TR | EN

Melek Yatırımcı Nedir? Nasıl Bulunur?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 29.07.2022

Öz sermaye yatırımları aracılığıyla işletmeler için fon ve finans kaynağı oluşturma amacı taşıyan yatırımcılara; melek yatırımcı adı verilir. Küçük işletmeler başta olmak üzere, şirketlerin sıklıkla fon arayışına girdiği süreçler için melek yatırımcı bulma isteği daha yaygındır. Çünkü yatırımcı kategorileri arasında, şirket ve yönetimler açısından en az külfete ve bürokratik yükümlülüğe sahip olunan fon kaynağı melek yatırımcı kategorisidir. 

Yatırım fonları kullanarak büyümeyi desteklemek isteyen sermayeler, melek yatırımcıların fon hareketlerinden ve bu hareketin avantajlarından faydalanır. Kendi değerlerini kullanarak mevcut sermaye ve işletmenin büyümesini sağlayan “melek yatırımcı nedir?” anlamak için öncelikle sermaye ve yönetimine katkı çeşitlerini bilmek gerekir. Çünkü bir sermaye veya işletme birden farklı çeşitte, hacimde ve yönetimde desteklenebilir. 

Melek Yatırımcı Nedir? Kime Denir? 


Start-up projeleri ve yeni kurulmuş işletmeler için yatırım alarak hacim büyütme çalışmaları yapmak önem taşır. Çünkü projelerin veya işletme modellerinin temel amacı, kâr odağında yapılan çalışmalar için daha farklı potansiyeller yaratarak genişlemektir. Dolayısıyla çeşitli fon kaynaklarından faydalanmak ve yatırımcı desteğine başvurmak bu oluşumlar için vazgeçilmez hareketler arasında yer alır. Melek yatırım alma da bu hareketler içinde en fazla rağbet edilen kategoridir.

Melek yatırımcı; iş fikirleri veya işletmeler için sermaye katkısı sunarak gelişme destek olan yatırımcı türüdür. Özellikle fikir ve projelerin gelişimi sırasında ihtiyaç duyulan maddi desteğin sağlanmasına ön ayak olurlar. Ancak tek destekleri sermayeye yönelik maddi yatırımlarla sınırlı değildir. Kendi içlerinde danışmanlık, yönetim, pazarlama ve denetim gibi farklı melek yatırımcı kategorilerine ayrılırlar. Yani bir melek yatırımcı start-up projelerine ya da işletmelere, nakit harici yatırımlar da yapabilir. 

Neden Melek Yatırımcı Denir?  


Yatırımcıların kategorize edilmesi, isimlendirilmesi ve işlev ayrımı işletmeler için aldıkları rolle bağlantılıdır. Melek yatırımcıların isimlendirilmesi Broadway'e dayanır. Mali açıdan ilk etap sıkıntılarının giderilmesi, bürokratik külfet azlığı ve beklenti netliği gibi konular sebebiyle bu yatırımcıların diğerlerine göre avantajlı olduğu bilinir. Dolayısıyla isimlendirme için “melek” tanımı uygun bulunmuştur.  

Melek Yatırımcıların Amacı Nedir? 


“Melek yatırım ne demek?” merak eden girişimcilerin öncelikle bu yatırımcı kategorisinin amacını öğrenmesi gerekir. Melek yatırımcılar uzun vadede kâr elde etmek için maddi yatırımlarını şirketlere yöneltir. Fakat bu amacın dışında işlevselliklerini ön plana çıkardıkları bir başka alan danışmanlık ve akıl hocalığıdır.

Melek yatırımcılar maddi yatırım, hisse senedine çevrilebilir borç veya danışmanlık hizmetleri kapsamında çeşitli destekler sunar. Geri dönüş tasarılarını kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara yayarlar. Bu planlamalarda önemli olan, söz konusu start-up veya işletmenin başlangıç hacmidir. Mevcuttaki hacimleri baz alınarak yatırım alan işletmeler ya da projelere yönelik melek yatırımcıların geri kazanımları belirlenir.

Genel olarak deneyimli yönetici ve girişimciler melek yatırımcı iletişim desteğinin öncüleridir. Ticari yaşamda henüz tecrübesi olmayan ya da yeni şirket kurmuş yöneticilerin, deneyimlerinden faydalanmasını sağlayarak gelişime katkı sağlarlar. Aynı zamanda deneyimlerine bağlı olarak geliştirdikleri kritik bağlantılar söz konusu işletmenin güçlü ortaklıklar kurmasına da yardımcı olur. 

Melek Yatırım Almanın Avantajları  


“Melek yatırım nasıl alınır?” sorusu, yatırım ile elde edilen avantajlar nedeniyle her girişimci için önem taşır. Çünkü yatırımcı modellemeleri ve kategorileri arasında melek yatırımcıların ayrıcalıklı bir yeri bulunur.

Maddi yatırım karşılığında mülkiyet hisseleri verilen melek yatırımcılar, işletme fonlarında geri ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu durum işletmenin geri ödeme hareketleri açısından en önemli avantajdır. Aynı zamanda başlangıç aşamasındaki girişimler için deneyim avantajı da sunan melek yatırım, gelişmiş işletmelerde bağlantı kurma katkısı da sağlar.

Ürün geliştirme ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere, şirketlerin sermaye ve bağlantı desteğine ihtiyacı vardır. Özellikle mentorluk faaliyetleri melek yatırım türleri arasında en işlevsel kategorilerden biri olarak nitelendirilir. Çünkü melek yatırımcıların deneyim avantajı, başlangıç aşamasındaki girişimlerin yol haritası hazırlıklarına katkı sunar. Motivasyon ve güvenilir bağlantı ihtiyacı da melek yatırımcıların şirketlere kattığı değerler arasında sayılır. 

Melek Yatırımcı Bulmanın Dezavantajları 


Sermaye oluşturmak, ekip kurmak, prosedür yükümlülüklerini yerine getirmek gibi pek çok iş ve işlem girişimciler için külfet oluşturur. Yatırımcı ve fon arayışları bu külfetlerin en aza indirgenmesi için kaçınılmazdır. Ancak yatırım ve yatırımcı türleri için de avantajlar olduğu gibi dezavantajlar söz konusudur.

Melek yatırımcı aracılığıyla fon sağlamanın en büyük dezavantajı %10-%50 aralığında bulunan hisse talebidir. Eğer zamana bağlı olarak yatırımcının şirket gelişimine sunduğu katkılar beklenen düzeye ulaşamazsa, işletme sahibi için yönetimde hakimiyet zorlaşır. Özellikle yüksek oranlı hisse devirlerinde işletme sahibi ve yatırımcı arasındaki ihtilaflar çeşitli krizlere yol açar.  

Melek Yatırımcı Ararken Dikkat Edilmesi Gerekenler 


İşletme sahipleri ve girişimciler için yatırım arama süreçlerinde dikkate alınması gereken önemli kriterler bulunur. Çünkü “melek yatırımcı nereden bulunur?” sorusu kadar önem taşıyan bir diğer konu da melek yatırımcı bulurken dikkat edilmesi gereken değerlendirmelerdir.

Melek yatırımcıların tercihi için girişim ve işletme sahipleri tarafından ilk dikkat konusu vizyon uyumudur. Yatırımın geleceği, hacmi ve etkisine yönelik beklentiler hem yatırımcı hem de yönetim tarafından uyumla planlanmalıdır.  

Start-up’lar için büyüme yöntemleri arasında yatırımcı bulma süreçleri kadar önem kazanan kriterlere dayalı seçim stratejisi, yatırımcılarla yapılan iş birliğinin de geleceğini belirler. Bu nedenle süreç boyunca tercihin kazanç odağını ve taşıdığı riskleri iyi değerlendirmek gerekir. Melek yatırımcılar başta olmak üzere tüm yatırım ve fon bulma hareketlerinde işletmelerin gelecek vizyonları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Melek Yatırımcı Bulma  


Melek yatırımcılarla iletişime geçmek, yatırım yapmak için start-up değerlemesi yapanlarla irtibat kurmak gelişim süreçlerini oluşturur. İşletmelerin girişim süreçleri için en kritik seçimler melek yatırımcı arayışları sırasında yaşanır. Çünkü sektör ve işletme hacmine bağlı olarak markaların birden fazla melek yatırımcı adayı bulması mümkündür. 

Bazı sektörler için melek yatırımcı bulma ve anlaşma yapma alternatifi çoklu gerçekleşmez. Çünkü belirli çalışma alanlarının sahip olduğu yatırım dönüş zamanları, melek yatırımcıların uzak durmak istediği türden olabilir. Birden fazla veya tek bir yatırımcı fark etmeksizin, işletmeler melek yatırımcı bulma süreçleri için bilgi edinebileceği kaynaklara sahiptir. Bunların başında AngelList, LinkedIn ve Quora platformları yer alır. 

Melek Yatırımcı Ne İster? 


Melek yatırımcı, yapılan maddi veya danışmanlık hacimli yatırımların getirilerine taliptir. Yatırıma yönelik beklentiler hacme ya da sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aynı durum beklentilerin ait olduğu vadeler için de geçerlidir.

Orta ve uzun vadeli yatırımların içerik ve maddi oran değerleri birbirinden farklıdır. Her halükârda melek yatırımcının temel amacı, işletme yatırımlarının ROI (yatırım geri dönüşü) oranlarına sahip olmaktır.

İş Planı Hazırlama 


İş planı hazırlamak, çalışma yaşamında hiyerarşik bir düzen kurmanın kritik adımlarından biridir. İş planında temel işlev; pratik ve işler bir planlamanın, anlaşılabilir şekilde aktarılmasıdır. Bu nedenle planlar 15 sayfalık hacimleri aşmamalıdır. Taslak planlar üzerinden iş planı kurgulamak, sonrasında işletme veya girişime özgü değerlerle plana özgünlük kazandırmak gerekir.

İş planında yönetimi kolaylaştıran araçlar; tablolar, görseller, grafikler ve shift çalışmaları olarak sıralanabilir. Bu araçların her biri kendi bilgi kategorisi için yöneticiye referans olur ve zaman yönetimini kolaylaştırır. Profesyonel şekilde hazırlanan iş planları, zaman yönetimi başta olmak üzere; verim, koordine, iletişim, eş zamanlı çalışma gibi sayısız işletme faaliyetine hizmet eder.  

SWOT Analizi  


Kişilerin kendi için veya bir işletme adına güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine SWOT analizi adı verilir. Bu analizin yapılışındaki en önemli amaçlardan biri tanıma, yönetme, yatırım yapma ve beklentiye girme kategorilerine bir referans oluşturmaktır. Çünkü güçlü ve zayıf yönler tespiti ile iç ya da dış etkenlerin planlara etkisi de ölçülmüş olur.

İşletmeler için SWOT analizinin kritik önemi yatırım ve üretim dönemlerinde ortaya çıkar. Büyüme süreçlerini organize eden işletmelerin yapacağı analizleri referans edinerek adım atması, planlamalar sırasında hata payını en aza indirir. Böylece gelişim veya dönüşüm odaklı yatırımlar ya da büyüme faaliyetleri için girişimin temel yapı unsurlarına yönelik bilgi edinmek mümkün olur. 

Rakip Analizi 


Pazar içi rakiplere yönelik tespit ve inceleme çalışmalarına “rakip analizi” adı verilir. Rakip analizi işletme – girişim sahiplerinin pazar hareketlerini tanımlamak ve rekabet edeceği alanda hangi kulvarların olduğunu belirlemek gibi konular için bilgi edinmesini sağlar. Aynı zamanda sektörde bulunan diğer temsilcilerin sahip olduğu hacim, yönetim niteliği, yatırım potansiyeli ve gelişim özellikleri mevcut işletmenin vizyon girişimleri için de katkı sunan bir hale gelir. 

Yatırımcı Sunumu 


Yatırımcıların, işletmeleri tanımak ve planlamalara yönelik bir bakış açısı edinmek için sunumlara ihtiyacı vardır. Girişimciler ve işletme sahiplerinin yatırım süreçlerini şekillendiren bu sunumlarda özellikle yer alması gereken başlıklar söz konusudur. Girişimcilik eğitimleri ile de konuyla alakalı daha detaylı bilgi sahibi olunabilir.

“İş planı, yönetici özeti, fırsatlar ve çözüm önerileri, pazarlama planı ve finansal plan” sunum sırasında bulunması gereken önemli dosya içerikleri olarak sıralanabilir. Bu başlıklarla yapılan bilgilendirmeler sayesinde yatırımcı, süreç değerlendirmesini ve beklenti yönetimini organize edebilir. 

Bütçe Planı 


Bütçe planlaması; işletmelerin tüm üretim ve satış bölümleri dahil olmak üzere, hedef kazanımlarla orantılı şekilde gerçekleştirdiği finansal değerlerin planlandığı süreçtir. Birimler içinde, birimler arasında ve bütünüyle işletmeye yönelik şekilde organize edilebilen bütçe planlaması, işletmelerin mevcut ve gelecek hacimlerini doğru değerlendirmek için kurgulanır ve odağında kazanç – tasarruf dengesi yer alır.  

Pazarlama Planı 


Pazarlama planı; iş planına ait özgün başlıklardan biridir. Ancak içerik yönünden ve işletme faaliyetlerindeki ağırlığından dolayı, ayrıca bir planlama çalışması şeklinde değerlendirilir. Temelde potansiyel kitlenin, ürün veya hizmetler için satın alımını inşa eden planlardır. Hedef kitle ve potansiyel alıcılar için işletmeye ait üretimlerin pazarlama faaliyetleri; plan çerçevesinde bir hiyerarşiye, bütçe sınırına, zamana ve yönetime göre şekillenir. 

Şirketinizin İhtiyaç Duyduğu Tüm Hizmetler Norma’da 


Her işletme ve girişimin en temel yapı taşı mali yönetim araçlarıdır. Çünkü mali ve finansal kaynakların doğru şekilde yönetilmesi ve aynı anda resmi sorumlulukların yerine getirilmesi devamlılığın esasıdır. Ancak işletme ve girişim sahipleri için zaten yoğun bir yönetim süreci söz konusuyken, profesyonel şekilde iç ve dış mali yükümlülükleri dizayn etmek farklı külfetleri beraberinde getirir.

Norma ile işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm mali yönetim alanlarını, tek platform üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Kolay hesap takibi , bankacılık işlemleri, finansman takip ve kontrol tabloları dahil gerekli kategorize hizmete tek seferde ulaşmanızı sağlayan Norma; aynı zamanda işletmenizin gereken tüm kuruluş işlemleri için de profesyonel destek sunar! Siz de ticari yönetimde profesyonel hizmet anlayışının avantajlarını yakalamak için dijital dönüşümün temsilcisi Norma’ya geçin! 
 

 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.