TR | EN

Vergi Numarası Sorgulama İşlemleri

Norma Norma | 27.05.2022

Türkiye’de alınması zorunlu olan vergi numaraları; gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumlarında vergi ödeme işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları 10 haneli numaradır. Vergi numaraları sayesinde vergi mükelleflerinin yaptığı tüm işlemlerin kayıt altına alınması sağlanır.

Vergi numarası öğrenme ve sorgulama işlemleri İnteraktif Vergi Dairesinin web sitesi aracılığıyla yapılabilir. Sırasıyla sayfanın üst kısmında bulunan seçeneklerden (sorgulama-doğrulama) hangisiyle işlem yapılacağı belirlenir. Ardından istenilen form bilgileri doldurulur. Bu bilgi beyanında; başvuru sahibinin ad-soyad, baba adı, doğum yer ve tarihi gibi alanlar yer alır. 

Bilgilerin eksiksiz doldurulması sorgulama işleminin yapılması için oldukça önemlidir. Aksi halde sorgulama başarısız olur. Vergi numarası sorgulama işlemleri aynı zamanda e-Devlet resmi adresi ve uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.  

Vergi Numarası Nedir?  

Devletlerin ekonomik gelir kaynakları arasında vergiler oldukça büyük bir kısmı temsil eder. Vergilendirme kanunlarına bağlı kalınarak vatandaşlardan toplanan vergi ve harçlar belirli kurallar dahilinde kayıt altına alınır. Bu kurallardan biri de kişilerin vergi kimlik numarasına sahip olmasıdır. Vergiye tabi vatandaşları kapsayan bu zorunluluk gereği her gerçek veya tüzel kişinin vergi ödeme kayıtları o kişiye atanan vergi numarası üzerinden kayda geçirilir.  

Vergi kimlik numarasını öğrenmek pek çok iş ve işlem için gereklidir. Vergi numarasının beyanını zorunlu kılan işlemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

  • İcra ve takip işlemleri  
  • Noter hizmetleri  
  • Patent ve tescil işlemleri  
  • Bankacılık hizmetleri  
  • Tapu Kadastro hizmetleri  
  • Sigorta işlemleri  
  • Bono, çek – senet işlemleri  

Vergi ödemek için kullanılan ve kişiye mahsus kabul edilen numaralara vergi numarası; yabancı uyruklu bireylerin vergiye tabi işlemler için kullanması adına atanan numaralara yabancı vergi numarası adı verilir.  

Vergi Numarası Kimler İçin Zorunlu?  

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan her gerçek ve tüzel kişi için vergi numarası verilmesine ilişkin hüküm VUK (Vergi Usul Kanunu) 213/4108 maddesinde yer alır. Buna göre gerçek kişiler ve şahıs şirketlerinin T.C. numarası vergi numarası şeklinde kullanılabilmektedir. Ancak tüzel kişiler için özel bir vergi numarası alma işlemi yapılmalıdır.  

Vergiye tabi olan herkesin vergi numarası zorunluluğu bulunur. Gerçek kişilerin şirketleri için şirket isminden vergi numarası sorgulama işlemi yapmalarına, ayrı bir başvuru yapmamışlarsa gerek yoktur. Çünkü T.C. kimlik numarası gerçek kişiler ve şahıs şirketleri namına vergi numarası olarak kullanılabilir. Vergi numarası GİB vergi no kayıtlarından tüzel kişiler ve VKN almış gerçek kişi şahıs firmalarına yönelik olarak öğrenilebilir.  

Vergi No Nasıl Alınır?  

Vergi numarası almak için gerçek kişilerin kimlik asılları veya tasdikli fotokopisi ile başvuru yapmaları gerekir. Tüzel kişilerde ise başvuru aşamasında kuruluş sözleşmesi veya talepname beyanı zorunludur. Ayrıca iş yeri bölgesinde vergi dairesi sorgulama işlemlerinin ardından ilgili kuruma ibraz gerekir.   

Son yıllarda vergi numarası alma işlemleri yalnızca fiziki ortamda değil, sanal ortamda da mümkündür. İnteraktif Vergi Dairesinin web sitesi üzerinden vergi numarası almak için istenilen beyan formlarının doldurulması gerekir. Ardından sistemin belirttiği evrak girişleri bulunuyorsa ek olarak evrakların yüklenmesiyle başvuru yapılabilir. Başvuru sonrası vergi numarası alınmasıyla birlikte e-Devlet vergi no sorgulamaları ile vergi kimlik numarası öğrenilebilir.  

Yabancılar İçin Vergi Numarası  

Potansiyel vergi numarası herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan kişilere verilen ancak gelecekte yapacağı iş ve işlemler için kullanılması amaçlanan vergi numarasıdır. Türk vatandaşları ve tüzel kişiler potansiyel vergi numarası başvurusu yapabilir. Ancak yabancılar için vergi numarası işlemlerinin yapılması farklı prosedürlerle mümkündür.  

Yabancıların Türkiye’de vergi işlemlerini gerçekleştirmesi veya vergiye bağlı iş/işlemlerin kayıt altına alınması için pasaport bilgileriyle başvuru yapmaları gerekir. Sözleşmeli uluslararası akademisyenler için vergi numarası zorunluluğu bulunmaz. Onlar yabancı kimlik numaralarını kullanarak tüm resmi vergi işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak kendileriyle birlikte ülkede bulunan eş ya da çocukları için vergi numarası almaları zorunludur.  

Vergi Numarası Nasıl Sorgulanır?  

Vergi numarası sorgulama işlemleri için interaktif vergi dairesi kullanılabilir. Ayrıca e-Devlet resmi adresi ve uygulaması aracılığıyla da sorgulama yapmak mümkündür. Şirketlerin vergi numarası nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı da aynıdır. E-Devlet uygulamasından aratılarak veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden şirketler için tanımlanmış vergi numaraları öğrenilebilir.  

https://ivd.gib.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sağ kısımda yer alan vergi kimlik numarası işlem menüsüne tıklanmalıdır. Ardından gerçek ve tüzel kişiler için form doldurma işlemlerinin bulunduğu sekme açılır. Burada öğrenilmek istenen vergi numarasının sahibine ait sistemin zorunlu kıldığı bilgiler girilir. Son olarak arama işlemi başlatılır ve vergi kimlik numarası sorgulanır. Yabancı uyruklu bireyler de aynı adres ve menü üzerinden en altta bulunan seçenekle sorgulama işlemi yapabilir.  

GİB Vergi Numarası Sorgulama  

Gelir İdaresi Başkanlığının interaktif vergi dairesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler vergi numaralarını sorgulama ve doğrulama işlemi yapabilir. Vergi numarası sorgulama işlemi için aynı zamanda e-Devlet resmi adresi ve uygulaması da kullanılabilir. Vergi numarası öğrenmek isteyen vatandaşlar için adresin sağ kısmında yer alan menüler kullanılır.  

GİB interaktif vergi dairesinin resmî sitesinde yer alan; vergi no sorgulama ve vergi no doğrulama menülerinin içeriği farklı bilgi beyanlarını zorunlu kılar. Sekmelerde yer alan form doldurma işlemlerinin ardından vergi numarası öğrenilebilir. Ayrıca vergi levhası sorgulama işlemleri ile son iki yılı içeren vergi matrahına da yine aynı sistem aracılığıyla ulaşılabilir.  

e-Devlet Vergi Numarası Sorgulama  

E-Devlet web adresi aracılığıyla ya da uygulama üzerinden vergi numarası sorgulamak için öncelikle kullanıcı girişi yapılmalıdır. Ardından arama bölümüne “vergi numarası sorgulama” yazarak ilgili sayfaya yönlendirme sağlanır. 

Sistem tarafından kullanıcılar GİB interaktif vergi dairesine yönlendirilir. Bu adres üzerinden sorgulama menülerine ulaşılır ve gerçek/tüzel kişilerin vergi numarası sorgulama işlemi yapması sağlanır.  

Vergi Kimlik Numarası Doğrulama Nedir?  

Vergi numarasını doğrulama işlemleri gerçek veya tüzel kişilerin beyan edilen bilgilerini teyit amaçlı kullanılır. Ticari ilişki kurulan ya da borç/alacak ilişkisi için resmî belgelerde beyanı bulunan gerçek-tüzel kişilerin vergi numaraları doğrulama işlemleriyle teyit edilir. 

Vergi kimlik doğrulaması yapılabilmesi için, gerçek kişilerin VKN ya da T.C. kimlik numaralarının; tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarının bilinmesi ve sisteme girilmesi gerekir.  

Norma’nın Akıllı Çözümleri ile Kolay Ön Muhasebe Yönetimi 

Norma ile şirketinizi kurduktan sonra kurumsal hesabınıza entegre ön muhasebe hizmetleri sayesinde tüm finansal süreçleri kolayca yönetebilirsiniz.   

Gelir-gider takibi, tahsilat ve ödemeleri uygulama ya da web sitesi üzerinden görüntüleyebilir, para giriş-çıkışı ve nakit akışınızı kontrol edebilirsiniz. Şirketinizin tüm alacak, ödeme ve harcamalarının tek platform üzerinden eksiksiz takibi ve yönetimi için akıllı çözümlere Norma iş birliği ile ulaşabilirsiniz.

Finansal Danışmanlık Hizmeti Al!

Beyanname, vergi ve mali mevzuatlarla ilgili tüm işlemlerin için Finansal Danışmanlık hizmeti al.