TR | EN

XML Bayilik Nedir? XML Bayiliği Veren Firmalar

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 20.07.2022

E-ticarette öne çıkan modeller arasında belki de en hızlı yükselişi ve en kapsamlı kullanıcı sayısını yakalayan model XML bayiliktir. B2B, B2C ve sair ticari modellerin tümü için elverişli olan e-ticaret, kendi içinde farklı türlere ayrılır. XML bayilik, e-ticaret kapsamında geliştirilen modellerden biridir ve her geçen rağbetin arttığı model için nitelikli bir tahlil yapmak girişimciler için büyük önem taşır. 

XML Nedir? 


XML; e-ticaret modelini benimseyen tedarikçi, üretici ve satıcılar için geliştirilen stoksuz ticaret kategorilerinden biridir. Sistemin temelinde, ürün stoku yapmadan, aracılık işleyişine benzer bir misyonla ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması yer alır. Tedarikçiler ve son tüketici arasında, üretici ve tedarikçiler arasında veya üretici ve son tüketici arasında XML dropshipping yapmak mümkündür.  

XML Bayilik Nedir? 


XML bayiliğinin temel işlevi; üretici veya tedarikçilerin sunduğu ürünlerle son tüketiciyi buluşturmaktır. Bunun için dijital pazaryerleri başta olmak üzere çeşitli araçları kullanarak ürün satışı için zemin hazırlanır. 
XML bayiliği, satış sürecinin başlangıcından itibaren ürünlerle herhangi bir bağ kurmadan ticaretini gerçekleştirebilir. Siparişlerin alınması, üretici veya tedarikçiye iletilmesi, kargo sürecinin takibi gibi konularda XML bayilikleri sorumluluk alır.

XML firmaları satış sürecinin organizasyonu sırasında çalışmalarını tüketiciyle ürünü tanıştırma üzerine yoğunlaştırır. Ürünlerin pazaryerlerinde sunulması, internet sitesi üzerinden tanıtılması, çeşitli reklam araçlarıyla pazarlama yapılması gibi hareketler; bayiliklerin satmak istediği ürünlerle alıcıların tanışmasını sağlar. Ardından gerçekleşen satışlar için XML bayilikleri ürün teminiyle mükellef firmalardan kargo gönderimi yapılması için aksiyon alır. 

XML Bayilik Nasıl Alınır? 


XML bayilik alma sürecinin ilk adımı satılmak istenen ürünlerin türünü belirlemektir. XML firmalarının ürün tercihleri belirli kategori ya da ürünlerle sınırlandırılabilir. Bazı firmalar potansiyel alıcılar için geniş yelpazeli bir ürün listesi tercih edebilir. Her iki ihtimal için de öncelikli olarak satılacak ürünler listesinin belirlenmesi gerekir. Ardından söz konusu ürünlere ilişkin XML bayiliği veren firmalarla ilgili araştırma yapılmalıdır. 

XML Bayilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 


XML veren firmalar, bayilik şartlarını kendi kurumsal çerçevelerinde düzenler. Bu bağlamda her XML bayiliği alışı için aynı süreç yaşanmaz. Bazı bayilik dağıtımları belirli hacme sahip sektör temsilcileriyle çalışırken, bazıları şirket sahibi herkes için XML bayiliği verebilir. Bu durumda XML bayiliği almak isteyenlerin öncelikle kendi kriterlerini ve şirket hacimlerini değerlendirerek, potansiyel firmaları listelemesi gerekir.

 
XML başvuru süreçlerinde değişiklikler söz konusu olsa da genel bir çerçeve çizmek mümkündür. Tedarikçi firmalar, XML bayilik kabulü için sitelerinde form yayınlamaktadır. Başvurunun ilk adımı olarak bu form doldurulmalıdır. Ardından verilen e-posta adresine sözleşme gönderimi yapılır. Başvuru sahibi sözleşme sorumluluklarını ve şartlarını inceler, uygun görmesi halinde firmaya onaylayarak iletir. Karşılıklı kabulün sağlandığı sözleşmelerle bayilik anlaşması yapılır. 

XML Bayiliğin Avantajları  


E-ticaret hacminin genişlemesinde önemli bir katkı payı olan XML modeli, bu etkin yapısını avantajlarına borçludur. Çünkü XML modeliyle e-ticaret ve e-ihracat nedir bilen ve uygulayan firmalar pek çok kazanca daha hızlı erişir. 


XML bayiliğin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir: 
    • E-ticaret satış hacmi yüksek işler için düşük bütçeli yatırım avantajı sağlar. 
    • Stok tutma zorunluluğu bulunmaz. 
    • Stok zorunluluğu olmadığından bu işlem için harcama yapmak gerekmez. 
    • Ürün satışı sonrası kargo ve paketleme süreçleri tedarikçi firmaya aittir. 
    • İş gücü ve zaman yönetimi açısından oldukça tasarruflu bir modeldir. 


XML bayiliği alarak e-ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyenler için en önemli avantajlardan biri de çeşitli tedarikçiyle çalışma imkanıdır. Yani bir XML bayiliği aldıktan sonra farklı bir firmadan, farklı ürün ya da ürünler için yeni XML bayiliği talep edilebilir. Böylece bayilik sistemiyle e-ticaret yapanlar için herhangi bir ürün sektörünün satışlarındaki azalma, ciro hedeflerinin düşüşü gibi konular sorun yaratmaz. Çünkü her zaman yükselişe geçen başka bir ürünün bayiliğini almak mümkün olur. 

XML Bayiliğinin Dezavantajları  


E-ticaret modelleri arasında adı avantajlarıyla birlikte anılan XML bayiliklerinin, elbette her iş modelinde olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunur. XML bayilik sisteminin dezavantajları arasında ilk sırada kargo süreçlerinin denetim kriteri yer alır.

 
Tedarikçilerin kargo ve paketleme süreçlerinde yapacağı yanlışlık ve düzensizlikler; bayiliklerle müşterileri arasındaki güveni zedeler. Dolayısıyla bayilikler kargo sürecine hakim olamamanın dezavantajını yaşar. 
Dezavantajlar bakımından değerlendirildiğinde, XML bayiliklerinin en zorlayıcı yanlarından biri de ürün güvenilirliğidir. Özellikle birden fazla firmanın bayiliğini üstlenenler için her ürünü denemek, test etmek ve değerlendirmek mümkün olmaz. Bu durumda bayilik daha önce hiç görmediği ve denemediği bir ürünün tanıtım ve pazarlamasını üstlenir. Dolayısıyla üretici ya da tedarikçinin vadettiği özelliklere sahip olmayan ürünler, bayiliklerle kendi müşterileri arasındaki güven bağının azalmasına yol açar. 

XML Tedarikçisi Nasıl Seçilir? 


Tedarikçi seçimi, XML bayiliği alacak olanlar için kritik kararlardan biridir. Çünkü e-ticaret ortamında, ürünle bağ kurmadan ve müşteri muhatabı olarak satış yapmak; güven unsurunun önemini artırır. Dolayısıyla tedarikçi firma tercihlerinin ilk odak noktası, güvenilir firma varlığı ve desteğidir. Ardından firmalar arası karşılaştırma ve analiz süreci dikkatle yürütülmelidir.

 
Firma karşılaştırmalarında, bayilik almak isteyenler için öncelikler baz alınır. Firmaların fiyatlandırma politikaları, tedarik güvenilirlikleri, ürün kaliteleri veya marka değerleri gibi hususlar arasında bir öncelik sırası belirlenir. Belirlenen önceliklerle uyumlu firma alternatifleri çalışmak için uygun kabul edilebilir.

 
Son olarak bayilik alınacak firmadan daha önce ürün alım-satımı yapan başka bayilikler varsa; bu bayiliklerin satış süreçleri ve başarıları incelenebilir. Böylece firmanın tedarik başarısı hakkında doğru referanslar elde edilir. 

XML Entegrasyonu Nedir? 


XML entegrasyonu; pazaryerlerinde bulunan ürünlerle ilgili verilerin, XML bayilik modeliyle farklı bir e-ticaret platformuna yüklenmesi işlemidir. Bu işlem tedarikçilerden akışı sağlanan ürünlerin bilgilerini, çeşitlerini, türlerini ve diğer bilgilerini bayilik yapacak olan firmanın e-ticaret ortamına direkt olarak aktarır. Böylece entegrasyonu yapılan veri girişlerinin periyodik zaman dilimlerinde güncellenmesi sağlanır. Satıcılar için bu periyodik döngüleri kısaltmanın en önemli avantajı; müşterileri için güncel bilgilendirme sağlamaktır.


XML entegrasyonunun bayilik alan firmalara sağladığı pek çok avantaj bulunur. Bunlardan ilki; iş yükünün büyük oranda azalmasıdır. Çünkü ürünlere ait verilerin her birini tek tek sisteme girmek yerine entegrasyon işlemiyle toplu ürün girişi yapılabilir. Öte yandan eş zamanlı iletişim avantajı da entegrasyon sisteminin özelliklerinden biridir. XML bayilikleri eş zamanlı olarak stok miktar kontrolü yapabilir ve satış sürecinin planlamasını güncel verilere göre şekillendirebilir. 

Dropshipping Nedir?  


E-ticaret modelleri arasında pratiklik yönünden en yüksek orana sahip modeller arasında dropshipping yer alır. Bu sistemin temel amacı stoksuz e-ticaret yoluyla satış yaparak kazanç elde etmektir. Hem iş gücü bakımından tasarruf sağlaması hem de düşük riskli ve geniş kapsamlı ürün yelpazesi bu e-ticaret modelini cazip hale getirmiştir.

 
Dropshipping yöntemi çok kısa sürede yüksek popülerliğe sahip olmuştur. Elbette dropshipping yapmanın kendine özgü kuralları ve takip sürecinde dikkate değer detayları bulunur. Ancak bu durum e-ticaret iş modelleri arasında en verimli sektörlerden biri haline gelmesine engel olmamıştır. 

Dropshipping Nasıl Yapılır? 


Dropshipping yöntemi, e-ticaret yaparak kazanç elde etmek isteyen girişimcilerin merak konusudur. “B2B nedir , e-ticaret modelleri ve yöntemleri nelerdir?” sorularını araştıran her girişimci için dropshipping konusu da ilgi odağı olmuş durumda. 


Dropshipping; depolama ihtiyacı olmadan üretici ve satıcı ya da üretici ve son tüketici arasında bağlantı kuran bir sistemdir. Bu sistemin temsilcileri, taraflar arasındaki alışveriş üzerinden komisyon geliri elde eder.

 
Dropshipping yapmak için pek çok dijital ortam ve araç mevcuttur. Bunlardan en yaygın ve işlevsel olanı e-ticaret pazaryerleridir. Bu alışveriş ortamlarında küresel çapta kullanıcıya erişmek ve tedarikçilerden sağlanan ürünlerin satışı için pazarlama yapmak mümkündür. Öte yandan dropshipping yapmak isteyenler kendi e-ticaret siteleri, internet adresleri veya mobil uygulamaları üzerinden satış gerçekleştirebilir.  

XML Bayilik Ücretleri  


XML bayilik sistemi firmaların ürünlerine yönelik satışları stoksuz şekilde gerçekleştirmek üzerine kuruludur. Bu sistemin kurulması için bayilik alan firmalar ve bayilik veren firmalar arasında anlaşma yapılır.

 
Bazı XML anlaşmalarında, bayilik veren firmalar ücret talep edebilir. XML ücretleri firmalara göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla net tutarlardan söz edilemez. Bazı firmalar 100 TL üzerinden XML bayilik hakkı tanırken, bazıları için bu tutar 1.000 TL olabilir. Bazen de XML bayiliklerini ücretsiz dağıtan firma kampanyaları yapılır. Dolayısıyla ücretlendirme anlaşmaları ve uygulamalar, temsilcilerle firmalar arasındaki mutabakata bağlıdır. 

XML Bayiliği İçin Şirket Kurmak Gerekli mi? 


XML bayilikleri alınırken firmalar arasında sözleşmeye dayalı işlemler yapılır. Bu bağlamda bayilik almak isteyen herkes şirket kurmak zorundadır. Çünkü yapılan satışların yasal takip zemini, yalnızca şirket kuruluşuyla mümkündür. Vergilendirme yükümlülükleri başta olmak üzere, ticari faaliyetlerin kanuniliği açısından şirket kurmak şarttır.  

XML Bayilik Veren Firmalar 


XML bayiliklerini çeşitli firmalara dağıtan markalar, bu sistem üzerinden daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefler. Aynı hedef, bayiliği alacak olan firmalar için de geçerlidir. Bayilik alan firmaların farkı, bu hedef için herhangi bir üretim veya stok ihtiyacı duymamalarıdır.

 
XML bayilik almak isteyen firmalar için en kritik unsur, ürün çeşitlerine göre bayilik dağıtan firmaların sınıflandırılmasıdır. Giyim, ayakkabı, ev tekstili ve mutfak ürünleri başta olmak üzere XML bayiliği veren pek çok firma bulunur.  

Giyim  


Giyim sektöründe faaliyet gösteren ve şartları taşıması halinde diğer firmalara XML bayiliği veren firmalar şu şekilde sıralanabilir:

   • Lafaba 
    • Sümeyra Küçükşahin 
    • Fileli 
    • Simisso 
    • Moda Merve 
    • David & Gerenzo  
    • Haydigiy  
    • Moda Çizgi 

Giyim sektöründe, tüm XML bayilik alternatiflerinde olduğu gibi ücretlendirme konusunda değişiklik söz konusudur. Bazı firmalar XML bayiliği için herhangi bir ücret talep etmezken, bazıları teklif sırasında ödeme sınırı koyabilir. 

Ayakkabı 


Ayakkabı sektöründe üretim, tedarik firması olan ve XML bayiliği veren firmalardan bazıları şunlardır:

    • AyakkabıXML 
    • Bayi Ayakkabı 
    • Awon Ayakkabı  
    • Ayakkabım Elimde 
    • Erbilden 
    • Bayi Chekich 

Rekabet ortamı yüksek olan ayakkabı sektöründe XML bayiliği yapmanın kritik yönleri bulunur. Bunların başında firma tercihi için güncel araştırmalar yapmak ve nitelikli bayilik veren firma alternatiflerini değerlendirmek yer alır. 

İç Giyim 


Giyim sektöründe potansiyel müşteri grubunun e-ticaret üzerinden alışveriş oranı en yüksek kategorileri arasında iç giyim yer alır.  İç giyim üretimi ve tedariği yapan markalar içinde XML bayilik hakkı sunan firmalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

    • Depo XML
    • Liona Giyim 
    • Leyna İç Giyim 

İç giyim alanında XML bayilik alan firmalar için alternatif olabilecek markalardan biri de Moda Çizgi’dir. Firmanın kadın giyim alanında da bayilik hizmeti bulunmaktadır. 

Ev Tekstili  


Konsept üretim markalarının gelişmesiyle birlikte e-ticarette kendine alan bulan ev tekstili ürünleri için pek çok XML bayilik firması bulunur. Bu firmalar arasında yer alan alternatiflerden bazıları şunlardır: 

    • Nevresim Dünyası
    • Tekstilbayi 

Ev tekstil ürünleri için XML bayiliği veren firmaların resmî sitesi üzerinden bayilik başvurusu yapılabilir. 

Mutfak 


Ev alışverişlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan mutfak ürünleri, e-ticaret satışlarında da önemli bir hacme sahiptir. Bu ürünleri üreten veya tedarik eden markalar içinde XML bayilik verenlerden bazıları şunlardır: 

    • Ews 
    • StokHanem 

Mutfak ürünleri kategorisinde nitelikli firmalarla çalışmak isteyen XML girişimcileri, konsept ürün üreticilerinin bayilik şartlarını da değerlendirebilir. 

Petshop 


Müşteri potansiyeli diğer sektörlere göre sınırlı olan ancak satış oranları en yüksek kategoriler arasında yer alan petshop ürünleri; XML bayiliğinde sık tercih edilmektedir. Bu alanda bayilik veren markalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

    • Hızlımama 
    • Petzanya 
    • Pati Mama 
    • Pet Bayim 

Petshop sektörünün müşteri potansiyeli düşükken satış oranlarının yüksek olmasının sebebi; söz konusu potansiyel müşterilerin hayvanlar için temel ihtiyaç alımına zorunlu olmasıdır. Bu sebeple sektörde yer alan pek çok firma XML bayiliği vererek bu avantajı değerlendirir. 

Anne Bebek 


E-ticaret satışlarının hızla hacim kazandığı sektörler arasında anne – bebek ürünleri yer alır. Bu sektörde faaliyet gösteren ve XML bayiliği veren firmalardan bazıları şunlardır:

    • XML Bebek 
    • Aktifbebek 
    • Minikoli 
    • Modakids

 Anne – bebek ürünleri satan ve XML bayilik veren firmalardan biri de İlke Bebe’dir. Bu firmadan bayilik almak isteyen girişimciler, resmi internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini başlatabilir. 

Şirketinizi Kurarken, Yönetirken ve Büyütürken Tek İhtiyacınız Norma! 


Kendi işini kurmak, girişimi için verimli iş modellerini değerlendirmek ve ticari kazancını artırmak isteyenlerin dijital desteği Norma’da! Norma; ilk kuruluş aşamasından itibaren şirketiniz için ihtiyaç duyulan tüm mali takip, kasa ve cari işlem takibi , e-Belge yönetimi ve e-Fatura hizmetlerini tek platformda sunar!

 
Norma hizmetiyle XML bayilik ya da e-ticaret alternatifleri dahil tüm işletme faaliyetleri için nitelikli yönetim avantajını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Norma’nın finansal danışmanlık hizmetinden yararlanarak şirket nasıl kurulur , e-dönüşüm sürecinin detayları nelerdir öğrenebilirsiniz. Siz de verimli yönetim süreçlerinde dijital platform ayrıcalığını yaşamak için Norma’ya geçin! 

 

Norma ile Finans ve Muhasebe Yönetimini Basitleştir!

İşini Norma ile yönetenlerin arasına katıl, kurumsal hesap işlemlerine ve ön-muhasebe yönetimine ücret ödeme.