşvik paketleri aracılığıyla %60’a varan oranlarla karşılanır. 

Birim Desteği 


Birimler özellikle ihracat hedefi olan firmaların ihtiyaç duyduğu temsil alanlarıdır. Uluslararası çapta, çeşitli konumlarda bulunan depo, showroom, ofis, mağaza gibi farklı birimler; şirketlerin yaygınlığını ve pratik iş hacmini destekler. Bu nedenle teşvik paketleri arasında işletmelerin en fazla yararlandığı kategorilerden biri, birim desteğidir. Bu paket sayesinde ihracat odağında birim artışı için harcama yapan firmalar; giderlerini fonlayan ödemeler alabilir.

Birim desteği kapsamında sunulan maddi katkı payları veya hizmet ölçekli destekler, sektörlere göre farklılık gösterebilir. Sınai şirketler için destek paketine bağlı birim ödemelerinde oran maksimum %50’dir. Ancak ayni ticari işletme sahipleri için pakete başvuru sırasında talep edilebilecek oran %40’a düşer. Dolayısıyla işletmenize yönelik ihracat odaklı birim desteği alırken, hangi sektör ve kategoride yer aldığınızı değerlendirerek başvuru yapmanız gerekir.  

Marka Tescili ve Koruma Desteği 


Ulusal ticarette markalaşmayı başarmış şirketler için ihracat alanında marka olmak da önemlidir. Türkiye’de elde ettiği marka değerini, uluslararası alanda tescil etmek isteyen firmalar; bu tescil sürecinde çeşitli harcamalar yapar. 
Patent nasıl alınır ve uluslararası alanda nasıl tescil ettirilir, bilerek uygulamaya alan işletmelerin, bu anlamda verilen teşviklerden de haberdar olması önemlidir. Çünkü devlet destekli teşvik paketleri arasında, %60’a varan maddi karşılığıyla en önemli kategorilerden biri markalaşmadır.  

Pazar Araştırması ve Seyahat Desteği 


Farklı ülkelerde ve farklı sektörler için ticaret hacmini artırmak isteyen işletme temsilcileri seyahat etmek ve pazar araştırması yapmak zorundadır. Bu sayede küresel anlamda işletmenin hacmini karşılaştırmalı değerlendirmek ve sektöre dair önemli keşifler yapmak mümkün olur.

İşletmenizin e-ihracat ve ihracat faaliyetlerini sağlıklı şekilde yönetmek için çeşitli bölgelere seyahat ederek araştırma yapmanız size avantaj sağlar. Bu avantajlardan en önemlisi sektörel yeniliklerden ve talep dengesinden haberdar olmaktır.

Talep dengesinden haberdar olmak ve sektör yeniliklerini keşfetmek istediğinizde seyahat desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu paket aracılığıyla seyahat sırasında yaptığınız bilet, konaklama, araç kiralama gibi çeşitli giderleriniz karşılanır. Böylece işletmeniz için uluslararası rekabette ihtiyaç duyduğunuz bilgi edinme kanallarını bizzat tecrübe edebilirsiniz.

Raporlama ve sektör takibi işlemleri için de seyahatler gerekli olduğundan, bu alanlarda yapılan gezi ve seyahat programları da teşvik paketinin içinde değerlendirilir. 

Norma ile Şirketinizi Dijitale Taşıyın! 


İşletme yönetiminde son yılların getirdiği en önemli yeniliklerden biri e-Dönüşüm faaliyetleridir. Yönetim alanında kullanılan tüm evrak, kayıt, faturalama, belgeleme ve sunum süreçleri için dijital form geliştirilmesi kolaylaştırıcı bir etki yaratmıştır. Bu nedenle işletme sahiplerinin e-Dönüşüm kapsamında ve şirket içi sorumluluklar için dijital platform tercihi de önemlidir.

“E-ihracat faturası nedir ya da e-Belge yönetiminin önemi hangi boyutlardadır?” gibi soruların cevabını arayan işletme sahipleri için tek platform üzerinden tüm ihtiyaçları karşılayan uygulama hizmeti, en net cevap! 
Norma; e-Dönüşüm faaliyetlerine geçişiniz sırasında tüm e-Belge oluşturma ve denetleme işlemlerini tek ekrandan yönetmenizi sağlar. Böylece cari hesaplar ve kasa takibi başta olmak üzere e-Belge oluşturma sırasında ihtiyaç duyulan tüm argümanlara anında erişebilirsiniz.

Faturalama, kayıt etme, form oluşturma gibi sayısız kategoride ihtiyaç duyulan belgeleme işlemleri için dijital ortam sayesinde Norma ile yönetimde avantaj sağlayabilirsiniz. Siz de nitelikli e-Belge oluşturma ve yönetme ihtiyacınızı karşılamak için vakit kaybetmeden Norma’yı seçin! 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Norma ile Finans ve Muhasebe Yönetimini Basitleştir!

İşini Norma ile yönetenlerin arasına katıl, kurumsal hesap işlemlerine ve ön-muhasebe yönetimine ücret ödeme.