TR | EN

Norma'da Ürün Ekibinin Rolü ve Yapısı!

Ezgi Özkul Ezgi Özkul | 26.08.2022

Ürün geliştirme ekipleri, müşteri ihtiyaçlarını anlamaktan, yeni bir şey yaratmaktan ve onu pazara sunmaktan sorumludur. Neyin inşa edileceğini seçmenin yanı sıra, faydaları iletir ve ürünün performansını ölçerler. Ekibimizin Jr. Product Owner’ı Ezgi Özkul, ürün ekibinin rolünü ve iş süreçlerini Norma Blog’da anlattı! 

Norma’nın ürün ekibi olarak, şirketin hedefleriyle uyumlu müşteri ihtiyaçları için ürünler belirlemeyi ve oluşturmayı amaçlıyoruz. 

Bu, tüm ürün yaşam döngüsü ile ilgilenmek, ürünlerin oluşturulmasına ve stratejiye yoğun bir şekilde dahil olmak anlamına gelir. Oluşturulacak en etkili ürünlere karar verilmesine yardımcı oluyor, ardından ilgili ekiplerin mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde ürünü teslim etmesini sağlıyoruz.

Ürün yöneticileri Norma'da kilit oyuncu görevindedir. Hedef kitle ihtiyaçlarının karşılanması en önemli öncelikleridir. Bilgiyi dağıtmaktan ve herkesin hedefleri konusunda net olduğundan emin olmaktan sorumludurlar. 

Kullanıcı ve Pazar Araştırması Süreci


Norma’da ürün ekibinin birincil hedefi, geliştirilen ürünün kullanıcılara yardımcı olmasını sağlamak ve sektörde bulunan muadillere göre daha verimli bir uygulama sunmaktır. Ürünün yaratılması/iyileştirilmesi, retention’ı ve şirketin kârlılığını artırmalıdır. 

Ürün yöneticileri bu amaçla genellikle ürünün nasıl çalıştığını ve hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini öğrenmek için kullanıcı ve pazar araştırması yapmakla görevlendirilir. 

Elde ettikleri sonuçları uygulamadaki değişiklikleri yapacak olan teknik ekibe ve bu değişiklikleri hedef kitleye duyuracak pazarlama ekibine iletirler.

 

Diğer Ekipler ile Bağlantı Kurmak


Ürün yöneticileri, son kullanıcıya verimli bir ürün sunmaya yardımcı olmak için teknik, tasarım, pazarlama ve operasyon ekibi ile bağlantı kurmaktan sorumludur. Planlanan bir özellik için, tasarım ekibi ürünün görselleştirilmesine destek olur, teknik ekip değişiklikleri uygular, pazarlama ekibi ürünü müşteriye karşı konumlandırır ve operasyon ekibi kullanıcıların dönüşlerini iletir.

Bu akışlar, geliştirme aşamasındaki yeni bir fonksiyon için de geçerli olacaktır. Ürün yöneticileri, etkili ve hatasız bir ürün oluşturmak için sürekli olarak teknik ekiple iletişim kurar, ardından fonksiyonu canlıya geçirmek için pazarlama ile birlikte çalışır. Aynı zamanda ürün yöneticileri, güncellemeleri yöneticilere bildirmekten de sorumludur.

Ürün Yol Haritasını Yönetme


Roadmap, bir hedefi tanımlayan ve ona ulaşmak için gerekli adımları içeren stratejik bir plandır. Roadmap’in en önemli özelliklerinden biri, projenin tüm ayrıntılarını içeren bir belge değil, stratejik bir belge olmasıdır. O yüzden backlog ile karıştırılmaması gerekir.

Ürün yöneticileri uygulamanın ileriye dönük hedeflerini belirlemek için bir roadmap oluştururlar. Roadmap kullanıcı dönüşlerindeki iyileştirmeler ve şirketin vizyonu ile paralel ilerlemelidir. Kullanıcı dönüşlerine göre belli güncellemeler yapılabilir, fakat genel hatlarıyla şirketin bir senelik planı belirlenir ve yapılan önceliklendirmeye göre bu işler sprintlere bölünerek geliştirilir. 

Sprint nedir?


Sprint, ürün ekibinin bir fonksiyonu tamamlamak için çalıştığı süreçtir. Bir sprint sırasında, kullanıcı hikayelerine ve backlog listesine dayalı olarak yeni özellikler oluşturmak için çalışmalar yapılır. Mevcut sprint bittikten hemen sonra yeni bir sprint başlar.

Norma içerisinde bir sprint 2 haftada tamamlanır. Ürün ekibi sprint sırasında tasarım ve teknik ekiple yan yana çalışır. Amaç sprint tamamlandıktan sonra müşterilere sunulacak hatasız bir özellik oluşturmak ya da var olan özelliklerin daha iyi çalışmasını sağlamaktır.

Norma’da Sprint Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Sıradaki sprinte alınacak işler ekip ile tartışılır ve önceliklendirmeler yapılır. Ürün sahibi, backlog listesini getirir. Listenin en üstüne yakın olan işlerin iyi analiz edilmiş olmasına ve tüm ekiplerce net bir şekilde anlaşılır olmasına dikkat edilir.

İlk olarak tasarım ekibiyle ve teknik ekiple görüşmeler yapılır, sprinte alınacak işin detayları belirlenir ve sprint toplantısı için hazırlıklar tamamlanır. Ürün ekibinin amaçlarından biri toplantıya kadar bütün eksikleri tamamlayıp diğer ekiplere net bir çıktı sunmaktır.
Toplantı sırasında ürün sahibi backlog’un en üstündeki maddeleri alır ve ekibin geri kalanına açıklar. 

Bu özelliğin nasıl uygulanması gerektiğine dair sorular ve tartışmalar için bir ortam yaratılır. Bu aşamada minimum soru oluşması için ürün ekibi diğer ekiplerle daha önceden bir araya gelip görüşmeler yapmalıdır.

Teknik ekpi, belirlenen gereksinimlere dayalı olarak özelliği uygulamak için ayrıntılı bir teknik plan oluşturur. Bu genellikle bir gereksinimi alt görevlere ayırmayı ve bu görevleri puanlamayı içerir. 

Beklenen sonuç birkaç sprint hedefi ile desteklenir. Bu, ekibin güçlü bir amaç duygusu etrafında toplanması ve işler yolunda gitmediğinde onlara rehberlik etmesi için yararlı olacaktır. Yine de, teknik sorunlar, planlanmamış hata düzeltmeleri veya başka birtakım engeller nedeniyle gecikmeler olması durumunda beklenen sonuca ulaşılamayabilir. Bu noktada bir sonraki sprint için bu durumlar tekrar gündeme getirilerek süreç ona göre planlanır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan ve kariyerine ürün yönetimi alanında yön veren Ezgi Özkul, halen Norma'da Jr. Product Owner olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Norma ile Finans ve Muhasebe Yönetimini Basitleştir!

İşini Norma ile yönetenlerin arasına katıl, kurumsal hesap işlemlerine ve ön-muhasebe yönetimine ücret ödeme.