TR | EN

SWOT Analizi Nedir? İşiniz için Neden Önemlidir?

Norma Norma | 13.06.2022

İşletmeler için rakip analizlerinden oluşan bir dizi stratejik tasarı, yönetim faaliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu tasarıların başarılı şekilde kurgulanması, SWOT analizi ile mümkündür. SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) analizi; işletmelerin performanslarını değerlendirme ve bu performansların iyileşme hamlelerini doğru yapabilmek için kullandıkları bir değerlendirme stratejisidir.

SWOT analizi sayesinde her işletmenin sahip olduğu hacmi ölçmesi, zayıf ve geliştirilebilir yönlerini keşfetmesi mümkündür. Aynı zamanda sahip olunması mümkün fırsatların tespiti ve mevcut rekabet ortamının getirdiği risk ya da tehlikelerin tespiti için de bu analiz yönteminden faydalanılır. Tüm bu faktörlerin bütüncül şekilde değerlendirilmesi, marka olma yolunda işletmeler için güvenilir bir yol haritası oluşturmaya yardımcı olur. 

SWOT Analizinin Mevcut Durum Parametreleri 

SWOT analizi yapmak için gerekli olan temel parametreler arasında güçlü ve zayıf yönlerin tespiti doğru başlangıçlar yapılması için önem taşır. 

Bir işletmenin yönetimde kurguladığı ve benimsediği ilkeler; çeşitli açılardan güç edinmesine hizmet ederken bazı durumlarda zayıf kalmasına neden olabilir. Ya da birbirinden bağımsız şekilde güçlü ve zayıf yönleri bulunan bir yönetim şekline sahip olmak da mümkündür. Ancak bilinmesi gereken, her yönetim faaliyetinde güçlü ve zayıf yönlerin mutlak olarak bulunduğudur. 

SWOT Analizinin Gelecek Parametreleri

SWOT analizi yapılırken dikkate alınan son iki parametre (Opportunities – Threats) fırsat ve risk faktörlerini içerir. Bu kademeye ilerleyen analizler için; güçlü ve zayıf yönlerin etkilenebileceği fırsat ve riskler karşılaştırılır. Güçlü yönleriyle çevresindeki fırsatları değerlendirme potansiyeli olan yönetimler, zayıf yönlerinin etkilenebileceği risklere karşı da dikkatli olmalıdır. 

İşletme yönetimlerinin, SWOT analiz değerlendirmelerinde baz alınan parametreleri kendi avantajlarına dönük biçimde kurgulaması gerekir. Bunun yapılabilmesi için öncelikle işletmenin tüm yönleriyle gerçekçi ve eleştirel bir tutumla ancak kendine güvenini inşa eden bir planlamayla hareket etmesi şarttır. 

SWOT Analizi Neden Yapılır? 

SWOT analizi temelde işletmelerin bir değerlendirme sürecini, nitelikli hale getirmesi için geliştirilmiş yöntemler arasında yer alır. Ancak diğer yöntemlerden en önemli farkı, süreci değerlendirirken etkin rol oynamasıdır. Çünkü SWOT analizlerinin profesyonel çerçevede gerçekleştiği değerlendirme ortamları, yönetim faaliyetlerinin karar mekanizmalarını etkiler. 

SWOT analizi yapmanın gereklilikleri arasında işletmelerin dinamik yapısını korumak da yer alır. Daimî olarak kendisi ve çevresiyle ilgili faktör değerlendirmelerini yapabilen, değişim ve dönüşümlerin takibinde ısrarcı, mevcut şartların ya da risklerin bilincinde olan işletme yapıları için SWOT analizinin varlığı gereklidir. Bu sayede gelecek planlarını kurgulayan işletme yönetimleri bugünün ve geçmişin farkındalığıyla güvenilir rotalar belirleyebilir. 

SWOT Analizi Nasıl Yapılır? 

SWOT analizi yapmak için öncelikle iş bölümünün odak noktada yer aldığı ve işletme faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir süreç kurgulanmalıdır. Sonrasında analizin parametreleri olan “güçlü yönler – zayıf yönler – fırsatlar – riskler” başlıklarına ait bir ölçek oluşturulmalıdır. Bu ölçeklerde işletme faaliyetleri ve gelecek planlamaları iki ayrı kategori halinde incelenmeli ve karşılaştırılmalıdır. Ortaya konulan fikir ve yatırım önerileri bu parametre ölçeğinden geçirilmeli, şirket varlığına fayda sağlayan karar mekanizmaları benimsenmelidir. 

SWOT Analizi Neden Önemlidir? 

Ticari faaliyetler her zaman kazanç – kayıp ve risk ilişkileri üzerine inşa edilmiştir. Ancak yeni nesil ticaret anlayışının e-dönüşüm kapsamında yaşadığı değişimler; farklı analiz ve değerlendirmelere duyulan ihtiyacı da artırmıştır. Bu değerlendirme ve analizler arasında en işlevsel sonuçlar SWOT analizi yöntemiyle alınır. Çünkü SWOT analizi bir işletmenin bugün var olduğu hacmi tespit eder ve gelecek planlarının istikametini belirlerken risk faktörlerini ve fırsatları bir arada değerlendirir. 

Tek Platformla Şirketinizi Kurun ve Yönetin 

Norma desteği kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilerin, ilk kuruluş aşamalarından itibaren yanında! Tüm finansal yönetim faaliyetlerine ilişkin danışmanlık hizmeti, e-dönüşüm kapsamında belge düzenleme ve kaydetme özellikli platform desteği ve ön muhasebe hizmetleri Norma’da! 

Şirketini kurmak, büyütmek ve geliştirmek isteyen herkes için tek platform üzerinden tüm hizmetleri gerçekleştirme imkânı sunan Norma; yeni nesil ticarette ihtiyacınız olan her an yanınızda! 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.