TR | EN

İmza Sirküsü (İmza Sirküleri) Nedir? Nasıl Alınır?

Norma Norma | 02.06.2022

İmza sirküsü nedir öğrenmek isteyenler için öncelikle imzaların işlevinin bilinmesi gerekir. İmzalar kişi ve kurum temsilcilerinin sorumluluk kabulünü simgeler. Son yıllarda sıklıkla karşılaşılan sahte evrak düzenleme ve sahte imza kullanımı gibi olayların önüne geçmek, resmiyette imza yetkisinin tanınması, yetkili kimseler dışında imza kullanımının engellenmesi gibi pek çok işlevi bulunan imza sirküsü; gerçek ya da tüzel kişiler için işlemlerin güvence altına alınmasını sağlar.

İmza kullanımında güvencenin sağlanabilmesi için imza sahiplerinin onaylı şekilde imza sirküsü alarak işlemlerde kullanması gerekir. İmza sirkülerinde edinme yollarının tam ve eksiksiz yapılmasıyla kullanım hakkı elde edilir. Böylece kişiler; kurum ya da kuruluşlar adına iş ve işlemleri yürütebilirler. Belgelerin süresi dahilinde geçerliliği bulunur. Süresi dolan belgelerin yenilenmesi gerekir. 

İmza Sirküsü Nedir? 

Bir kurum veya kuruluşun temsilcisi olan kişinin imzasının bulunduğu noter onaylı belgeler imza sirküleridir. İmza sirküleri nedir ve nasıl kullanılır sorularının doğru cevaplanabilmesi için bu belgelerin işlevine hâkim olmak önemlidir. 

Sahte imza kullanımı veya yetki gaspı gibi sorunların çözümlenmesi için en etkili yöntem imza sirküsü beyanıdır. Bu belgeler resmiyeti noter tarafından onaylanmış kağıtlardır. Sahiplik bilgisi ve imza sahibine ait adres, unvan, ticaret sicil numarası, temsil ettiği kurum ve yetkisi gibi pek çok bilgi belgeler üzerinde yer alır. 

İmza Sirküleri Kime Verilir? 

Şirketlerin ve kurumların adına yapılan işlemlerde, temsil yetkisi bulunan kişilerin imza sirküsü beyan etmesi gerekir. İmza sirküsü, işleme konu olan şirketin yetkilerini başkaları kullanmasın diye; temsilinin resmiyete kavuşmasını sağlayan bir işlemdir. 

Yani kurum ve şirketlerde işlem yapma statüsü bulunan kişilerin, hak sahiplerinin verdiği izin doğrultusunda imza sirküsü çıkarması ve bu belgenin onaylı beyanı şarttır. İmza sirküsü nasıl alınır konusunda uygulama adımlarını gerçekleştirmek isteyen kişilerin; noter huzurunda ilgili kurumun ya da şirketin sahibi tarafından verilen vekaletnameye sahip olması zorunludur. 

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar? 

İmza sirkülerinin temel işlevi, kurum veya şirketler namına yürütülen işlemler için yetki sahibi olunduğunun kanıtı olmasıdır. Bu belgeler aracılığıyla yapılan işlemlerde kişiler şirketlerin temsil yetkisinin kendisinde olduğunu ispat etmiş olurlar. 

İmza sirküsünün çıkarılmasındaki temel amaç ve işlevler; 

  • Sahte imza kullanımına bağlı mağduriyetin önlenmesi 
  • Şirket yönetiminde yetki aktarımının sağlanması 
  • İmza yetkisine sahip kişilerin güvencesinin sağlanması 
  • Şirket namına izinsiz iş ya da işlemlerin engellenmesi 
  • Şirket adına işlem yapacak kişilerin resmi olarak yetkilendirilmesidir.  

İmza Sirküsü Nasıl Alınır? 

İmza sirküsü almak için öncelikle tüzel kişiler tarafından notere başvuru yapılmalıdır. Kurumla ilgili belgelerin ve kuruma dair yetki aktarımı için gereken vekaletnamenin olduğu dosya notere sunulur. İncelemenin ardından şirket namına görev yapan kişinin sorumluluk alanı ve yetki kapsamı noter tarafından onaylanır. Onayla birlikte imza yetkisinin beyanı niteliğindeki imza sirküleri yetkili kişiye teslim edilir. 

İmza sirküsü almak için belirli bir ücret ödenmelidir. Bu belgelerin bir örneği yetkili kişide, bir örneği de noterde kalır. Noter imza sirküsü ücreti 2022 yılında 150 – 400 Türk Lirası arasında değişmektedir. 

Başvuru aşamasında belge ücreti noter veznesine yatırılır ve makbuz alınır. Makbuz dosyaya eklenerek ilgili belgelerle birlikte sunulur. Tüm belgelerin tam olması ve yetki alacak kişinin imza sirküsü düzenlenmesine ilişkin bir engel teşkil etmemesi durumunda şirket temsili için imza sirküleri onaylanır. 

İmza Sirküsü Örneği 

İmza sirkülerinde tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası ve adres bilgileri yer alır. Aynı zamanda yetki alan kişinin kurumdaki unvanı, kurumu temsil şekli, nüfus bilgileri, imza örnekleri ve yetki alanları da belgenin içeriğinde bulunur. Böylece kişi ve kuruluş arasında resmi bir yetki bağı kurularak, yapılacak iş ve işlemlerde kişinin kurum adına temsil hakkı onaylanmış olur.  

İmza Sirküleri Nereden Alınır? 

İmza sirküleri noterler tarafından verilen belgelerdir. Kurum veya şirket temsili için imza sirküsü almak isteyen kişilerin, en yakın noter aracılığıyla başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun ardından harç yatırılır ve istenen belgeler beyan edilir. 

Yetkinin devri için şirket sahibi ya da imza yetkisi bulunan yöneticinin vekaletname imzalaması gerekir. Ardından noter tasdikli imza sirküsü alınabilir. Ayrıca daha önceki dönemlerde alınan imza sirküsü e-devlet uygulaması üzerinden sorgulanarak görüntülenebilir. 

İmza Sirküsü Kaybolursa Ne Olur? 

İmza sirküsünün kaybolması durumunda en yakın notere giderek bildirimde bulunulmalıdır. Tıpkı kimlik kaybında olduğu gibi imza sirküsünün kaybında da bildirimde bulunmak önemlidir. 

İlgili şirket veya kurum adına sahte işlemlerin önüne geçilmesi için imza sirküsü kayıplarının mutlaka bildirilmesi gerekir. İmza sirkülerini kaybeden kişiler hem eski imza sirküsünün yetki kullanımını engelleyebilir hem de yeni imza sirküsü başvurusunda bulunabilir. 

İmza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi Nedir? 

İmza sirküsü alınırken noter işlemleri sırasında belgenin süresini belirlemek mümkündür. Yetki verilecek olan kişinin bu belgeleri hangi zamana kadar kullanabileceği belgelerde belirtilir. İmza sirkülerinde yetki süresi taraflarca belirtilirse beyan edilen süre kadar geçerlilik söz konusudur. Ancak herhangi bir süre belirtilmemesi halinde imza sirküleri azami 3 yıl geçerlidir. 3 yıllık sürenin sonunda yetkili kişiler görevine devam etse bile imza sirküsünü yenilemek zorundadır. 

İmza sirküsü yenileme işlemi; süreli imza sirkülerinin kullanım süresi dolduğunda yapılan işlemdir. İmza sirküleri kullanım süreci sınırlı şekilde verilebilir. Bu durumda yetkilendirilen kişiler imza sirkülerini belgede beyan edilen son kullanma tarihine kadar kullanabilir. Sürenin dolmasıyla birlikte imza sirküsü için yenileme işlemi yapılmalıdır.  

İmza Beyannamesi ve İmza Sirkülerinin Farkı 

İmza beyannamesi kişilerin kendi imzalarının beyanını resmileştirmek için tek taraflı olarak noterden alabileceği belgelerdir. Burada amaç kişinin kendi imzasını onaylı bir belgeyle sunmasını sağlamaktır. 

İmza sirküleri, kişiler ve kurumlar arasındaki yetki aktarımını belgeler. Bir şirket veya kuruluşun imza yetkisinin, bir kişiye aktarılması için imza sirküsü kullanılır. Bu durumda noter işlemleri her iki tarafın da sürece katılımıyla gerçekleşebilir.  

2022 İmza Sirküsü Ücreti Ne Kadar? 

İmza sirküleri belirli bir ücret karşılığında düzenlenen belgelerdir. 2022 yılında imza sirküsü almak için noter başvurusu yapan kişiler 150 TL ile 400 TL arasında ücret ödemektedir. Aralıklı fiyatlandırmanın sebebi; belgelerde yetki verilen kişilerin sayısı, şirket ya da kuruluşun büyüklüğüdür. Bu unsurlarda hacim arttıkça belgenin ücreti de artar. 

Şirket Yönetiminde Çığır Açan Platform! 

Geleneksel yöntemlerin aksine şirket kurmak ve yönetmek Norma ile artık çok daha kolay! 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı dahil olmak üzere tüm yönetim faaliyetleri için destek alabileceğiniz; ön muhasebe işlemlerinizi tek çatı altında gerçekleştirebileceğiniz Norma sayesinde tüm enerjinizi işinize ayırın! 

Geri kalan takip, yönetim ve finansman ayrıntılarını Norma sayesinde profesyonel şekilde yönetin ve e-dönüşüm kapsamında şirketinizin ihtiyaç duyduğu tüm yeniliklerden faydalanın!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.