TR | EN

Kısa Vadeli Finansman Kaynakları Nelerdir?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 19.10.2022

Kısa Vadeli Finansman Kaynakları Nelerdir? Yatırımlarınız ya da işletmenizin ticari faaliyetleri için dışarıdan bir kaynak arayışı içinde misiniz? O halde “finansman kaynakları nelerdir?” sorusunun cevabı sizleri yakından ilgilendirecektir. 

İşletmenin ihtiyaç duyduğu, özellikle de alacak ve stokların finansmanında kullanılan fonlar, kısa vadeli finansman kaynakları olarak ifade edilir. Finans yöneticileri tarafından sağlanan bu fonlar, farklı türlere ayrılır. 

Finansman Kaynağı Nedir? 


İşletmenizin stok ve borç ödemeleri için öz kaynaklarınız yeterli olmadığında dışarıdan yabancı kaynaklara başvurmak durumunda kalmak oldukça doğaldır. Bu noktada devreye giren finansman kaynakları, size dışarıdan ihtiyaç duyduğunuz o sermayeyi sağlar ve maliyeti göz önünde bulundurarak kısa, orta ve uzun vadeli olarak borçlanma seçenekleri sunar. 

Kısa Vadeli Finansman Kaynağı Nedir? 


Finansman kaynakları, işletmelerin yatırım fonlarının masraflarını ödemek için kullandıkları seçeneklerdir.  Bu yatırım fonları kimi zaman stok kimi zaman alacak için olabilir. Bu noktada kısa vadeli finansman kaynağı, işletmelere 1 yıl ve daha az süreli borçlanma ile finans kaynağı sağlar.

Kısa Vade ve Uzun Vade Ne Demek? 


Yatırımınızdan ne kadar sürede geri dönüş beklediğinizle yakından alakalı olan finansman vadeleri, kısa ve uzun vade olarak ikiye ayrılır. Yatırımınızdan kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi kar sağlayacağınızı ifade eden bu finansman vadeleri, belirli dönemlere ayrılır.

Bu noktada, kısa vadeli yatırımların 1-2 ay ya da daha önce dönüşünün olması beklenir. Uzun vadeli yatırımlar ise 1 aydan 1 yıla hatta bazen de 5 yıldan bile fazla sürebilecek geri dönüşlere sahiptir.

Yatırımınızdan kısa bir zaman diliminde geri dönüş alıyorsanız bu kısa vade demektir. Kısa vade, sermaye ve ham madde gibi değişken faktörlerin artırılıp azaltılabileceği bir dönemdir. Bu vadede, toprak ve bina gibi sabit üretim faktörleri değiştirilemez.

Uzun vade ise değişken ve sabit üretim unsurlarının artabileceği ya da azalabileceği uzun bir süreyi ifade eder. Uzun vade türünde sermaye gibi değişken faktörlerin yanı sıra yeni bina ya da arazi gibi sabit faktörlerde de büyümeler olabilir. 

Kısa Vadeli Finansman Kaynağı Türleri Nelerdir? 


İşletmenin yabancı kaynaklardan elde edeceğini kısa vadeli finansman kaynakları kendi içinde türlere ayrılır. İşletmenizin o anki durumuna, kısa vadeli finansman kaynağının limitine, maliyete ve vergiye göre pek çok kısa vadeli finansman kaynağı türü bulunur.

Kısa vadeli finansman kaynakları; kısa vadeli ticari ve banka kredileri, kısa vadeli finansman bonoları, faktoring, dış ticaret finansman olanakları ve ana kurum veya bağlı kuruluşlardan sağlanan kısa vadeli fonlar gibi farklı türlere ayrılır. 

Kısa Vadeli Ticari Krediler (Satıcı Kredileri) 


Kısa vadeli finansman kaynakları arasında kısa vadeli ticari krediler öne çıkar. Peki, ticari kredi nedir? 
Kısa vadeli ticari krediler, satıcı kredisi olarak da bilinir. İşletmenin satıcıdan aldığı bir tür kredi olan bu finansman kaynağı, genellikle işletme sahibi tarafından stok finansmanı olarak kullanılır.

Kısa vadeli ticari krediler, borç senetleri ya da açık hesap olarak alınabilir. Borç senedi, satıcının verdiği ürün karşılığı firmaya borç senedi vermesidir. Açık hesap ya da açık kredi ise işletmenin bir sermaye ortaya koymadan stok yapması ve satıştan kazandığını borç olarak geri ödemesidir.

Kısa Vadeli Banka Kredileri


Stok, alacaklar ve işletme sermayesi için kullanılan kısa vadeli banka kredileri, firmalar tarafından en sık kullanılan kısa vadeli finansman kaynakları arasında yer alır. Cari hesap kredisi, akreditif kredi ve spot kredi kısa vadeli banka kredileri türlerindendir.

Kısa vadeli banka kredileri arasında çekler de yer alır. İşletmeler için önemli finansman kaynaklarından biri olan çek kullanımları için lehtar ve keşideci kavramlarının da bilinmesi gerekir.

Kısa Vadeli Finansman Bonoları 


Finansman kaynakları alternatifleri arasında yer alan kısa vadeli finansman bonoları, kredi değeri yüksek firmalara verilen borç senedi olarak adlandırılabilir. Genellikle anonim şirket şeklindeki büyük firmaların tercih ettiği bu finansman türü, işletmelerin kendi teminatsız borç senetlerini ihraç etmesi sonucu oluşur. Para piyasasında satışa sunulan kısa vadeli finansman bonolarının süresi 2 ay ve 1 yıl arasında değişiklik gösterir. 

Dış Ticaret Finansman Olanakları 


Dış ticaret finansman olanakları, ihracatçılar için verilen Eximbank ve bankaların açtığı akreditif kredileri içerir. Dış ticaret finansmanı, akreditif kredi sistemi ile hareket eder. Alıcının satıcı ile güvenine dayalı bir mantığa sahip olan akreditif kredi, bir finans kurumunun belirlediği tutar ve vade ile gerekli belgelerin ibrazı karşılığında verilir. 

Faktoring (Kısa Vadeli Alacakların Devri) 


İşletmelerin kısa vadeli satışını gerçekleştirdikleri mal ya da hizmetin alacak haklarının satılması, “faktoring nedir?” sorusunun cevabıdır.

Kısa vadeli finansman kaynakları arasında bulunan faktoring kaynaklarında, işletmeler dışarıdan alacakları borçları faktoring şirketine satarak nakit elde eder. Böylelikle işletme, tahsilat ve alacakların yönetimini faktoring şirketlerine devrederek bürokratik işlemlerle ilgelenmeden ihtiyaç duyduğu finansmana sahip olur. Aynı zamanda faktoring, işletmelerin alacaklarını tahsil edememe riskini en aza indirir. 

Alınan Depozito, Teminat ve Avanslar 


Bayiliklere sahip olan ana işletmeler için oldukça mantıklı bir seçenek olan bu kısa süreli finans kaynağı türü, ana işletmelerin bayilerinden nakit depozito veya teminat alması ile gerçekleşir. Aynı şekilde işletmenin bayilerinden ürün satışları için alacağı avanslar da işletmenin kısa vadeli fon kaynakları arasında yer alır.

Ana Kurum Ya Da Bağlı Kuruluşlardan Sağlanan Kısa Vadeli Fonlar 


İşletmeler kısa vadeli finansman kaynağı olarak kendilerine bağlı kuruluşlardan fon oluşturabilir. Özellikle grup şirketlerinin tercih edeceği bu finans kaynağı türü, kuruluşların birbirlerinin kredibilitesi sayesinde bankalardan kısa vadeli borç alabilmelerine ve bu sayede diğer işletmelere fon sağlayabilmelerine olanak tanır. 

Diğer Kısa Vadeli Finansman Kaynakları 


Yukarıda belirttiğimiz finansman kaynağı türlerinin dışında kalan ve süresi 1 yıldan daha az olan tüm fonlar, diğer kısa vadeli finansman kaynakları olarak adlandırılır. 
Diğer kısa vadeli finansman kaynakları örnekleri şunlardır: 
    • Vergiler
    • Ödenecek giderler
    • Harç ve sigorta primleri
    • Devletin verdiği teşvik vergileri

Norma ile İşinizi En Profesyonel Şekilde Yönetin


İşletmenizin nitelikli ve profesyonelce yönetilmesinde ön muhasebe hizmeti son derece önemlidir. Norma, finansal ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturmak ve bu doğrultuda atacağınız adımları güvenli kılmak için tek platformdan destek almanızı sağlar.

Norma sayesinde küçük, orta ve büyük ölçekli firmanızın finans işlemlerini kolaylıkla takip edebilir, e-belge ve ön muhasebe gibi işlemleri hızlıca yapabilirsiniz.

Ayrıca Norma’nın işinizi ileriye taşıyan kaynakları sayesinde çek vadesi hesaplama, çek kullanımı ve benzeri finans konuları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Kendi İşini Yönetenlerin Ticari Hesabı

Şirketinin ticari hesabını ücretsiz aç, para transferi ve tahsilatların için ücret ödeme!