TR | EN

KKDF Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Norma Norma | 02.06.2022

Kredi kullanımından belirli ticari faaliyetlere kadar pek çok tüketicinin merak konuları arasında “KKDF nedir?” sorusu yer alır. Açılımı Kredi Kaynak Destekleme Fonu olan KKDF; kuruluş veya kişilerin farklı iş ve işlemlerde karşılaştığı bir fon aktarımıdır. Bu aktarımda anapara ve kur farkı üzerinden resmi şekilde belirtilen oranlarda kesinti yapılır. Bu kesinti destekleme fonuna aktarılır.

KKDF belirli iş ve işlemlerde muafiyeti bulunan uygulamalar arasında yer alır. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi gibi çeşitli kredi kullanımları ile ticari işlemlerin bazı kalemlerinde KKDF uygulanabilir.  

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? 

KKDF; Kredi Kullanımı Destekleme Fonu için kullanılan kısaltmadır. Kredi kullanımları sırasında alınan faiz üzerinden hesaplanır. Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) aktarılmak üzere söz konusu faiz tutarı baz alınarak %15 oranında kesinti yapılır. Bu kesinti bankalar aracılığıyla KKDF’ye aktarılır. 

Tüm kredi işlemleri için uygulanan KKDF oranı, belirli işlemler sırasında kanunda kapsamı belirlendiği şekilde muafiyete tabi olabilir. Bu kapsamın sınırları Resmî Gazete’de ilgili hüküm ile yayımlanmaktadır.  

Kuruluş Amacı Nedir?  

1988 yılında T.C. Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanan KKDF neden alınır sorusu tüketicilerin merak ettiği hususlardan biridir. Fonun kuruluş amaçlarından biri krediler üzerinden para politikası yürütülmesidir. 2002 yılına kadar Merkez Bankası tarafından fiilen uygulanan KKDF, 2002 yılından sonra Maliye Bakanlığının yürütme alanına girmiştir.  

BSMV ve KKDF kesintileri hem kredi kullanımlarında hem de kredi kartı faiz ödemelerinde yapılır. Ancak kredi kartı üzerinden taksitli nakit avans kullanılmadığı takdirde faiz ödenmez. Bu kesintiler yalnızca kart aracılığıyla nakit çekimin taksitlendirilmesi sonrası yapılır. Normal alışveriş kullanımlarında faiz uygulanmadığı için faiz oranı baz alınarak yapılan KKDF kesintisi kredi kartı alışverişleri için geçerli değildir. 

Kimler KKDF Mükellefidir? 

KKDF mükellefiyetinin kapsamı ilgili yasa hükümlerince belirlenir. Buna göre bankalar, finans şirketleri, vadeli ödeme yoluyla yurt dışından ithalat yapan kişi veya kuruluşlar KKDF mükellefidir. 

KKDF vergisi için aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı kredi kullanımında bulunan kişiler de mükellef kapsamında yer alır. Bu uygulamalardaki muafiyet için yasa hükümleri baz alınarak işlem yapılır. Aynı zamanda bir şirket ya da kuruluşun yurt dışı merkezlerindeki mallarını Türkiye’ye getirmesi gümrük yükümlülükleri dahilinde sayıldığından; bu işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar da KKDF mükellefi sayılır.  

KKDF Nasıl Hesaplanır? 

KKDF hesaplamaları kredi kullanımlarında söz konusu faiz tutarları üzerinden yapılır. Dolayısıyla kullanılan kredinin faiz oranı karşılığına denk gelen tutar için ayrıca KKDF kesinti hesaplanır. Kullanılan kredilerde ödenecek faiz tutarının %15’i oranında KKDF kesintisi yapılır. 

Aşağıdaki örnekte kredi kullanımı için faiz ödemeleri dahil olmak üzere KKDF’nin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz: 

Örnek KKDF Hesaplama

No

Taksit Tutarı

Anapara

Faiz

KKDF (%15)

Kalan Anapara

1

15.944,62

14.566,77

1.148,21

172,23

167.688,99

2

15.944,62

14.676,88

1.056,45

158,47

153.012,11

3

15.944,62

14.787,84

963,98

144,60

138.224,27

4

15.944,62

14.899,65

870,81

130,62

123.324,62

5

15.944,62

15.012,28

776,95

116,54

108.312,34

6

15.944,62

15.125,77

682,37

102,36

93.186,57

7

15.997,22

15.339,69

547,94

82,19

77.846,88

8

15.932,23

15.284,86

539,48

80,92

62.562,02

9

15.932,23

15.459,27

394,14

59,12

47.102,75

10

15.932,23

15.576,15

296,74

44,51

31.526,60

11

15.932,23

15.693,89

198,62

29,79

15.832,71

12

15.952,40

15.832,71

99,74

14,96

0,00

Toplam

191.346,26

182.255,76

7.575,43

1.136,31

0,00

 

KKDF Kesintisi Hangi İşlemlerden Yapılır? 

KKDF nasıl hesaplanır ve hangi işlemler üzerinden kesinti yapılır konusuna ilişkin en net yanıt tüm kredi kullanımları (konut kredisi hariç) ve belirli ithalat işlemleri olmaktadır. Kişi ya da firmaların yurt içi bankalar aracılığıyla kullandığı krediler, Türkiye’de ikamet eden vatandaşların yurt dışı bankalarından aldığı kredi türleri ve vadeli ithalat işlemleri KKDF kesintisine konu olan işlemlerdir.  

KKDF Kesinti Oranları 

KKDF kesintileri kredi kullanımlarında söz konusu olan faiz ödemeleri baz alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada kredi faiz tutarının %15’i oranında KKDF kesintisi yapılır. Bankalar tarafından verilen kredilerde %15 olan KKDF oranı diğer kredi türlerinden (konut kredisi vb) alınmaz. 

Yurt içi bankaların yurt dışı kullanıcılara sağladığı kredilerde KKDF oranı %0’dır. Türkiye’de ikamet eden vatandaşların yurt dışı bankalar ve finans kuruluşlarıyla yaptığı kredi anlaşmaları için KKDF oranı ise %3’tür. Vadeli ithalat KKDF oranı %6 olarak uygulanır. 

Hangi Durumlarda KKDF Kesintisi Yapılmaz? 

KKDF kesintilerinin uygulanmadığı işlemler listesi ilgili mevzuat aracılığıyla yayımlanmaktadır. Buna göre mal karşılığında ödemesi yapılan ithalat işlemlerine (kitap vb.) KKDF kesintisi uygulanmaz. Ayrıca yabancı sermaye kapsamında yurt dışından getirilen sermayeler için “borç” niteliği bulunmuyorsa bu sermayelere ilişkin KKDF işlemi yapılmamaktadır. 

Yurt dışındaki ihracatçıya yapılan ödemelerde eğer ödemenin gümrük sorumluluğu tarihi gelmeden evvel ibraz belgeleri sunulursa bu ödeme peşin kabul edilir. Peşin ödemeler için ithalat işlemlerinde geçerli olan KKDF alınmamaktadır. 

KKDF İade Yöntemi  

Tüketicilerin kredi kullanımı sırasında yersiz veya fazla KKDF ödemesi yapmaları halinde iade hakkı bulunur. KKDF iade yöntemi kullanılarak fazladan yapılan ödemeler geri alınabilir. İlgili ödemeye ilişkin evrakların beyanı tüketici hakem heyetine yapılarak iade başvurusunda bulunulan KKDF kesintileri tüketicilere iade edilir.  

Tüketici Kredisinde KKDF 

Tüketici kredileri için uygulanan KKDF kesintileri bankalar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının yönetiminde bulunan fona aktarılır. Tüm ihtiyaç kredileri, kredi kartı nakit avans kullanımları ve vadeli ithalat işlemleri için KKDF ödemesi bulunur. 

Faiz tutarının %15’i olarak hesaplanan miktarlar bankalar yoluyla KKDF’ye aktarılır. Konut kredileri ve KKDF muafiyet listesi 2022 kapsamında yer alan iş/işlemleri için KKDF kesintisi yapılmaz. 

KKDF Muafiyeti Kimleri Kapsar? 

KKDF kesintileri konut kredisi kullanımlarında uygulanmaz. 15 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılan konut kredisi kesintileri; aynı tarihte yayımlanan Resmî Gazete kararına göre yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre muafiyet listesinde bulunan iş/işlemler dahil olmak üzere konut kredisi kullanıcılarının ödeyeceği faiz oranlarından KKDF kesintisi yapılmaz. 

Kendi İşini Kurmak ve Yönetmek İsteyen Herkes Tek Platformda Buluşuyor! 

Kendi işinin patronu olmak, şirketinin tüm kuruluş ve yönetim işlemlerini tek çatı altında yürütmek isteyenlerin yeni nesil platformu; Norma! 

Norma iş birliği ile şirketinizin kuruluş aşamaları dahil olmak üzere tüm finansal danışmanlık, ön muhasebe ve e-dönüşüm uygulamaları kapsamında hizmet alabilir; işinizi kurarken de büyütürken de profesyonel desteğin avantajlarından yararlanabilirsiniz! 

Kendi İşini Yönetenlerin Ticari Hesabı

Şirketinin ticari hesabını ücretsiz aç, para transferi ve tahsilatların için ücret ödeme!