TR | EN

Vergi Levhası Nedir? Nereden Alınır?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 28.06.2022

Maliye Bakanlığı tarafından, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) aracılığıyla oluşturulan, internet vergi dairesi üzerinden görüntülenebilen; işletmelerin kazançları ve kazançlarına denk düşen vergi tutarları gibi bilgileri beyan eden belgelere “vergi levhası” denir.

Vergi mükellefi olan her ticari kazanç mensubu ve işletme için vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu mevcuttur.  

VUK (Vergi Usul Kanunu) hükümlerine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olanlar için her sene mayıs ayının son günü vergi tarhına ait kazançların tespiti için de son gündür. Bu bağlamda söz konusu süre dolana kadar vergi mükelleflerinin ilgili yıla ait kazançlarına denk düşen vergi tutarlarının beyanı için vergi levhası alması gerekmektedir. 

Vergi Levhası Nedir?  

Vergi levhaları vergi mükellefi olan gerçek kişiler ya da işletmelere ait temel vergilendirme bilgileri ile kazanca oranlı vergi tutarlarını içeren evraklardır. Bu belgelerin edinilmesi için getirilen zorunluluk, vergi kaçakçılığı benzeri durumların engellenmesini amaçlar. Böylece GİB vergi levhası üzerinden işletmelerin düzenli şekilde kontrol edilmesi sağlanır. Şirketlerin vergi ödemelerini düzenli şekilde yaptığının kanıtlanması için vergi levhasının düzenli şekilde revize edilmesi önem taşır. 

Vergi Levhası Ne İşe Yarar?  

Vergi levhası e-Devlet üzerinden de görüntüleme yapılabilen, takibi GİB tarafından yürütülen; işletmelerin ve vergi mükelleflerinin oranlara tabi vergilerini beyan eden evraklara verilen isimdir. 

Vergi levhaları işletmelerin kazanç gruplarını baz alarak hesaplanan oranlarda; kazanca tabi vergi tutarlarının belirlenmesi için kullanılır. Mali denetimler sırasında da vergi levhası beyanı zorunludur. Çünkü işletmenin vergi ödemeleri ve harç kayıtlarının incelenmesi sırasında; vergi levhasının içeriği dikkate alınır ve ona göre işlem yapılır. 

Kimler Vergi Levhası Alır? 

Vergi levhası almak tüm vergi mükellefleri ve ticari amaçlı işletmeler için zorunludur. Bu kapsamın detaylı şekilde belirlenmesi ve vergi levhası zorunluluğu bulunanların beyanı kanun yoluyla yapılır. 

İlgili yasalar uyarınca vergi levhası almak zorunda olan vergi mükellefleri ve işletmeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Ticari kazanç elde eden vergi mükellefleri 
 • Zirai kazanç sahipleri 
 • Serbest meslek icra eden mükellefler 
 • Adi ortaklıklar 
 • Anonim şirketler 
 • Limited şirketler 
 • Komandit şirket türlerinden bazıları (eshamlı komandit vb.) 

Vergi levhası alan kişi veya kurumların beyanda zorunluluğu 6111 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Ancak daha sonra bu kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle beyanda görünür yere levha asma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Vergi Levhası Almak Zorunlu Mu? 

“Vergi levhası zorunlu mu?” sorusunun yanıtı VUK (Vergi Usul Kanunu) 5. maddesinde yer almaktadır. Bu madde uyarınca vergiye esas kazancı bulunan mükelleflerin vergi levhası edinmesi zorunludur. Ancak beyan usulleri işletme ve mükellefe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İnternet vergi levhası uygulaması hayata geçtiği için fiziki levha beyanı değişiklik yapılarak mecburiyetten çıkarılmıştır. 

Vergi Levhası Asmak Zorunlu Mu?  

Vergi levhalarının alınmasıyla birlikte denetim ve takip süreci GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülür. 6111/82 kanununun gereği olan “levhayı merkezlerine, şubelerine, yönetim alanları ve ofislerine, yazıhane ve müdürlüklerine iş sahipleri ile mükellefler tarafından rahat bir şekilde okunup görünebilecek bir şekilde asmak zorundadırlar.” ifadesi yakın zamanda değiştirilmiştir. Bu ifadeyle vergi levhası asma zorunluluğu kesin olarak kanun hükmündeyken, kaldırılmasıyla birlikte asma zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. 

Vergi Levhası Örneği  

Vergi Levhasında Bulunan Bilgiler  

Vergi levhası işletmeler ve vergi mükelleflerine yönelik temel bilgileri ve kazanca tabi belirlenmiş olan vergilendirme oranlarını bildirir. Bu belgelerde yer alan bilgiler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Mükellefin ad – soyad bilgisi 
 • Ticari işletmenin unvanı 
 • İkamet veya şirket kayıt adresi 
 • Vergi sicil no 
 • Bağlı olunan vergi dairesi 
 • Tabi olunan vergi türü 
 • Beyan edilen matrah tutarı ve ilgili takvim yılında tahakkuk eden vergi 

Vergi levhası bilgilerinde ayrıca bağlı olunan vergi dairesinin tasdik bilgileri de yer almaktadır. İşletme ve mükelleflere ait bu temel bilgilendirme, mali takip ve denetleme sürecinde oldukça önemli bir referanstır. 

Vergi Levhası Nasıl Alınır?  

Vergi levhası almak isteyen mükellefler ve kuruluşlar için GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından online hizmetler sunulmaktadır. Buna göre internet vergi dairesi üzerinden vergi levhası başvurusu yapılabilir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan etmesi gereken farklı belgeler bulunur. Bu nedenle her iki grubun temsilcileri de ilgili evrakları eksiksiz beyan etmelidir. Aynı zamanda bağlı olunan vergi dairesi üzerinden de vergi levhası başvurusu yapılmaktadır. Vergi levhası sorgulama işlemleri için de GİB resmi internet sitesi kullanılabilir. 

Vergi Levhası Sorgulama İşlemi  

Vergi levhasını fiziki olarak almamış veya içerik bilgisine güncel şekilde sahip olmayan mükellefler için son yıllarda yeni bir hizmet sunulmuştur. GİB internet sitesi üzerinden vergi levhası görüntüleme ve sorgulama işlemi yapılabilir. Bu işlemi yapmak isteyen mükellefler resmi GİB adresine girerek online işlemler menüsünden “vergi levhası görüntüleme/sorgulama” seçeneğine tıklayarak talepte bulunabilir. 

Vergi Levhası Ne Kadar Sürede Onaylanır? 

Vergi levhası işlemlerinin başlatılması ile birlikte; mükellefler için merak konusu olan onay süreci, bağlı olunan vergi dairesi tarafından yürütülür. Bu süreçte 2011 yılına kadar geçerli olan ıslak imza zorunluluğu, günümüzde kaldırılmıştır ve onay işlemleri daha hızlı ilerlemektedir. 

2011 yılında yasalar gereği vergi dairelerinde onaylanan levhaların ıslak imza barındırması zorunluydu. Ancak artık böyle bir zorunluluk söz konusu olmadığından mükellefler internet üzerinden çıktı alarak onaylanan evraklarına erişebilirler. Vergi levhası onaylama işlemleri yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir.  

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?  

Vergi levhası bulundurma zorunluluğu olan mükellefler için bulundurmamaya yönelik yasal cezalar söz konusudur. Bu bağlamda VUK (Vergi Usul Kanunu) 353. maddesindeki hükümler uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır. 

Özel usulsüzlük cezaları, tekraren uygulanabilen cezalardır. Bu nedenle mükelleflerin vergi levhalarının onayı sonrasında denetim ve takip beyanı için vergi levhası bulundurması önem taşır. 

İşinizi Yönetmenin Kolay ve Profesyonel Yolu Norma’da! 

İşletme sahibi olmak veya şirket yönetimi hakkında bilinmesi ve takibi gereken pek çok detay bulunur. Vergi levhası ücreti, vergi türleri, mali takip formları, beyanname işlemleri gibi sayısız kategori, işletme yönetiminin kritik araçlarını kullanmak adına bilinmesi gereken unsurlardır. Bu nedenle işletme sahipleri için profesyonel yönetim desteği sağlayan, güvenilir araçlar tercih etmek önemlidir.  

Norma ile işletmenizin kuruluş aşaması dahil olmak üzere tüm mali yönetim gereçlerini tek çatı altında toplayabilir, e-Fatura, ön muhasebe, bankacılık ve işletme faaliyetlerinin tümünü uzman desteğiyle yönetebilirsiniz. Siz de deneyimli yönetim gereçleriyle işinizi kolaylaştırmak için Norma’yı seçin!

 

Finansal Danışmanlık Hizmeti Al!

Beyanname, vergi ve mali mevzuatlarla ilgili tüm işlemlerin için Finansal Danışmanlık hizmeti al.