TR | EN

Teknokentte Şirket Kurmak ve Avantajları

Bihter Tunç Bihter Tunç | 12.12.2022

Teknokentler, Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek amacıyla ülkemizde kanun kapsamında kuruldu. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulan teknokentlerde, bir zaman sonra yine kanun desteğiyle teknokent şirketlerinin kurulmasına karar verildi. 

Teknokent şirketleri ya da başka bir ifadeyle teknokent ofisleri, kanun kapsamında Ar-Ge çalışmalarına destek olmakla görevlendirildi. Ar-Ge çalışmalarında görev alan teknokent ofislerinin farklı birçok uzmanlık alanı bulunur. Bu nedenle kanundan sonra teknokent şirketlerinin kuruluşu da oldukça hızlanmış durumdadır.

Devlet desteğiyle kurulan teknokent şirketleri, kuruluşundan itibaren birçok avantaja da sahip oluyor. Teknokent şirket kuruluşundan itibaren elde ettiği avantajlar, yeni girişimcilerin de oldukça fazla dikkatini çekiyor. Peki, teknokentte şirket kurmanın avantajları nelerdir? Sizler için bu yazımızda detaylı olarak bahsedeceğiz.

Teknokent Nedir?


Teknoloji parkı, araştırma parkı, bilim parkı ya da teknoloji geliştirme merkezi olarak da bilinen teknokentler; bölgenin ve ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Hem bölgenin hem de doğal olarak ekonominin gelişmesine katkı sağlayan teknokentlerde üniversiteye yakınlık baz alınır.

Üniversiteye yakın olan teknokentlerde teknokent ofisleri kurularak, çeşitli teknoloji ve yazılımlar üretilir. Bu nedenle teknokent ofisleri, üniversitelere yakın olmasının yanında yüksek ve ileri teknolojiye de sahip olmalıdır. Böylelikle akademisyen ve öğrencilere sahada deneyim imkanı sağlar. 

Teknokentte Şirket Nasıl Kurulur?


“Teknokentte şirket nasıl kurulur?” sorusunun cevabı girişimciler tarafından bir hayli araştırılıyor. Bu nedenle yazımızın bu kısmında teknokent şirket kuruluşu hakkındaki detaylara yer vereceğiz. (Girişimciliğe yeni atılmış kişilerin en çok merak ettiği soru “Teknokentte şirket nasıl kurulur?”)

Teknokentte şirket kurmak için öncelikle projenizi sunmak istediğiniz teknokentin internet adresine ön başvuruda bulunmanız gerekir. Ön başvurunuz teknokent yöneticileri tarafından incelenir ve size asıl başvuru formu gönderilir. Aslında başvurunuzun bundan sonra başladığını söylemek mümkündür. Bu başvuru formunda sizden şirketinizi tanıtmanız, şirket hedefiniz, geliştirdiğiniz projenin detayları, başvuru ücret dekontu gibi birçok bilgi istenir.

Eğer teknokente kabul edilmek istiyorsanız, projenin detaylarını akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde açıklamanız gerekir. Başvuru süreciniz tamamlandıktan sonra teknokent, başvurunuzu belirlediği kriterlere göre değerlendirir. Kabul edilirseniz de sözleşme yapmak için sizinle tekrar iletişime geçer. 

Teknokentlerde Şirket Kurma Avantajları


Teknokent şirket kuruluşu yaptığınızda devlet desteğiyle birçok avantajdan da yararlanabilirsiniz. Teknokentte şirket kurmanın avantajları şunlardır:

    • Eğer projeniz teknokent bünyesine kabul edildiyse, kurumların ödemiş olduğu %25’lik kurumlar vergisinden muaf tutulursunuz. Kurumlar vergisinden muaf olabilmeniz için hem projenizin onaylanması hem de Ar-Ge çalışmalarında yer almanız gerekir.
    • Teknokentte şirket kurmanın diğer avantajı ise projenizde çalışan araştırmacıların, yazılımcıların ve diğer personellerin aldıkları ücretler her türlü vergiden muaf tutulur.
    • Diğer çalışanlar için ise belli bir ücret Maliye Bakanlığının bütçesinden 5 yıl süreyle karşılanır. 
    • Teknokentte şirket kurmanın avantajlarından biri de projeniz sayesinde katma değer vergisinden (KDV) muaf olmanız. Bunun için ise projenizde bulunan iş uygulamalarının, çeşitli alanlarda yazılım ve hizmetlerin teslim edilmesi gerekiyor. 

Teknokentlerde Şirket Kurma Dezavantajları


Teknokentlerde şirket kurmanın avantajlı yanları olduğu gibi dezavantajları da bulunur. Bu dezavantajlar genellikle projeyle ilgilidir.

Teknokentlerde şirket kurmanın dezavantajları şunlardır:
    • Projeniz için dışarıdan, eksik olan elemanı bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu da projenizin aksamasına neden olabilir.
    • Projenizde çalışacak personeller yeterli deneyime sahip olmayabilir, bu sebeple personel sıkıntısı yaşayabilirsiniz.
    • Projenizin teslim süresini geçmesi durumunda, teknokent bünyesinde bulunan şirketlerin yararlandığı imkanlardan faydalanamayabilirsiniz.
    • Projenizi başvurduğunuz dönemde teslim etmemeniz halinde, bir dahaki başvuru döneminde önceki başvurularınızda göz önünde bulundurulur. 

Şirketlere Sunulan Avantajlar


Teknokentte şirketlere birçok avantaj sunulur. Şirketlere sunulan avantajlar arasında en önemlisi de tabii ki vergi muafiyetidir. Vergi muafiyeti arasında gümrük vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve personel ücretlerinde vergi istisnası bulunur. Eğer projenizin teslimini başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz, vergi muafiyetinden de yararlanabilirsiniz.

Teknokentte kurulan şirketlere sunulan avantajlardan bir diğeri de emlak vergisi muafiyetidir. Bu da teknokentlerle ilgili en çok sorulan “teknokentte ofis nasıl kiralanır?” sorusuna cevap olur. Ayrıca yeri gelmişken teknokent ofis kiraları konusuna da değinelim: Teknokentte bulunduğunuz bölgeye göre ofis kiraları ve indirimleri değişiklik gösterir. Bu nedenle en doğru bilgiyi bulunduğunuz bölgedeki teknokentten alabilirsiniz. 
Teknokentte kurulan şirketlere sunulan diğer bir avantaj ise SGK prim muafiyetidir. Teknopark bünyesinde bulunan şirketinizin, Ar-Ge personel ücretlerinin %50’si SGK tarafından karşılanır. Bu da şirketinizin üzerindeki personel ücret yükümlülüğünü büyük oranda hafifletir.

Şirketlere sunulan diğer avantajlardan ise kısaca şöyle bahsedebiliriz. Belirlenen bölgelerde çalışma izni, teknolojik ürünlerde yatırım desteği, yabancı uyruklu personel çalıştırma izni ve temel bilimler desteği; teknokentte kurulan şirketlere sunulan avantajlar arasında yer alır. 

Akademisyenlere Sunulan Avantajlar


Teknokent bünyesinde kurulan şirketlere sunulan avantajlar gibi akademisyenlere de sunulan bazı avantajlar bulunur. Akademisyenler teknokent bünyesinde şahıs şirketi kurmak, daha öncesinden kurulmuş olan bir şirkete ortak olmak ve halihazırda kurulmuş olan bir şirketin yönetiminde görev almak gibi avantajlardan yararlanabilir. 
Akademisyenlere sunulan diğer bir avantaj ise kurmuş oldukları şirketlerine özel olarak teknokent ofis kiralarında %50’ye varan indirimlerden yararlanmaktır. Teknokentteki ofis kiraları indirimi, teknokentin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Bazı teknokentler akademisyenlere %10 kira indirimi sağlarken, bazı teknokentler ise %50’ye kadar kira indirimi sağlayabilir.

Akademisyenlere sunulan başka bir avantaj ise kuluçka hizmetleridir. Kuluçka hizmetleri, akademisyenlerin kurmuş olduğu şirketlerin giderleri ve kira ücretleri indirimiyle ilgilidir. Kısacası teknokent bünyesinde şirket kurmuş olan bir akademisyen, teknokent şirket kuruluşu yaptığı andan itibaren kuluçka hizmetlerinden yararlanabilir. 

Öğrencilere Sunulan Avantajlar


Teknokentler şirketler ve akademisyenler dışında öğrencilere de bazı avantajları sunar. Teknokent bünyesinde öğrencilere sunulan avantajlar bölgelere göre değişse de bazı avantajlar geneldir. Genel olan avantajlar ise teknokent bünyesinde yer alan her öğrenciye veriliyor.

Teknokentler, öğrencilere tam veya yarı zamanlı çalışma imkanı ile birlikte staj yapabilme avantajı sunar. Öğrencilere sunulan başka bir avantaj ise tezleri veya bitirme ödevlerini, teknokent bünyesindeki şirketle iş birliği içerisinde yürütebilmektir. Ayrıca teknokentin öğrenciler için sunduğu avantajlar sayesinde öğrenciler sahada deneyim kazanabilir. Bu şekilde öğrenciler hem bilgilerini pratiğe dökebilir hem de şirketleri ayrıntılı bir biçimde tanıma fırsatını bulabilir.

Teknokentte yer alan öğrencilere sunulan başka bir avantaj ise öğrencilerden hiçbir şekilde başvuru ücreti alınmamasıdır. Hatta bazı teknokentlerde öğrencilere kira erteleme veya kira indirimi gibi avantajlar da sağlanır.

Türkiye’deki Teknokentler


Türkiye’de birçok teknokent bulunur. Teknokentler bulundukları bölgelere göre farklı projelere yer verirken aynı zamanda çalışanları için de farklı avantajlar sağlar.

Türkiye’deki teknokentler şunlardır:
    • ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara)
    • İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul)
    • Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara)
    • GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İzmir)
    • Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ankara)
    • TÜBİTAK Marmara Teknokent (Kocaeli)
    • Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul)
    • Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Trabzon)
    • Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Isparta)
    • Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bursa)
    • Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Gaziantep)
    • Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Denizli)
    • Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Diyarbakır)
    • Sakarya Teknokent (Sakarya)
    • Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknolojisi Geliştirme Bölgesi (Kütahya)
    • Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kahramanmaraş)
    • Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Düzce)
    • Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Şanlıurfa)
    • Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Tekirdağ)
    • Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İstanbul)
    • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti (İstanbul)
    • Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kocaeli)
    • Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Nevşehir)
    • Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Osmaniye)
    • Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Batman)
    • Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Konya)

Norma ile Oturduğunuz Yerden Şirketinizi Kurun


Şirket kurmak için gereken tüm belgeleri Norma hesabınıza yükleyerek, oturduğunuz yerden hızlıca şirketinizi kurabilirsiniz. Şirketinizi kurduktan sonra da ihtiyacınız olan tüm süreçlerde Norma yanınızda!

Hiçbir ek ücret ödemeden profesyonel finansal danışmanlar ile şirketinizi kurmak ve yönetmek için siz de hemen Norma’lı olun!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve kariyerini 2013 yılından bu yana dijital içerik pazarlaması alanında sürdüren Bihter Tunç, Norma'da Content Manager olarak çalışmaya devam ediyor. LinkedIn

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.