TR | EN

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Norma Norma | 16.05.2022

Eğer hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz yolda artık kendi işinizin sahibi olmaya veya özellikle e-ticarette satış yapmaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken bir şirket kurmak. Şahıs şirketi kurmak bu hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biridir... Hayallerinizin kapılarını açacak yolda, aklınıza gelen “Şahıs şirketi nedir?”, “Şahıs şirketi nasıl kurulur?”, “Şahıs şirketleri hangi vergileri öder?” ve “Şahıs şirketi kurmanın maliyetleri nedir?” sorularına cevap bulmak için doğru adrestesiniz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Tüm alacak, borç ve yönetim sorumluluğunun sahibine ait olduğu şirket türü “şahıs şirketi” olarak adlandırılır. Diğer şirket türlerine nazaran kurulumu çok daha kolay olan şahıs şirketlerinde işletme ve kişi arasında hukuken herhangi bir ayrım bulunmaz.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var Mıdır?

Şahıs şirketi kurarken bir veya birden fazla kişinin ortaklığında şirket kurulabilir. Şahıs şirketinde ortaklık söz konusu ise sorumluluk paydası da ortaklar arasında eşit ve bütüncüldür. Yani tüm ortaklar söz konusu şirketin alacak, borç ve yönetiminde aynı yükümlülüğe sahip olur. 

Şahıs şirketlerinin aynı zamanda tüzel kişiliği vardır ve diğer şirket türlerinden farklı olarak; tüzel kişiliği olmasına karşın faaliyet sorumluluğu şirkete ait değildir. 

Şahıs şirketlerinin tüzel kişi kimliği, diğer şirket alternatiflerinde olduğu gibi farklı bir varlık göstermez. Limited veya anonim şirketler tüzel kişilik vasfı taşırlar ve tüm faaliyetlerinden şirket olarak sorumludurlar. Ancak şahıs şirketleri ister tek ister çok ortaklı olsun, tüzel kişilik barındırmasına rağmen; iş ve işlem sorumluluklarında muhataplar şirketin ortaklarıdır.

Şahıs Şirketlerinde Ortak Olur Mu?

Adi ortaklık; şirket ortaklıkları arasında en basit model olarak kabul edilir. Adi ortaklıklar şahıs şirketi ortaklıklarıdır ve mal varlıkları üzerinde ortakların payı eşittir. Aynı zamanda ortaklar; adi ortaklığın tüm borç-alacak, faaliyet kararı yükümlülükleri ve vergilerinden de eşit oranda sorumludur. Her ortak bireysel olarak şirketin temsili anlamına gelmekle beraber adi ortaklıkların devir hükümlerinde tüm ortaklar kabul oyu kullanmadığında işlem yapmak mümkün değildir.  

Şahıs şirketi ortaklıklarında kendi adına davacı ve davalı konumda yer alması yasal açıdan geçerli kabul edilmez. Ayrıca ortaklık aleyhine açılan tüm davalar için şirket ortaklarının tamamı davalı konumunda yer alır. Aynı durum ortaklı şirketin açtığı davalarda da geçerlidir ve şirketin tüm ortakları davacı konumunda yer alır. Ticari faaliyetler için belge oluşturma, fatura kesme ve beyan işlemleri için her ortağın vergi numarası alması gerekir.

Şahıs Şirketlerinde Ortaklık 

Eğer şahıs şirketinizi ortaklarla birlikte kurduysanız, içlerinden biri kendi ortaklık payını devretmek veya satmak istediğinde tüm ortakların bu işlemi onaylaması gerekir. Eğer onay çıkmazsa devir veya satış işlemi gerçekleşmez. Şahıs şirketlerinde ortaklar şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu tutulurlar. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri üçe ayrılır: 

 1. Adi Şirketler
 2. Kolektif Şirketler
 3. Komandit Şirketler 

Adi Şirketler

 • Tüzel kişiliği bulunmaz. 
 • Herhangi bir ticari unvan yoktur. 
 • Şirket kuruluşu herhangi bir şekle tabi tutulmaz. 
 • Kurucu olarak, bölgenizde bulunan ticaret odasına bireysel olarak kaydolmalısınız. 
 • Şirket içerisindeki kar ve zararların payları ortakların tümüne eşittir. (Aksi belirtilmedikçe) 
 • Adi şirketin borçlarına karşı şirket ortaklarının hepsinin sorumluluğu bulunur. 

Kolektif Şirketler

Kolektif şirketlerde, şirket içi sorumlulukların ortakların ortaya koyduğu sermaye oranıyla sınırlı olur. Ayrıca borç ve alacaklardan, ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumlulardır. Aynı zamanda kolektif şirketler çoğunlukla aile şirketi olarak da anılır. 

Komandit Şirketler

Komandit şirketlerde, ortakların sorumluluk sınırları bulunur. Söz konusu şirket alacakları olduğunda ortakların bazıları sınırlı sorumluluk, diğer kısmı ise sınırsız sorumluluk sahibi olur. Bu şirketlerde komandite ve komanditer olarak en az iki kurucu ortak vardır. 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? 

Hayallerinizin kapısını aralayacak şahıs şirketini kurmak için takip etmeniz gereken adımlar bulunuyor. 

 1. Gerekli belgeler toplanır.
 2. Şirket tescili yapılır. 
 3. Vergi hesap numarası başvurusu yapılır. 
 4. Defterler alınır ve tasdik ettirilir. 
 5. Yoklama tutanağı düzenlenir. 
 6. Vergi hesap numarası alınır. 

Bunları takip eden süreçte, yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır ve fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır. Daha sonra sicil gazetesi ilanı, ilgili odaya kayıt, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı adım adım takip edilir. 

Şahıs şirketi ruhsatlarında hafta tatili ruhsatı, bayram ve hafta sonu dönemlerinde çalışacaklar için yıllık olanaklar belirlenir. SGK ve Bağ-Kur işlemleri de son olarak tamamlandığında şirketinizi kurabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar

Şahıs şirketi kurmak isteyen girişimciler için en önemli konulardan biri de evrak beyanıdır. Çünkü şirket kuruluşlarında, beyanı zorunlu evraklar ilgili mevzuatla belirlenir ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekir.

Şahıs şirketi kurarken beyan edilmesi gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir; 

 • Müşavirlik işlemlerinin yürütülmesi için vekalet örneği 
 • T.C. Kimlik fotokopisi 
 • İmza beyannamesi 
 • Vesikalık fotoğraf 
 • İkametgâh belgesi 
 • Varsa araç alım senedi veya ruhsatı 

“Şahıs şirketi nasıl kurulur?” sorusunu merak eden her girişimci adayının; şirket kuruluş evrakları ile ilgili bilgi edinmesi gerekir. Çünkü kuruluş aşamasında resmî kurumlar tarafından belge tamamlamak için ek süre tanınmaz. Başvuru sırasında, ilgili işlem evraklarının eksiksiz ve doğru biçimde beyan edilmesi gerekir. 

Home Ofis veya Sanal Ofis Kullanılabilir Mi?

Şahıs şirketi kurarak girişimlerini büyütmek ve yasal düzene dahil olmak isteyenler için önemli konulardan biri de iş yeri için mekân ihtiyacıdır. Yeni nesil çalışma modelleri arasında yer alan home ofis veya sanal ofis uygulamaları şahıs şirketi için kullanılabilir. 

Home ofis ve sanal ofis kullanarak iş yeri kirası ödemek yerine kendi evinin bir bölümünü ofise çeviren işletme sahipleri; pek çok gider kaleminden de tasarruf edebilir. Ayrıca sanal ofis uygulamaları da şahıs şirketi için en verimli tercihlerden biridir. Çeşitli konseptlerle aylık/yıllık olarak kiralanabilen sanal ofisler; son dönemlerde günlük olarak da kullanıma uygun hale gelmiştir.

Şahıs Şirketi Kurduğunuz Zaman Ödemeniz Gereken Vergiler

Kurduğunuz şahıs firması bir tüzel kişilik olarak vergi dairesi için mükellef niteliği taşır. Böylece kanundaki şekliyle beyannameler vererek vergi ödemeniz gerekiyor. 

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler;

 • Damga vergisi
 • Stopaj vergisi
 • Gelir vergisi 
 • Geçici vergi

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi; her tür sözleşme ve yazılı anlaşmadan kaynaklanan, devlete verilmesi zorunlu vergi çeşitlerinden biridir. Aynı zamanda çeşitli evrak düzenlemeleri, onay belgeleri ve makbuz kullanımları için de damga vergisinin zorunlu olduğu uygulamalar bulunur. 

Kişiler ve kurumlar arasındaki tüm sözleşme akitleri için kullanılan belgelerin kâğıt vergisi olarak da bilinen vergilendirme işlemine “damga vergisi” adı verilir. 

Damga vergisi ödemelerinde, sorumlu taraf yapılan işin niteliğine göre farklılık gösterebilir. Örneğin; yapılan sözleşmeler kişiler arasında ise damga vergisi yükümlülüğü her iki tarafa da aittir. Ancak resmî kurumlar ve kişiler arasındaki sözleşmeler için ödenecek damga vergisinden yalnızca kişiler sorumludur. Söz konusu sözleşmeye taraf olan kurumlar damga vergisi ödemek zorunda değildir. 

Stopaj Vergisi Nedir?

Vergilendirme sisteminde ticari faaliyet mensuplarının en fazla karşılaştığı vergi türlerinden biri de stopaj vergisidir. Aynı zamanda pasif gelir sahipleri ve personel çalıştıran işletme sahipleri için de stopaj vergisi önemli gider kalemlerinden biridir. 

Ödenmesi gereken vergiler için hangi kazanç grubuna sahip olduğunuzu bilmek önem arz eder. Örneğin; stopaj vergisi GVK (Gelir Vergisi Kanunu) madde 94 ve Kurumlar Vergisi Kanunu 15.-30. maddeleriyle kapsamı belirlenmiş bir vergi türüdür. Dolayısıyla kazanç sahiplerinin ve tacirlerin stopaj ödemelerinde sorumluluğunu bildiren bu kanun hükümlerine göre vergi ödemesi zorunludur. 

Stopaj vergisi temelde gelirlerin sahibine geçmeden evvel vergiye tabi tutulmasıdır. Yani stopaj kapsamında yer alan işçi ödemeleri için ya da kiradaki iş yerinin kira ödemesi için yapılan kesinti; henüz kazanç sahibine ödeme yapılmadan devlete ödenir. 

İş yeri kira olan bir tacir, ödeyeceği kira bedelinin brüt tutarı üzerinden %20 stopaj vergisi vererek kira geliri henüz mülk sahibine ulaşmadan bu gelirin vergisini devlete ödemiş olur. Kira ödemelerinin yanı sıra serbest meslek ödemeleri, ticari gayrimenkul gelirleri, personel ödemeleri gibi transferler de stopaj vergisi kapsamında yer alır. 

Gelir Vergisi Nedir?

Kendi işinin sahibi olmak, şirket kurmak ve kazançlarını yasal düzende yönetmek isteyen herkes için bilinmesi gereken vergi türlerinden biri de gelir vergisidir. Gelir vergisi; devletin vatandaşlara ait yıllık gelirler üzerinden topladığı bir vergi çeşididir. 

Yalnızca şirket sahipleri için değil, her özel ve kamu çalışanı da gelir vergisine tabidir. Aynı zamanda pasif gelir sahipleri ve ortaklık sebebiyle gelir elde edenler de gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. 

Gelir vergisi hesaplamalarında ana unsur, gelir miktarıdır. Kişilerin gelir miktarı arttıkça vergilendirmeye tabi olduğu oran da artar. Bu durumda kademeli sisteme göre belirli limitlerin altında gelir elde eden kişiler daha az, bu limitlerin üstünde kazanç sağlayan kişiler daha çok vergi öder. Bazı kazanç grupları ve çalışanlar ise gelir vergisinden muaf tutulabilir. Bu muafiyet gereği çalışanların maaşından ya da belirli meslek gruplarının kazancından kesinti yapılmaz. 

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi; gerçek usul kapsamında vergi yükümlülüğü bulunan kazanç sahipleri, serbest meslek kazancı edinenler ve kurum vergisi mükellefleri için ara ödemeler şeklinde kurgulanmış bir konsepttir. Yani yıllık vergi ödemesi yapan her kişi ve kurum için geçici vergi kapsamında ara ödemeler yapmak mümkündür. 

Üçer aylık dönemler halinde yapılan geçici vergiler “peşin vergi” olarak adlandırılır. Bu vergi ödemelerini yapan mükellefler yaptıkları ödemeleri yıllık vergi ödemelerinden düşebilir.  

Şahıs Şirketi Avantajları

Şirket türleri arasında en avantajlı alternatiflerden biri olarak kabul edilen şahıs şirketi hem yönetim yükümlülükleri hem de vergi kapsamı açısından girişimcilerin ilk tercihidir. Çünkü ticari faaliyetler sırasında mükellefiyet dereceleri, şirket türlerine göre belirlenir. 

Bu açıdan düşünüldüğünde sorumluluk kapsamının makul olması ve istisnai uygulama çokluğu ile şahıs şirketi oldukça avantajlıdır. 

Şahıs şirketi kurmanın avantajları başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir: 

 • Mali müşavir ve muhasebeci giderleri düşüktür. 
 • Kuruluş maliyeti en düşük şirket türüdür. 
 • Belirlenmiş bir alt limit sermayeye dahil değildir. 
 • Gelirlerle orantılı vergilendirmeye tabidir. 
 • Tek kişi olarak veya ortaklı şekilde kurulabilir. 
 • Defter tasdik işlemlerinde en düşük maliyete sahip alternatiftir. 

Şahıs şirketinin en önemli avantajlarından biri de açılış ve kapanış işlemlerinin kolay olmasıdır. Limited veya anonim şirket ortaklıklarında özellikle kapatma işlemleri bir yılı bulabilir. Ancak şahıs şirketlerinde hem açma hem de kapatma işlemlerini birkaç günde gerçekleştirmek mümkündür. 

Şahıs Şirketi Dezavantajları

Her şirket türünde olduğu gibi şahıs şirketi için de belirli dezavantajlar söz konusudur. Özellikle uygulama alanlarında mükellefiyet kapsamı şahıs şirketinin en dezavantajlı konularından biridir. Çünkü tüzel kişiliği bulunmasına rağmen şahıs şirketlerinin faaliyetlerinden kurucuları veya ortakları şahsi olarak sorumlu tutulur. 

Diğer şirket türlerinde borç – alacak işleri için muhataplar şirketler kabul edilirken; şahıs şirketlerinde bu muhataplar şirket ortakları ya da sahipleridir.  

Şahıs şirketi maliyetleri kuruluş aşamasında en düşük kapsamda yer almasına karşın; vergi oranlarında sabitlik yoktur. Diğer şirket türlerinde (sermaye şirketleri) vergilendirme oranı %23’e sabitlenmiştir. Şahıs şirketi bu sabitlik avantajından faydalanamaz. Ayrıca bankalarla ilişkiler söz konusu olduğunda en dezavantajlı şirket türü; şahıs şirketidir. 

Diğer sermaye şirketlerinin itibarı bankalar tarafından kabul görürken, şahıs şirketlerinde sahiplerin mevcut borç – alacak ilişkisi bankalar için daha değerlidir. 

Hangi Şirket Türünü Seçmeliyim?

Şahıs şirketi türleri farklı şekillerde olduğu için “hangi şirket türünü seçmeliyim?” sorusunu doğru cevaplamak oldukça önemli. Şahıs şirketi kurarken doğru cevapları bulmak için doğru sorulara ihtiyacınız var:

1) Faaliyet göstereceğim sektör hangisi?

2) Elimdeki sermaye ile neler yapabilirim? 

3) Ortağım olacak mı, yalnız mı olacağım?

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyetleri

Şirket kurma seçenekleri arasında maliyeti en düşük olan şahıs şirketidir. Şirketinizi kurmak için gereken belgelerin toplam maliyeti 500-600 TL, ticari faaliyete başlamak için ödemeniz gereken tek seferlik giderlerin toplamı ise 1285-1690 TL’dir.

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri Neler?

Şirket sahibi olmak isteyen her girişimci için takip edilmesi ve planlanması gereken giderler; bütçe yönetiminin en önemli parçasıdır. Aylık gider unsurları vergilendirme kapsamına göre değişkenlik gösterse de çeşitli işlemlerin ücretlendirmesi sabit kalır. Bu sabitlik, gider kalemlerinin kategori sayısı için geçerlidir. Çünkü ödenmesi gereken vergi türleri ve oranlar yıllara göre değişkenlik gösterebilir.  

KDV beyannamesi için ödenen damga vergisi, muhtasar beyannameler için ödenen damga vergileri ve geçici vergi ödemelerinde yapılan beyan giderleri bunlardan birkaçıdır. Ayrıca şirkette çalıştırılan personel sayısına bağlı olarak aylık maaş ödemeleri ve hacmi belli üretimler için ham madde maliyetleri gibi aylık gider kalemleri bulunmaktadır. Ayrıca şahıs şirketi sahipleri gelir vergisine tabi oldukları için kazançlarıyla doğru orantıda vergilendirilir. Bu oran %40’lara kadar ulaşabilir. 

Şahıs Şirketi ile E-Ticaret Yapılabilir Mi?

E-ticarette satış yapmanın son yıllarda sağladığı yüksek kazanç imkânı, her şirket için online pazar alternatifini değerli hale getirmiştir. Küresel çapta da etkin şekilde ticari kazanç sağlamanın mümkün olması; e-ticaret kazançları için yapılan yatırımları artırmıştır. Şahıs şirketi kurarak ticari yaşantısını yasal zeminde ve profesyonel biçimde yönetmek isteyen girişimciler için de e-ticaret verimli alışveriş zeminlerinden biridir. 

Şahıs şirketi e-ticaret yapmak için uygun bir şirket türüdür. Ancak e-ticaretin alt kollarından biri olan e-ihracat, mikro ihracat gibi konularda; şahıs şirketlerinin bazı yasal sınırları ve hakları bulunmaktadır. Bu işlem sınırlamaları ve istisna hakları ilgili kanun yoluyla belirlenmiştir ve yurt dışı satışları için şahıs şirketi kullanıldığında; firma sahiplerinin bu kapsamda hareket etmesi zorunludur. 

Şahıs Şirketi İhracat Yapabilir Mi?

Şahıs şirketlerinin yurt dışı ürün satışları yani ihracat faaliyetleri için herhangi bir yasal kısıtlama yapılmamıştır. Dolayısıyla şahıs şirketi sahipleri, ürünlerini yurt dışı pazaryerlerinde satabilir ve gönderim yapabilir. Ancak ticari faaliyet uygulamalarında genel olarak şahıs şirketlerinin ihracat tercihleri; mikro ihracat çerçevesinde gerçekleşir. Kısıtlı miktarda, belirli ürünlerde ve özel talep doğrultusunda yurt dışı satışı yapılan ürünlerin gönderimi için şahıs şirketleri yaygın şekilde kullanılır. 

Şahıs Şirketinde Bağ-Kur Zorunlu Mu?

Bir şirkete hisse ortağı olan ya da şirket sahibi kişiler için Bağ-Kur sigortası yapmak yasal yollarla zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bir şirkette ortaklığı bulunmasına ya da kendine ait bir şirketi olmasının yanı sıra; SGK’lı olarak başka bir işte çalışanlar bu zorunluluktan muaftır. 

Şahıs şirketi olup SGK’lı bir işte çalışan kişiler, isterlerse Bağ-Kur sigortası da yaptırabilir. Her iki sigorta için de kayıt yaptırıp, ikisine de prim ödeyen kişilerin emekli aylıkları yükselir ancak emekli olma kategorileri son 7 yılda hangi sigortaya daha çok ödeme yaptıkları baz alınarak belirlenir. 

Sigortalı Çalışırken Şahıs Şirketi Kurulabilir Mi?

SGK’lı bir işte çalışan kişilerin vergi mükellefi olması; ilgili yasayla belirtilen bazı koşullara tabidir. SGK primi yatan kişiler için kurumla aralarındaki sözleşme bu koşullardan ilkidir. Bazı kurumlarda personel sözleşmelerine ek bir madde olarak; çalışanların kendilerine ait şirket veya ortaklık sahibi olmasını yasaklayan hükümler eklenir. 

“Çalışma süresince şirket kurma yasağı” hükümlerinin yer aldığı sözleşmeyle bir kurumda personel olarak çalışan kişiler; çalışma yaşamları devam ettiği sürece şahıs şirketi kuramaz. Emeklilik hakkının kazanılması veya sözleşme akdinin sonlanması halinde şahıs şirketi kurmaları mümkündür.  

Sözleşme süresinde şahıs şirketi kuran veya yasal ortaklıklar edinen personeller için yazılı hükümde belirtilen (varsa) tazminatların ödenmesi zorunludur. Ayrıca kişinin bu sözleşme ihlallerine bağlı olarak çeşitli hakları kaybetmesi söz konusu olabilir. Bu durumların yaşanmaması adına şahıs şirketi kurmak isteyen SGK’lı çalışanların iş yerleriyle yaptıkları sözleşme metnine dikkat etmesi önem taşır. Sözleşmesinde şirket kuruluşuyla ilgili yazılı bir ibare yer almayan çalışanlar, çalışma süreleri içinde şirket kurabilir veya ortaklık edinebilir. 

Devlet Memurları Şahıs Şirketi Kurabilir Mi?

Kamu kurumlarında görev alan devlet memurları, yasa gereği kendilerine ait bir şirket kuramaz veya başkalarının kurduğu bir şirkette yönetici olamaz. Yalnızca anonim şirket ortaklıklarında hisse payı edinebilirler. Dolayısıyla 5510 sayılı kanun gereğince herhangi bir kamu kurumunda memur olan kişilerin şahıs şirketi kurması mümkün değildir. Emeklilik hakkı kazanan ya da kamu kurumundaki işinden istifa eden memurlar, sonraki süreçte şahıs şirketi kurabilir. 

Kamu görevlileri anonim şirket ortaklıklarında yer alabilmesine rağmen; yönetim ve denetim mekanizmalarında oy hakkı edinemez ve görev alamazlar. Herhangi bir makamın temsilcisi veya vekili görevini üstlenemezler. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının şahıs şirketi kurması, komandit şirkette komandite olarak yer alması ve kollektif şirket ortağı olması yasaktır. 

Şahıs Şirketi Devredilir Mi?

Şahıs şirketlerinin en temel özelliği, sorumluluk sınırsızlığı kavramıdır. Bu şirket türlerinde faaliyetler ve borç-alacak ilişkisi dahil tüm hareketler için şirket sahibi bizzat sorumludur. 

Şahıs şirketlerinin üçüncü kişilere devri; varlıkların devriyle mümkündür. Dolayısıyla devir işlemleri veya tasarruf işlemleri sırasında şirketin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz yekûn, varsa isim veya patent hakları, likidite değerleri, piyasa borç ve alacakları devredilebilir.

Şahıs şirketlerinin varlığı, sahibi olan tacirin kimliğiyle eş değer olduğundan; devir işlemleri sırasında satıcı tacirin mükellefiyeti sonlandırılır. Şirketin varlıklarını satın veya devralan taraf için yeni mükellefiyet oluşturulur. Ticari devirlerde alacaklı rızası gözetilmez ve devir alan kişi şirketin bildiği ve bilmediği tüm borç-alacak varlığını kabul eder. Devrin alacaklılara ihbarı sonrasında işletmenin harici borçlarından kabulü yapan taraf sorumlu olur. 

Şahıs Şirketinizi Norma Desteğinden Yararlanarak Kurun!

Norma desteği ile kendi işinizin sahibi olmak ve şirketinizi kurmak artık çok kolay! Girişimizin şirket kurma aşamasından itibaren her adımında yanınızda olan Norma; tek platform üzerinden tüm yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Adres gösterme, vergi ödemelerini takip, şirket kuruluş aşamaları, vergi usulleri ve kapsamı, şirket türleri ve avantajları dahil olmak üzere sayısız konuda Norma’nın finansal danışmanlığından yararlanabilirsiniz. 

Norma sayesinde tüm e-belge, e-SMM ve ön muhasebe işlemlerinizi yöneterek; kalan vaktinizi işinize ayırın! Şirket yönetiminde iş yükünü artıran bu kategoriler, Norma’nın pratik ve güvenilir platform özelliğiyle tarihe karışıyor! Mobil uygulama hizmeti sayesinde; günün 24 saati nerede olursanız olun şirketinizin tüm mali yönetim işlemlerini kontrol ve takip edebilir, Norma ile yeni nesil şirket yönetimi modeline hızlı bir geçiş yapabilirsiniz! 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.