TR | EN

Şirket Vizyon ve Misyonu Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Norma Norma | 31.05.2022

Şirket yönetiminin nitelikli şekilde planlanması ve hedef kitleye doğru şekilde ulaşılabilmesi için vizyon ve misyon kavramları oldukça önemlidir. Çünkü şirketlerin sahip olduğu yönetim anlayışından gelecek yatırımlarına, mevcut icraatlarından geçmiş başarılarına değin tüm serüvenleri bu kavramlar dahilinde ifade edilir.

Vizyon ve misyon oluşturmak için şirket yönetimlerinin öncelikle hacim, kapsam, hedef kitle ve yönetim hedefleri doğrultusunda markalarını veya işletmelerini detaylı şekilde incelemeleri gerekir.  

Şirket vizyon ve misyonu oluşturulurken iş dünyasının stratejik planlama kapsamındaki gelişimleri, şirketin bu gelişmeler karşısında aldığı pozisyon ve aksiyonlar önemli bir rol oynar. 

Vizyon ve misyon çalışmaları yapılırken geçmiş dönem ilerleyişlerinin incelemesi gelecek dönem yatırımlarında akılcı hamleler yapılmasına ve varsa yapılan hataların önlenmesine hizmet eder. Bu bağlamda vizyon ve misyon kavramları, birbiriyle bağı olan ancak özgünlüğü bulunan kavramlardır. 

Şirket Vizyonu Nedir? 

Şirket vizyonu; geleceğe yönelik yönetim planlamalarının, yatırımlarının ve hedeflerinin belirlendiği kapsam çalışmalarını ifade eder. Bir bakıma şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede kendileri için koydukları ve gerçekleştirmek adına yatırım yaptıkları hedeflerin tümüdür. 

Şirket Vizyonu Nasıl Oluşturulur?

Şirket vizyonu geliştirme ve oluşturma çalışmaları yapılırken şirket yöneticilerinin dikkat etmesi gereken temel kurallar şu şekildedir: 

  • Şirketin pazar payı dahil olmak üzere hacmini belirlemek 
  • Yatırımların gelecekçi yaklaşımla oluşturulmasını sağlamak 
  • Sermaye, kazanç, ciro, hedef kitle analiziyle gelecek dönem hedeflerini karşılaştırmak 
  • Şirket için belirlenen gelecek hedeflerinin olabilirliğini denetlemek 
  • Geliştirilen gelecek vizyonunun getirdiği riskleri ölçmek ve pozisyon almak 
  • Sektörel değişimi ve gelişimi güncel şekilde takip etmek 
  • Sektörde bulunan rakiplerin vizyoner yaklaşımlarını izlemek ve değerlendirmek 
  • Geçmiş dönem, şimdiki dönem ve gelecek dönem değerlendirmelerinin bütüncül şekilde incelenmesi 

Gelecek hedefleri belirlenirken şirketlerin vizyoner bakış açıları ve geçmişi de değerlendirilmelidir. 

Bugün sahip olunan kaynaklar ve ticari trafik dahil olmak üzere hiçbir gelecekçi vizyon geçmiş hamlelerden bağımsız kurgulanamaz. Burada şirketin sahip olduğu sektörel tecrübeden ve sektörde var olan şirketlerin gelişim odaklarından da yararlanılmış olur. 

Dolayısıyla gelecek hedeflerinin belirlendiği vizyon çalışmaları yürütülürken sahip olunan hacim ve ulaşılmak istenen hedef arasında gerçekçi, teşvik edici ve akılcı bir bağ kurulmalıdır. 

Şirket Misyonu Nedir? 

Şirket misyonu; şirketlerin içinde bulunduğu gelişim ve büyüme süreçlerinde gerçekleştirmekte olduğu tüm iş ve işlemleri ifade eder. Yani bir şirketin hangi alanda, nasıl, ne kadar ve neden çalıştığını ifade eden; bunları yaparken kullandığı kaynakları, hedef kitlesine sunduğu hizmet ve faydaları ortaya koyan bir özet niteliği taşır. 

Şirketlerin ürün ve hizmet sunduğu alana yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetler şirketin misyonunu oluşturan önemli yapı taşlarıdır. Üretim ve sunum hacminden sağlanan istihdama, kaliteli ve nitelikli hizmet politikasına yönelik özelliklerden sosyal katkı projelerine kadar şirketin yaptığı tüm iş ve işlemler misyon kavramının konusudur.  

Şirket Misyonu Nasıl Oluşturulur? 

Şirket misyonu oluşturulurken yönetimin dikkate alması gereken en mühim hususlardan biri hedef kitleye sunulan misyonun şirketi şeffaf şekilde ifade edebilmesidir. 

Şirket misyonu; söz konusu firmaya yönelik olarak “Şu an firmanın sektördeki konumu nedir, bu firma hangi amaçla ve hangi imkanlarla kurulmuştur, kurulduğu günden bugüne değin alanda hangi başarılara imza atmıştır, ürün/hizmetlerinde ortaya koyduğu yenilikçi projelerden hangileri ne kadar etkili olmuştur?” gibi pek çok soruya bugünün değerlendirmeleriyle cevap verebilmelidir. 

Şirketini Kurarken, Yönetirken ve Büyütürken Tek Platform: Norma 

Şirket yönetiminin vazgeçilmez gereklerinden biri marka kimliği oluşturmanızı sağlayan vizyon ve misyon çalışmalarıdır. Siz marka kimliğinizi oluştururken şirket kurma ve tüm finansal süreçlerinizi sizin yerinize Norma yönetsin!

Norma zahmetsiz ve hızlı şirket kurulumu için gereken tüm adımları atar ve finansal ihtiyaçlarınıza yönelik profesyonel hizmetler sunar. Norma üzerinden hiçbir ücret ödemeden çok kısa sürede yeni bir şirket kurabilir, dilerseniz muhasebe, vergi ve mali mevzuatlarla ilgili tüm işlemleriniz için Norma altyapısını kullanan iş ortaklarımızdan Finansal Danışmanlık hizmeti alarak işinizi tek platformdan kolayca yönetebilirsiniz.

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.