TR | EN

Şahıs Şirket Kurma Maliyeti (2022)

Norma Norma | 16.05.2022

Gerçek kişiler tarafından kurulan şirketlere şahıs şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri hem tek kişi olarak hem de birden fazla ortak ile aynı anda kurulabilir ve şahıs şirketindeki tüm işlemler direkt olarak şahıslar üzerinden yürütülür. Bu da şahıs şirketi üyelerinin şirketin sorumluluklarını üstlenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla şahıs şirketlerinde borçlar da şahısların ortak borcudur. 

Şahıs şirketi kurma masrafları şirketin açılacağı yıla göre farklılık gösterir. Şahıs şirketi açma maliyeti ilgili kurumlar tarafından belirlenir ve uygulanır. 2022 yılında şahıs şirketi kurmak istiyorsanız, tüm şirket kuruluş masraflarını ve detaylarını sizin için listeledik.

Şahıs Şirketi Kuruluş Masrafları 


Şahıs şirketi açmak isteyen kişilerin belirli bir miktarı ilgili kurumlara ödemeleri gerekir. Bu doğrultuda 2022 yılında şahıs şirketi açmak istiyorsanız ilk olarak 600 TL ile 1000 TL arasında değişen şirket kuruluş bedelini ödemeniz gerekir. Ardından şahıs şirketi noter masrafı ödenmelidir. 
Şahıs şirketi kurabilmek için notere iki farklı ödeme yapmanız gerekir. Bu ödemelerden ilki vekalet ödemesidir. Bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte 2022 yılında ortalama 150-200 TL arasında değişen muhasebeci vekalet ödemesini gerçekleştirmenizin ardından imza beyannamesi ücretini ödemeniz gerekir.

Noterden imza beyannamesi almak için 2022 yılında ödemeniz gereken ücret 147 TL’dir. Bu ödemelerin ardından ticari faaliyetlerinize başlayabilmek için aşağıdaki ödemeleri de gerçekleştirmeniz gerekir:
    • Damga vergisi - 50 TL
    • Kira sözleşmesinde yer alan bedelin %20’si kadar stopaj
    • Eğer gerek görülüyorsa meslek odasına kayıt ücretleri

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri 


Şahıs şirketi kurma maliyetlerini karşıladıktan sonra aylık olarak belirli ödemeler yapmanız gerekir. Bu ödemelerden ilki damga vergisidir. 
Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi damga vergisi yaklaşık 88 TL’dir. Şahıs şirketi sahiplerinin bir diğer aylık gideri Bağ-Kur primidir. 
Şirket kuruluşundan sonra her işletme sahibinin SGK İl Müdürlüğü’ne aylık olarak Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Bağ-Kur primi 2022 yılında en az 1.600 TL olacak şekilde belirlenmiştir.

Bunların dışında şahıs şirketlerinin aylık giderleri şunlardır:
    • Muhasebeci ücretleri
    • Ofis kirası
    • Fatura ödemeleri
    • 3 ayda bir muhtasar beyanname için damga vergisi

Şahıs Şirketlerinin Gider Listesi 


Şahıs şirketlerinin aylık ödemelerinin yanı sıra 3 aylık ve yıllık ödemeleri gereken vergiler de bulunur. Şirketin ticari faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için bu masrafların düzenli olarak ödenmeleri gerekir.

Şahıs şirketi masrafları arasında yer alan vergi ödemelerini düzenli bir şekilde yerine getirmeyen işletmelerin ticari faaliyetleri durdurulabilir. Bu doğrultuda şahıs şirketlerinin gider listesi şu şekilde sıralanabilir:
    • KDV beyannamesi için damga vergisi - 87,30 TL
    • Muhtasar beyanname için damga vergisi - 103,50 TL
    • Gelir-Geçici vergi için damga vergisi - 136 TL
    • Yıllık gelir vergisi beyannamesi için damga vergisi - 132,30 TL

Şahıs Şirketi Vergileri 


Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları vergileri ödememeleri banka hesaplarının dondurulmasına sebep olabilir. Bu sebeple özellikle KDV, damga vergisi ve stopaj gibi vergi ödemelerinin tam gününde ve düzenli olarak ödenmesi gerekir.

Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları vergi türleri ve ödemeleri hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik:

Gelir Vergisi - Geçici Vergi


Gelir vergisi, gerçek şahısların 1 yıl içerisinde elde ettikleri kazanç ve gelirlerden alınan vergi türüne verilen isimdir. Gelir vergisinin kişilerden alınabilmesi için kişilerin bazı gelir unsurlarını karşılamaları, kısaca gelir vergisine tabi olmaları gerekir.

Gelir vergisine tabi olan kazançlar aşağıdaki gibidir:
    • Ticari kazançlar
    • Hizmet ürünlerinden elde edilen kazançlar
    • Gayrimenkul gelirleri
    • Menkul sermaye gelirleri
    • Tarımsal kazançlar
    • Serbest meslek kazançları

Gelir vergisi, kişilerin kazançlarına göre %15’ten başlayıp %40’a kadar çıkabilir. Geçici vergi ise vergilendirilen şahıs şirketlerinin 3 aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergidir. 

Katma Değer Vergisi (KDV)


Şahıs şirketleri sağladıkları hizmet üzerinden devlete vergi ödemek durumdadır. Bu vergilerin en önemlilerinden bir tanesi katma değer vergisidir.

Şahıs şirketi kuruluş maliyeti dışında bir ödeme olan katma değer vergisi, şirketin kazanç sağladığı ürünler üzerinden hesaplanır. Örneğin; bir şirketin 1000 TL değerinde bir ürün sattığını düşünelim. KDV %18 üzerinden hesaplandığında şirketin bu ürün için devlete ödemesi gereken katma değer vergisi 180 TL olur. 

Muhtasar Beyanname


Muhtasar beyanname, gelir vergisine ilişkin olan beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir Vergisi Kanunun 84. maddesine göre; işletme sahipleri tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilme işlemine muhtasar beyanname adı verilir.

Muhtasar beyanname aracılığıyla işletmenin geliri, işletme sahibinin eline geçmeden önce devlete beyan edilir. Bu beyan sonucunda ilgili vergi tutarı işletmenin gelirinden kesilir ve kalan tutar işletmenin hesabına geçirilir. 

Damga Vergisi


Kişiler ve kişiler, kurumlar ve kişiler veya kurumlar ve kurumlar arasındaki resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergi türüne damga vergisi adı verilir. Bu doğrultuda şahıs şirketlerinin vergi ödemeleri üzerinden de damga vergisi alınmaktadır.

Şahıs şirketlerinin KDV, muhtasar, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannameleri için damga vergisi ödemeleri yapmaları gerekir. Damga vergisi düzenli olarak ödenmesi gereken bir vergi türü olduğundan şahıs şirketi giderleri arasında değerlendirilmelidir.

Şahıs Şirketi Nedir? 


Şahıs şirketi, ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen kişi ya da kişilerin tercih edebilecekleri bir şirket türüdür. Şahıs şirketleri, ticarete yeni atılacak kişiler için en ideal şirket türlerinden biridir.

Öncelikle şahıs şirketi açmak, limited ya da anonim şirket açmak kadar zor değildir ve belge, evrak ve prosedür gerektirmez. Aynı zamanda şahıs şirketi açmak için yüksek miktarlarda sermayelere gerek yoktur. Ticaret, turizm, gıda, ithalat ve ihracat gibi birçok sektör şahıs şirketi kurularak yürütülebilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?


Şahıs şirketi açmak için gerekli belgeleri toparlayan kişiler kolaylıkla şirketlerini kurabilirler. Şahıs şirketi açmak için gereken belgeler şunlardır:
    • Kira kontratı
    • Nüfus cüzdanı
    • İkametgâh belgesi
    • Vesikalık fotoğraf
    • İmza beyannamesi 
    • Muhasebeci vekaleti

Şahıs şirketi ortalama 600 TL gibi uygun bir ödeme yapılarak açılabilir. Şahıs şirketi sahipleri geriye kalan ödemelerini muhasebecisi yardımıyla düzenli olarak takip edip ödeyebilir. Şahıs şirketi muhasebeci ücretleri ise 2022 yılında 180-300 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Norma’nın Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı ile Şahıs Şirketinizi Hemen Kurun!


Şahıs şirketi kurmak her ne kadar kolaymış gibi gözükse de yerine getirilmesi gereken adımların eksiksiz ve titiz bir şekilde incelenmesi gerekir. 
Şahıs şirketinizi kurmaya karar verdiğinizde Norma’nın ücretsiz şirket kuruluşu danışmanlığından faydalanarak hayallerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hemen Norma’ya gelerek şirket kuruluşunuz için başvuru yapabilir, hayallerinizi süsleyen ticari faaliyetlerinize saniyeler içinde başlayabilirsiniz!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.