TR | EN

Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Kelime ve uygulama anlamıyla kesinti manası taşıyan “tevkifat” parasal işlemlerde yapılacak olan vergi ve harçları ifade eder. Muhasebe işlemleri yapılırken bir ürün/hizmet karşılığında alınan bedele ilgili mevzuatla belirlenen KDV uygulanır. KDV (Katma Değer Vergisi) tevkifatı işlemleri vergiye konu olan ürün ya da hizmetlerle ilişkili olarak yapılan KDV düzenlemelerinin tümünü ifade etmektedir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?  

Tevkifatlı faturaların işlevsel açıdan irsaliye faturaları ile herhangi bir farkı bulunmaz. Aralarındaki temel fark kapsam ya da işlev farkı değil; fatura konusu olan vergi veya harcın ödeme taraflarıyla ilgilidir. 

Yani; bir ürün ya da hizmetin satın alınması sonrasında faturada belirtilecek olan KDV tutarının sadece alıcı tarafça ödendiği faturalar irsaliye faturaları hem alıcı hem de belirlenen oranda satıcı tarafından ödendiği faturalara tevkifatlı fatura adı verilir. 

Tevkifat Nasıl Hesaplanır?  

Tevkifatlı fatura hesaplama işlemlerinden evvel faturaya konu olan hizmet/ürün bedelinin tipi belirlenmelidir. Çünkü her bedelin dahil olduğu kategoriye özgü tevkifat oranları söz konusudur. Bu oranlar belirlenen bedel kategorilerine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple ilgili faturada yer alan ürün/hizmet bedelinin tevkifat oranlarının bilinmesi gerekir.  

Tevkifat Oranları  

Tevkifat oranları hakkında bilgi sahibi olmak, tevkifatlı fatura kesimlerinde en mühim husustur. Çünkü bazı hizmet veya ürünlerin karşılığında alınan bedel için tevkifatlı fatura kesiminde farklı oranlar söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla tevkifatlı fatura muhasebe kaydı ve fatura düzenleme esaslarına yönelik güncel bilgi sahibi olunması gerekir. Aksi durumlarda yanlış oranlarda kesilen faturalar taraflar açısından farklı yükümlülükler doğurabilir. 

Tevkifatlı fatura sınırı 2022 yılı için 2.000 TL’dir. Bu limitin aşılması durumunda tevkifat işlemleri tutarın tamamı üzerinden gerçekleştirilir. 2.000 TL’lik üst limit KDV dahil tutar olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altındaki faturalarda tevkifat uygulanmaz. 

Kısmi tevkifata konu olan işlemler belirli ürün veya hizmet sektörlerini kapsar. Bu iş ve işlemlerde muhatap olan taraflar için tevkifat söz konusu olurken harici fatura uygulamalarında tevkifatlı fatura düzenlenmez. 

Tevkifat Uygulanacak İşlemler 

Tevkifat uygulanacak işlemler 2022 yılı dahil olmak üzere belirli hizmet/ürün kategorileri için sınırlı şekilde uygulanmak üzere açıklanmıştır. 

Bu kategoride yer alan ve tevkifatlı fatura düzenlenmesi gereken ürün/hizmet çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 

  • Temizlik işleri 
  • Bahçe düzenleme ve çevre işleri 
  • Yapımla ilişkili bazı mimarlık işleri 
  • Yapımla ilişkili bazı mühendislik işleri 
  • Demirbaş ve taşıt tamiratı 
  • Bakım, onarım hizmetleri 
  • Danışmanlık hizmetleri 
  • Yemek servis hizmeti 

Tevkifatlı faturalar, alıcı ve satıcının bedele konu olan ürün/hizmet için belirlenen KDV’de ortak yükümlülüğünü ifade eder. Yukarıdaki hizmetlerden herhangi biri için fatura kesilmesi sırasında; tutara göre belirlenen KDV bedelinin taraflarca paylaşılması için tevkifatlı fatura düzenlenmelidir.  

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Örneği 

Tevkifatlı fatura düzenlemelerinde uygulanması gereken adımlar ve dikkate alınması gereken oranlar bulunur. Örneğin; hizmet bedeli 1.000 TL olan bir alışverişte fatura düzenlenirken, söz konusu hizmet tevkifatlı fatura kategorisinde yer alıyorsa bu işleme dair belirlenen %18’lik KDV taraflar arasında paylaştırılır. 

1.000 TL için %18 oranındaki KDV bedeli 180 TL’dir. Dolayısıyla hizmetin bedeli KDV dahil 1.180 TL olacaktır. Ancak tevkifatlı faturada alıcı ve satıcı taraf için KDV ödeme ½ oranında paylaştırılınca hizmete ödenecek KDV dahil tutar 1.090 TL olmaktadır. 

Gelir vergisi tevkifatı farklı bir konudur. Bu sebeple önceden tanımlanan oranlar dahilinde gelir vergisine yönelik tevkifat işlemleri yapılmalıdır.  

Kimler Tevkifat Yapar? 

Tevkifat işlemleri tüm kuruluşları ve hizmet/ürün kategorilerini kapsamaz. Dolayısıyla bu işlemleri yapacak olan belirli meslek grupları, işletmeler veya kurumlar söz konusudur. 

Bankalar, il özel idareleri, döner sermaye kuruluşları, özelleştirmeye tabi kuruluşlar, OSB borsaları, %50’den fazla hissesi idareye bağlı kurumlar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler; tevkifat yapmakla yükümlüdür.  

Norma ile Fatura İşlemlerini Yönetmek Artık Çok Kolay! 

Şirket yönetimi ve ticari faaliyetlerde titizlikle takip edilmesi gereken fatura süreçlerini yönetmek, işlem yapmak ve takip etmek Norma sayesinde artık oldukça kolay! 

Tevkifatlı fatura gibi özel nitelikteki faturaların oluşturulması, takibinin yapılması ve kaydının tutulması için ihtiyacınız olan tüm ön-muhasebe hizmetlerini Norma’da bulabilirsiniz. Tek platform üzerinden tüm faturalandırma, vergi takibi, tevkifatlı fatura düzenleme, tevkifat oran bilgileri, KDV hesaplama ve daha pek çok işlemi Norma desteğiyle gerçekleştirebilir, şirket yönetiminde nitelikli finansal hizmete anında erişebilirsiniz! 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Elif Yeşim Işılganer, 2000 yılından bu yana çalışma hayatına Muhasebe Uzmanı olarak devam ediyor. LinkedIn

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.