TR | EN

Yevmiye Nedir? Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

“Yevmiye nedir?” sorusu pek çok şirket yöneticisi için önem taşır. Çünkü muhasebe kayıtları sırasında defter tutma sürecini ve kategorileri ayırt ederek hareket etmek gerekir. 

Yapılan günlük işleri ifade etmek için kullanılan muhasebe terimi yevmiyedir. Yevmiye sözcüğünün kelime anlamı; “saatlik, günlük, döngüsel şekilde gerçekleştirilen iş, işin karşılığı” ifadesidir.

Genellikle inşaat ve tarım gibi sektörlerde yapılan ödemeler için kullanılan kelimenin muhasebe kaydındaki yeri, bu işlere karşılık yapılan ödeme ve işlemlerin deftere geçirilmesidir. Yevmiye defterinde yer alan günlük işlemlere yevmiye kaydı adı verilir. 

Yevmiye Nedir? 


Günlük işlemleri ve kayıtları ifade eden yevmiye kelimesi, muhasebede yevmiye kayıtları olarak karşımıza çıkar. Ticari işletmelerin günlük işlemlerini belgelemek suretiyle kayıt altına aldıkları yevmiye hesapları bulunur. Bu hesaplar defter aracılığıyla takip edilir. Çalışanlara yapılan ödemeler yevmiye kayıtlarında yer alır ve belgelendirilir. Özellikle inşaat, tarım, hizmet sektörü gibi çalışma alanları için yevmiye kayıtları sıklıkla tutulur.

Günlük ücret ödemesi yapan bir işletmeniz varsa, ödeme kayıtlarını tutma işleminiz için yevmiye kavramını kullanmanız gerekir. İşlemlerin kaydı ve takibi için de yevmiye defteri kullanarak, ücret akışını belgelendirmeniz şarttır. Bu sayede işletmenize ait mali kayıtların günlük hareketlerini dönemsel faaliyetler için karşılaştırma ve teyit imkânı elde edersiniz.   

Yevmiye Defteri Nedir? 


“Yevmiye defteri ne demek?” sorusu ticaret mensupları ve girişimciler tarafından merak edilen bir konudur. İşletme yönetiminde kayıt ve takip işlemleri için pek çok defter tutulur. Bu defterler dönemsel mali faaliyetler ve vergilendirme süreçlerinde teyit amaçlı kullanılır. Bazıları ise yasa yoluyla zorunludur ve resmi evrak niteliği taşır. 
Yevmiye defteri; günlük olarak gerçekleşen mali hareketlerin belgelerle kayıt altına alındığı, işlem ve tarih sırasına göre tutulan işletme defteridir.

İşletme defterine öncelikle açılış bilanço kaydı yapılır. Ardından gerçekleşen her işlem için yevmiye kaydı tutulur. Bu kayıtların tamamında belgelendirme esastır. Defterde yer alan her kayıt ve hareket için belgeler ve numaraları deftere işlenir. Böylece yevmiye defterinde bulunan hareket kayıtları ve mali işlemler, kanıtlanabilir hale gelir. 

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?  


“Yevmiye defteri kimler tutar ve nasıl tutulur?” sorularının cevabı, işletme yönetimi ve kayıt süreci için önem taşır. 
Firmanızda bulunan yevmiye defterine kayıt yaparken takip etmeniz gereken aşamalar şu şekilde sıralanabilir: 
    • Yevmiye maddelerinde hesaplara ait isimler büyük harfle yazılır. 
    • İşletmeye ait günlük işlemlerin her biri için ayrı satır kullanılır. 
    • Satırda hesap isimleri, aralarında boşluk olmadan kayıt edilir. 
    • Tutulan defterde borç ve alacak miktarının eşit olması sağlanır. 
    • İki hesap arasındaki kayıtta, borç ve alacak sütunları eşit olur. 
    • Deftere yapılan sütun kaydının altında kısa açıklama bulunur.

Yevmiye defterine kayıt yapılırken sayfa sonrasında toplam belirten tutarlar bulunur. Defterdeki her sayfa sonu tutarı daha sonraki sayfaya, sayfa başı tutar olarak tekrar yazılmalıdır. Kayıtların tamamı Türkçe yazılmalı ve dövizle ödeme haricindeki tüm veriler Türk para birimi üzerinden belirtilmelidir. 

Yevmiye Defterinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır? 


Yevmiye defteri tutarken ve e-defter geçiş dönemlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri defter kayıtları için gereken bilgilere sahip olmaktır. İşletmenize ait yevmiye kayıtlarının geçerli ve yeterli olabilmesi için belirli bilgilendirmelerin eksiksiz kaydı gerekir.

Online yevmiye defteri de dahil olmak üzere yevmiye defterinde bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir: 
    • Tarih 
    • Yevmiyenin madde sırası 
    • Alacak hesabı 
    • Borç hesabı 
    • İşlem tutarı 
Yevmiye kaydı sırasında işleme konu olan hareketin belgelendirmesi yapılmalıdır. Bu belgelerin sıra ve tarih numaraları kayıt sütununa yazılmalıdır.

Firmanızın yevmiye kayıtları sırasında bu bilgilerden birinin eksik olması halinde, yevmiye kaydı geçerli kabul edilmez. Kontrol süreçlerinde geçersiz kayıtlar üzerinden takip yapmak zorlaşabilir.  

Yevmiye Defteri Ne Zaman Yazdırılır?  


Vergi Usul Kanunu (VUK) ile belirtilen kanuni kapsama göre yevmiye defterindeki zorunlu kayıtların saklanması ve işlenmesi gerekir. 219. maddede yer alan hükümlere göre olası aksiliklere karşı yevmiye kayıtlarının bulunduğu defterler en fazla 10 günde işlenmelidir. Muhasebe kayıtlarının ve yevmiye hesabının işlenmesinden sonraki 45 gün boyunca, yevmiye kayıtları yasal deftere geçmiş sayılır. 45 günün ardından yevmiye kayıtlarında bulunan fişlerin yasal deftere kaydı zorunludur.

Muhasebe kayıtlarına yönelik kritik sorulardan biri de “e-defter zorunlu mu?” sorusudur. İşletmeler için ilgili kanunda yevmiye defterine ilişkin uygulamalar yer alır. Son dönemde e-defter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, firmaların kayıt süreçleri kolaylaşmış ve entegrasyon avantajı sağlanmıştır.

Siz de firmanız için nitelikli defter kayıtları ve hesaplar arası eş zamanlı işlem avantajı elde etmek için e-defter uygulamalarını kullanabilir, iş yükünüzü azaltabilirsiniz. 

Yevmiye Defteri Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 


Yevmiye defteri tutarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu konularda yapılan herhangi bir ihmal, kayıtların geçerliliğini yitirmesine neden olabilir. Dolayısıyla firmanız için güvenilir kayıtlar tutabilmek ve yevmiye hesaplarını doğru yönetmek adına dikkat noktalarına önem vermeniz gerekir.

Yevmiye kayıtları için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 
    • Hesap numaraları ve isimleri eksiksiz şekilde kayıtlarda yer alır. 
    • Yevmiye maddelerine ait isimler büyük harfle başlar. 
    • Yevmiye kayıtları için kullanılan hesap isimlerinde boşluk bırakılmaz. 
    • Tutar yazımında rakamdan sonra yazıyla birim değer yazılır. 
    • Yazıyla belirtilen tutarlarda boşluk bırakılmaz.
    • Yevmiye kaydının büyük defterde hangi sayfada yer alacağı ilgili sütuna yazılır.

Yevmiye defterlerinin sayfa sonu tutarlarını ekledikten sonra, sayfa başı değeri olarak bu tutarların kullanılması gerekir. Sonraki günün ilk kaydından önce sayfa başı tutarı, bir önceki günün yevmiye işlem tutarı olarak başa yazılır. 

Yevmiye Defterlerinin Saklanma Süresi Kaç Yıldır? 


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki ilgili maddede, işverenler için belge ve kayıt saklama süreleri bildirilmiştir. Bu hükümler uyarınca yevmiye defterlerinin ve kayıtlara ait belgelerin 10 yıl saklanması gerekir. 
Geleneksel kayıt sistemlerinin aksine, e-dönüşüm kapsamında dijital kayıt tutmak saklama sürecini kolaylaştırır. Bulut sisteminde muhafaza edilen defter dökümleri, fiziki alan kaplamadan yıllarca saklanır ve istendiğinde ibraz edilebilir.

İşletmeniz için e-defter nedir ve kullanımının faydaları nelerdir öğrenerek, tüm kayıt sistemlerinizi dijital dönüşümle kolaylaştırabilirsiniz.  

Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri Farkı Nedir? 


VUK (Vergi Usul Kanunu) 220. maddesinde yer alan bilgilere göre, defterlerin tasdiki yasal olarak bildirilmiştir. Hangi defterlerin ne şartlarda ve hangi süre aralıklarında tasdik edileceği, yasa yoluyla belirlendiğinden bu süreçlerde ilgili kanunlar baz alınmalıdır.

Aynı kanunlar işletmeler için zorunlu olan ve ibrazı istenen defterleri de düzenler. Bu bağlamda yevmiye defteri büyük deftere yapılacak kayıtların günlük takibi ve belgelemesi için kullanılan defterdir.

Defter-i kebir ise günlük yevmiye kayıtlarının sadeleştirilip yazıldığı ve bir araya toplandığı büyük defterdir.   

Yevmiye Defteri Tutmak Zorunlu Mudur? 


28502 Sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ işletmelerin hangi defterleri tutarak ticari kayıt yapması gerektiğini düzenleyen maddelerden biridir. Bu kapsamda ticari işlevi bulunan kuruluşlar, tüzel ve gerçek kişi ticarethaneleri yevmiye defteri tutmak zorundadır.

Yevmiye defteri, defter-i kebir kaydının olmadığı durumlarda 45 gün süreyle kanunen kabul edilen bir defterdir. Dolayısıyla işletmeniz için büyük defter kayıtlarının oluşması adına yevmiye defteri tutmanız gerekir. 

Yevmiye Defteri Elektronik Ortamda Tutulabiliyor mu? 


VUK (Vergi Usul Kanunu) gereğince işletmelerin tutmakla yükümlü oldukları defterler, fiziki ve elektronik ortamlarda tutulabilir.

Elektronik ortamda tutulan defter kayıtlarının, kanun hükmünde belirtilen fiziki ve nitelik şartlarına uygun olması gerekir. Dolayısıyla dijital kayıt platformları arasından kanuna ve usule uygun kayıt imkânı sunan platformları tercih etmeniz önemlidir. 

Norma’nın Ön-Muhasebe Programı ile Şirketinizin Finansal İşlemlerini Tek Platformdan Yönetin 


İşletmenizin ticari kayıtlarını kontrol altında tutmak için en temel ihtiyaçlarınızdan biri cari hesap takibidir.. Cari hesap takibi; müşteri ve tedarikçilerinizle aranızda geçen tüm ticari ilişkinin ve işlemlerin takip edilmesi anlamına gelir. Norma sizi, cari hesap defterleri, karmaşık excel tabloları veya uzmanlık gerektiren muhasebe programlarından kurtarır. Norma’nın ücretsiz ön-muhasebe programı ile müşteri ve tedarikçilerinizle aranızdaki alacak ve borç bilgilerini Norma’ya girerek tüm takibinizi tek platformdan yapabilirsiniz. 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Elif Yeşim Işılganer, 2000 yılından bu yana çalışma hayatına Muhasebe Uzmanı olarak devam ediyor. LinkedIn

Şirketinin Ön-Muhasebesini Ücretsiz Yönet!

Fatura kesme, nakit akışı yönetimi ve gelir-gider takibi gibi ihtiyaçlarını Norma hesabınla entegre ve ücretsiz yönet.