TR | EN

Patent Nasıl Alınır? Güncel Başvuru Süreci

Norma Norma | 27.05.2022

Patent alma işlemleri buluşların sahiplerine özgü haklarının koruma altına alınması için yapılan çalışmalar bütününü ifade eder. Patent; yapılan başvurular sonrası küresel çapta araştırılan ve tekniği incelenen buluşların koruma belgeleridir. Patent belgesinin amacı söz konusu buluşların hak sahipliğinde yetkin kişi ve kuruluşların belirlenmesidir.

Patent hakkı almak isteyen kişi ve kurumların takip etmesi gereken adımlar ve yapması gereken inceleme başvuruları bulunur. Bu başvuruların ardından yapılan araştırmalar yalnızca ülke genelinde değil, dünya çapında bir incelemenin başlatılmasını sağlar.  

Ürün ve buluşların kullanım hakkının dışında ticari faaliyetlere konu olmasına ilişkin yetki de patent sahiplerine aittir. Bu yetkinliğin elde edilebilmesi ilgili ürüne yönelik patent işlemlerinin tamamlanmasıyla mümkündür. Patenti alınan buluşların tüm kullanım ve devir hakları başvuru sahiplerine aittir. 

Patent Nedir? 

Patent nedir sorusunun tür açıklamalarıyla birlikte detaylı bir cevabı bulunur. Ancak genel tanımıyla patent; yapılan başvurular sonrasında bir ürün veya buluşun küresel çapta eşsizliğinin belgelendirilmesi anlamına gelir. 

Buluşlar üzerinden yapılacak her türlü alım-satım, üretim, ticari anlaşma, ticari kazanç ve devir hakkı patent sahibine tanınır. Ürün patenti almak isteyen kişi ve kurumların ilgili kuruluşlara istenen evraklarla başvuru yapması ve inceleme kriterlerini karşılaması gerekir. 

Patent başvurularında buluşların incelenme ve koruma süreleri belirli zaman dilimleriyle ifade edilir. Türk Patent ve Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşların incelediği patentler için koruma süresi yirmi yıldır. İnceleme süreleri küresel çapta bir araştırma söz konusu olduğundan değişkenlik gösterebilir ancak patent belgesi işlemleri genel olarak 30-40 ay içinde tamamlanır. 

Patentin Önemi 

Patent sadece piyasaya sürülen ürün haklarının korunmasıyla ilişkili değildir. Ayrıca ekonomik yatırım ve faaliyetlerin küresel ticareti geliştirmesi bakımından da önem taşır. Buluşun piyasaya sunulması için güvenli bir yol anlamına gelen patentler öte yandan dünya genelinde yürütülen ticari faaliyetlerin kayıt altında tutulmasına ve haksız rekabetin önlenmesine katkı sunar. 

Buluşların patent koruması altında olması ve sahiplerinin haklarının da bu korumaya dahil olması ülkelerin ekonomik büyüme hareketlerini etkiler. Buluşlar üzerinde hak iddia edecek olan farklı kişi ya da kuruluşların ilgili ürün üzerinden haksız kazanç elde etmesi engellenir. Bu sayede yalnızca rakipler arasında değil, ülkeler arasında da güvenli bir ticari faaliyet alanı oluşturulur. 

Patent sahibinin yatırım, üretim, ticari kazanç ve devir haklarını koruma altına alan patent; buluş üzerinde yapılacak harici ve taklitsel uygulamaları da engeller. Bu durum patentli ürün sahiplerinin ürün motivasyonuna olumlu katkı sağlar. 

Yeni buluşlar ve bunlara ilişkin yatırımlar patent korumasının verdiği üretim motivasyonuyla perçinlenir. Dolayısıyla her ürün patenti aslında ülke ekonomisinin gelişiminde pozitif bir etki yaratır. 

Patent Almanın Avantajları 

Patent belgeleri buluş sahiplerinin ticari kazançlarının güçlendirilmesi, izinsiz üretim, pazarlama veya farklı kullanımların engellenmesi açısından hayati önem taşır. Tıpkı ürün patentlerinde olduğu gibi marka patenti için de aynı durum söz konusudur. Başkaları tarafından herhangi bir kazanca konu olmaması adına ürünlerde olduğu gibi marka haklarının da patentle korunması mümkündür. 

Patentli ürün ve marka sahipleri için sağlanan avantajlar yalnızca korunma hakkıyla sınırlı değildir. Patent ile elde edilen teşvik ve muafiyetler de hak sahiplerinin kazancının artmasını sağlar. Patent Sicil Belgesi ile uygun kredi gibi pek çok mali kazanç ve avantaj hak sahiplerinin ticari faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olur. 

Patent Nasıl Sorgulanır? 

Patent nasıl alınır sorusuna yanıt arayanların öncelikle patent sorgulama işlemine hâkim olmaları gerekir. Çünkü patent işlemi yapılacak olan ürün/hizmet, logo vb. için daha önce patent onayı alınıp alınmadığı bu yolla belirlenir. 

Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi web sitesi üzerinden buluş için belirlenen kategori kodları kullanılarak sorgulama yapılabilir. Ayrıca European Patent Office ve Google Patents adresleri aracılığıyla da patent sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir. 

Patent sorgulamalarının amacı ulusal ve uluslararası kaynaklar aracılığıyla süresi dolmuş eski patentlerin listelenmesi ve halihazırda geçerliliği olan ürünlerin bilinmesidir. Bu sayede araştırmaya konu olan ürün veya marka haklarının patent işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı öğrenilir. Öte yandan üretilebilirlik incelemeleri ve AR-GE takipleri için de patent sorgulamalarının kullanılması yaygın bir uygulamadır.  

Patent Tescili İçin Gerekli Evraklar 

Markaların marka haklarını elde edebilmesi, belirli ürün/hizmete yönelik yenilikçi buluşları üzerinden ticari faaliyetlerini yürütmesi, logo patenti işlemlerini yapması için bazı belgelere sahip olması gerekir. Patent hakları kapsamında verilen bu belgelerin onayı; başvuru sürecinin tamamlanmasıyla ve incelemeler sonucu uygun görülmesiyle mümkündür. 

Patent tescili için gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir: 

  • Başvuru dilekçe örneği 
  • Buluşa yönelik tarifname 
  • Buluşta korunması gereken teknik özellikler 
  • Buluşa ait teknik çizim örneği 
  • Buluş özeti 

Başvuru sürecinin başlatılması ve buluşa yönelik evrensel incelemelerin yapılması için başvuru sürecinde istenen evrakların eksiksiz teslimi esastır. Aksi halde başvuru kabul edilmez.  

Patent Başvuru Süreci  

Buluşa yönelik ön araştırma sonucunda dünya üzerinde ilk kez üretilen bir ürün olduğuna kanaat getiren hak sahipliği adaylarının patent başvuru sürecini başlatması gerekir. Kısaca patent başvurusu; Türk Patent ve Marka Kurumuna istenen evraklarla birlikte yapılan, ilgili ürün/hizmet veya isim patenti için hak sahipliğinin talep edildiği süreçlerdir. 

Türk Patent ve Marka Kurumuna dilekçe gönderiminin ardından başvuru ücretinin ödenmesi gerekir. Patent ücreti ödemeleri için kurumun yayınladığı resmi banka hesapları dikkate alınmalıdır. Başvuru dilekçeleri ürüne ait tarifname içermeli ve ürünün teknik çizimi dosyaya eklenmelidir.  

Patent belgesi almak ve buluşlarının tüm ticari, hukuki haklarını elde etmek isteyenler için başvuru sürecinde istenen belgelerin eksiksiz teslimi oldukça önemlidir. Bir diğer önemli konu ise başvurudan evvel ürüne yönelik yapılan ön araştırma sonuçlarıdır. 

Daha önce patenti alınmış ancak süresi dolan ürünler hakkında başvuru yapılabilir ancak hala patent hakkı devam eden ürünlere yönelik başvurular olumsuz sonuçlanır. 

Patent Alma Süresi Ne Kadardır?  

Patent ne demek bilerek hareket eden başvuru adaylarının patent işlemlerini profesyonel şekilde yönetmeleri oldukça kolaydır. Çünkü patent işlemleri kendi içinde kategorilere ayrılır. Bunlar incelemeli ve incelemesiz patent türleridir. Ürün/hizmet ve marka haklarının tüm faaliyetlerinin korumalı şekilde yapılması için tercih ve tavsiye edilen kategori incelemeli patent grubudur. 

İncelemesiz patent; araştırmaları yapılmış ama bu araştırmaların ardından sonrası prosedürleri gerçekleştirilmemiş, inceleme aşaması yapılmadan tescil kararı verilen patentler anlamına gelir. Bu patent belgelerinin içerdiği güvenilirlik oranı düşük olduğundan devlet tarafından garanti altında olmadığı da ilgili hükümlerle beyan edilir. 

İncelemeli patent; ürün/hizmet ve marka haklarının küresel çapta incelendiği ve tüm araştırmaların sonucunda patentlenebilirliği onaylanan kategoridir. İncelemeli patent başvuruları ortalama 30-40 ay içinde sonuçlanır. Faydalı model başvurusu için geçen süre yaklaşık 10-12 aydır. 

Patent alma sürecinin hızlandırılması adına profesyonel destek alınması oldukça önemlidir. Alınan destekler sayesinde sürecin hızlandırılması ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Patent Başvurusu Nereye Yapılır? 

Buluşlara yönelik tüm ticari ve hukuki hakların elde edilmesi için gerekli olan tescil belgelerine patent adı verilir. Patent başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılır. Başvuru sürecinin doğru yönetilmesi için nitelikli hizmet alınması sürecin hızlanmasını sağlar.  

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Patent nasıl alınır sorusuna yanıt arayanlar için öncelikle başvuru adımları bilinmelidir. Türk Patent ve Marka Kurumunun bildirdiği başvuru evraklarının hazırlanması ile kuruma müracaat edilir. Ardından inceleme süreci başlatılır ve uygun görülmesi durumunda tescil belgesi alınabilir. 

Patent Fiyatları 

Patent işlemleri sonrasında tescil belgesini almak isteyenler için önemli konulardan biri de fiyatlandırmadır. Patent fiyatları yapılan işlemin niteliğine göre farklılık gösterir. Alınacak olan tescilin ürün, logo, tasarım ya da marka patenti olması ödenen ücretlerde değişiklik yaratır. 

İşinizi Kurarken Profesyonel Çözüm Ortağı: Norma 

Patent işlemleri çoğu zaman kişi ve kurumların başvuru süreçlerinde tıkanmalar yaşamasına sebep olabilecek ayrıntılar içerir. Her başlığı ayrı özen isteyen patent başvurularının profesyonel şekilde yürütülmesi için mutlaka uzman desteği alınmalıdır.

Zahmetsiz bir şirket kuruluşu içinse ihtiyacınız olan uzman desteği Norma’da! Norma ile yalnızca şirket kuruluşu için gereken belgeleri sisteme yükleyerek yerinizden kalkmadan şirketinizi kurabilirsiniz. Norma’nın profesyonelleri tüm finansal süreçleri sizin yerinize yönetir ve şirket kuruluşunuz hızlı bir şekilde tamamlanır. Tek yapmanız gereken süreçleri dijital olarak takip etmek!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.