TR | EN

Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar?

Norma Norma | 18.05.2022

İşletme yönetimlerinde önemli bir çalışma alanı olarak faaliyet gösteren muhasebe ve denetleme takibinin hem şirket tarafından yapılması hem de resmi makamlarca denetime tabi tutulması sırasında uygunluğunu sağlayan kişilere mali müşavir adı verilir.

Mali müşavirler ticari faaliyet yürüten kuruluşlarda muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi, ilgili sürelerle saklanması ve denetim sırasında beyanında sorumlu kişilerdir. Bu görevi icra etmelerinde yetki ve sorumluluk alanı 3568 sayılı kanunla belirlenmiştir. 

Mali müşavirlik SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ve YMM (Yeminli Mali Müşavir) şeklinde iki mesleki statüye ayrılır.

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir; işletme veya kuruluşların ön muhasebe ve muhasebe işlemlerini yürütmek, kayıt etmek, ilgili makamlarca denetim sürecinde zorunlu belgelerin ibrazını sağlamak ve bu işlemlere dair yönetime bilgi akışı sunmakla görevli kişidir.

Mali müşavir görevini üstlenen kişiler için sorumluluk ve yetki alanlarının belirlendiği kanuna uygun şekilde mesleğin icrası şarttır. Aynı zamanda mali müşavirlik görevi yapabilmek için mecburi olan eğitim ve sınav kriterlerinin de yerine getirilmiş olması gerekir. 

Herhangi bir muhasebe mezuniyeti sonrası veya bireysel bir kararla mali müşavirlik yapılamaz. Bu görevi icra etmek için gereken niteliklerin oluşturulması gerekir.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavirlik görevi için kanun kapsamında ve mesleki icra bakımından tanımlanan görevler genel olarak şu şekildedir:

  • İşletmelerin gelir ve gider defterlerinde kayıt/takip gerçekleştirmek,
  • Vergi beyanlarında işletmenin sorumluluk alanlarını takip etmek ve gerekli beyanları sunmak,
  • Bordro hizmeti bulunan işletmelerde SGK beyanlarının çıkarılmasını sağlamak,
  • İşletmenin cezai işleme muhatap olduğu alanlarda ilgili kurumlara dair tahkim yapmak,
  • İdari mahkemelerde uzman bilgisine ihtiyaç olması halinde alana ilişkin bilirkişi raporları hazırlamak,
  • Belgelere bağlı denetim gerçekleştirerek mali tabloların hazırlanmasını sağlamak,
  • Muhasebe işlemlerinde işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm hazırlık ve yürütme işlemlerini üstlenmek.

Mali Müşavirin Hangi Programları Bilmesi Gerekir?

Mali müşavirler hem ön muhasebe hem de genel muhasebe işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olur. Bu nedenle hizmet verdikleri alanlarda kullanılan programlara hâkim olmaları oldukça önemlidir. 

Son yıllarda ön muhasebe ve genel muhasebe yönetiminin dijital ortamda sağlanması hem işlem pratikliği hem de arşiv güvenliği açısından sahip olduğu avantaj gereği yaygın hale gelmiştir.  

Mali müşavirlerin çeşitli muhasebe kayıtları ve işlem takibi için yaygın kullanımı bulunan dijital araçlar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. 

Ayrıca yine son yıllarda yaygınlık kazanan e-belge kullanımı ve dijital beyanname süreçleri sebebiyle mali müşavirler için bu işlemlerin yapıldığı resmi adresleri ve ilgili programları bilmek kritik bir öneme sahiptir. 

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olmak için staj hakkı kazanan kişilerin lisans mezuniyeti sonrası 3 (üç) yıl, yüksek lisans ve üzerindeki bir akademik dereceye sahip olanlar için 2 (iki) yıl staj yapma zorunluluğu bulunur. Staj sürecinde tabi olacakları değerlendirme kriterlerini karşılayarak mesleki icraata hak kazanan adaylara mali müşavirlik yapabilmeleri için ruhsat verilir. Bu ruhsatın teslim alınmasıyla birlikte adaylar resmi makamlarca mali müşavir sıfatıyla tanınır ve mesleğini icra edebilir.

Yetki ve sorumluluk sınırları farklılık arz etse de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir arasında temel işlev bakımından bir fark bulunmamaktadır. Her iki meslek icrasında da görev temeli muhasebe işlemlerinin takibi ve yönetimini kapsar. Bu yönetimlerin her birinde verilen hizmetlerin tamamını Norma desteği ile alabilirsiniz. 

Mali Müşavir Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

İşletmelerde mali sorumlulukların ve muhasebe takibinin getirdiği iş yükü, profesyonel olunması gereken bu alanda destek almayı gerekli kılar. Dolayısıyla işletme sahipleri ve şirket yönetimleri için mali müşavirlik hizmeti almak, yönetimde tıkanmaların önüne geçerek hem muhasebe işlemlerinin eksiksiz takibini sağlar hem de yönetimsel faaliyetler ve şirket yönetimi arasında bir köprü kurar. 

Mali müşavir seçimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri sektörel deneyim ve mesleki sorumluluk ilkesidir. Her mali müşavir, her sektörde hizmet veren şirketin kayıt ve takip işlemlerini yürütemez.

Mali müşavirler için özel çalışma alanları ve sektörler mevcuttur. Bu ayrım kanuni bir ayrım değildir. Mali müşavirler tüm sektörlerde diledikleri gibi yasal şekilde çalışabilir. Ancak zamanla edindikleri deneyim ve sektörel birikim mali müşavirler için belirli alan çalışmalarına yoğunlaşmayı sağlar. Mali müşavir seçimi yapılırken de alanda uzman ve mesleki sorumluluğu olan mali müşavirler ile çalışılması, işletmelere mali takipte mesleki birikim avantajı sağlar. 

Mali Müşavir Ücretleri

Mali müşavirler hem çeşitli beyan ve vergi usullerinde resmi kayıt işlemlerini yapan hem de işletmeler için defter tutma görevini üstlenen yetkililerdir. Bu bağlamda kazançları çalışma kapasitelerine göre değişkenlik gösterebilir. 

2022 yılı için Resmî Gazete’de yayımlanan hükümlere göre ve 568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 46. maddesi uyarınca mali müşavirlik hizmetleri için ücret tarifeleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Mali İşlerinizin Tamamını Tek Platform Üzerinden Norma ile Yönetin

Şirket yönetimlerinde gelir-gider, ödeme ve hesap takipleri için profesyonel bir mali müşavir desteği gereklidir. Mali müşavirlik ve muhasebe işlemlerinde alınan uzman desteğiyle yönetim için gerekli çalışma zemini usullere uygun şekilde hazırlanmış olur. Norma ile işiniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm finans işlerini alanında uzman finansal danışmanlar ile kolaylıkla yönetebilirsiniz. 

Norma iş birliği sayesinde, mali müşavirlik hizmetlerinin ve muhasebe işlemlerinin tamamında şirket yönetimine katkı sağlayan ve iş yükünüzü azaltan bir çalışma düzeni kurabilirsiniz. Cari hesap takibi, kategorize etme ve raporlama, ödeme ve belge eşleştirme özellikleri ile şirket yönetiminde mali düzene dair tüm ihtiyaçlarınızı Norma aracılığıyla tek platform üzerinden karşılayabilirsiniz. 

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.