TR | EN

Ölüm İzni Nedir? Kimlere Kaç Gün Verilir?

Norma Norma | 02.06.2022

Kamu kurumları veya özel sektörde çalışanların yakınlarından birini kaybetmesi halinde kullanma hakkı olan izin türüne “ölüm izni” adı verilir. Bu izin ile yakınını kaybeden çalışanlar belirli bir süre çalışmama hakkına sahip olur. Ayrıca ölüm izni kullanan kişiler çalışmadıkları süreçte çalışıyormuş gibi görünerek herhangi bir ücret kaybına uğramazlar.

Ölüm İzni Nedir?  

Kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için kanun aracılığıyla hak olarak tanınan izin türlerinden biri de ölüm iznidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu çalışanları birinci derece yakınını kaybetmesi durumunda 7 günlük izin hakkına sahiptir. 

4857 sayılı İş Kanunu ölüm izni hakkı özel sektör çalışanlarını kapsar. Bu hüküm uyarınca özel sektör çalışanlarının birinci derece yakınını kaybetmesi halinde ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmadan 3 gün izin yapma hakkı bulunur. 

Ölüm İzni Kimlere Verilir? 

Ölüm iznini kullanacak kişilere göre uygulamada farklılıklar bulunur. Devlet memurlarının 1. derece ölüm izni kapsamında eşini, çocuğunu, kendisinin ya da eşinin anne-babasını vefat sebebiyle kaybeden kişiler için ölüm izni uygulanmasına izin verilir. Ancak özel sektör çalışanları için bu izin kapsamı biraz daha farklıdır. Özel sektör çalışanları yalnızca anne-baba, eş-çocuk vefatı sebebiyle 3 günlük izin kullanma hakkına sahip olur. 

Ölüm İzni Kaç Gündür? 

Ölüm izni nedir ve kaç gündür soruları özel sektör ve kamu çalışanları tarafından merak konusu olmaktadır. Birinci derece yakınını kaybeden çalışanlar için kamu ve özel sektöre göre farklı izin süreleri söz konusudur. 

Kamu çalışanları 2. derece ölüm izni hakkıyla eşlerinin anne-babasının vefat etmesi durumunda izin hakkını kullanabilir. Özel sektör çalışanları için bu hak yalnızca birinci derece yakınlarının ölmesi halinde kullanılabilir. 

Ölüm izni süreleri boyunca hem özel hem de kamu çalışanları için ücret kesintisi yapılmaz. Ücretli ölüm izni için yasayla belirtilen süreç memurlarda 7 gün, özel sektör çalışanlarında 3 gündür. Bu sürecin dışında iş yeri icazeti ile izin kullanan özel sektör çalışanlarının ücret talep etme hakkı bulunmaz. Ücret ödenip ödenmemesi kurumun kendi inisiyatifindedir.  

Ölüm İzni Ne Zaman Kullanılır? 

Ölüm izni kaç gün ve ne zaman kullanılabilir konularında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için bu haklar yasa hükmünde açıklanmıştır. 

İlgili yasaya göre kamu kuruluşlarında görev alan memurlar birinci derece yakınlarının ölümünden itibaren geçen 7 gün içinde izin hakkını kullanabilir. Özel sektör çalışanları ise birinci derece yakınlarının ölümünün ardından verdikleri başvuru dilekçesinin işleme alınmasıyla birlikte geçen 3 gün için izinli sayılır. 

Ölüm İzninde Ücret 

Ölüm izni kime verilir, ücret hakları nelerdir ve nasıl ölüm izni alınır gibi hususlar tüm çalışanlar için önemli sorulardır. Çünkü birinci derece yakınlarını ölüm sebebiyle kaybeden çalışanlar için ilgili yasa uyarınca bazı haklar mevcuttur. Bunlardan biri de ölüm izni kullanan çalışanların ücret hakkıdır. 

Yasaya göre ölüm izninde olan çalışanların maaşından ya da ödemelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz. Yıllık izin ya da ara izinlerden farklı bir hukuki hak olan ölüm izni, dilekçesi verildiği andan itibaren memurlar için 7, özel sektör çalışanları için 3 gün ücretli olacak şekilde uygulanır. 

Ölüm İzni Verilmezse İşçi Ne Yapabilir? 

Ölüm izni hakkı yasayla tanınan haklar arasında yer alır. Ölüm izni ne kadar sürer, nasıl uygulanır ve kimler yararlanabilir gibi konuya ilişkin her husus yasada kapsamı belirtilerek açıklanır. 

Buna göre 4857 sayılı kanun gereği birinci derece yakınını kaybeden işçiler için 3 gün izin kullanılması ve herhangi bir ücret kesintisi yapılmaması hükmü uygulanır. Eğer ölüm izni kapsamında hakkını kullanamayan işçiler söz konusu olursa; bu işçiler haklarını aldıkları kanunu dayanak göstererek hukuki yollara başvurabilir.  

Memur Ölüm İzni  

Memurların ölüm izni kullanma hakkı 657 sayılı kanunla kapsamı belirlenen haklardan biridir. Bu kanun hükmünce kamu kurumlarında görev alan memurlar eş, çocuk, anne-baba, kardeş, eşinin anne-babası gibi birinci derece yakınını ölüm sebebiyle kaybetmesi durumunda izin hakkını kullanabilir. Memur ölüm izni için yasanın tanıdığı süre 7 gündür. Bu süre dahilinde memurun ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaz ve çalışır durumda kabul edilir. 

Özel Sektör Ölüm İzni  

Özel sektör çalışanlarının ölüm izni hakları 4857 sayılı kanun aracılığıyla elde edilen bir haktır. 4857 sayılı kanun kapsamında özel sektör çalışanları için ölüm izni kimlere verilir, kaç gün kullanılabilir, ücret ödemeleri nasıl etkilenir gibi tüm hususlar açıkça belirtilmiştir. Bu yasa uyarınca özel sektörde görev alan çalışanların birinci derece yakınlarını ölüm nedeniyle kaybetmesi halinde 3 gün izin kullanma hakkı bulunur.  

Ölüm İzni Dilekçe Örneği 

Birinci derece yakınını kaybeden memur ve özel sektör çalışanları bu durumdan doğan izin haklarını kullanmak için çalıştıkları kuruma dilekçeyle başvurmalıdır. 

Memurlar için ölüm izni dilekçe örneği;  

(Dilekçenin Verileceği Birimin Adı)

…/…/….. tarihinde yakınımın ölmesi nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adres:

İkametgâh adresi:

İznin geçirileceği adres:

Telefon numarası: 

İşinizi Büyütürken Profesyonel Destek Avantajından Yararlanın! 

Norma ile şirketiniz için gereken tüm ön muhasebe, finansal danışmanlık, e-dönüşüm uygulamaları için gereken desteği alabilir, vaktinizin çoğunu işinize ayırabilirsiniz. 

Şirketinizin kuruluş işlemlerinden e-imzaya geçişe kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda Norma’nın Profesyonel Hizmetlerinden faydalanabilir; bütün finansal işlemlerinizi tek platformdan yönetebilirsiniz!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.